Suomesta luovutettuja juutalaisia

VAINOTTUJEN AUTTAJAT KIRJOITETAAN KULTAKIRJAIMIN SYDÄMIIN

MUISTELLAAN ALUKSI MENNYTTÄ AIKAA

Helsingin juutalaisessa synagoogassa 6.12.1944 suomenjuutalaisten sotilaiden muistojuhlassa:
”Se tapa, jolla Suomi on kohdellut juutalaisia kansalaisiaan näinä kohtalokkaina vuosina, merkitään kultakirjaimin Juudan kansan ja muiden kansakuntien historiaan valonsäteenä tässä pimeässä ajassa, ja merkkinä siitä, että laki ja oikeus voittavat pimeyden vallat”.

Kaksi vuotta aiemmin Saksan valtion kakkosmies Heinrich Himmler oli saapunut ”lomamatkalle” Suomeen. Vierailulla Himmler pyysi suomenjuutalaisten luovuttamista Saksaan. Saksalaisen asiakirjan mukaan Suomessa oli 2300 juutalaista. Marsalkka Mannerheim totesi lähimmille sotilailleen sekä ilmeisesti koko valtionjohdolle: ”Minun armeijastani ei oteta ainoatakaan juutalaista sotilasta luovutettavaksi Saksaan. Ainoastaan minun ruumiini yli siten voisi tapahtua. Kysymykseen ei myöskään voi tulla sotilaiden omaisten tai sukulaisten luovuttaminen, sillä tällainen tapahtuma kotirintamalla heijastuisi raskaasti heti myöskin taistelevissa joukoissa. Koko asia on mahdollisimman vähin äänin haudattava.” Suomen armeijassa taisteli 300 suomenjuutalaista sotilasta. Pääministeri Jukka Rangel vastasi Himmlerin pyrkimyksiin: ”Meillä ei ole mitään juutalaiskysymystä”.

Suomesta luovutetut juutalaiset

Suomen valtionjohdon toiminta oli poikkeuksellista Euroopassa1942 Saksan ollessa mahtavimmillaan ja Suomen ollessa Saksan vaikutuspiirissä. Vuonna 1943 juutalaisia pakkosiirrettiin jopa Kreikasta ja Italiasta saakka Saksaan murhattavaksi. Marsalkka Mannerheim ja Pääministeri Rangel saivat välittömän kunnioituksen suomenjuutalaisilta, joiden heimoveljiä samanaikaisesti vainottiin ja tapettiin muualla Euroopassa. Suomen kautta tai Suomeen pakeni noin 500 juutalaista. Neljä vuotta aiemmin oli kuitenkin tapahtunut surullinen välikohtaus.

13.8.1938 Suomen maahantulolakia muutettiin pikapäätöksellä niin, että Suomeen tullessa piti olla viisumi. 20.8.1938 Suomeen tuli laivalla yli 50 juutalaispakolaista, joista osalla heistä oli viisumi eteenpäin, mutta heiltä evättiin maahan pääsy. Kolme heistä hyppäsi mereen Porkkalanniemen kohdalla. Laivassa jatkaneen juutalaismiehen mukaan he pelastuivat kuitenkin Kööpenhaminan satamaan. Tämä maahantulo kielto tapahtui kaksi kuukautta ennen Kristalliyötä 9-10.11.1938 (sisäministeri Kekkosen päätöksellä). Kristalliyössä juutalaisten vainoissa siirryttiin henkirikoksiin. Kristalliyössä tuhottiin juutalaisten omaisuutta ja murhattiin lähemmäs 100 juutalaista. Keskitysleirejä alettiin perustaa Saksaan 1939 natsien noustessa valtaan. Suomessakin juutalaisia oli suomalaisten pitämissä työleireissä, joissa oli mm. asevelvollisuusiän ylittäneitä rakentamassa rautatietä tai tekemässä muita hyödyllisiä hankkeita. Suomalaisten työleireillä ikäihmisten kuolleisuus oli samaa luokkaa kuin muun väestön, jonka vuoksi niiden olosuhteiden on päätelty olleen suotuisat. Juutalaisten kirjeissä ei myöskään valitettu työleirien olosuhteista.

Suomesta luovutetut juutalaiset

Gestapon kanssa silloin samanmieliset poliitikot ja virkamiehet jatkoivat yritystään siirtää Suomen juutalaiset Saksaan riippumatta sovitusta linjauksesta. Valtionvarainministeri Väinö Tannerilla ja sosiaaliministeri Karl-August Fagerholmilla oli keskeinen rooli luovutusten keskeyttämisessä – kuitenkin ehdittiin 8 juutalaista lähettää Saksaan. 5 miestä lähetettiin ja heidän lisäksi lähti vapaaehtoisina 2 lasta ja äiti. Ainoastaan Georg Kollmann selviytyi. Vaikka hän menetti vaimonsa Jankan ja 1-vuotiaan lapsensa Franzin matkalla, hänellä ei ollut ainoatakaan syytettä tai vaatimusta Suomen valtiota kohtaan oikeudenkäynnissä. Suomesta luovutettiin valitettavasti noin 3000 vankia Saksaan Gestapon käsiin kokemaan hirvittävä kuolema. Näihin sisältyivät vankienvaihdot, jotka tapahtuivat sotavankeja uhraamalla.

UUSI ULJAAMPI EUROOPPA – MILLÄ HINNALLA?

Natsisaksa ylläpiti Euroopassa massiivisia vainoja tehokkaalla propaganda koneistolla, jonka tarkoituksena oli toteuttaa kansallismielistä terveysohjelmaa: Luoda puhdas ja elinvoimainen ”ylempi” arjalaisrotu. Vainot kohdistuvat muun muassa fyysisesti vammautuneisiin, psyykkisesti haavoittuneisiin, homoseksuaaleihin, toisinajattelijoihin (mm.taiteilijat, älyköt), romaaneihin ja slaavilaisiin. Juutalaisiin kohdistuvat vainot olivat kuitenkin laajimmat alueellisesti sekä kuolleisuusluvuiltaan. Auschwitzin 40 neliökilometrin alueella kolmisen vuotta toimineen keskitysleirin polttouunit olivat tehokkaassa käytössä. Auschwitchin ja Auschwitz-Birkenaun leireillä arvioidaan poltetuksi 1,2 miljoonan juutalaisen henkilön. Kun keskitysleirin toiminta lopetettiin Saksan kulkiessa kohti häviötä, todistusaineistoa tuhottiin kiireellä ja leiristä marssitettiin 57 000 vankia lumen keskellä vähissä varusteissa 90 km matkan päähän Gleiwitziin. Monia kuoli, englannin-juutalainen Leon Greenman selvisi hengissä ja omisti koko loppuelämänsä holokaustista kertomiseen, jotta tätä ei tapahtuisi enää koskaan uudestaan. Puolassa oli 3 miljoonaa juutalaista henkilöä, joiden arvellaan tulleen murhatuiksi epävirallisissa tuhoamiskeskuksissa, jotka olisivat olleet lyhytkestoisempia sekä myös paremmin peiteltyjä jälkikäteen. Kokonaisia perheitä, sukuja, yhteisöjä murhattiin lapsia säästämättä. Lisäksi saksan kansalaisia steriloitiin ja tehtiin eutanasia-murhia. Vihapuheilla ja kansalaisten vapauksia heikentämällä sekä luomalla uhkaavaa ilmapiiriä ja tilannetta saatiin näin ollen tavalliset ihmiset tappamaan toisiaan.

VAINOJEN KEHITYSKAARI JA SUOMI

Vainojen kehittymisessä on havaittu tietynlainen kaari. Kehitys olisi katkaistava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska jossakin tilanteessa saavutetaan piste, jolloin sitä on enää melkein mahdotonta katkaista.

vainojen kehityskaari

Vihapuhetta on kohdistettu Suomessa mm. rokottamattomiin, työttömiin, homo- ja transseksuaaleihin, uskonnollisesti vakaumuksellisiin, maahanmuuttajiin ja poliitikkoihin. Vihapuhe voi tuntua harmittomalta reagointitavalta, mutta se voi ruokkia vihan kierrettä ihmismielissä ja johtaa lopulta konkreettisiin tekoihin – puhumattakaan henkisen väkivallan aiheuttamasta kivusta sen kohteeksi joutunneille.

Ihmisten oikeuksia ammatin- tai elinkeinon harjoittamiseen laiminlyödään. Tätä ovat kokeneet viime aikoina mm.terveydenalan henkilökunta, maanviljelijät ja pienyrittäjät. Epäoikeudenmukaiset säädökset, asetukset, lait ja säännöt jotakin ihmisryhmää kohtaan voivat muuttua normaali tavaksi toimia yhteiskunnassa. Jos päätäntävaltaa siirretään kansallisten rajojen ulkopuolelle, menetetään päätöksentekoa suojeleva luontainen ”me” -kokemus, jossa joku on aina jonkun sukulainen, naapuri jne. Maan rajojen ulkopuolelta tulevassa päätöksenteossa puuttuu kosketus todellisiin tilanteisiin sekä kokemuksellinen palaute päätösten todellisista vaikutuksista. Kansalaisten on vaikea vaikuttaa tällaiseen maan ulkopuolelta tapahtuvaan päätöksentekoon, mikä rikkoo myös demokratiaa.

Suomessa on hälyyttävästi ollut vainojen kehittymistä koskien koronarokotteisiin kriittisesti suhtautuvia sekä niistä kieltäytyviä. Myös koronarokotteesta sairastuneet voivat saada välinpitämätöntä tai vihamielistä kohtelua jopa terveydenalan henkilökunnalta. Myöskin sananvapautta on rajoitettu mediasensuurin sekä yleisen ilmapiirin kautta. Ilman todellista, faktoihin perustuvaa näyttöä koronarokotusten hyödyistä ja haitoista, on asetettu kyseenalaiseen valoon rokotteen vaaroista ja haitoista puhuvat käyttämällä heistä haukkuma nimiä kuten foliohattu, salaliittoteoreetikko, tyhmä, tappaja. On luotu illuusiota sellaisesta suuresta hätätilasta, jollaisessa ainoastaan valtion ylin johto, tietyt valtion asettamat asiantuntijatahot ja -ryhmät sekä rokotefirmat ovat riittävän kykeneviä käsittämään ja ratkaisemaan tilannetta. Muulta kansalta odotetaan vain tottelemista. Valtamedia toteuttaa tätä kuviota pikkutarkasti.

Israelin pääministeri uskalsi rehellisesti sanoa rokotusten alkutaipaleella ääneen sen, jonka toteamista muut välttelevät, mutta jonka mukaan vaaditaan jokaisen kuitenkin toimivan. Hän totesi: ”Kaikki rokotekritiikki on väärää”. Tämä lause on itsessään jo mahdoton yhtälö, että olisi olemassa jokin asia, mikä olisi niin täydellinen kaikista näkökulmista, että siihen kohdistuva kritiikki on aina väärää. Tällaiseksi mahtiasiaksi on kuitenkin asetettu etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nykyinen, tutkimaton, testaamaton geeniterapia-injektio ts.koronarokote, jota sai myydä ainoastaan hätätilasta johtuvan poikkeuslain nojalla, koska muuten sen myynti olisi rikkonut turvallisuussääntöjä.

Pyritäänkö 2020-luvulla tekemään yksilöstä alempi- tai ylempiarvoinen sen perusteella miten hän suhtautuu ongelmien ratkaisemisessa yhteiskunnassa laajasti ajettuihin kritiikittömiin päätöksiin? Mihin nämä rokottamattomia kohtaan kohdistuvat vihan tunteet oikein pohjimmiltaan perustuvat – kuitenkaan rokote ei estä tartuttamasta tai sairastumasta? Voisiko ns.koronarokotteesta tuleva elinvoimaisuus ja terveys ollakin sepitettyä tarinaa, josta on mm. sensuroitu koronarokotteesta vammautuneet, vaurioituneet ja menehtyneet? Entä jos tämä median luoma pelkistys vieraannuttaakin meidät todellisuudesta, joka on paljon monisyisempi?

”Chi resta in silenzio e comlplice” -kulkue koronarokotteisiin kuolleiden muistoksi Italiassa. ”Joka vaikenee, on osallinen”


MIETITÄÄNPÄ VIELÄ HETKI NATSI-SAKSAA

Juutalaiset merkittiin keltaisella tai valkoisella daavidintähdellä, jotta he erottuisivat joukosta, jolloin heitä voitiin kohdella toisin eli epäinhimillisemmin kuin muita. Lisäksi heidät karkoitettiin ghettoihin, joissa heille annettiin liian vähän ruokaa ja riittämättömät hygienian hoitomahdollisuudet. Ruoan salakuljetuksesta rangaistiin yksityisillä tai julkisilla teloituksilla. Näin vainoojat loivat haavoittuvuutta ja heikkoutta uhreihin, jotta heidän vastarintansa oli vaikeaa. Ghettoihin siirtämisen kautta myös paikalliset ihmiset saatiin hyljeksimään ja ylenkatsomaan juutalaisia. Natsisaksassa ghetot olivat välivaihe mentäessä kohti juutalaiskysymyksen ”lopullista ratkaisua”, massamurhaa.

Tulevaisuuteen ollaan suunnittelemassa älykaupunkeja, joissa voidaan seurata ja rajoittaa henkilökohtaista liikkumista, ruoan ja muiden tarvikkeiden hankintaa hiilijalanjäljen, epidemioiden tai minkä tahansa muun kulloinkin tarpeelliseksi nähtävän syyn perusteella. Ihmiselämää voitaisiin tehokkaasti rajoittaa ilman inhimillistä kontaktia tekniikan välityksellä. Jos rajoittamiseen lisätään rangaistustoimenpiteet esim.rajoitusten lisääminen tai eristäminen, ihmiset menettäisivät inhimillinen tuen ja turvan toisistaan. Jos älykaupungin hallinnassa menetettäisiin ihmisarvon kunnioitus ja asukkaita kohdeltaisiin pelkkinä numerosarjoina, niin pahimmillaan älykaupunkia voitaisiin käyttää ihmisten orjuuttamis- ja teloituspaikkana kuten natsi-Saksassa ihmisvalvonnan alla tehtiin.

"lopullinen ratkaisu”

SUOMI – RAKASTATKO TODELLA LÄHIMMÄISIÄSI?

Menneet koronatoimet ovat herättäneet kysymyksiä, onko Suomella yhtä paljon alttiutta ja rohkeutta suojella kansalaisiaan tänä päivänä kuin vuonna 1942 vai ollaanko mieluumin sopiva palanen suuremmassa kuviossa kansalaisten turvallisuuden hinnalla? Huolestuttavaa on normaalia yhteiskunnan toimintaa ylläpitävän opposition katoaminen. Mannerheim ja Rangel laittoivat stopin eurooppalaiselle hirmuvallalle. Jos Euroopasta tai muualta maailmasta nousisi hirmuvalta tänä päivänä, olisiko suomalaiset valmiita ottamaan paikkansa kyseessä olevan toiminnan ulkopuolella vai alentuisiko Suomi palvelemaan ja pokkuroimaan hirmuvallankin alla?

Juutalaisten suojelijoita kunnioitettiin jälkikäteen Kansojen vanhurskaat -nimityksellä. Missä ovat nyt kansojen vanhurskaat, jotka näkisivät nykypäivän vainot ja toimisivat ns.oikeamielisesti sortumatta itse vainoojiksi?

Juutalaisten vuosituhansien saatossa tekemässä kirjakokoelmassa kehoitetaan näin:
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Suomessa tämä sanonta on taipunut: ”Tee toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän!” Jos tämän mukaan elettäisiin, niin vainot lakkaisivat heti olemasta – kuka haluaisi itseään syrjittävän, halveksittavan, pahoinpideltävän tai tapettavan?

valoa tunnelin päässä
VAINOISTA EUROOPASSA

Holokausti seminaareja ja julkaisuja: https://susannakokkonen.fi/

Holokaustin uhrien muisto ry https://hum.fi/

Teaching the holocaust online course 2020, Yad Vashem Holocaus Museum:
https://www.yadvashem.org/education/online-courses/teaching-the-holocaust.html
(Holocaus survivor Leon Greenman’s testimonies, Everyday life in the ghettos, The systematic murder of the jews begins and spreds, The nazi camps, From the camps to the death marches)

Holokaustia edeltävän juutalaisvihan aikaisia postikortteja:
https://alphahistory.com/holocaust/holocaust-graphics/nggallery/page/1

Juutalais- ja muista vainoista Euroopassa:
https://www.ushmm.org/

Suomen valtionjohdon toiminta juutalaiskysymyksessä:
Olli Seppäsen koko luento 17.2.2022 Israel tilaisuudessa https://m.youtube.com/watch?v=KXqnNeke0ug
Luennolla käytettyjä lähteitä:
Aamulehti 30.7.2017, Olli Koikkalainen, https://aamulehti.fi/haku
Haapanen, Atso: Ennen Auschwitzia
Holmila Antero: Holokausti – tapahtumat ja tulkinnat
Lehmus, Kalle: Tuntematon Mannerheim
Tamminen, Tapio: Himmler ja hänen suomalainen buddhansa

JUUTALAISET TÄNÄÄN – UUTISIA ISRAELISTA

i24NEWS English https://www.i24news.tv/en
ILTV https://m.youtube.com/channel/UCuxgEyMeaks7HS5gAw6Tt7w
TV7 Israel News suomeksi, https://www.tv7.fi/arkki/tv7-israel-news/_p87974/
TV7:Israel News English https://www.tv7israelnews.com/
The Jerusalem Post https://m.jpost.com/
The times of Israel https://www.timesofisrael.com/

KORONAROKOTE

https://mkrsuomi.fi/korona-tilannekatsaus/
https://mkrsuomi.fi/tiedekooste-koronarokotteiden-turvallisuusriskeista/
https://mkrsuomi.fi/tiedekooste-yli-tuhat-tutkimusta-kertoo-koronarokotteiden-olevan-vaarallisia/
https://mkrsuomi.fi/suojaako-covid-injektio/
https://mkrsuomi.fi/tiedelehti-lancet-covid-19-rokotetun-vaeston-epidemiologinen-merkitys-lisaantyy/
https://mkrsuomi.fi/koronatartunnat-ennatyslukemissa/
https://mkrsuomi.fi/rokotespesialisti-bossche-varoittaa-koronarokotusten-aiheuttavan-katastrofin-haastamme-sosiaali-ja-terveysministerion-toimimaan/
https://mkrsuomi.fi/suuri-tiedelehti-bmj-paljastaa-pfizerin-rokotetutkimuksiin-ei-voi-luottaa/
https://mkrsuomi.fi/pfizerin-johtaja-tunnustaa-covid-rokotehuijauksen/
https://mkrsuomi.fi/skandaali-jatkuu-thl-myontaa-tietaneensa-koko-ajan-ettei-koronarokote-esta-taudin-leviamista/
https://mkrsuomi.fi/miten-rokotuksista-tehtiin-bisnes/
https://mkrsuomi.fi/pfizerin-asiakirjat-julkiseksi/
https://pelastetaansuomenlapset.fi/
https://koronarealistit.com/

Rokotehaitoista

https://koronarealistit.com/
https://mkrsuomi.fi/koronarokote-teki-anninan-elamasta-paivittaista-kamppailua/
https://mkrsuomi.fi/mista-saa-apua-rokotehaittoihin-autetaan-yhdessa-maria-kiiskea-20-000-suomalaista/
https://mkrsuomi.fi/rokotehaitat-lentoliikenteessa/
https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-2-rokotehaitoista/

MUUTA

https://perusoikeudet.org/
https://mkrsuomi.fi/valtamedia-muokkaa-lukijoiden-mielipiteita/
https://mkrsuomi.fi/rokotemyonteisen-laakarin-pohdiskelua-koronapassista-ja-pakkorokotuksista/
https://ilmastofoorumi.fi
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/smart-cities-urban-areas-that-benefit-everyone/
Paavo Lipposen lausuma anteeksipyyntö Suomen valtion puolesta 8 juutalaisen luovuttamisesta natsi-Saksalle 5.11.2000 https://valtioneuvosto.fi/-/paaministeri-paavo-lipponen-vuonna-1942-saksalle-luovutettujen-kahdeksan-juutalaispakolaisen-muistomerkin-paljastustilaisuudessa-5-11-2000 https://mobile.twitter.com/sotaveteraanit/status/1192166945862438913

Suomi luovutti Saksaan noin 3000 vankia, mm.vankienvaihtoja
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005173536.html

Kuvamateriaali: Wikipedia ja Pixabay

Lue myös: