Julkinen kuuleminen tuomioistuimessa suuren valamiehistön edessä osa 5

Julkinen kuuleminen tuomioistuimessa suuren valamiehistön edessä osa 5

Oikeudenkäyntipäivän alussa ekonomisti ja kirjailija Patrick Wood kertoo Agenda 2030:stä ja sen tavoitteesta tuhota kapitalismi, luoda uusi kansainvälinen talousjärjestys sekä julistaa kestävää kehitystä.

Tämä kestävä kehitys, jota Maailman talousfoorumi (WEF) ja Yhdistyneet kansakunnat kannattavat, ajaa:

 • resurssien käytön tieteellistä hallintaa
 • fintech-rahoitusjärjestelmää, jossa käytetään digitaalisia valuuttoja ja täydellistä valvontaa
 • ei yksityisomaisuutta, vaan kaikki omaisuus ja resurssit olisivat maailmanlaajuisen rahaston hallussa
 • yksityisyyden suojaa ei sallita
 • kestävää kehitystä, joka on ristiriidassa vapaiden markkinoiden kanssa

Näiden globalistien keinoja tuhota kapitalismi ovat:

Energiasta, resursseista, työvoimasta ja rahoituksesta luopuminen, toimitusketjun turmeleminen, kulutuksen rajoittaminen, innovaatioiden vähentäminen, katastrofaalisten tapahtumien ja investointivajeen luominen.

Uuden talousjärjestyksen iskulauseita, joita kuulemme jatkuvasti ovat:

”et omista mitään ja olet onnellinen”

”suuri nollaus”

”rakennetaan uudelleen paremmin”

Investointipankkiiri Leslie Manookian kertoo oikeudenkäyntipäivän aikana, miten poliittisen ja taloudellisen järjestelmän purku tapahtuu hallitusti:

 • anastetaan valta
 • hallitaan keskitetysti yrityksiä, omaisuutta, luonnonvaroja ja vaaleilla valittuja tilivelvollisia johtajia
 • luodaan entistä rikkaampi eliitti ja palvelusluokka
 • kansalaisille ei anneta resursseja (nollaresurssi)

Yhdysvalloissa aika uudelle talousjärjestykselle on kypsä vuosien 2008–2009 finanssikriisin, valtion velan räjähdysmäisen kasvun, Yhdysvaltojen rahastoimattomien eläkkeiden ja vuoden 2019 Repo-kriisin seurauksena.

Euroopassa on samankaltainen tilanne Euroopan keskuspankin omistaessa yli 40 % Euroopan velasta, korkojen ollessa negatiivisia vuodesta 2014 lähtien, julkisten eläkkeiden ollessa rahastoimattomia ja 2008-2009 rahoituskriisistä johtuen.

Velkaa ei voida jättää huomioimatta ikuisesti. Jotta kansalaiset saadaan täyteen kontrolliin, on päästävä eroon pienistä työnantajista. Pk-yrityksiä on siksi ajettu alas koronan varjolla. Samanaikaisesti lääkejätit ostavat vaikutusvaltaa lääketieteessä, politiikassa ja mediassa.

Näihin tavoitteisiin päästään käyttäen

 • keskuspankin digitaalista valuuttaa (joka on jo suunnitelmissa)
 • siirtymiä
 • kansalaispalkkaa
 • keinoja hankkiutua eroon pk-yrityksistä
 • pankkitoimintaa ja teknologiajättejä
 • lopettamalla käteinen raha
 • kansalaisten valvontaa

Tarve peittää huono hallinto toimii motivaattorina kestävän kehityksen järjestelmälle. Lakimies ja talousasiantuntija Björn Pirrwitz selittää, miten rahajärjestelmä – rahan luominen tyhjästä, huonojen omaisuuserien siirtäminen pankkien taseista keskuspankkeihin, negatiiviset korot, inflaatio ja väistämätön romahdus – on osaltaan johtanut Suuri nollaus -hankkeeseen, jossa

 • velkaa on mahdotonta kuitata
 • pyritään pääsemään eroon käteisestä rahasta digitaalisen identiteetin avulla
 • luodaan maailmanlaajuinen keskuspankki digitaalista valuuttaa varten (ilmeisesti rahoituskriisin harhauttamiseksi).

Christian Kreiß, ekonomisti ja entinen investointipankkiiri, selvittää kasvavan eriarvoisuuden ja sen seurausten taustaa sekä kasvavaa velkaa, lainoja ja räjähdysmäisesti lisääntyvää rahan painamista. Johtajat ovat löytäneet näihin seuraavia ratkaisuja: velan leikkaaminen, inflaatio, finanssikriisi, lama, harhauttaminen ja sota.

Oikeudenkäyntipäivän voi katsoa englanniksi tästä: https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-5-online_1:4

Alta löytyvät tähän mennessä suomennetut videot. Yksi on vielä käännettävänä ja se lisätään heti tekstityksen valmistuttua.

Tuomari Rui Fonseca a Costan koonti edellisestä oikeudenkäyntipäivästä suomeksi tekstitettynä.

Leslien Manookian on entinen investointipankkiiri ja The Health Freedom Defence rahaston puheenjohtaja. Hän avaa valtioiden velkaantumista ja kertoo miksi valtiot haluavat tuhota PK-yritykset.

Rokoteuhrien haastattelut sekä juristi ja talousasiantuntija Björn Pirrwitzin todistajan lausunto.

Kauppatieteen tohtori ja entinen investointipankkiiri Christian Kreißin todistajanlausunto.

Suomennokset oikeudenkäyntipäiville 1 – 4, 6 ja 7 löytyvät MKR Suomen sivuilta:
https://mkrsuomi.fi/julkisen-mielipiteen-tuomioistuin/ 
https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-suuren-valamiehiston-edessa-osa-2/ 
https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-tuomioistuimessa-osa-3/ 
https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-tuomioistuimessa-osa-4/ 
https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-tuomioistuimessa-osa-6/
https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-tuomioistuimessa-osa-7/
Asianajajien loppupuheenvuorot löytyvät MKR Suomen sivuilta:
https://mkrsuomi.fi/reiner-fuellmichin-loppupuheenvuoro/

Lue myös: