Lasten vanhemmille osa 2: Rokotehaitoista

Koronarokotteen haittavaikutustutkimus 12-17-vuotiailla

Suomessa 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille jaetaan terveydenhuollossa Pfizerin Comirnatya ja Modernan Spikewax-rokotteita. Alle 12-vuotiaille jaetaan Pfizerin Comirnatya.

Yhdysvalloissa Pfizerin Comirnatya koskevassa tutkimuksessa lähes joka kymmenes (9,2%) haittavaikutuksen saaneista lapsista ja nuorista sai vakavia haittavaikutuksia ja 14 menehtyi 2020-2021. Tutkimus tehtiin 12-17-vuotiaille joulukuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä ajanjaksona. Tutkimukseen osallistui ainoastaan terveitä lapsia ja nuoria. Pfizerin tutkimuksessa sairastuneen Maddien tapaus on esimerkki siitä miten haittoja usein vähätellään lääkeyhtiöiden taholta ja miten kaikki tapaukset eivät välttämättä tule kirjatuksi tilastoihin todellisuutta vastaavalla tavalla.

Kyseisessä tutkimuksessa sairastuneen Maddien tarina:

https://mkrsuomi.fi/rokotehaitat/

Alle 12-vuotiaiden koronarokotetutkimukset

Alle 12-vuotiaiden rokotetutkimuksista on saatavilla tietoa vähän ja niitä on tehty hyvin pienillä lapsimäärillä vuonna 2021. Johtopäätökset rokotteiden turvallisuudesta perustuu huomattavan lyhyeen seurantaan, vaikka rokotteen haittavaikutuksia voi ilmetä pitkienkin aikojen päästä.

Yleensä rokotetutkimukset aloitetaan laboratoriokokeilla, joista siirrytään eläinkokeisiin ja eläinkokeista harkittuihin ihmiskokeisiin. Turvallinen rokotetutkimus kestää kymmenisen vuotta. Koronarokotteen tutkimuksessa on siirrytty laboratoriokokeista ihmiskokeisiin ja tuotteita on alettu myymään maailmanlaajuisesti rokotetutkimusten ollessa vielä kesken. Todellisesta lopputuloksesta ei tiedä kukaan vielä tässä vaiheessa.

THL on ilmoittanut selvittävänsä joulukuussa 2021 alle 12-vuotiaista lapsista siihen mennessä saatuja tutkimustuloksia ja tekevänsä päätökset niiden pohjalta aloitetaanko vuoden 2022 alussa alle 12-vuotiaiden rokotukset. THL:n päätösten pohjana käytettävä tutkimusmateriaali tulisi saada julkiseksi ja koko kansan sekä riippumattomien asiantuntijoiden arvioitavaksi. THL:n päätöksiä ja edesvastuuta tulisi voida arvioida avoimesti.

Lasten ja nuorten sydänpussi- ja sydänlihastulehdukset

Lasten ja nuorten sydänpussi- ja sydänlihastulehdusten määrän on huomattu nousevan Modernan Spikewax-rokotteen käytöstä. Ruotsissa ja Tanskassa kiellettiin Spikewaxin jako nuorille ja lapsille. Samanaikaisesti Spikewaxia jaettiin Suomen kouluissa ikäryhmille 12-15 Comirnatyn ohella. Muissa maissa on suhtauduttu varovaisemmin lasten ja nuorten koronarokottamiseen. Sydänlihas- ja sydänpussitulehduksesta jäävä arpikudos voi heikentää sydämen toimintaa loppuelämän. Yhdysvaltalainen rokotehaittoja kartoittava VAERS on todennut sydänlihas- ja sydänpussitulehdusten määrän moninkertaistuneen koronarokotteiden käytön myötä verrattuna aiempiin influenssarokotteisiin.


Sikainfluenssa Pandemrix-  ja koronarokotteen haittavaikutuksista

2009 vuonna puhjenneeseen sikainfluenssa pandemiaan kehitettiin kiireisellä aikataululla Pandemrix-rokote. Kehitystyö kesti ennen myyntiä puoli vuotta kuten nykyisillä koronarokotteillakin. Pandemrixin käytön johdosta lapsilla ja nuorilla ilmeni lisääntynyt määrä lähetteitä erikoislääkärille nukahtelutaipumuksen takia. Kuitenkin vasta kesällä 2010 tilanteeseen reagoitiin ja koottiin THL:stä riippumaton lastenneurologian ja unitutkijan ryhmä, joka selvitti Pandemrixin ja narkolepsian yhteyden. Vuosia myöhemmin on ymmärretty vammautumismekanismia. Aiheellista olisikin selvittää, onko 2021 rokotetuilla 12-15-vuotiailla ilmennyt normaalista poikkeavaa oirehdintaa tai sairastavuutta rokotusten jälkeen.

Valitettavasti syy-seuraussuhteiden selvittely tapahtuu jälkikäteen ja sen edellytyksenä on, että sairastavuuden muutokset huomattaisiin ajoissa. 

Rokotehaitat voivat ilmetä viiveellä. Narkolepsiaan sairastuneet kärsivät Pandemrixin aiheuttamista aivovaurioista. Puolet vammautumisista ilmeni 4 kk sisällä, mutta korvauksia on annettu 2 vuoden päästä toimenpiteestä puhjenneisiin narkolepsiatapauksiin. Pidemmältäkin aikaväliltä, esim. 4 vuoden päästä toimenpiteestä, on haettu korvauksia, mutta niitä ei ole myönnetty. Korvauksia on myönnetty 235 lapselle ja nuorelle, hakijoita on ollut 323. 


Haittavaikutusten kartoittamista hankaloittaa monet tekijät 

Suomessa Fimea kerää haittavaikutusilmoituksia. Suurin osa ilmoituksista tulee rokotteen saaneilta suoraan. Terveydenhoitoalan henkilökunnalla Suomessa on oikeus, mutta ei ole velvollisuutta ilmoittaa haittavaikutuksista.

Haittavaikutusten ilmenemisen monimuotoisuudesta on niukasti saatavilla tietoa. Fimean sivulla esitellään lasten ja nuorten kohdalla yleisimpiä lieviä ja kohtalaisia haittavaikutuksia – mm. pistokohdan kipu, päänsärky, kuumeilu ja väsymys – mutta vakavammat haittavaikutukset jätetään kuvailematta. Fimean sivuja tutkiessa voi huomata, että vakavissa haittavaikutusissa rokotevamma on kohdistunut lapsella ja nuorella useampaan elinryhmään. FDA teki lokakuussa 2020 työlistan mahdollisista haittavaikutuksista (alla).


Korona-rokotteen eettisiä ongelmia

Lasten ja nuorten rokottamiseen liittyy myös eettisiä ongelmia. Lasten rokottaminen suojellaksemme aikuisia on asetelmana lähtökohtaisesti väärin. Meidän tulisi aina laittaa lapsen etu ennen aikuisen etua. Lapsilla covid-19 -tauti esiintyy yleensä hyvin lievänä ja jopa oireettomana eikä siitä lapselle itselleen ole lääketieteellistä hyötyä. Lapsia rokotetaan aikuisten terveyden suojelemiseksi, vaikka moni suomalainen on sairastunut koronaan juuri rokotetun henkilön kautta. Rokote ei estä tartuttamasta tautia.


Perheenäiti Annika selvitti syksyllä 2021 ja vuoden vaihteen jälkeen lasten rokotetutkimuksia netistä. Tästä voit katsoa Annikan tekemät videokoosteet:

https://rumble.com/vq9z49-koronarokote-5-11v..html

https://rumble.com/vsnx0i-jatko-video-5-11v-mrna-rokotteesta..html

Annikan käyttämiä lähteitä

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8609605/#ap2

www.ncbi.nlm.nih.gov

clinicaltrials.gov

Mitä voin tehdä?

Huoltajana voit kieltää lapsesi COVID-19 rokotuksen. Tutustu ohjeisiin tästä: 

https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-1-rokotteista/

Yhteydenotot

MKR Kasvatus ja koulutustyöryhmä; lunalehikoinen@gmail.com

Lue myös: