Informative Links

We have collected some good international links for you with a lot of information on Covid

International Alliance of Physicians and Medical Scientists, Physicians Declaration signed by over 17 000 physicians (Lääkäreiden ja lääketieteen tutkijoiden kansainvälinen liitto. Lääkäreiden julistuksen on allekirjoittanut yli 17 000 lääkäriä)
 https://doctorsandscientistsdeclaration.org/ 

Doctors for COVID Ethics (satoja lääkäreitä koronaetiikan puolesta)
https://doctors4covidethics.org/about/
 

World Freedom Alliance (Maailman vapauden allianssi)
https://worldfreedomalliance.org/

An independent non-profit alliance of doctors, nurses, healthcare professionals and staff (Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan maailman allianssi)
https://worlddoctorsalliance.com/

An international network of physicians, researchers, health and social workers (kansainvälinen lääkäreiden, tutkijoiden, terveys- ja sosiaalityöntekijöiden verkosto)
https://ippocrateorg.org/en/about-us/

FLCCC Alliance
https://covid19criticalcare.com/about/the-flccc-physicians/

Physicians for Informed Consent (lääkärit tietoon perustuvan, vapaaehtoisen rokotteen puolesta)
https://physiciansforinformedconsent.org/leadership/ 

World Council for Health (yli 70 kansainvälisen lääketieteellisen ja oikeudellisen edunvalvontajärjestön kattojärjestö.)
https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/# 

Children’s Health Defence
https://childrenshealthdefense.org/

The Children’s Covid Vaccines Advisory Group CVAG (yli 80 lääkärin, tutkijan ja professorin ryhmä)
https://childrensunion.org/2022/02/11/cvag-urge-pause-to-child-covid-roll-out-in-light-of-shocking-new-data/

Safer to Wait – A group of concerned parents, teachers, doctors, and lawyers, who are trying to make the best decision when it comes to the Covid-19 vaccines and children (Ryhmä huolestuneita vanhempia, opettajia, lääkäreitä ja lakimiehiä, jotka yrittävät tehdä parhaan mahdollisen päätöksen Covid-19-rokotteista)
https://safertowait.com/about/

Geert Vanden Bossche PhD DVM (Rokoteasiantuntija Geert Vanden Bossche, mikrobiologian ja tartuntatautien asiantuntija, virologian tohtori)
https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/

Dr Vernon Coleman MB Chb DSc
https://vernoncoleman.org/articles

Robert Mallone MD MS (uraauurtava mRNA-tutkija Robert W. Malone, MD, MS)
https://www.rwmalonemd.com/

Australia

Statement of the Australian Covid Medical Network Ltd (Austalialaiset lääkärit)
https://www.covidmedicalnetwork.com/about-covid-medical-network/declaration-statement.aspx

Belgium

Signed by 760 medical doctors, 2887 medically trained health professionals, and 22199 citizens (760 lääkäriä, 2887 terveydenhuollon työntekijää ja 22199 kansalaista Belgiassa)
https://docs4opendebate.be/en/signatories/target

Lettre ouverte collective à nos responsables politiques belges (Kollektiivinen avoin kirje belgialaisille poliitikoille)
https://belgiumbeyondcovid.be/

Brazil

Brazilian scientists and academics write an Open Letter on the “science” of the coronavirus pandemic (Brasilialaisten tiedemiesten ja akateemikkojen avoin kirje)
https://www.conexaopolitica.com.br/ultimas/brazilian-scientists-and-academics-write-an-open-letter-on-the-science-of-the-coronavirus-pandemic/

Canada

Canadian Covid Care Alliance, (500 lääkäriä, tiedehenkilöä ja terveydenhuollon työntekijää)
https://www.canadiancovidcarealliance.org/ 

Finland

Let the Voice of Wisdom be Heard (Järjen ääni)
https://jarjenaani.fi/en/about-us/

France

Manifeste des Médecins (Ranskalaiset lääkärit vaativat oikeutta hoitaa potilaita parhaalla mahdollisella tavalla eivätkä hyväksy hallituksen linjausta)
https://stopcovid19.today/coordination-sante-libre/

Bon Sens, moniammatillinen ryhmä
https://bonsens.info/qui-sommes-nous/ 

Ireland


Doctors’ open letter to the ministers in Ireland (Lääkäreiden avoin kirje ministereille Irlannissa)
https://docs4opendebate.be/wp-content/uploads/2020/11/Open-Letter-to-An-Taoiseach-and-Minister-for-Health.pdf

Israel

The Public Emergency Council for the Covid19 Crisis in Israel (Lääkärit ja professorit Israelissa)       
https://pecc-il.org/council/

New Zealand

New Zealand Doctors Speaking Out With Science (Uusiseelantilaiset lääkärit tieteen puoleste sekä julistus jonka ovat allekirjoittaneet kohta 50 000 kansalaista ja 4 800 terveydenhuollon työntekijää)
https://nzdsos.com/

The Netherlands

Laten we in vrede samenkomen om moraliteit, ethiek, onafhankelijkheid, waarheid, vrijheid en medemenselijkheid terug te brengen binnen de geneeskunde en onze samenleving (Palautetaan yhdessä moraali, etiikka, riippumattomuus, totuus, vapaus ja inhimillisyys lääketieteeseen ja yhteiskuntaamme. Hollanti)
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/

In July 2020 Evelien Peeters (internist, endocrinologist) wrote a letter to the House of Representatives about the collateral damage of the corona measures. This burning letter was signed by nearly 3,000 doctors and medical professionals and more than 20,000 concerned citizens. (Heinäkuussa 2020 sisätautien erikoislääkäri, endokrinologi Evelien Peeters kirjoitti edustajainhuoneelle Hollannissa kirjeen koronatoimenpiteiden sivullisista vahingoista. Kirjeen allekirjoitti lähes
3 000 lääkäriä ja lääketieteen ammattilaista sekä yli 20 000 huolestunutta kansalaista.)
https://artsencollectief.nl/over-ons/

Phillippines

The concerned doctors and citizens of the philippines (Philippiiniläiset lääkärit ja kansalaiset)
https://cdcph.org/about-us
 

South Africa

PANDA (Pandemics Data & Analytics) A group of multi-disciplinary professionals (moniammatillinen ryhmä)
https://www.pandata.org/

Sweden

Läkaruppropet, 25542 underskrifter (105 lääketieteellistä tutkijaa, 1 681 hoitohenkilökuntaa ja 23 752 kansalaista Ruotsissa)
https://lakaruppropet.se/  

USA

America’ Frontline Doctors (Amerikkalaisia lääkäreitä)
https://americasfrontlinedoctors.us/leadership.html 

An independent, nonpartisan and nonprofit research group investigating geopolitical propaganda

Swiss Policy Research (Riippumaton, puolueeton ja voittoa tavoittelematon tutkimusryhmä, joka tutkii geopoliittista propagandaa)
https://swprs.org/contact/