Suuri valamiehistö

RIKOSTUTKINTA ON ALKANUT

Berliinin Korona-tutkimuskomitean perustaja lakimies Reiner Fuellmich on kokenut oikeudenkäyntiasianajaja, jolla on toimilupa Saksassa ja Kaliforniassa. Hän on taistellut menestyksellä isoja yrityksiä kuten Deutsche Bankia, Volkswagenia ja logistiikkayritys Kuehne & Nagelia vastaan ja voittanut. Fuellmich on julkaissut useita artikkeleita ja kirjoja pankkioikeuden, lääketieteen ja kansainvälisen yksityisoikeuden aloilta sekä opettanut professorina ja luennoitsijana Saksan ja Viron yliopistoissa.

Korona- tutkimuskomitea koostuu asianajajista, jotka ovat järjestäneet istuntoja tutkiakseen, miksi valtioiden hallitukset asettivat ennenkuulumattomia rajoituksia osana koronaviruksen torjuntaa ja sitä, mitä seurauksia siitä on ollut ja on edelleen ihmisille.

Tutkimuskomitea on nyt käynnistänyt Grand Jury -prosessin pohjautuen luonnonoikeuden (Natural Law) konseptiin: www.grand-jury.net Prosessi on laadittu amerikkalaisen suuren valamiehistön käyttöön perustuvan mallin mukaan: syyte ja siihen liittyvät perustelut esitetään suurelle valamiehistölle, joka esitetyn perusteella päättää mahdollisen syytteen nostamisesta. Suurena valamiehistönä toimii kansalaiset ympäri maailman ja tarkoituksena on asiantuntijavoimin tuoda yleiseen tietoisuuteen korona- pandemian laittomuuksia.

Alta voi lukea oikeudenkäynnin lehdistötiedotteen suomennettuna ja videolta seurata ensimmäistä oikeudenistuntoa suomeksi tekstitettynä.

LEHDISTÖTIEDOTE SUOMENNETTUNA

Julkinen kuuleminen tuomioistuimessa suuren valamiehistön edessä

Kollektiivisen omantunnon vahvistaminen luonnonoikeuden avulla

”Vääryys yhtä kohtaan on vääryys kaikkia kohtaan”

Me, ryhmä kansainvälisiä lakimiehiä ja yksi tuomari, ilmoitamme täten, että suoritamme rikostutkinnan, jonka mallina toimii Yhdysvaltojen Grand Jury -menettely. Tämä Grand Jury -tutkinta toimii mallina oikeudelliselle menettelylle, jonka tarkoituksena on esittää valamiehistölle (joka koostuu maailman kansalaisista) kaikki saatavilla olevat todisteet Covid-19 rikoksista ihmisyyttä vastaan tähän mennessä ”johtajia, organisoijia, yllyttäjiä ja rikoskumppaneita” vastaan, jotka avustivat, yllyttivät tai osallistuivat aktiivisesti yhteisen pandemiasuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen. Tutkittaviin rikoksiin kuuluvat kaikki teot, jotka henkilö on tehnyt tai jättänyt tekemättä yhteisen suunnitelman mukaisesti tehdäkseen rikoksia ihmisyyttä vastaan, ja kaikki tällaiset rikolliset teot, jotka tuomitaan eri valamiesyhteisöissä ympäri maailmaa. 

Tämä tutkinta on kansalta, kansan toimesta ja kansaa varten, ja siitä käytetään nimitystä ”julkinen kuuleminen tuomioistuimessa” (Peoples ́ Court of Public Opinion). Koska emme ole onnistuneet löytämään tuomioistuinta, joka kuulisi todistusaineistoa nykyisen järjestelmän tuomioistuimissa, ryhdymme tähän menettelyyn nykyisen järjestelmän ulkopuolella ja luonnonoikeuteen perustuen. Tämä puolestaan perustuu vakaaseen uskoon siitä, että jokainen ihminen pystyy helposti erottamaan hyvän ja pahan, sekä oikean ja väärän. 

Syyte on, että maailman hallitukset ovat joutuneet korruptoituneiden ja rikollisten valtarakenteiden valvovan vaikutuksen alaisiksi. Ne ovat tehneet yhteistyötä vuosia suunnitteilla olleen pandemian lavastamiseksi. Tätä varten on tarkoituksellisesti luotu joukkopaniikkia vääristelemällä tosiseikkoja koskevia lausuntoja ja sosiaalisesti suunniteltu psykologinen operaatio, jonka viestejä on välitetty valtamedian kautta.

Tämän joukkopaniikin tarkoituksena oli saada väestö suostumaan niin kutsuttuihin ”rokotuksiin”, jotka eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi eivätkä turvallisiksi, vaan äärimmäisen vaarallisiksi, jopa tappaviksi. 

Taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset vahingot, joita nämä rikokset ihmisyyttä vastaan ovat aiheuttaneet maailman väestölle, voidaan mitata kvadriljoonina dollareina. 

Jäljempänä luetellut asianajajat suorittavat Portugalissa toimivan tuomarin johdolla ja useiden eri puolilta maailmaa olevien arvostettujen tutkijoiden ja asiantuntijoiden avustuksella tämän suuren valamiehistötutkimuksen ja antavat siten valamiehistölle (maailman kansalaisille) kokonaiskuvan kyseisistä rikoksista ihmiskuntaa vastaan. 

Kansojen tuomioistuimen tutkimuksella on kaksi tarkoitusta: Yhtäältä sen tarkoituksena on toimia mallina menettelylle ja saada syytteet joitakin rikos- ja siviilioikeudellisesti vastuussa olevia henkilöitä vastaan, henkilöitä, jotka ovat vastuussa näistä rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Toisaalta sen tarkoituksena on – näyttämällä kokonaiskuva siitä, mitä olemme kohtaamassa, mukaan lukien geopoliittinen ja historiallinen tausta – luoda tietoisuutta seuraavista asioista 

  • nykyisen, kaapatun järjestelmän ja sen instituutioiden faktuaalisesta romahtamisesta, jonka seurauksena 
  • ihmisten tarpeesta palauttaa itsemääräämisoikeutensa, ja 
  • tarpeesta pysäyttää ensimmäiseksi tämän plandemian toimenpiteet kieltäytymällä noudattamasta niitä, ja 
  • tarpeesta käynnistää uusi terveydenhuolto-, koulutus-, talous- ja oikeusjärjestelmä, jotta demokratia ja oikeusvaltion periaatteet perustuslakiemme pohjalta voidaan palauttaa.

Julkinen kuuleminen tuomioistuimessa suuren valamiehistön edessä toimii hallituksista ja kansalaisjärjestöistä riippumattomana.  Logistista tukea antaa Berliinin koronatutkintakomitea (the Berlin Corona Investigative Committee) www.corona-ausschuss.de.

www.grand-jury.net
contact@grand-jury.net

Asianajaja Virginie de Araujo Recchia, Ranska
tuomari Rui Fonseca E Castro, Portugali
Asianajaja Claire Deeks, Uusi-Seelanti
Asianajaja Viviane Fischer, Saksa
Asianajaja Dr. Reiner Fuellmich, Saksa
Asianajaja N. Ana Garner, Yhdysvallat
Asianajaja Dr. Renate Holzeisen, Italia
Asianajaja Tony Nikolic, Australia
Asianajaja Dipali Ojha, Intia
Asianajaja Dexter L-J. Ryneveldt (Adv.), Etelä-Afrikka
Asianajaja Deana Sacks, Yhdysvallat
Asianajaja Michael Swinwood, Kanada

Yhteistyössä olevat ihmisoikeuksien puolustajat ja oikeusaktivistit

Tjaša Vuzem, Slovenia
Dr. Cristiane Grieb, Canada
Leslie Manookian, USA

Tästä pääsee seuraamaan ensimmäistä oikeudenkäyntiä tekstitettynä suomeksi:

Oikeudenkäynnin toisena päivänä keskitytään pandemian taustoihin. Sen voi katsoa tästä:  https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-suuren-valamiehiston-edessa-osa-2/

Kolmannessa osassa puhutaan PCR-testien sopimattomuudesta koronatestaukseen. Voit katsoa jakson tästä: https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-tuomioistuimessa-osa-3/

Neljäntenä oikeudenkäyntipäivänä aiheena on injektiot ja psykologinen sodankäynti. Sen voi katsoa tästä: https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-tuomioistuimessa-osa-4/

Viidennen oikeudenkäyntipäivän aihe on talouden ja rahoituksen tuho. Sitä voi seurata tästä linkistä: https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-tuomioistuimessa-osa-5/ 

Kuudes oikeudenkäyntipäivä käsittelee eugeniikkaa ja tulevaisuudennäkymiä. Sen voi katsoa tästä linkistä: https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-tuomioistuimessa-osa-6/

Seitsemäntenä oikeudenkäyntipäivänä kuulet todistajanlausuntoja plandemian luomiseksi käytetyistä psykologisen sodankäynnin keinoista ja propagandasta. https://mkrsuomi.fi/julkinen-kuuleminen-tuomioistuimessa-osa-7/

Asianajajien loppupuheenvuorot löytyvät MKR Suomen sivuilta:
https://mkrsuomi.fi/reiner-fuellmichin-loppupuheenvuoro/

Lue myös: