TIEDEKOOSTE koronarokotteiden turvallisuusriskeistä

Tämä tiedekooste ladattavissa PDF-tiedostona:
https://mkrsuomi.fi/wp-content/uploads/2022/03/TIEDEKOOSTE-koronarokotteiden-turvallisuusriskeista-1.pdf

Tiedekooste liittyy Tiededebattiin koronarokotteiden turvallisuudesta: www.mkrsuomi.fi/tiededebatti-koronarokotteiden-turvallisuudesta

TIEDEDEBATTI: UUDEN TEKNOLOGIAN KORONAROKOTTEITA EI OLE TODISTETTU TURVALLISIKSI

– Lääkäri Mikael Kivivuoren materiaalit OSA 1 –  1.3.2022

TÄMÄ debattimateriaali sekä kaikki sadat lähdeviitteet tarkennuksineen (2+16 A4-sivua): www.mkrsuomi.fi/tiedekooste-koronarokotteiden-turvallisuusriskeistä

LUE ENSIN: https://mkrsuomi.fi/tiededebatti-koronarokotteiden-turvallisuudesta-alkaa/

SEKÄ HOITO-OHJEET: https://mkrsuomi.fi/hoitokooste-koronarokotteiden-haittoihin/

Tiedebatin koostesivusto www.mkrsuomi.fi/tiededebatti-koronarokotteiden-turvallisuudesta  

A) UUSI, MONIMUTKAINEN JA RISKIALTIS TEKNOLOGIA
Ihmiselimistö ja nämä kokeelliset mRNA/virusvektori-koronarokotteet ovat molemmat täynnä monimutkaista teknologiaa. Näiden toiminnasta vain murto-osa ymmärretään erikseen ja yhteisvaikutuksista vielä vähemmän. Riskialtista tilannettamme voidaan verrata avaruusrakettiin, jonka tuhoisaan lopputulokseen voi riittää vain YHDEN osa-alueen ennalta-arvaamaton toiminta.


B) PITKÄAIKAISTURVALLISUUDEN TUTKIMUKSET PUUTTUVAT TÄYSIN
Rokotevauriot voivat ilmaantua milloin tahansa, jopa seuraavissa sukupolvissa, vain aika näyttää koko vaarallisuuden. Voisimme oikeastaan lopettaa Tiededebatin tähän, ja todeta voittaneemme. Jatkamme, jotta jokainen ymmärtää lukuisat muut tieteellisesti todistetut syyt lopettaa tämä vaarallinen ja massiivinen ihmiskoe välittömästi.

C) HYPERNOPEA VALMISTUSPROSESSI, RAHA EDELLÄ
Normaalisti turvallinen rokote saadaan aikaiseksi 4-15 vuodessa. Nyt esim. Moderna valmisti omansa yhdessä viikonlopussa (sic!) ja Pfizer parissa kuukaudessa. Kiireellä on riskinsä.

D) PUUTTEELLISET JA TEKEMÄTTÄ JÄTETYT TURVALLISUUSTUTKIMUKSET

mm. karsinogeenisyys (syövät), teratogeenisyys (kehityshäiriöt), genotoksisuus (perimän vauriot), farmakokinetiikka, farmakodynamiikka, erittyminen istukan läpi ja äidinmaitoon, vaikutus hedelmällisyyteen, raskauteen ja allergisille sekä yhteisvaikutustutkimukset jätettiin KAIKKI täysin tekemättä tai niistä ei ole rokotusvalmistajilla antaa tarpeeksi tietoa.

E) TUTKIMUSTEN VÄÄRENTÄMINEN JA PIMITTÄMINEN
Tutkimusten raakadataa on piiloteltu ja tuloksia vääristelty, mutta ilmiantajien, hakkereiden ja lahjomattomien tuomareiden ansiosta on saatu rokotevalmistajat kiinni törkeästä valehtelusta.

F) IHMISKOE VIELÄ KESKEN – TIEDOT VASTA TULOSSA
Rokotefirmojen omat tutkimukset valmistunevat 2022/2023 lopulla ja riippumattomat tutkimukset näiden jälkeen, joten ihmiskoetta EI ole voitu todistaa ”turvalliseksi” edes teoriassakaan.

G) RIIPPUMATON TIEDE: YLI 1000 TUTKIMUSTA TODISTAA VAARALLISUUTTA
Näin kattavaa tieteellistä näyttöä ”lääkkeen” vaarallisuudesta on mahdoton kumota millään. Pelkästään rokotteiden triljoonittain luoma piikkiproteiini on myrkyllinen elimistölle. Tuhoa aiheutuu verisuoniin, sydämeen, keuhkoihin, aivoihin, hermostoon jne, kaikkialle elimistöön. Seurauksena mm. sydänkohtaukset, veritulpat, sydänlihastulehdukset, halvaantumiset, neurologiset vauriot, verenvuodot, aivoveritulpat, trombosytopeniat, autoimmuunitaudit, keuhkoembolia

H) HAITTAVAIKUTUSTILASTOT ENNÄTYSMÄISET
Kokeelliset geeniteknologiset koronainjektiot ovat osoittautuneet lyhyessä ajassa vaarallisemmiksi kuin kaikki muut rokotteet yhteensä viimeisen 30 vuoden ajalta. Tutkimusten mukaan vain n. 1% rokotehaitoista ilmoitetaan rekistereihin. Koska kaikki ilmoitetut haitat eivät johdu rokotteesta, on arvioitu saatavan realistisia haittojen määriä kertomalla viralliset tilastot kertoimella 31 tai 41.

I) RUUMIINAVAUSTEN JÄRKYTTÄVÄT TULOKSET
Ruumiinavauksissa rokotteiden tappavat mekanismit on näytetty toteen laajasti.

J) YLIKUOLLEISUUSTILASTOT SYNKRONOIVAT ROKOTTEISIIN
Toisen rokotekierroksen jälkeen alkoi eri maissa jopa 9-40% ylikuolleisuus tilastoissa.

K) TIEDEMAAILMAN JA VIRANOMAISTEN KORRUPTIO, AIVOPESU JA VÄÄRISTELY

Tämän vuoksi virallisen korruptioalttiin datan pohjalta EI VOI perustella turvallisuutta luotettavasti

L) AMPULLIEN TUNTEMATON SISÄLTÖ – TUTKINTAA YRITETÄÄN ESTÄÄ
Liikesalaisuuteen vedoten rokotteiden kaikkea sisältöä ei kerrota – jos joku haluaisi tappaa koko ihmiskunnan, näin hän voisi sen tehdä rokotteilla. Osa rokote-eristä jopa 100 kertaa tappavampia kuin toiset – tällainen on venäläistä rulettia potilaan terveydellä tai depopulaation suunnittelua.

M) OIKEUDELLISIA TODISTEITA ROKOTTEILLA TEHTÄVÄSTÄ JOUKKOMURHASTA
Sadat lääkärit, juristit ja asiantuntijat ovat koonneet todisteet Nürnberg 2 -tyyliseen oikeudenkäyntiin juristi Reiner Fuellmichin johdolla, myös Isossa-Britanniassa alkanut tutkinta. Epäiltynä laaja rikos ihmiskuntaa vastaan, jolloin huomioon otettava muukin kuin lääketiede.

N) IMMUNITEETIN TUHOUTUMINEN
Tutkimuksissa todettu luonnollisen immuniteetin tuhoutuvan tai kärsivän rokotusten seurauksena. Myös riski VAIDSiin eli rokotteen aiheuttamaan immuunikato AIDSiin on tutkinnassa.

O) ADE-ILMIÖ – AUTOIMMUUNIREAKTION KATASTROFIRISKI
Jo monen vuosikymmenen ajan on yritetty kehittää turvallista RNA- ja koronavirusrokotetta, mutta tämä on aina päättynyt epäonnistumiseen ja monesti kaikkien koe-eläinten kuolemaan, syynä esim Antibody Dependent Enhancement (ADE), rokotetut kuolevat luonnonviruksia kohdatessaan.

P) VAARALLINEN GRAFEENI JA METALLIYHDISTEET
Grafeeniyhdisteitä on löydetty rokotteista. Nämä raportit ovat tulleet eri puolilta maailmaa.

Q) GEENIMANIPULAATION RISKIT
Solulimaan pääsevä ulkopuolinen RNA voi tutkimuksen mukaan liittyä osaksi genomia. Rokotteiden RNA on käsitelty pitkäkestoisemmaksi, joten geenimanipulaatio on todellinen uhka.

R) VUOTAVAT ROKOTTEET PAHENTAVAT PANDEMIAA
Laajojen tutkimusten mukaan mitä enemmän rokotetaan, sitä huonompi pandemiatilanne ja vaara koko kansalle. Tässä syynä rokotteet, jotka eivät estä tarpeeksi tai lainkaan tartuntaa tai levittämistä

S) SHEDDING-ILMIÖ: YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN BIOASE
Rokotetuista hengityksen ja ihon kautta leviävä piikkiproteiini aiheuttaa vaaraa rokottamattomille.

T) ROKOTTEET HELPOSTI HYVÄKSIKÄYTETTÄVISSÄ TOTALITARISMIIN
Turvallisuusuhka, jota rikkaat eliitit ajavat täysin avoimesti kuten esim Maailman Talousfoorumi WEF ja Great Reset -ohjelma. Välivaiheina mm. rokotepakottamiset, ihmisoikeuksien vieminen rokottamattomilta, digitaalinen identiteetti ja -lompakko ja Kiinan tyylinen kontrolliyhteiskunta.

U) YHTÄLÄISYYKSIÄ AIEMPIIN ROKOTUSSKANDAALEIHIN
mm. sikainfluenssa ja narkolepsiaa aiheuttanut Pandemrix, tappava Dengue-rokote, poliota aiheuttaneet rokotteet, Ebola-skandaali, Bill Gatesin tuhoisat rokotekokeilut köyhemmissä maissa, nyt vain potenssiin 2 tai 3.

V) MUUT TURVALLISUUSRISKIT
mm. yhteisvaikutukset muun lääkityksen ja teknologian kanssa (esim. 5G, 6G), hedelmällisyys ja lisääntymisriskit, havaittu rokotettujen käytöksen muutos (CRISPR/geenimanipulaatio?)

X) TEKIJÄ X – ELI VIELÄ TUNTEMATTOMAT TURVALLISUUSRISKIT

Mitä emme osaa vielä aavistaa, sitä on mahdoton ennaltaehkäistä…

LÄHDEVIITTEET:

LÄHDEVIITTEET TÄRKEINE ESITIETOINEEN KOKONAISUUDESSAAN LUETTAVISSA:
www.mkrsuomi.fi/tiedekooste-koronarokotteiden-turvallisuusriskeistä


MONI LÄHDEVIITE SISÄLTÄÄ JOPA KYMMENIÄ LISÄLÄHDEVIITTEITÄ.

PEREHDY LAAJASTI JA KÄYTÄ AIKAA HAHMOTTAAKSESI KOKONAISUUDEN.


Viralliset asiakirjat ja niiden valheita / turvallisuusriskejä yms paljastavat riippumattomat artikkelit pyritty laittamaan peräkkäin / loogiseen järjestykseen.A) UUSI, MONIMUTKAINEN JA RISKIALTIS TEKNOLOGIA

American Frontline Doctors – White Paper On Experimental COVID-19 Vaccines
https://img1.wsimg.com/blobby/go/99d35b02-a5cb-41e6-ad80-a070f8a5ee17/SMDwhitepaper.pdf  

Tiedekooste koronarokotteiden turvallisuusriskeistä ja muista ominaisuuksista:
https://avoin.media/2021/08/31/kansainvaliset-tutkijat-tyrmaavat-rokoteyhtioiden-vaitteet-koronarokote-ei-ole-tarpeellinen-tehokas-tai-turvallinen-lapsille/  

TIEDEKOOSTE: COVID-19 VACCINE Considerations:

https://www.primarydoctor.org/covidvaccine  

Tiedekooste k-piikkien vaarallisuudesta yms
https://olliposti.fi/k-piikit/  

Suomalaisen ’Pelastetaan Suomen Lapset’ -lääkärijärjestön tietopaketti koronarokotusten vaaroista yms, jonka Helsingin Uutiset sensuroi haastattelusta:
https://pelastetaansuomenlapset.fi/tietopaketti-koronarokotusten-vaaroista-yms-jonka-helsingin-uutiset-sensuroi-haastattelusta/

Kokeellisille koronainjektioille on annettu vain hätäkäyttölupa (joka myönnettiin vain korruption vuoksi, lupaa ei olisi pitänyt antaa silloin kun tautiin on muita turvallisia hoitokeinoja olemassa)
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-authorization-medical-products-and-related-authorities  

Koronan ja rokotteiden vaiettu puoli -LINKKIKIRJASTO:
https://at2ndrayer.wordpress.com/2021/08/21/koronan-ja-rokotteiden-vaiettu-puoli-linkkikirjasto/  


B) PITKÄAIKAISTURVALLISUUDEN TUTKIMUKSET PUUTTUVAT TÄYSIN


British Medical Journal: Keskipitkän ja pitkän aikavälin tutkimukset puuttuvat
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n272/rr-6   

Rokotevalmistajien sopimus ostajavaltioiden kanssa: ”Ostaja[valtio] myöntää, että rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ja tehokkuutta ei tunneta, ja että rokotteet saattavat aiheuttaa toistaiseksi tuntemattomia haittavaikutuksia.
https://www.asmaa-algarve.org/covid-19/vaccines/pfizerleak-a-look-at-pfizer-s-one-sided-contract-with-governments  


Development of COVID-19 vaccines utilizing gene therapy technology:
”For rapid development, RNA vaccines and adenovirus vector vaccines have been urgently approved, and their injection has already started across the world. These types of vaccine technologies have been developed over more than 20 years using translational research for use against cancer or diseases caused by genetic disorders but the COVID-19 vaccines are the first licensed drugs to prevent infectious diseases using RNA vaccine technology. Although these vaccines are highly effective in preventing COVID-19 for a short period, safety and efficiency evaluations should be continuously monitored over a long time period.”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33772572/


FIMEAn SIC!-lehti, Hanna Nohynek 3/2019: Helpot rokotteet on jo keksitty, jäljellä on vain haastavia ja vieläkin haastavampia – tapaus Dengvaxian oppitunnit

“Pitkäaikaiset tutkimustulokset toivat takaiskun”

https://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2018/4_2018/tarjolla-verkossa/helpot-rokotteet-on-jo-keksitty-jaljella-on-vain-haastavia-ja-vielakin-haastavampia-tapaus-dengvaxian-oppitunnit

C) HYPERNOPEA VALMISTUSPROSESSI, RAHA EDELLÄ

Modernan rokote valmistui viikonlopun(!) aikana tammikuussa:

https://www.verkkouutiset.fi/koronarokote-oli-valmis-jo-ennen-kuin-pandemia-ehti-alkaa/#a285de00  

Pfizerin liikevoitto kaksinkertaistui vuonna 2021 – syynä koronarokote

Lääkejätin liikevoitto oli 22 miljardia dollaria. Vuonna 2021 Pfizerin tulot lähes https://www.youtube.com/watch?v=qkfS0Q568qkkaksinkertaistuivat 81,3 miljardiin dollariin. Yhteensä 36,8 miljardia dollaria tuli koronarokotteesta. Koronarokotteesta saadut myynnit ylittivät reilusti Pfizerin vuosi sitten tekemän ennusteen. Tuolloin yritys ennusti vain 15 miljardin dollarin myyntiä koronarokotteesta. Vuodelle 2022 Pfizer ennustaa yli 50 miljardin dollarin myyntejä koronarokotteestaan ja koronalääkkeestään.
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9a10f9da-df97-4dd4-a250-daa9213f24e8  

Kooste: Miten Euroopan lääkevirasto EMA tiesi geeniterapiatuotteiden (rokotteet) huolenaiheista, mutta ohitti ne #COptigate,
 miten Euroopan komissio EC ohitti omat turvallisuusprotokollat ja huijasi jäsenmaat hyväksymään rokoteostosopimukset viidessä päivässä,
Miten rokotefirmat yrittävät huijata saadakseen täyden syytesuojan rokotevaurioilta
https://ehden.substack.com/p/pfizerleak-crimes-against-eu-manity  

Kooste: Tiesitkö tämän koronarokotteista


https://koronarealistit.com/tiesitko-taman-koronarokotteista/  


D) PUUTTEELLISET JA TEKEMÄTTÄ JÄTETYT TURVALLISUUSTUTKIMUKSET

Kanadalaisten lääkärien kooste Pfizerin tutkimusten ongelmista ja vääristelystä:
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf  

PFIZERIN TUTKIMUSPROSESSIT, -TULOKSET JA VÄÄRISTELY:

 1. Pfizerin tutkimukseen osallistui 43 548 henkilöä. Kokeen tuloksena injektion RRR (relative Risk Reduction) on 95 %, mutta tärkeämpi arvo ARR (Actual Risk Reduction) on vain 0,84 %.
 2. Placeboryhmään osallistui noin 21 000 ja kokeellisen rokotteen saaneessa ryhmässä oli saman verran.  Sen sijaan, että olisi odotettu kokeen loppuun asti, jo 2 kk jälkeen placebon saaneet siirrettiin injektioituun ryhmään. Näin ollen kokeen päätyttyä ei voitu tehdä kunnollista vertailua ryhmien välillä.
 3. Tutkimuksen mukaan rokotetuilla oli vähemmän koronatartuntoja, mutta heidän parissaan oli enemmän kuolemia ja sairautta joka kategoriassa (kuin placeboryhmässä), eikä rokotetta voida näin ollen pitää hyödyllisenä.
 4. Kun placeboryhmä siirtyi rokoteryhmään, heistä kuoli heti 5.
 5. Tutkimuksen aikana 3 ihmistä kuoli koronaan joista 1 oli rokoteryhmässä ja 2 placeboryhmässä. Sydän ja verisuonitauteihin kuoli 9 rokoteryhmässä ja 5 placeboryhmässä.
 6. Normaalisti tutkimuksen aikana tärkeintä on turvallisuus ja rokotetutkimukseen tarvitaan 10 vuotta, kuitenkin vähintään 5.
 7. Pfizerin tutkimus vietiin läpi alle vuodessa
 8. vaiheet (faasit) 2 ja 3 yhdistettiin
 9. eikä eläinkokeita tehty.
 10. Pfizerin mukaan mRNA teknologia on jo käytössä oleva malli, jolloin sitä ei tarvitse tutkia. mRNA ei ole kuitenkaan rokote vaan ”delivery mechanism”.
 11. 85 % koronaan menehtyneistä on yli 75-vuotiaita, mutta rokotekokeeseen osallistujista vain 4 % oli yli 75-vuotiaita. Tämä vääristää tuloksia. Samoin kuin se, että tutkimukseen osallistujat olivat pääosin terveitä. Koronaan menehtyneistä 95 %:lla on 1 oheissairaus ja suurimmalla osalla 4.
 12. Meille kerrotaan, että rokote on turvallinen raskaana oleville, imettäville, allergikoille, koronan sairastaneille, psykologisista sairauksista kärsiville, jne. vaikka tutkimukseen ei osallistunut yhtään koehenkilöä näistä ryhmistä.
 13. Biomarkkereita ei tutkittu.
 14. Koronapassin vaikutusta ei tutkittu.
 15. Kaikille tutkimukseen osallistujille ei tehty koronatestejä, vain niille, joilla oli oireita. Näin ei saatu selville oliko ryhmässä oireettomia.
 16. 80 rokotteen saaneen osallistujan yhteystiedot kadotettiin, eikä heidän tuloksiaan voitu seurata loppuun asti. Yli 1500 osallistujan, molemmista ryhmistä, epäiltyä sairautta ei todennettu PCR-testillä. Myös tämä vääristää tuloksia.
 17. 12–15 vuotiaiden ryhmä oli liian pieni: rokotettuja 1005 ja placeboryhmässä 978. Otos on liian pieni, jotta rokotehaitat tulisivat esille. Pfizerin testiryhmässä kuitenkin 12-vuotias Maddie joutui sairaalaan toisen rokotteen saatuaan, hän on nyt pyörätuolissa ja saa letkuruokintaa. Pfizer kuvaa hänen oireitaan vatsasärkynä.
 18. Pfizer ilmoittaa, että nuorten riski sydänsairauksiin (myokardiitti) kasvaa, muttei kuoleman mahdollisuutta ole. Myokardiitin sairastaneista 20 % kuitenkin kuolee keskimäärin 6,5 vuoden sisällä.
 19. The British Medical Journal julkaisi (Pfizerin) tutkimusvirheet, jotka Ventavialla oli tehty. Silti Pfizer eikä FDA määrännyt Ventaviaa tutkittavaksi. Sen sijaan Pfizer on palkannut Ventavian tekemään lisää tutkimuksia.
 20. Valtiot ovat luvanneet aktiivisesti seurata rokotteen vaikutuksia kansalaisiin. Monissa maissa on kuitenkin käytössä vain spontaani ilmoittaminen, jolloin ilmoitusten määrä putoaa radikaalisti jopa nollaan. (Suomessa on käytössä spontaani ilmoitusmalli)
 21. Ontariossa annettiin 29.9.2021 suositus, etteivät 18–24-vuotiaat nuoret miehet ottaisi Modernan rokotetta koska siinä on 1/5 000 riski saada sydänlihastulehdus eli myokardiitti. Heidän pitäisi sen sijaan ottaa Pfizerin rokote, jossa myokardiitin riski on 1/28 000. Kuitenkin 8.5.2021 Ontariossa lopetettiin Astra Zenecan jakaminen koska siinä on 1/60 000 verihyytymäriski.
 22. Useita urheilijoita on kuollut viime aikoina äkkiseltään pelikentällä.
 23. 17.11.2021 FDA julkaisi ensimmäiset Pfizerin tutkimustulokset. Näistä näkee, että myyntiä edeltävän 2,5 kk tutkimuksen aikana yli 1 200 osallistujaa menehtyi ja yli 25 000 neurologista haittavaikutusta ilmoitettiin.
 24. Pfizerin tulos rokotteista vuonna 2021 on 33,5 MILJARDIA dollaria.
 25. Pfizer on joutunut maksamaan viime vuosina miljardeja kompensaatiota johtuen epäeettisestä toiminnasta; vilpillisestä markkinoinnista, lääkekokeisiin osallistujien kuolemista ja hyväksyntää saamattomien lääkkeiden markkinoinnista lääkäreille, lääkäreiden lahjonnasta jne.
 26. 84 % Pfizerin rokotetutkimuksen tekijöistä on eturistiriita: he ovat joko Pfizerin palkkalistoilla, osakkeen omistajia, saaneet apurahaa Pfizerilta, … 2 tutkimuksen kirjoittanutta henkilöä hyötyi siitä rahallisesti 9 miljardia dollaria.
 27. CDC on muuttanut rokotteen määritelmää voidakseen käyttää rokote-sanaa kokeellista korona injektioita koskien.
 28. Pfizer tukee valtamedian uutisia ja sille on annettu vastuuvapaus rokotehaitoista.


Kanadalaisten lääkärien kooste suomeksi PFIZER – ENEMMÄN HAITTAA KUIN HYÖTYÄ?
https://mkrsuomi.fi/joe-rogan-haastatteli-mrna-teknologian-kehittaja-robert-malonea/  

KOOSTE: Miten CDC, EMA, Pfizer ja Moderna laiminlöivät turvallisuuskokeita ja peittelivät niitä: Flawed CDC Study Wrongly Concludes COVID Vaccines Safe in Pregnancy:
https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-study-wrongly-concludes-covid-vaccines-safe-pregnancy/  

Ylläolevaan koosteeseen liittyvät viralliset asiakirjat:
Euroopan lääkevirasto: Modernan rokotteen arviointiraportti

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf


Euroopan lääkevirasto: Pfizerin rokotteen arviointiraportti
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf  

Pfizer Käyttöturvallisuustiedote, sivu 7, Toksikologisia ominaisuuksia ei ole tutkittu perusteellisesti
https://injektiopiikki.com/wp-content/uploads/2021/08/PF00092_MTR_PFEM_FI.pdf  

E) TUTKIMUSTEN VÄÄRENTÄMINEN JA PIMITTÄMINEN

Materiaalia myös kohdassa D

Totuus paljastuu – viranomaiset eivät voi enää salata Pfizerin rokotetietoja

https://mkrsuomi.fi/pfizerin-asiakirjat-julkiseksi/  

Lakimies: Pfizer tiesi k-piikin haittavaikutuksista:
https://avoin.media/2021/12/02/lakimies-pfizer-tiesi-k-piikin-haittavaikutuksista/  

CDC haastettu oikeuteen k-piikkien turvallisuustietojen salaamisesta:
https://avoin.media/2022/01/06/cdc-haastettu-oikeuteen-k-piikkien-turvallisuustietojen-salaamisesta/  

Pfizer asiakirja – Cumulative analysis of post-authorization adverse event reports of pf-07302048 (bnt162b2) received through 28-feb-2021
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

KOOSTE Miksi Big Pharmalle salailu on vahvuutta ja avoimuus heikkoutta:
(tietoa mm. ylläolevasta Pfizer asikirjasta – Rokotevalmistajat valehtelevat ja peittelevät haittavaikutuksia, viranomaiset auttavat tässä
Esim. Pfizer väitti ettei yhtään rokotteesta johtuvaa kuolemaa ole tullut vaiheessa, jolloin heidän omassa datassa oli jo 1228 ihmisen kuolemaa. Raskaana olevien naisten haittoja yritettiin pimittää pitkään: Kun ne tulivat, saatiin selville 413 tapausta joista 84 vakavia. 270 raskauteen liittyvästä ilmoituksesta seurasi 23 keskenmenoa sekä useita muita vakavia haittoja. Pfizer kommentoi raportissa: ”Turvallisuuteen viittaavia signaaleja ei näissä raskauteen liittyvissä tapauksissa ollut.” Voisiko kukaan kuvitella Pfizer yhtiön tässä vaiheessa lopettavan rokotteidensa lähettämistä maailmalle vaikka haittavaikutuksia tulvikin sisään runsain määrin? Ei.  Tuote oli myyty. Tuotanto oli jo käynnissä. Sopimukset valtioiden välillä oli tehty ja rahasummat siirretty):
https://alyhoi.com/blog/article-8  

Suuri tiedelehti BMJ paljastaa: – Pfizerin rokotetutkimuksiin ei voi luottaa!


(Laaja kooste, ilmiantajan paljastamana miten Pfizerin tutkimuksia suorittavat alihankkijat toimivat ja miten rokotetutkimusten räikeistä väärinkäytöksistä huolimatta Pfizer jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan)

Kooste erilaisista rokotehaitoista yms.


12-vuotias Maddie osallistui Pfizerin rokotetutkimukseen
(Toisen rokotteen jälkeen Maddie on kärsinyt kaikkiaan 35:stä eri haittavaikutuksesta mukaan lukien tunnon menetys vyötäröstä alaspäin, verta virtsassa, huimaus, heikentynyt näkö ja lihasheikkous. Hän on joutunut sairaalaan 3 kertaa ja on ollut tehohoidossa 9 kertaa. Nykyään Maddie istuu pyörätuolissa ja on letkuruokinnassa. Pfizer kuvaa hänen oireitaan vatsakipuna ja kieltäytyy auttamasta perhettä. Perhe ei edes tiedä onko Pfizer kirjannut Maddien tapauksen tutkimustuloksiin.) 


Pfizer vetää pois hakemuksensa myydä koronarokotteitaan, kun Intia vaatii näyttöä turvallisuudesta ja toimivuudesta intialaisille

https://www.reuters.com/world/india/exclusive-pfizer-withdraws-application-emergency-use-its-covid-19-vaccine-india-2021-02-05/

F) IHMISKOE VIELÄ KESKEN – TIEDOT VASTA TULOSSA

G) RIIPPUMATON TIEDE: YLI 1000 TUTKIMUSTA TODISTAA VAARALLISUUTTA

https://mkrsuomi.fi/tiedekooste-yli-tuhat-tutkimusta-kertoo-koronarokotteiden-olevan-vaarallisia/  (Tämä tiedekooste sisältää lähdeviitteet yli tuhanteen tutkimukseen)

Tässä tutkimuksessa todetaan, että 115 raskaana olevaa naista menetti lapsensa 827:stä, jotka osallistuivat tutkimukseen covid-19-rokotteiden turvallisuudesta: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983  

Rokotteiden kehittäjät ovat olettaneet, että rokotteiden mRNA (tai DNA Johnson & Johnsonin ja AstraZenecan rokotteissa) pysyy pääosin pistoskohdan luona eli olkalihaksessa, pienen määrän ajautuessa paikallisiin imusolmukkeisiin. Pfizerin data kuitenkin näyttää, että näin ei suinkaan ole. Lääkeyritys käytti tutkimuksessa mRNA:ta, joka oli ohjelmoitu tuottamaan lusiferaasiproteiinia, ja radioaktiivisella merkillä varustettua mRNA:ta. Näiden avulla se osoitti, että vaikka enin osa mRNA:sta aluksi jäi pistoskohdan alueelle, se levisi silti neljässä tunnissa lajalti koko kehoon (Trialsitenews May 5, 2021). Veressä se kiertelee useita päiviä. Lähetti-RNA (mRNA) leviää verenkiertoon ja kertyy sisäelimiin, etenkin pernaan, luuytimeen, lisämunuaisiin ja naisilla munasarjoihin. Piikkiproteiini vaeltaa lisäksi sydämeen, aivoihin ja keuhkoihin, joissa se aiheuttaa verenvuotoa tai hyytymiä/tulppia, sekä erittyy rintamaitoon

Tämä on ongelmallista, sillä rokote ei ohjeistakaan lihassoluja tuottamaan piikkiproteiinia (joka on se antigeeni, joka käynnistää vasta-ainetuotannon), vaan piikkiproteiinien tuotanto tapahtuu verisuonten seinämissä ja sisäelimissä, missä se voi aiheuttaa suurta vahinkoa.
https://koronarealistit.com/tutkija-koronarokotteesta-me-teimme-suuren-virheen/

Pfizer confidential (mm. piikkiproteiinin elimistöön jakaantumistutkimus):
https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf  

Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

H) HAITTAVAIKUTUSTILASTOT ENNÄTYSMÄISET

Vain 1% rokotehaitoista ilmoitetaan rekistereihin:
Ross Lazarus: ”Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)” (Boston: Harvard Pilgrim Health Care, Inc., 2010)
https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system  

Jo elokuussa EU:n haittavaikutustilastoissa yli 2 miljoonaa k-piikkihaittaa – tarkka kooste erilaisista sairauksista, myös piikkikohtaisesti
https://avoin.media/2021/08/24/eu27-yli-2-miljoonaa-k-piikkihaittaa/  


FIMEAn rokotehaittavaikutusilmoitustilastot Suomesta 13.1.2022 mennessä:

Fimealle on tähän mennessä tehty yhteensä yli 24 000 haittavaikutusilmoitusta koronarokotteista, mikä on 24 kertaa enemmän kuin Pandemrixista vuosina 2009 – 2011 tehdyt ilmoitukset (n = 971) (29). 13.1.2022 mennessä 24 000 haittavaikutusilmoituksesta on käsitelty 7176 (30 %). Käsittelemättömiä tapauksia on 16 900. Käsitellyistä tapauksista 67 % (4827) on arvioitu olevan vakavia ja ilmoituksia onkin Fimean mukaan käsitelty vakavuusjärjestyksessä (30).

Fimean määritelmän mukaan ”haittavaikutus katsotaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman, toimintakyvyn laskun tai synnynnäisen epämuodostuman.”

https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista  

Rokotehaittojen valvontaviranomaiset peittelevät turvallisuusdataa:
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccine-injuries-regulatory-agencies-hiding-covid-safety-data/  

THL:n tekniset virheet 2019-2022 eli peitteleekö THL rokotteiden haittavaikutuksia:

https://avoin.media/2022/02/08/thln-tekniset-virheet-2019-2022/  

USA:n rokotehaittailmoitusrekisteri VAERS 
https://openvaers.com/covid-data  

Valhe: Rokotukset ovat tehokkaita ja turvallisia
Kooste mm. USA:n VAERS-tietokannan järkyttävistä tiedoista:

http://www.joriittaavalehtelu.fi/jo-riittaa-valehtelu/valhe-rokotukset-ovat-tehokkaita-ja-turvallisia/  


Analyysi: Tuhansia kuolee enemmän kuin normaalisti
https://www.yahoo.com/news/analysis-thousands-more-usual-dying-170117640.html?guccounter=1  

20-29- vuotiaiden kokonaiskuolleisuus nousi Israelissa tammi-helmikuussa 2021 32%.
https://doctors4covidethics.medium.com/the-israeli-peoples-committee-report-of-adverse-events-related-to-the-corona-vaccine-april-2021-47891f17d452  


Englannin terveystietojen mukaan kuolleisuusriski rokotetuilla delta-covid-varianttiin oli kuusi kertaa suurempi kuin rokottamattomilla


Englannin hallituksen asiakirja liittyen Injektiopiikki.comin analyysiin

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001359/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf

Erittäin kattava kooste kaavioita koronarokotteiden tappavuudesta, materiaali otettu suoraan VAERS-tietokannoista. FDA myös tiesi näistä ajoissa, muttei tehnyt mitään.
https://vaersanalysis.info/2022/01/07/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-12-31-2021/

Kuinka harvinaisia rokotteiden haittavaikutukset ovat? Eivät ollenkaan harvinaisia. Israelin tekemä raportti!
https://injektiopiikki.com/2022/02/23/kuinka-harvinaisia-rokotteiden-haittavaikutukset-ovat-eivat-ollenkaan-harvinaisia-israelin-tekema-raportti/


OVATKO ROKOTEHAITAT AITOJA – Onko syy- seuraus suhdetta olemassa?

I) RUUMIINAVAUSTEN JÄRKYTTÄVÄT TULOKSET
Patologi Seppo Sutisen todisteet rokotteiden vaarallisuudesta kansanedustajille
https://rapsodia.fi/vkkn-tiedote-tohtori-seppo-sutisen-viestista-eduskuntaryhmille-2/  

Ruumiinavausten tuloksia, rokotettujen kuolemansyinä monesti rokote:
https://www.ossitiihonen.com/2021/12/22/ruumiinavausten-tuloksia-saksasta/  


Embalmers Find Veins & Arteries Filled with “Never Before Seen” Rubbery Clots

https://dailyexpose.uk/2022/01/28/embalmers-find-veins-arteries-filled-with-never-before-seen-rubbery-clots/  

Patologit ja lääkärit ehdottavat koronarokotusten keskeyttämistä: katso patologien löydökset

Patologien konferenssi

https://pathologie-konferenz.de/en/


Japanista käännetty Med Check tutkimuskooste: rokotteilla yhteys kuolemiin ja sydäntapahtumiin

https://npojip.org/english/MedCheck/Med%20Check%20Tip-20-2021-08&12.pdf

On COVID vaccines: why they cannot work, and irrefutable evidence of their causative role in deaths after vaccination
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/end-covax.pdf  

Ruumiinavausten tuloksissa vähintään 30-40% rokotettujen kuolemista johtuu rokotteesta
https://theegg.house/covid-19-jab-is-cause-of-death-in-30-40-of-autopsies-of-recently-vaccinated-says-german-chief-pathologist/  

J) YLIKUOLLEISUUSTILASTOT SYNKRONOIVAT ROKOTTEISIIN


Suomen kuolleisuus nousi ennätyslukemiin – syytä selvitetään
https://www.stara.fi/2022/01/28/suomen-kuolleisuus-nousi-ennatyslukemiin-syyta-selvitetaan/  

Suomen kuolleisuus nousi 2021 korkeimmalle tasolle sitten Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 1944

https://mvlehti.net/2022/01/31/suomen-kuolleisuus-nousi-2021-korkeimmalle-tasolle-sitten-neuvostoliiton-suurhyokkayksen-1944/  

Kuvaaja: Pistosaikataulut 1. ja 2. koronarokote (Sami Hänninen, Koronatilastot.fi)
https://twitter.com/ShhSami/status/1471554137070440461  

Kaaviot: Olli Kuokka@OKuokka·Dec 16, 2021Suomen ylikuolleisuus ja kokonaiskuolleisuuden kasvu viikoilla 1-46 verrattuna 5 vuoden keskiarvoon.
https://twitter.com/OKuokka/status/1471546261459415041  

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ennakkotilaston 16.12.2021 tietoihin.
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/koeti_vamuu_pxt_12ng.px/  


USA:n Indianassa vakuutusjohtajan mukaan ylikuolleisuus 40% ikäryhmässä 18-64-vuotiaat
http://web.archive.org/web/20220102235122/https://www.thecentersquare.com/indiana/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18-64/article_71473b12-6b1e-11ec-8641-5b2c06725e2c.html  

Covid-injektioiden suora yhteys kuolleisuuteen 5 viikon ajan injektoimisen jälkeen:

– Kliinisen neurobiologian apulaisprofessori Spiro Pantazatos ja biolääketieteen professori Hervé Seligmann toteavat 22 Euroopan maata kattavassa julkaisussaan, että covid-injektion antaminen on yhteydessä kuolleisuuteen 0-5 viikkoa 1. annoksen jälkeen (Pantazatos & Seligmann 2021)
Pantazatos, S. Seligmann, H. COVID vaccination and age-stratified all-cause mortality risk. (Preprint) https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk

Ennennäkemätön ylikuolleisuus
https://olliposti.fi/ennennakematon-ylikuolleisuus/

K) TIEDEMAAILMAN JA VIRANOMAISTEN KORRUPTIO, AIVOPESU JA VÄÄRISTELY

British Medical Journal: Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425  

Sanna Marin: Tampereen kaupunki Pfizerin ”lahjonnan” kohde?
https://www.sannamarin.net/blogi/2009/09/03/15/?page2  

YLE: Lääkejätti Pfizer tuomittiin miljardikorvauksiin

https://yle.fi/uutiset/3-5873777  

Kooste: Miten rokotemyöntyväisyyteen manipuloidaan
https://childrenshealthdefense.org/defender/manipulation-guilt-shame-vaccine-compliance/  

Yhdysvaltojen puolustusvoimien tilastojakin manipuloidaan rokotevaurioiden peittämiseksi:
https://olliposti.fi/nama-yhdysvaltojen-puolustusvoimien-dmed-tietokannasta-peraisin-olevat-laaketieteelliset-tiedot-ovat-rajahdysalttiita-valtavirran-tiedotusvalineet-on-maaratty-jattamaan-ne-huomiotta/  

Lakimies: THL antaa koronarokotteista turvallisen kuvan väärin perustein:

Please Don’t Call This ‘Science’: How FDA, CDC Justified Approval of Moderna’s Spikevax


https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-cdc-approval-moderna-spikevax-vaccine/

Tanskalaismedia paljastaa miten media valehtelee koronaan ja rokotteisiin liittyen:
https://mkrsuomi.fi/koronauutisointi/

Analyysi: miten THL muokkasi tietokantoja peittääkseen rokotteiden aiheuttamat vakavat haittavaikutukset ja kehityshäiriöt yms
https://injektiopiikki.com/2022/02/09/thl-tietokantaa-on-muokattu-vuosien-ajalta-suuri-nollaus/

Edes tiedelehtien tieteellisyyteen ja tutkimusten vertaisarviointiin ei ole voinut enää korona-aikana luottaa.

Esimerkkeinä Corman Drosten PCR-testi, joka ”vertaisarvioitiin” 24 tunnissa, keskimääräisen tieteellisen vertaisarviointiprosessin kestäessä n. 4-6 viikkoa – PCR-testiä ei vedetty takaisin, vaikka riippumattomien tieteentekijöiden Corman-Drosten Review osoitti siinä 10 vakavaa virhettä ja mm. kaksi ”vertaisarvioinnin” tekijää olivat tiedelehti Eurosurveillancen omat toimittajat

https://twitter.com/BorgerPieter/status/1341326531004657665?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1341326531004657665%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcormandrostenreview.com%2Feurosurveillance-response%2F

https://cormandrostenreview.com/report/

Päteviä tieteellisiä tutkimuksia taas ei suostuta vertaisarvioimaan, ei päästetä julki tai ne vedetään takaisin, kaikki ilman perusteita, jos ne astuvat liian paljon rokoteteollisuuden varpaille.
Tässä esimerkkinä Vaccines -lehteen 21.6.2021 hyväksytty ja 2.7.2021 pois vedetty tutkimusartikkeli: Walach, H.; Klement, R.J.; Aukema, W.
The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy

Tutkimus päätyi lopputulokseen, että jokaista kolmea rokotteella autettua kohtaan kuolee kaksi rokotteen vuoksi ja siksi rokottamisen järkevyyttä täytyisi harkita.

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm

Suomalaisen lääketieteen huippuasiantuntijan tekemä kooste: Korruptiopandemia
https://www.ossitiihonen.com/2021/08/19/korruptiopandemia/

FDA-pomo avautuu valvojien ja valvottavien rahakytkyistä
https://avoin.media/2022/02/17/fda-pomo-avautuu-valvojien-ja-valvottavien-rahakytkyista/

Big Pharma tulee kaatumaan kuten tupakkateollisuus, kun globaalit oikeudenkäynnit alkavat pudottaa piikkihuijareita
https://olliposti.fi/big-pharma-tulee-kaatumaan-kuten-tupakkateollisuus-kun-globaalit-oikeudenkaynnit-alkavat-pudottaa-piikkihuijareita/

Terveysviranomaiset (CDC) salasi COVID-tietoutta amerikkalaisilta ”rokotusten epäröinnin estämiseksi”
https://mvlehti.net/2022/02/23/terveysviranomaiset-cdc-salasi-covid-tietoutta-amerikkalaisilta-rokotusten-eparoinnin-estamiseksi/


THL, Fimea ja institutionalisoidut kytkökset lääkeyhtiöihin

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/erikakeski-korhonen/thl-fimea-ja-institutionalisoidut-kytkokset-laakeyhtioihin/

L) AMPULLIEN TUNTEMATON SISÄLTÖ – TUTKINTAA YRITETÄÄN ESTÄÄ

Paljastaako rokotteen tuoteseloste kaikki ainesosat? – Vastaus on EI:
https://injektiopiikki.com/2021/08/17/paljastaako-rokotteen-tuoteseloste-kaikki-ainesosat-vastaus-on-ei/

mm. suomalainen tutkija Kalevi Korento, joka on erikoistunut tutkimaan mikroskoopilla koronarokotteita ja niiden reaktioita mm. potilaiden vereen (punasolujen kokkaroituminen) ja spermaan (steriliteetti) – ei ole lukuisista yrityksistä ja pyynnöistä päässyt valtion laitoksiin tutkimaan rokotteita lähemmin elektronimikroskoopilla ja spektroskoopilla
https://mkrsuomi.fi/riippumaton-tutkija-kalevi-korento-tutki-kolmen-suurimman-valmistajan-rokotepullojen-sisallon-16-oli-placeboa/

Rokote-erissä on paljastunut todella suuria eroja tappavuudessa ja vammauttamisessa:
https://koronarealistit.com/haluatko-tietaa-kuinka-vaarallinen-on-se-koronarokote-era-johon-sinun-tai-laheisesi-saama-rokote-kuuluu/

M) OIKEUDELLISIA TODISTEITA ROKOTTEILLA TEHTÄVÄSTÄ JOUKKOMURHASTA

Reiner Fuellmichin johtama juristi- ja asiantuntijatiimi esittelee todisteet koronavalepandemiasta ja joukkomurhasta koronarokotteilla Nürnberg 2:a edeltävässä Grand Jury-näytösoikeudenkäynnissä:
https://mkrsuomi.fi/julkisen-mielipiteen-tuomioistuin/  

Iso-Britanniassa rikostutkinta koronarokotuksista:
https://koronarealistit.com/iso-britanniassa-rikostutkinta-koronarokotuksista/
 
Juristi Jaana Kavoniukselta hätäsanoma, rikossyyte ja todisteet koronarikoksesta ja rokotejoukkomurhasta Suomessa:

https://koronarealistit.com/hatasanoma-jaana-kavoniukselta/  

Pandemia-salaliitosta syytettynä mm. Gates, Fauci ja Zuckerberg – Oikeusjuttu voi johtaa globalistieliitin kuolemantuomioihin Intiassa

MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site
Tutkijat ovat havainneet, että virus sisältää pienen DNA-palan, joka vastaa Modernan patentoimaa sekvenssiä KOLME VUOTTA ennen pandemian alkamista.

Geneettinen vastaavuus löydetty koronaviruksen ainutlaatuisesta furiinin katkaisukohdasta piikkiproteiinissa.

Modernan patentoima geenisekvenssi liittyy muuten SYÖPÄTUTKIMUSTARKOITUKSIIN eli kyse on syöpää aiheuttavien proteiinien valmistamisesta.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fviro.2022.834808/full
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10542309/Fresh-lab-leak-fears-study-finds-genetic-code-Covids-spike-protein-linked-Moderna-patent.html

Dr. Reiner Fuellmich: scientific evidence that covid is crime against humanity

N) IMMUNITEETIN TUHOUTUMINEN
Ruotsalaistutkimus: Rokotettujen immuniteetti heikkenee negatiiviseksi(!)
Effectiveness of Covid-19 vaccination against risk of symptomatic infection, hospitalization, and death up to 9 months: a Swedish total-population cohort study: 
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=634087103098022029102084127024119070055022030067038035066070071118002110076075116073107013020035005031116084121030107002004116017036066065011120116093070006006117067053049066071005088031090100065118110078022111117023097088127070081017019003096078070118&EXT=pdf&INDEX=TRUE  

How COVID Vaccines Suppress the Immune System:
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccines-suppress-immune-system/  

Seneff, Nigh, Kyriakopoulos, McCullough: Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes and microRNAs
https://www.authorea.com/users/455597/articles/552937-innate-immune-suppression-by-sars-cov-2-mrna-vaccinations-the-role-of-g-quadruplexes-exosomes-and-micrornas  

Euroopan lääkeviranomainen varoittaa: Toistuvat tehosterokotteet voivat heikentää ihmisen immuunijärjestelmää
https://tekniikanmaailma.fi/toistuvat-tehosterokotteet-voivat-heikentaa-ihmisen-immuunijarjestemaa-euroopan-laakeviranomainen-varoittaa/  

Britannian hallituksen tiedote 22.10.2021 SIVU 23 (Vaccine Surveillance Report, UK Health Security Agency) toteaa: ”N-vasta-ainetasot (N antibody levels) näyttävät olevan matalampia henkilöillä, jotka saavat tartunnan kahden rokoteannoksen jälkeen.”
Britannian tiedotteen sanoma on, että rokote vahingoittaa elimistön luontaista kykyä tuottaa koronataudin jälkeen vasta-aineita ei vain piikkiproteiinia vaan muitakin viruksen osia vastaan. Erityisesti rokotetut eivät näytä kykenevän tuottamaan vasta-aineita nukleokapsidiproteiinia, viruksen kuoriosaa vastaan, millä on rokottamattomien immuunivasteessa tärkeä osuus.

Immuniteetin laaja-alaisuus on tyypillistä luonnollisesti sairastetussa infektiossa, ja se myös antaa infektiosta toipuneelle pitkäaikaisen, elinikäisenkin immuniteetin virukselle ja sen varianteille. Rokotteiden kohde taas on pakko rajata yhteen viruksen osaan tai muutamaan viruksen varianttiin, kuten influenssarokotteissa. Koronarokote on sekä kapea-alainen – se kohdistuu viruksen piikkiproteiiniin – että näyttää lisäksi vievän luontaiselta immuniteetilta sen laaja-alaisuuden.

”Tämä tarkoittaa, että rokotetut ovat paljon alttiimpia viruksen mutaatioille (kuin rokottamattomat), senkin jälkeen kun he ovat kerran saaneet tartunnan ja toipuneet siitä (tai useammin kuin kerran, todennäköisesti)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf

Immuuniteetin tuhoutuminen:

– Tanskalaisen tutkimuksen mukaan covid-injektion antama suoja omikron-tartuntaa vastaan on parhaimmillaankin vain 36,7-55,2%. Tämä lievä suojavaikutus kestää vain noin kahden kuukauden ajan. Jo kolmen kuukauden jälkeen covid-injektion ottaneet altistuvat omikron-tartunnoille 39,3-76,5% enemmän kuin ne, jotka eivät ole ottaneet covid-injektiota (Hansen ym. 2021)


Hansen, C. Schelde, A. Moustsen-Helm, I. Emborg, H-D. Krause, T. Mølbak, K. Valentiner-Branth, P. Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

– Englannin hallituksen ylläpitämien tilaston mukaan kaikilla covid-injektion saaneilla aikuisilla oli suhteessa enemmän tartuntoja kuin niillä, jotka eivät olleet ottaneet covid-injektiota (UK Health Security Agency 2022). Kyseinen ilmiö on ollut nähtävissä jo lokakuusta 2021 lähtien.
UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 7. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055620/Vaccine_surveillance_report_-_week_7.pdf

Edellä mainittu näkyy myös toisessa englantilaisessa virallisessa tilastossa. Riski omikron-tartunnan saamiseen lisääntyy ekspontentiaalisesti, mitä useamman covid-injektion henkilö on ottanut (Office for National Statistics 2021)
Office for National Statistics. COVID-19 Infection Survey – Characteristics related to having an Omicron compatible result in those who test positive for COVID-19. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/adhocs/14114coronaviruscovid19infectionsurveyukcharacteristicsrelatedtohavinganomicroncompatibleresultinthosewhotestpositiveforcovid1923december2021

O) ADE-ILMIÖ –  AUTOIMMUUNIREAKTION KATASTROFIRISKI
Eläimillä jotkut tutkimukset ovat johtaneet erittäin huonoihin tuloksiin, joissain RNA-rokotetutkimuksissa kaikki rokotetut koe-eläimet kuolivat autoimmuunireaktio ADE:en:
”Early death syndrome.”
https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/12/Vennema-H-1990-J-Virol-Early-Death-Feline-Co-after-Immunization-markiert.pdf

”Conclusions
These SARS-CoV vaccines all induced antibody and protection against infection with SARS-CoV. However, challenge of mice given any of the vaccines led to occurrence of Th2-type immunopathology suggesting hypersensitivity to SARS-CoV components was induced. Caution in proceeding to application of a SARS-CoV vaccine in humans is indicated.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/?report=reader  

Arvio koronarokotteiden kehittämisestä 2020: Antibody Dependent Enhancement (ADE): A Potential Hurdle for Coronavirus Vaccine Development

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7466534/


RS-virusta yritettiin hoitaa 60-luvulla rokotteella, mutta jätettiin eläinkokeet väliin kuten nytkin. Rokote vei 80% lapsista sairaalaan ja tappoi kaksi lasta 35:stä. Syy: ADE.

https://www.reuters.com/article/us-rsv-shot/research-shows-why-1960s-rsv-shot-sickened-children-idUSTRE4BM4SH20081223  

Antibody-Dependent Enhancement: A Challenge for Developing a Safe Dengue Vaccine – 600 lasta kuoli Sanofin Dengvaxia-rokotteen aiheuttaman ADE-ilmiön vuoksi myöhempinä vuosina kohdattuaan luonnon viruksen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7642463/  

ADE-ilmiöstä ja riskeistä rokotteessa suomeksi
https://www.elinahytonen.fi/2021/02/koronarokotteessa-saattaa-tikittaa-aikapommi/

P) VAARALLINEN GRAFEENI JA METALLIYHDISTEET

Toxicity of graphene-family nanoparticles: a general review of the origins and mechanisms

https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y  Iso-Britannialainen laboratorio vahvistaa grafeenin löytymisen koronarokotteista
https://dailyexpose.uk/2022/02/13/uk-lab-confirms-graphene-in-covid-vaccines/  

Ison-Britannian rokotemurha-poliisitutkintaan liittyvä dokumentti grafeenista yms

http://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf  

Patenttirekisteri: Nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074107128/publication/CN112220919A?q=pn%3DCN112220919A


Detection of graphene in covid19 vaccines by micro-raman spectroscopy

https://carterheavyindustries.files.wordpress.com/2021/07/dr-campra_detects_graphene_in_covid19_vaccines.-notonthebeeb.co_.uk_.pdf

https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y

https://www.researchgate.net/publication/352344572_Synthesis_and_Toxicity_of_Graphene_Oxi

de_Nanoparticles_A_Literature_Review_of_In_Vitro_and_In_Vivo_Studies   

Kooste grafeenista rokotteissa:
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/12/02/graphene-covid-kill-shots-let-the-evidence-speak-for-itself/  

Q) GEENIMANIPULAATION RISKIT

SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33330870/

Viruses-lehti: SarsCov2-piikki heikentää DNA-vaurioiden korjaamista ja immuniteettia

https://pelastetaansuomenlapset.fi/viruses-lehti-sars-cov-2-piikki-heikentaa-dna-vaurioiden-korjaamista-ja-immuniteettia/


MIT-Harvard-tutkimus ehdottaa: mRNA-rokote saattaa sittenkin muokata DNA:ta pysyvästi
https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/08/13/mit-harvard-study-suggests-mrna-vaccine-might-permanently-alter-dna-after-all/  

International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research2(1), May 10, 2021 Page | 38Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/51

Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line

Tutkimuksemme on ensimmäinen in vitro -tutkimus COVID-19-mRNA-rokotteen BNT162b2 vaikutuksesta ihmisen maksasolulinjaan. Esitämme todisteita BNT162b2:n nopeasta pääsystä soluihin ja sitä seuraavasta BNT162b2-mRNA:n solunsisäisestä käänteistranskriptiosta DNA:ksi.
https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm

Modernan lääketieteellinen johtaja myöntää mRNA muuttaa DNA:ta

https://thewashingtonstandard.com/bombshell-moderna-chief-medical-officer-admits-mrna-alters-dna/  

Lääketehdas Bayerin johtajan mukaan mRNA-piikit ovat geeniterapiaa ja markkinoitu ”rokotteina” saadakseen yleisön hyväksyntä
https://www.lifesitenews.com/news/bayer-executive-mrna-shots-are-gene-therapy-marketed-as-vaccines-to-gain-public-trust/  

”So yes, the Oxford/AstraZeneca vaccine does actually mean a genetically engineered virus is injected into your body.”
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/12/yes-some-covid-vaccines-use-genetic-engineering-get-over-it/  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Geeniterapia  

Koronainjektiohuijaus, kyseessä ei ole rokote
https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/  


R) VUOTAVAT ROKOTTEET PAHENTAVAT PANDEMIAA


Miksi koronatartunnat ovat ennätyslukemissa – rokotuksista huolimatta?

https://mkrsuomi.fi/koronatartunnat-ennatyslukemissa/  

Virologist: ‘We Are Going to Pay Huge Price’ for COVID Mass Vaccination Campaign

https://childrenshealthdefense.org/defender/virologist-huge-price-covid-mass-vaccination/  

”Rokotteilla luotiin riskiryhmä” – Ranskan rokoteohjelmaa johtanut Christian Perronne:
https://avoin.media/2021/08/19/rokotteilla-luotiin-riskiryhma-ranskan-rokoteohjelmaa-johtanut-christian-perronne /

Yli 68 maan ja USA:n 2947 piirikunnan epidemiologinen tutkimus:
”COVID-19 tapauksia oli havaittu korkean rokotekattavuuden maissa olevan enemmän kuin maissa, joissa oli matala rokotekattavuus”, ”Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC (US Centers for Disease Control and Prevention) on identifioinut neljä ns. ”korkean” tartuttavuuden piirikuntaa, jotka kaikki kuuluvat viiden korkeimman rokotekattavuuden omaavaan alueeseen”
https://pelastetaansuomenlapset.fi/epidemiologinen-tutkimus-rokotekattavuus-ei-korreloi-covid-19-tapausten-lukumaaraan/


S) SHEDDING-ILMIÖ: YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN BIOASE

Pfizer myöntää sheddingin, eli rokotetusta rokottamattomiin siirtyvät piikkiproteiinit ihon läpi ja hengityksen kautta, jotka aiheuttavat veritulppia, keskenmenoja, neurologisia oireita yms, s. 67-68
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf  

Tietoa Sheddingistä ja hoitokeinoja haittavaikutuksiin:
https://mkrsuomi.fi/suomalaiselta-tutkijalta-hoitokeinoja-koronarokotteiden-haittavaikutuksiin/  


Pfizerin dokumentti: Covid-rokotettu saattaa aiheuttaa terveysuhan rokottamattomalle

EXTERMINATION machine unmasked: Why vaccinated people are making HEALTHY people sick, Pfizer document admits vaccinated people “shed” infectious particles, the spike protein is the bioweapon
https://naturalnews.com/2021-05-03-extermination-machine-unmasked-vaccinated-people-are-making-healthy-people-sick.html  

Graphene Is Being Transmitted from the “Vaccinated” to Vaccine-Free People
https://dailyexpose.uk/2022/02/24/graphene-is-being-transmitted-from-vaccinated/

Kokemuksia sheddingistä lääkäreiltä, hoitajilta ja kansalaisilta:
http://www.truthunmasked.org/p/stay-away.html?m=1   

Sofia Keitaanrannan haastattelu, kysely naisilta sheddingiin liittyvistä oireista yms
https://www.supla.fi/episode/eeefb595-a1cf-5740-b7ac-83b3ddacfc5c  


T) ROKOTTEET HELPOSTI HYVÄKSIKÄYTETTÄVISSÄ TOTALITARISMIIN

Tiedekatsaus: Pandemic Totalitarianisms, Limit Situations and Forced

Vaccinations

https://www.researchgate.net/publication/357428364_Pandemic_Totalitarianisms_Limit_Situations_and_Forced_Vaccinations  

Natsi-Saksan hirveyksistä selvinneen juutalaisen Vera Sharavin varoitus totalitarismiin johtavasta kehityksestämme
https://childrenshealthdefense.org/defender/vera-sharav-never-again-is-now-unless-we-all-resist/

Maailmantalousfoorumi World Economic Forum ja totalitaristinen Great Reset -agenda:
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/  

Kiinalaisesta sosiaalisen pisteytyksen järjestelmästä:
https://www.lifesitenews.com/news/dissident-chinese-freedom-activist-chen-guangcheng-warns-west-about-social-credit-system-at-our-doorstep/?utm_source=popular  

Israelilainen tiedemies koronarokotteista: ”Ihmiset ovat nyt hakkeroitavissa olevia eläimiä”
https://mvlehti.net/2022/02/14/israelilainen-tiedemies-koronarokotteista-ihmiset-ovat-nyt-hakkeroitavissa-olevia-elaimia-video/  


Bill Gates’ Plan to use Microneedles to Deliver COVID19 Vaccine and Embed Vaccination Status into the Skin – Vaccine Impact  
https://vaccineimpact.com/2020/bill-gates-plan-to-use-microneedles-to-deliver-covid19-vaccine-and-embed-vaccination-status-into-the-skin/


Jordan Peterson Says COVID Vaccine Mandates Imitate Totalitarian States:
https://www.newsweek.com/jordan-peterson-says-covid-vaccine-mandates-imitate-totalitarian-states-1648467  

Doctor says forced vaccine mandate ’is a slippery slope to totalitarianism’:
https://www.pacificislandtimes.com/post/doctor-says-forced-vaccine-mandate-is-a-slippery-slope-to-totalitarianism  

Bill Gatesin sponsoroima projekti Afrikassa esittelee biometrisen ID:n/henkilöllisyyden kaupankäynnin maksamiseen ja rokotteisiin
https://nyadagbladet.se/it-overvakning/gates-sponsrat-projekt-i-afrika-ska-introducera-biometriskt-id-for-betalningar-och-vaccinationer/   


U) YHTÄLÄISYYKSIÄ AIEMPIIN ROKOTUSSKANDAALEIHIN

Sikainfluenssa-pandemia 2009–2010 ja rokotuksia seurannut narkolepsia:
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00908  

Sanna Marin: Raharikas lääketeollisuus – paljastuksia Sikainfluenssasta ja korruptiosta yms:
https://www.sannamarin.net/blogi/2010/08/10/34342/?page2  

Maailman Terveysjärjestö WHO: kooste rokotteiden levittämästä poliosta yms
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/polio_vaccine_rates_information_sheet.pdf  

Dengue vaccine fiasco leads to criminal charges for researcher in the Philippines:

https://www.science.org/content/article/dengue-vaccine-fiasco-leads-criminal-charges-researcher-philippines


Bill Gatesin historia rokotekorruptiossa aiheuttamassa vahinkoa ja kuolemaa hyväuskoisiin ihmisiin köyhissä maissa:

https://healthimpactnews.com/2020/bill-gates-history-of-vaccine-corruption-inflicting-harm-and-death-on-unsuspecting-people-in-poor-countries/
https://healthimpactnews.com/2020/bill-gates-history-of-vaccine-corruption-inflicting-harm-and-death-on-unsuspecting-people-in-poor-countries/  
https://healthimpactnews.com/2020/bill-gates-history-of-vaccine-corruption-inflicting-harm-and-death-on-unsuspecting-people-in-poor-countries/


Immunization with Modified Vaccinia Virus Ankara-Based Recombinant Vaccine against Severe Acute Respiratory Syndrome Is Associated with Enhanced Hepatitis in Ferrets
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC525089/  

Rokotespesialisti Geert Vanden Bossche haastattelussa mm. Ebolan virusvektorirokotteen tappavasta katastrofista Sivu 5: ”Nämä ihmiset, jotka olivat saaneet tartunnan ja jotka oli rokotettu, eivät yksinkertaisesti selvinneet kymmeneen päivään saakka, milloin tarkkailu aloitettiin”

https://mkrsuomi.fi/wp-content/uploads/2021/12/Geert-vanden-Bossche-19.9.2021-videon-tekstit-suomeksi.pdf


Two Ebola vaccines using viral vector technology were used in Ebola outbreaks in West Africa (2013-2016)  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Viral_vector_vaccine&oldid=1016732734


V) MUUT TURVALLISUUSRISKIT

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestön suomentama, kansainvälisen tutkijaryhmän tiedekooste Pfizerin Comirnaty-rokotteesta, erityisesti ’LUKU 3 – Turvallisuus’ sisältää monenlaisia turvallisuusriskejä, jota ei ole otettu huomioon
https://pelastetaansuomenlapset.fi/asiantuntijalausunto-koskien-comirnaty-covid-19-mrna-rokotetta-lapsille/

Pfizerin ex-varatoimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja Michael Yeadon ja Saksan entinen Kansanterveyslaitoksen johtaja Wolfgang Wodarg (joka sai Pandemrix-narkolepsia-katastrofin pysäytettyä Sikainfluenssapandemiassa) tekivät vetoomuksen koronarokotusten keskeyttämiseksi jo loppuvuodesta 2020. ADE:n riskin, rokotteiden sisältämän vaarallisia anafylaktisia shokkeja aiheuttavan Polyetyleeniglykolin (PEG) ja liian lyhyiden/riittämättömien turvallisuustutkimusten lisäksi syynä oli riski lisääntymisongelmiin. Koska rokotteiden piikkiproteiini on istukalle tärkeän syncytin-1-proteiinin kaltainen, Yeadon vaatii, että ennen rokotteen käyttöä täytyisi tutkia riski mahdolliseen kehon autoimmuunihyökkäykseen istukkaa vastaan, joka aiheuttaisi naisille lisääntymisongelmia.
https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/
https://2020news.de/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf  

Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/


Activating 5G towers could KILL people who took COVID-19 vaccines, analysts warn

https://tapnewswire.com/2022/01/activating-5g-towers-could-kill-people-who-took-covid-19-vaccines-analysts-warn/

SPARTACUS-KIRJE – Anonyymien asiantuntijoiden kooste koronakriisistä ja sen taustarikoksista – sisältää 550 tieteellistä lähdeviitettä, oleellista on laaja tiedekooste luvussa:


”COVID-19 ROKOTTEIDEN KEHITTÄMINEN JA YHTEYS TRANSHUMANISMIIN”
https://mkrsuomi.fi/spartacus-kirje-anonyymien-asiantuntijoiden-kooste-koronakriisista-ja-sen-taustarikoksista/

Rokoteyhtiö, WHO ja UNICEF käyttivät rokotteita steriloimaan puoli miljoonaa kenialaista naista, joita väitettiin täysin turvallisiksi (artikkeli sensuroitu, löytyi Web Archivesta)

http://web.archive.org/web/20200417055653/https://www.modernghana.com/news/847070/pharma-company-has-license-suspended-over-medical.html

X) TEKIJÄ X – ELI VIELÄ TUNTEMATTOMAT TURVALLISUUSRISKIT

Lue myös: