SPARTACUS-KIRJE – Anonyymien asiantuntijoiden kooste koronakriisistä ja sen taustarikoksista

LYHYT ESIPUHE:
Syyskuussa sosiaalisessa media lähti kiertämään amerikkalaisten lääketieteen & muiden alojen asiantuntijoiden koostama asiakirja SPARTACUS-kirje. Kirjeessä on yli 550 tieteellistä lähdeviitettä. Se paljastaa laajasti ja tarkasti suunnitelmallisia epätieteellisyyksiä ja rikoksia koronakriisiin liittyen.

SPARTACUS-kirjeen mukaan Wuhanin laboratorioissa on kehitetty tappavia viruksia, ihmisiä hoidetaan epidemiassa tarkoituksellisesti väärin, toimivia hoitoja ja lääkkeitä estetään, rokotteisiin laitetaan tuntemattomia vaarallisia ainesosia ja massarokotuksilla pyritään enemmän edistämään eliitin transhumanismi-aatetta ja kontrollivaltiota kuin auttamaan ihmisiä.

Näiden todistettujen rikosten seurauksena on lukemattomia ihmishenkien menetyksiä, joten tämä tämä kirje kannattaa jokaisen suomalaisen – erityisesti jokaisen lääkärin, hoitajana, virkamiehen, kansanedustajan, poliisin ja Puolustusvoimien edustajan lukea. Vain tietämällä rikoksista voimme estää niitä toteutumasta.

Suurkiitos käännöstiimille valtavasta työstä Ihmiskunnan eteen!
Alussa lyhyt YHTEENVETO kirjeestä, josta kannattaa aloittaa.
Lisätietoja aiheesta myös: https://avoin.media/2021/11/04/spartacus-kirje/
Mukavia lukuhetkiä!
MKR Tiimi

SPARTACUS-KIRJE

ICENI

Institute for Coronavirus Emergence Nonprofit Intelligence

Spartacus kirje – ver. 2 (2021-09-28) | Spartacus

Alkuperäiskielellä: https://spartacus.root.sx/Spartacus-EN.pdf

Hei,

Minun nimeni on Spartacus ja olen saanut tarpeekseni.

Meidät on pakotettu katsomaan kuinka Amerikka ja muu vapaa maailma syöksyy taantumukseen biologisen hyökkäyksen seurauksena. Me ja lukemattomat muut olemme joutuneet propagandan ja syyllistämisen uhreiksi psykologisen sodankäynnin operaatiossa, jossa vaaleilla valitsematon ja ilman vastuuta toimiva eliittien joukko toimii Amerikkaa ja sen liittolaisia vastaan.

Meidän henkinen ja fyysinen terveytemme on kärsinyt valtavasti viimeisen puolentoista vuoden aikana. Tunnemme kärsimyksen eristyksestä, sulusta, maskeista, karanteenista ja muuten täysin järjettömästä lääketieteellisestä teatterista, joka ei ole tehnyt yhtään mitään suojatakseen ihmisten terveyttä tai hyvinvointia COVID-19 pandemian aikana.

Nyt seuraamme terveydenhuoltojärjestelmän piikittävän kirjaimellisesti myrkkyä miljooniin amerikkalaisiin ilman minkäänlaista taistelua.

Meille on kerrottu, että meidät erotetaan työtehtävistämme ja meiltä evätään mahdollisuus elannon tienaamiseen, jos kieltäydymme rokottautumasta. Tämä oli viimeinen pisara.

Me olemme viettäneet tuhansia tunteja analysoidessamme Wuhanista vuotaneita materiaaleja, tieteellisiä julkaisuita alkuperäisestä lähteestä sekä lääketieteellisten laitosten jättämiä jälkiä.

Sen, mitä löysimme, pitäisi shokeerata kaikkia perinpohjaisesti.

Esitämme ensin yhteenvedon löydöksistä ja selitämme sitten yksityiskohtaisemmin. Lähdeviitteet löytyvät lopusta.

YHTEENVETO

 • COVID-19 on veri- ja verisuonitauti. SARS-CoV-2 vaurioittaa verisuonten limakalvoja aiheuttaen niiden vuotamisen keuhkoihin.
 • Nykyiset hoitoprotokollat (esim. invasiivinen ventilaatio) ovat aktiivisesti haitallisia potilaille, nopeuttavat oksidatiivista stressiä ja aiheuttavat vakavia VILI (ventilator-induced lung injuries, hengityslaitteen aiheuttamia keuhkovammoja). Hengityslaitteiden jatkuva käyttö ilman todistettua lääketieteellistä hyötyä on joukkomurha.
 • Nykyiset vastatoimet eivät ole riittäviä hidastamaan aerosolisoidun ja mahdollisesti jätevesivälitteisen viruksen leviämistä, ja tämä on lähinnä lääketieteellistä teatteria.
 • Tiedotusvälineet ja lääkintälaitokset ovat peitelleet erilaisia ei rokotusta vaativia hoitotoimenpiteitä kalliimpien patentoitujen lääkkeiden eduksi.
 • Viranomaiset ovat kiistäneet luonnollisen immuniteetin hyödyllisyyden COVID-19:ää vastaan huolimatta siitä, että luonnollinen immuniteetti suojaa kaikkia viruksen proteiineja vastaan, ei vain yhtä.
 • Rokotteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Näiden rokotteiden antigeeni, SARS-CoV-2-piikkiproteiini, on toksinen. SARS-CoV-2:sta voi saada ADE:n eli vasta-aineriippuvaisen immuunipuolustuksen ylivirittymisen; nykyiset vasta-aineet eivät ehkä neutraloi tulevia kantoja, vaan auttavat niitä tartuttamaan immuunisoluja. Myös rokottaminen pandemian aikana vuotavalla rokotteella (leaky vaccine) poistaa evoluution aiheuttaman paineen, jotta virus muuttuisi vähemmän tappavaksi.
 • On olemassa laaja ja kauhistuttava rikollinen salaliitto, joka paljastaa suoran kytköksen Anthony Faucin, Modernan ja Wuhanin virologian instituutin välillä.
 • COVID-19-rokotteen tutkijoilla on myös suora kytkös aivo-tietokone rajapintatekniikkaa (”neural lace”) tutkiviin tiedemiehiin, joista yhtä syytettiin apurahojen ottamisesta Kiinasta.
 • Riippumattomat tutkijat ovat löytäneet rokotteista salaperäisiä nanohiukkasia, joita ei pitäisi olla mukana.
 • Koko pandemiaa käytetään tekosyynä länsimaisen yhteiskunnan laajalle poliittiselle ja taloudelliselle muutokselle, joka rikastuttaa rikkaita ja jakaa ihmiset orjiin ja koskemattomiin.

COVID-19 PATOFYSIOLOGIA

COVID-19 ei ole virusperäinen keuhkokuume. Se on virusperäinen verisuonten sisäpinnan solujen tulehdus (endoteeliitti), ja se hyökkää verisuonten limakalvoihin. Erityisesti keuhkojen pieniin keuhkorakkuloiden kapillaarisuoniin, mikä johtaa endoteelisolujen aktivoitumiseen ja irtoamiseen, koagulopatiaan, sepsikseen, keuhkoödeemaan ja ARDS:n (acute respitory distress syndrome, äkillinen hengitysvaikeusoireyhtymä) kaltaisiin oireisiin. Kyseessä on veri- ja verisuonisairaus, verenkiertojärjestelmän sairaus. Sen aiheuttama keuhkokuume on toissijainen.1-5

Vaikeissa tapauksissa tämä johtaa sepsikseen,6,7 verihyytymiin,8-10 ja useiden elinten vajaatoimintaan,11-13 mukaan lukien hypoksiset ja tulehdukselliset vauriot useissa elintärkeissä elimissä, kuten: aivoissa,14-17 sydämessä (alun perin COVID-19 ajateltiin aiheuttavan sydänlihastulehdusta, mutta tämä on osoittautunut harvinaiseksi),18,19 maksassa,20-22 haimassa,23-26 munuaisissa,27-29 ja suolistossa30-32.

COVID-19 yleisimpiä laboratoriolöydöksiä ovat: kohonnut D-dimeeri, kohonnut protrombiiniaika, kohonnut C-reaktiivinen proteiini, neutrofilia, lymfopenia, hypokalsemia, hyperferritinemia ja tulehdukselliset sytokiinit, jotka sopivat olennaisesti yhteen hyytymishäiriön ja immuunijärjestelmän hyperaktivoitumisen/immuunisolujen uupumuksen profiilin kanssa33-39.

COVID-19 voi esiintyä lähes missä tahansa muodossa, koska SARS-CoV-2:n tropismi kehon tärkeiden elinten eri kudoksissa on laaja. Vaikka sen yleisin alkuvaiheen oire on hengitystiesairaus ja flunssan kaltaiset oireet, se voi ilmetä aivotulehduksena, ruoansulatuskanavan sairautena tai jopa sydänkohtauksena, aivohalvauksena tai keuhkoemboliana.40-47 COVID-19 on vakavampi henkilöillä, joilla on tiettyjä liitännäissairauksia, kuten liikalihavuus, diabetes ja verenpainetauti.48,49 Syynä on se, että näihin sairauksiin liittyy endoteelin toimintahäiriö, joka tekee verenkiertoelimistöstä alttiimman tämän viruksen aiheuttamalle infektiolle ja vaurioille.50,51

Valtaosa COVID-19-tapauksista on lieviä, eivätkä ne aiheuta merkittävää tautia.52-55 80% tunnetuista tapauksista on lieviä ja 20% vakavia tai kriittisiä.56-58 Tämä suhde pitää kuitenkin paikkansa vain tunnettujen tapausten osalta, ei kaikkien infektioiden osalta. Todellisten tartuntojen määrä on todella paljon suurempi. Näin ollen kuolleisuus- ja sairastuvuusluvut ovat alhaisemmat kuin mitä CFR-arvo (case fatality ratio, kuolleisuussuhde) antaa ymmärtää.59-61 COVID-19 leviää kuitenkin hyvin nopeasti (erityisesti tiheään asutuilla alueilla, joilla altistutaan enemmän hengitysteiden aerosoleille julkisissa liikennevälineissä), mikä tarkoittaa, että lyhyessä ajassa ilmaantuu huomattava määrä vakavasti ja kriittisesti sairaita potilaita.62,63

Patologia jakautuu seuraavasti:

SARS-CoV-2-piikkiproteiini sitoutuu ACE2:een.64,65 Angiotensiinikonvertaasientsyymi 2 on entsyymi, joka on osa reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmää eli RAAS-järjestelmää.66,67 RAAS on hormonaalinen ohjausjärjestelmä, joka säätelee verenkiertoelimistön verenpainetta ja nestetilavuutta (eli osmolaarisuutta) kontrolloimalla verisuonten tonusta sekä suolan pidättymistä ja erittymistä.68 -72 Tätä proteiinia, ACE2:a, on kaikissa kehon osissa, jotka ovat vuorovaikutuksessa verenkiertojärjestelmän kanssa, erityisesti verisuonten endoteelisoluissa ja perisyyteissä, aivojen astrosyyteissä, munuaistubuluksissa ja podosyyteissä, haiman saarekesoluissa, sappitiehyiden ja suoliston epiteelisoluissa sekä kiveksen siemenjohtimissa, jotka kaikki voivat mahdollisesti infektoitua, ei vain keuhkot.73-75

SARS-CoV-2 tartuttaa solun seuraavasti: SARS-CoV-2 piikkiproteiini käy läpi konformaatiomuutoksen, jossa S1-trimeerit kääntyvät ylöspäin ja laajenevat, jolloin ne kiinnittyvät solun pintaan sitoutuneeseen ACE2:een. TMPRSS2 eli transmembraaninen proteaasi, seriini 2 tulee paikalle ja katkaisee piikin pään, jolloin S2-varren muotoinen alayksikkö paljastuu. Piikkiproteiinin loppuosa kokee konformaatiomuutoksen, joka saa sen avautumaan kuin jatkotikkaat ja uppoamaan solukalvoon. Sitten se taittuu takaisin itseensä ja vetää viruskalvon ja solukalvon yhteen. Nämä kaksi kalvoa sulautuvat, ja viruksen proteiinit siirtyvät solun ulkopinnalle. SARS-CoV-2:n nukleokapsiidi tunkeutuu soluun, luovuttaa geneettisen materiaalinsa ja aloittaa viruksen replikaatioprosessin kaapaten solun omia rakenteita tuottamaan lisää virusta.76-78

SARS-CoV-2:n piikkiproteiinit, jotka ovat upotettuna soluun, voivat itse asiassa aiheuttaa ihmissolujen sulautumisen toisiinsa ja muodostaa solusitkosta/MGC:tä (monitumaisia jättiläissoluja).79,80 Niillä on myös muita patogeenisiä haitallisia vaikutuksia. SARS-CoV-2:n viroporiinit, kuten sen Envelope- ja 3a-proteiinit, toimivat kalsiumionikanavina, jotka tuovat kalsiumia infektoituneisiin soluihin. Tämä ominaisuus on yhteinen samankaltaisten koronavirusten, kuten SARS:n, kanssa.81-83 Virus tukahduttaa luonnollisen interferonivasteen, mikä johtaa viivästyneeseen tulehdukseen. SARS-CoV-2:n N-proteiini ja ORF3a voivat myös suoraan aktivoida NLRP3-inflammasomia.84-86 Lisäksi se tukahduttaa Nrf2-antioksidanttisen reitin.87-90 ACE2:n tukahduttamisen piikkiproteiiniin sitoutumalla väitetään aiheuttavan bradykiniinin kertymistä, jonka ACE2 muuten hajottaisi, mutta tämä on ristiriidassa tutkimusten kanssa, jotka osoittavat, että piikkiproteiini-ACE2-sitoutuminen voi säädellä ACE2:n aktiivisuutta.91-95

Tämä jatkuva kalsiumin tulo soluihin korreloi huomattavaan hypokalsemian eli veren matalan kalsiumpitoisuuden kanssa, erityisesti ihmisillä, joilla on D-vitamiinin puutos ja jo olemassa oleva endoteelin toimintahäiriö.96-98 Vasoaktiivinen peptidi bradykiniini säätelee cAMP-, cGMP-, COX- ja fosfolipaasi C-aktiivisuutta.99 -107 Tämä yhdessä eri SARS-CoV-2-viroporiinien jatkuvan ilmentymisen kanssa johtaa yhdessä prostaglandiinien vapautumiseen ja huomattavasti lisääntyneeseen solunsisäiseen kalsiumsignaaliin (mukaan lukien Ca2+ -varastojen tyhjentäminen endoplasmisesta kalvostosta), mikä edistää erittäin aggressiivista ROS vapautumista ja ATP:n ehtymistä.108-112 NADPH-oksidaasi vapauttaa superoksidia solunulkoiseen tilaan.113-115 Superoksidiradikaalit reagoivat typpioksidin kanssa muodostaen peroksinitriittiä.116-119 Peroksinitriitti reagoi endoteelin typpioksidisyntaasin tarvitseman tetrahydrobiopteriinikofaktorin kanssa, tuhoaa sen ja ”irrottaa” entsyymit, jolloin typpioksidisyntaasi syntetisoi sen sijaan lisää superoksidia.120-122 Tämä jatkuu positiivisena takaisinsyöttösilmukkana, kunnes typpioksidin biologinen hyötyosuus verenkiertoelimistössä on loppunut.123,124

eNOS:in tuottama liuennut typpioksidikaasu palvelee monissa tärkeissä tehtävissä, mutta se on myös antiviraalinen SARS:in kaltaisia koronaviruksia vastaan, mikä estää viruksen piikkiproteiinin palmitoylaatiota ja vaikeuttaa sen sitoutumista isäntäreseptoreihin.128-130 NO:n häviäminen mahdollistaa viruksen replikoimisen aloittamisen ilman häirintää. Ne, joilla on endoteelin toimintahäiriö (eli verenpainetta, diabetestä, liikalihavuutta, vanhuus, afroamerikkalainen rotu) kärsivät alunperinkin redoksitasapaino-ongelmista, mikä antaa virukselle etua.131-136

Näiden prosessien laukaiseman suuren sytokiinimäärän vapautumisen vuoksi elimistö kutsuu keuhkoihin runsaasti neutrofiilejä ja monosyyttiperäisiä alveolimakrofageja.137-140 Luontaisen immuunijärjestelmän solut ovat ensimmäisen linjan puolustajia taudinaiheuttajia vastaan. Ne toimivat nielaisemalla tunkeutujia ja yrittämällä hyökätä niiden kimppuun entsyymeillä, jotka tuottavat voimakkaita hapettimia, kuten SOD ja MPO.141,142 Superoksididismutaasi ottaa superoksidia ja tekee vetyperoksidia, ja myeloperoksidaasi ottaa vetyperoksidia ja kloori-ioneja ja tekee hypokloorihappoa, joka on monin, monin verroin reaktiivisempi kuin natriumhypokloriittivalkaisuaine.143-146

Neutrofiileillä on ikävä temppu hihassaan. Ne voivat poistaa nämä entsyymit solunulkoiseen tilaan, missä ne sylkevät jatkuvasti peroksidia ja valkaisuainetta verenkiertoon. Tätä kutsutaan solunulkoisen neutrofiilisen ansan muodostumiseksi, eli NEToosiksi.147,148 Vakavassa ja kriittisessä COVID-19:ssä on itse asiassa melko vakava NEToosi.149-152

COVID-19 patologiaa hallitsee tästä eteenpäin äärimmäinen oksidatiivinen stressi ja neutrofiilien oksidatiiviset purkaukset. Hypokloorihappo poistaa hemiraudan hemistä. Mikään määrä lisähappea ei voi hapettaa verta, joka kemiallisesti kieltäytyy sitomasta O2:ta, koska HOCl kilpailee O2:n kanssa sen sitoutumiskohdissa.153-155 Punasolut menettävät kykynsä kuljettaa happea, jolloin sairastuneen kasvot sinertyvät.156,157 Verenkierrossa oleva sitoutumaton rauta, vetyperoksidi ja superoksidi käyvät läpi Haber-Weissin ja Fentonin reaktiot, jotka tuottavat erittäin reaktiivisia hydroksyyliradikaaleja, jotka riistävät väkivaltaisesti elektroneja ympäröiviltä rasvoilta ja DNA:lta hapettaen ne voimakkaasti.158-165

Haber-Weissin reaktio:

Fe3+ + •O2− → Fe2+ + O2

Fentonin reaktio:

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH− + •OH

Hydroksyyliradikaalit ovat erittäin reaktiivisia, niiden puoliintumisaika elimistössä on hyvin lyhyt, eikä niitä voida myrkyttää entsymaattisesti. Niitä esiintyy luonnostaan yläilmakehässä, jossa ne tuhoavat epäpuhtauksia. Ne ovat myös erittäin tuhoisia biologiselle aineelle, ja teollisissa sovelluksissa niitä tuotetaan usein tarkoituksella ja johdetaan jätevesivirtoihin niiden puhdistamiseksi voimakkaan hapetusvaikutuksensa ansiosta.166-171

Vaikeassa hypoksiassa solujen aineenvaihdunnan muutokset aiheuttavat ATP:n hajoamisen hypoksantiiniksi, joka hapen palatessa takaisin aiheuttaa sen, että ksantiinioksidaasi tuottaa tonneittain erittäin haitallisia radikaaleja, jotka hyökkäävät kudoksiin.172-175 Mitokondrioissa sepsiksen aiheuttaman hypoksian aiheuttama sukkinaattikertymä tekee täsmälleen saman; kun happi palautetaan, se tuottaa superoksidiradikaaleja.176-179 Tätä kutsutaan iskemian ja reperfuusion aiheuttamaksi vaurioiksi, ja sen vuoksi suurin osa hengityskoneeseen joutuvista ihmisistä kuolee. Älkää luulko muuta, intubaatio tappaa ihmisiä, joilla on COVID-19, kiihdyttämällä huomattavasti viruksen prosessien aiheuttamia hapetusvaurioita.180-183

COVID-19 loppuvaihe on vakava lipidiperoksidaatio, jossa elimistön rasvat alkavat ”ruostua” hapetusstressin aiheuttamien vaurioiden vuoksi.184,185 Tämä johtaa autoimmuniteettiin. Hapettuneet lipidit näyttävät vierailta immuunijärjestelmälle, joka tunnistaa OSE:t eli hapettumispesifiset epitoopit ja muodostaa niitä vastaan vasta-aineita.186,187 Lisäksi hapettuneet lipidit syöttyvät suoraan hahmontunnistusreseptoreihin, mikä laukaisee entistäkin suuremman tulehduksen ja kutsuu koolle entistäkin enemmän luonnollisen immuunijärjestelmän soluja, jotka vapauttavat entistäkin enemmän tuhoavia entsyymejä.188,189

Tämä tila ei ole tuntematon lääketieteelle. Oikea nimi tälle on akuutti sepsis.190-192

Tiedämme, että näin tapahtuu COVID-19:n kohdalla, koska tautiin kuolleiden ihmisten kudoksissa on havaittavissa ferroptoosin merkkejä sekä erilaisia oksidatiivisen stressin biomarkkereita, kuten nitrotyrosiinia, 4-HNE:tä ja malondialdehydiä.193-199

COVID-19:ään liittyy monia muita erityispiirteitä, kuten ubikitinaatioon liittyvä geenien aktiivisuuden lisääntyminen,200,201 endoteelisolujen aktivoituminen,200-203 vWF:n vapautuminen,204-206 syöttösolujen aktivoituminen,207,208 ja komplementtijärjestelmän aktivoituminen.209-212 Kaiken kaikkiaan COVID-19:n tulehdusprofiili muistuttaa jonkin verran vaikeaa autoimmuunireaktiota. Se muistuttaa lupusta ja nivelreumaa, mutta keskittyy verisuonistoon.213-216

Hyperinflammatorinen COVID-19 on vakava SARSin kaltainen tulehdusoireyhtymä, joka voi viedä sairastuneen teho-osastolle. Sen kanssa ei kannata leikkiä. Jos hyperinflammatorista COVID-19:ää ja siihen liittyvää sepsistä voidaan kuitenkin hoitaa tehokkaasti, viruksen tappavuus vähenee merkittävästi.

COVID-19 HOIDOT

Niillä, joilla on kriittisen COVID-19:n aiheuttama sepsis, hypoksia, koagulopatia ja ARDS, yleisimmät hoitomuodot ovat intubaatio, injektoitavat kortikosteroidit ja verenohennuslääkkeet. Tämä ei ole oikea hoito COVID-19:ssä.217-219 Kun intuboit jonkun, jolla on tämä tila, käynnistät vapaiden radikaalien pommin syöttämällä soluille O2:ta. Kyseessä on ”catch-22”, koska tarvitsemme happea tehdäksemme adenosiinitrifosfaattia (eli elääksemme), mutta O2 on myös kaikkien näiden vahingollisten radikaalien esiaste, joka johtaa lipidiperoksidaatioon.220-224

Vaikean COVID-19-peräisen sepsiksen oikea hoito on noninvasiivinen ventilaatio, steroidit ja antioksidantti-infuusiot. Useimmat COVID-19:ää varten uudelleen valjastetuista lääkkeistä, joista on ollut hyötyä kriittisesti sairaiden COVID-19-potilaiden pelastamisessa, ovat antioksidantteja.225,226 N-asetyylikysteiini, melatoniini, fluvoksamiini, budesonidi, famotidiini, simetidiini ja ranitidiini ovat kaikki antioksidantteja.227-238 Indometasiini estää raudan aiheuttaman arakidonihapon hapettumisen isoprostaniksi.239 On olemassa voimakkaita antioksidantteja, kuten aposyniini, joita ei ole vielä edes testattu COVID-19-potilailla ja jotka voisivat vähentää neutrofiilien määrää, estää lipidiperoksidaatiota, palauttaa endoteelin terveyden ja palauttaa kudosten hapensaannin.240-242

Tutkijat, jotka tietävät jotain keuhkojen neutrofiliasta, ARDS-oireyhtymästä ja redox-biologiasta, ovat tienneet tai arvelleet tätä jo maaliskuusta 2020 lähtien.243 Huhtikuussa 2020 sveitsiläiset tutkijat vahvistivat, että COVID-19 on verisuonten endoteeliitti.244 Vuoden 2020 lopulla asiantuntijat olivat jo päätelleet, että COVID-19 aiheuttaa eräänlaisen virusperäisen sepsiksen.245,246 He tietävät myös, että sepsistä voidaan hoitaa tehokkaasti antioksidanttien avulla.247-249 Mikään näistä tiedoista ei ole erityisen uutta, mutta suurimmaksi osaksi niihin ei ole silti reagoitu. Lääkärit käyttävät edelleen vahingollisia intubaatiotekniikoita huolimatta keuhkojen suuresta komplianssista ja huonosta hapensaannista, mikä johtaa lukemattomien kriittisesti sairaiden potilaiden kuolemaan hoitovirheiden vuoksi.250,251

Rakenteestaan johtuen, satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset eivät ole osoittaneet minkään viruslääkkeen olevan hyödyllinen COVID-19:n hoidossa. Ei Remdesivirin, ei Kaletran, ei HCQ:n eikä Ivermektiinin. Syy tähän on yksinkertainen: niiden potilaiden kohdalla, jotka on rekrytoitu näihin tutkimuksiin, kuten Oxfordin naurettavaan RECOVERY-tutkimukseen, interventio on liian myöhäinen, jotta sillä voisi olla mitään positiivista vaikutusta.252,253

COVID-19 kliininen kulku on sellainen, että siihen mennessä, kun useimmat ihmiset hakeutuvat lääkärin vastaanotolle hypoksian vuoksi, heidän viruskuormituksensa on jo vähentynyt lähes olemattomaksi.254 Jos joku on noin 10 päivää altistumisesta oireillut jo viisi päivää, hänen elimistössään on tuskin enää mitään virusta jäljellä, ainoastaan soluvaurioita ja häiriöitä, jotka ovat käynnistäneet hyperinflammatorisen vasteen.255

Näissä tutkimuksissa annetaan viruslääkkeitä vakavasti sairaille potilaille, joiden elimistössä ei ole virusta vaan ainoastaan viivästynyt hyperinflammatorinen reaktio, ja sitten väitetään järjettömästi, että viruslääkkeistä ei ole hyötyä COVID-19:n hoidossa tai ehkäisyssä.256 Näihin kliinisiin tutkimuksiin, joihin tiedotusvälineet vetoavat todisteena viruslääkkeiden tehottomuudesta, ei oteta mukaan ihmisiä, jotka ovat oireettomia. Niissä ei testata altistumista edeltävää tai altistumisen jälkeistä ennaltaehkäisyä. Tämä on sama kuin käyttäisi defibrillaattoria shokkien antamiseen vain potilaille, joiden sydänkäyrä näyttää suoraa viivaa, ja väittäisi sitten järjettömästi, että defibrillaattoreista ei ole minkäänlaista lääketieteellistä hyötyä, koska potilaat kieltäytyvät nousemasta kuolleista. Toimenpide on liian myöhässä. Näissä viruslääkkeitä koskevissa tutkimuksissa on systemaattisesti ja törkeästi valikoituja otoksia potilaista. Niissä tarjotaan hoitoa, joka on hyödytöntä juuri sille kohortille, joka on otettu mukaan.257-261

Intia toimi vastoin WHO:n ohjeita ja määräsi Ivermektiiniä ennaltaehkäisevästi. He ovat onnistuneet hävittämään COVID-19:n lähes kokonaan.262,263 Intian asianajajayhdistys Mumbaissa on nostanut rikossyytteen WHO:n johtavaa tutkijaa, tohtori Soumya Swaminathania vastaan, koska hän oli tehnyt suosituksen Ivermektiinin käyttöä vastaan.264,265

Ivermektiini ei ole ”hevosen matolääke”. Kyllä, sitä myydään eläinlääkinnässä eläimille tarkoitettuna madonpoistolääkkeenä.266 Sitä on ollut saatavilla myös ihmisille tarkoitettuina pillereinä jo vuosikymmenien ajan parasiittilääkkeenä.267

Tiedotusvälineet ja FDA ovat vilpillisesti väittäneet, että koska Ivermektiini on loislääkke, siitä ei ole hyötyä virustorjunta-aineena.268,269 Tämä ei pidä paikkaansa. Ivermektiini on käyttökelpoinen viruslääkkeenä. Se estää importiinin toimintaa, mikä estää tuman sisään tuonnin, mikä estää tehokkaasti viruksen pääsyn solujen ytimiin. Monilla nykyisin markkinoilla olevilla lääkkeillä on useita vaikutustapoja. Ivermektiini on yksi tällainen lääke. Se on sekä loislääke että viruslääke.270-274

Bangladeshissa koko viiden päivän kuuri Ivermektiiniä maksaa 1,80 dollaria.275 Maksalle myrkyllisen Remdesivirin viiden päivän kuuri maksaa 3 120 dollaria.276 Hallituksillemme myytiin veronmaksajien kustannuksella miljardeilla dollareita täysin hyödytöntä Remdesiviriä, ja se osoittautuikin lopulta täysin hyödyttömäksi hyperinflammatorisen COVID-19-taudin hoidossa. Tiedotusvälineet eivät ole käsitelleet tätä asiaa juuri lainkaan.261

Geneerisen Ivermektiinin käytön vastustaminen ei perustu tieteeseen. Se on puhtaasti taloudellisesti ja poliittisesti motivoitunutta. Tehokas muu kuin rokotteisiin perustuva toimenpide vaarantaisi FDA:n kiirehtimän patentoitujen rokotteiden ja lääkkeiden hyväksynnän, joiden myynnistä lääketeollisuus saa jatkuvasti miljardeittain dollareita.277-279

On kasvavassa määrin todisteita siitä, että histamiinisalpaajat, kuten difenhydramiini, famotidiini, ranitidiini ja simetidiini voisivat olla hyödyksi COVID-19:n hoidossa, mahdollisesti suoran antiviraalisen vaikutuksen kautta tai vähentämällä syöttösolujen aktiivisuutta redox-aktiivisuuden moduloinnin lisäksi.280-283

Melatoniinista on todettu olevan jonkin verran apua COVID-19:n täydentävänä hoitona,284,285 samoin indometasiinista, budesonidista ja muista immunomoduloivista hoidoista.286-288 Indometasiinilla tiedettiin jo olevan suora antiviraalinen vaikutus SARS-CoV-virusta vastaan.289

COVID-19 LEVIÄMINEN

COVID-19 leviää ilmateitse. Aluksi WHO antoi Kiinalle tukensa väittämällä, että virus leviää vain pisaroiden välityksellä. Oma CDC:mme väitti järjettömästi, että se tarttuu pääasiassa kasvokkain tapahtuvan kontaktin kautta, mikä olisi ollut fyysisesti mahdotonta, kun otetaan huomioon sen nopea leviäminen Wuhanista muualle maailmaan.290-293

Naurettava uskomus siitä, että kasvokkain kohtaaminen fomiitin kanssa olisi ensisijainen tartuntatapa, johti siihen, että käytettiin pintadesinfiointiprotokollia, joissa tuhlaantui aikaa, energiaa, tuottavuutta ja desinfiointiainetta.294

Kahden metrin etäisyyssääntö on täysin hyödytön. Turvallinen vähimmäisetäisyys suojautuakseen aerosolisoituneelta virukselta on vähintäänkin 15 metriä tartunnan saaneesta henkilöstä, ei lähempänä. Realistisesti ottaen mikään julkinen kulkuväline ei ole turvallinen.295-297

Kirurgiset naamarit ja kangasmaskit eivät suojaa sinua aerosoleilta. Virus on liian pieni ja suodatinmateriaalissa on liian suuret raot sen suodattamiseksi pois. Ne saattavat ottaa hengityspisarat kiinni ja estää sairastuneen henkilön viruksen ulostuloa, mutta ne eivät suodata tartuntavaarallista aerosolipilveä, jos joku kävelee sellaisen sisään.298,299

Vähimmäissuojaustaso tätä virusta vastaan on kirjaimellisesti P100-hengityssuojain, PAPR/CAPR tai 40 mm:n NATO CBRN-hengityssuojain, joka on mieluiten yhdistetty kokovartalopukuun (tyvek tai tychem), hanskoihin ja kenkäsuojiin, joiden kaikki reiät ja aukot on teipattu.300-303

Elävää SARS-CoV-2:ta voidaan mahdollisesti havaita jätevesiviemäreissä, ja tartunta voi siirtyä ulosteen välityksellä suuhun.304-306 SARS-epidemian puhjetessa vuonna 2003 Amoy Gardens-tapahtumassa sadat ihmiset saivat tartunnan asunnoissaan lattiaviemäreistä nousseesta aerosolisoituneesta ulosteaineesta.307-309

COVID-19 ROKOTTEEN VAARAT

COVID-19-rokotteet eivät steriloi, eivätkä ne estä tartuntoja tai viruksen välittämistä. Ne ovat ”vuotavia” rokotteita. Tämä tarkoittaa sitä, että ne poistavat viruksen evolutiivisen paineen muuttua vähemmän tappavaksi. Se tarkoittaa myös sitä, että rokotetut ovat täydellisiä kantajia. Toisin sanoen rokotetut ovat uhka rokottamattomille, ei päinvastoin.310-313

Aiemmasta tartunnasta johtuva luonnollinen immuniteetti COVID-19:ää vastaan on paljon vahvempi kuin rokotteen aiheuttama immuniteetti. Tämä johtuu siitä, että immuunijärjestelmä altistuu kaikille patogeenin proteiineille eikä vain yhdelle yksittäiselle proteiinille.314,315 Kaikkia tällä hetkellä käytössä olevia COVID-19-rokotteita on testattu minimaalisesti, ja niiden kliinisiä kokeita on nopeutettu huomattavasti. Vaikka ne näyttävät rajoittavan vakavia sairauksia, näiden rokotteiden pitkän aikavälin turvallisuusprofiilia ei tunneta.316,317

Joissakin näistä niin sanotuista ”rokotteista” käytetään testaamatonta uutta teknologiaa, jota ei ole koskaan aiemmin käytetty rokotteissa. Perinteisissä rokotteissa käytetään heikennettyä tai tapettua virusta immuunivasteen aikaansaamiseksi. Moderna- ja Pfizer-BioNTech-rokotteet eivät ole tällaisia. Niiden lihaksensisäisen pistoksen väitetään koostuvan lähetti-RNA:ta sisältävien lipidinanohiukkasten suspensiosta.318-321 Rokotteet synnyttävät immuunivasteen yhdistymällä rokotteen vastaanottajan olkapäässä oleviin soluihin, käymällä läpi endosytoosin, vapauttamalla mRNA-kuormansa kyseisiin soluihin ja hyödyntämällä sitten kyseisten solujen ribosomeja syntetisoimaan muunnettuja SARS-CoV-2 piikkiproteiineja in vivo.322,323

Nämä muokatut piikkiproteiinit siirtyvät sitten solun pinnalle, jossa ne ankkuroituvat paikalleen transmembraanidomeenin avulla. Adaptiivinen immuunijärjestelmä havaitsee näiden solujen ilmentämän ei-inhimillisen virusproteiinin ja muodostaa sitten vasta-aineita kyseistä proteiinia vastaan. Tämän väitetään antavan suojan virusta vastaan kouluttamalla adaptiivinen immuunijärjestelmä tunnistamaan ja tuottamaan vasta-aineita varsinaisen viruksen piikkiproteiinia vastaan.324,325 J&J:n ja AstraZenecan rokotteissa tehdään jotakin samankaltaista, mutta niissä käytetään geneettisen materiaalin levittämiseen adenovirusvektoria lipidinanohiukkasen sijaan.326 Nämä rokotteet tuotettiin tai validoitiin sikiön solulinjojen (HEK-293 ja PER.C6) avulla, mitä tietyt uskonnolliset vakaumuksen omaavat ihmiset saattavat vastustaa voimakkaasti.327,328

SARS-CoV-2-piikkiproteiini on yksinään erittäin patogeeninen proteiini. On mahdotonta liioitella vaaraa, joka aiheutuu tämän proteiinin joutumisesta ihmiskehoon.328,329

Rokotevalmistajat väittävät, että rokote pysyy olkapään soluissa ja että SARS-CoV-2 piikkiproteiini, jota nämä solut tuottavat ja ilmentävät rokotteen geneettisestä materiaalista, on vaaraton ja reaktiokyvytön, koska piikkiproteiini-sekvenssiin on lisätty proliineja. Nämä proliinit stabiloivat piikkiproteiinisekvenssin prefuusio-konformaatioon ja estävät piikkiproteiinia aktivoitumasta ja fuusioitumasta muiden solujen kanssa.330,331 Japanissa tehty farmakokineettinen tutkimus osoitti kuitenkin, että Pfizerin rokotteen lipidinanohiukkaset ja mRNA eivät jääneet olkapäähän, vaan ne itse asiassa kertyivät moniin eri elimiin, mukaan lukien sukuelimet ja lisämunuaiset, mikä tarkoittaa, että muunnettua piikkiproteiinia ilmentyy kirjaimellisesti kaikkialle.332 Nämä lipidinanohiukkaset saattavat aiheuttaa anafylaksiaa muutamilla epäonnisilla, mutta paljon huolestuttavampaa on piikin sääntelemätön ilmentyminen erilaisissa somaattisissa solulinjoissa kaukana pistoskohdasta ja sen tuntemattomat seuraamukset.333,334

Lähetti-RNA hajotetaan tavallisesti heti sen jälkeen, kun se on tuotettu elimistössä, ja ribosomi on kääntänyt sen proteiiniksi.335 COVID-19-rokotteen mRNA on tuotettu elimistön ulkopuolella kauan ennen kuin ribosomi pääsee prosessoimaan sitä. Tällä välin siihen voi kertyä vaurioita, jos sitä säilytetään puutteellisesti. Kun ribosomi yrittää prosessoida vaurioitunutta mRNA-juostetta, se voi jumiutua. Kun näin tapahtuu, ribosomista tulee hyödytön proteiinien translaatioon, koska siihen on nyt juuttunut pala mRNA:ta, kuin reikäkortti vanhaan kortinlukijaan. Koko kokonaisuus on puhdistettava ja tilalle on syntetisoitava uusia ribosomeja.336,337 Soluissa, joissa ribosomien vaihtuvuus on vähäistä, kuten hermosoluissa, tämä voi johtaa proteiinisynteesin vähenemiseen, soluja vaurioittaviin vaikutuksiin (sytopatia) ja neuropatioihin.338-340

Tietyillä proteiineilla, kuten SARS-CoV-2:n piikkiproteiinilla, on proteolyyttisiä pilkkomiskohtia, jotka ovat periaatteessa kuin pieniä katkoviivoja, joissa lukee ”leikkaa tästä”, ja jotka houkuttelevat elävän organismin omia proteaaseja (periaatteessa molekyylisakset) leikkaamaan siitä.341 On mahdollista, että S1 voi proteolyyttisesti pilkkoutua S2:sta, jolloin aktiivinen S1 leijuu pois verenkiertoon jättäen kuitenkin S2:n ”varren” upotettuna proteiinia ilmentävän solun kalvoon.342-347

SARS-CoV-2:n piikkiproteiinilla on superantigeeninen alue (SAg), joka voi edistää äärimmäistä tulehdusta.348,349 Eräässä tutkimuksessa Pfizerin BNT162b2-rokotteen havaittiin ohjelmoivan adaptiivisen ja luonnollisen immuunivasteen uudelleen siten, että TLR4 valvonta vähenee.350 Piiki-vasta-aineiden havaittiin eräässä tutkimuksessa toimivan autovasta-aineina ja hyökkäävän elimistön omia soluja vastaan.351 COVID-19-rokotteella immunisoiduilla on todettu veritulppia, sydänlihastulehdusta, Guillain-Barrén oireyhtymää, Bellin halvausta ja multippeliskleroosin puhkeamista, mikä viittaa siihen, että rokote edistää autoimmuunireaktioita tervettä kudosta vastaan.352-355

SARS-CoV-2-piikkiproteiini ei sitoudu ainoastaan ACE2:een. Sillä epäiltiin olevan alueita, jotka sitoutuvat myös basigiiniin, integriineihin, neuropiliini-1:een ja bakteerien lipopolysakkarideihin.356-360 SARS-CoV-2-piikkiproteiini voi yksinään mahdollisesti sitoa mitä tahansa näistä aineista ja toimia niiden ligandina laukaisten määrittelemättömän ja todennäköisesti erittäin tulehduksellisen solutoiminnan.361

SARS-CoV-2-piikkiproteiini sisältää epätavallisen PRRA-lisäyksen, joka muodostaa furiinin pilkkomiskohdan. Furiini on kaikkialla ihmisessä esiintyvä proteaasi, joten tämä on piikkiproteiinille ihanteellinen ominaisuus, joka antaa sille suuren solutrooppisuuden. Yhdelläkään SARSin kaltaisella luonnonvaraisella koronaviruksella ei ole tätä ominaisuutta, mikä on hyvin epäilyttävää ja ehkä merkki siitä, että virus on ihmisen tekemä.362-364

SARS-CoV-2-piikkiproteiinilla on prionin kaltainen domeeni, joka lisää sen tarttuvuutta.365-367 Piikkiproteiini S1 RBD voi sitoutua hepariinia sitoviin proteiineihin ja edistää amyloidin aggregaatiota. Ihmisillä tämä voi johtaa Parkinsonin tautiin, Lewyn kappale -dementiaan, ennenaikaiseen Alzheimerin tautiin tai moniin muihin hermoston rappeutumissairauksiin.368 Tämä on hyvin huolestuttavaa, koska SARS-CoV-2:n S1 pystyy vahingoittamaan veri-aivoestettä, ja läpäisemään sen ja pääsemään aivoihin. Se pystyy myös lisäämään veri-aivoesteen läpäisevyyttä muille molekyyleille.369-371

SARS-CoV-2:lla, kuten muillakin betakoronaviruksilla, voi olla Dengue-taudin kaltainen ADE ominaisuus, eli se voi aiheuttaa vasta-aineista riippuvaista taudin voimistumista.372-379 Joillakin viruksilla, mukaan lukien betakoronavirukset, on ADE-ominaisuus. On myös olemassa niin sanottu ”alkuperäinen antigeeninen synti”, joka on havainto siitä, että elimistö tuottaa mieluummin vasta-aineita, jotka perustuvat aiemmin tavattuihin viruskantoihin, kuin vastikään tavattuihin kantoihin.380,381

ADE:ssä aikaisemmasta infektiosta peräisin olevista vasta-aineista tulee ei-neutralisoivia viruksen proteiineissa olevien mutaatioiden vuoksi. Nämä ei-neutraloivat vasta-aineet toimivat sitten troijalaisina hevosina, joiden avulla elävä, aktiivinen virus pääsee Fc-reseptoreittensa kautta makrofageihin, jolloin virus voi tartuttaa immuunisoluja, joita se ei olisi aiemmin pystynyt tartuttamaan. Näin on tiedetty tapahtuvan denguekuumeen yhteydessä; kun joku sairastuu denguekuumeeseen, toipuu siitä ja sairastuu sitten toiseen kantaan, hän voi tulla todella sairaaksi.

Jos joku rokotetaan mRNA:lla, joka perustuu SARS-CoV-2:n alkuperäisen Wuhan-kannan piikkiproteiiniin, ja sitten hän saa tartunnan uudesta, mutatoituneesta viruskannasta, hän voi sairastua vakavasti. Toisin sanoen on mahdollista, että rokotteet toimivat tautiin herkistäjinä. Tästä on ennakkotapaus lähihistoriassa. Sanofin Dengvaxia-rokote Dengue-tautia vastaan epäonnistui, koska se aiheutti immuunijärjestelmän herkistymistä ihmisillä, joiden immuunijärjestelmä oli Dengue-naivi.384-387 Hiirille, jotka oli immunisoitu SARS-CoV-virusta vastaan ja jotka saivat viruksen, joka on SARS-CoV-2:n läheinen sukulainen, kehittyi immuunijärjestelmän herkistymistä, Th2-immunopatologiaa ja keuhkoihin eosinofiilistä infiltraatiota.388

Meille on kerrottu, että SARS-CoV-2- mRNA-rokotteita ei voida integroida ihmisen genomiin, koska lähetti-RNA:ta ei voida muuttaa takaisin DNA:ksi. Tämä ei ole totta. Ihmissoluissa on elementtejä, joita kutsutaan LINE-1-retrotransposoneiksi ja jotka voivat todellakin integroida mRNA:ta ihmisen genomiin endogeenisen käänteisen transkription avulla. Koska rokotteissa käytetty mRNA on stabiloitua, se säilyy soluissa pidempään, mikä lisää tämän todennäköisyyttä. Jos SARS-CoV-2-piikkiproteiinin geeni integroituu genomin sellaiseen osaan, joka ei ole hiljentyneenä ja joka itse asiassa ilmentää proteiinia, on mahdollista, että tätä rokotetta käyttävät ihmiset ilmentävät SARS-CoV-2-piikkiproteiinin geeniä jatkuvasti kehonsa soluista niiden loppuelämän ajan.389-391

Kun ihmiset piikitetään rokotteella, joka saa heidän solunsa ilmentämään piikkiproteiineja, heihin rokotetaan käytännössä patogeeninen proteiini – myrkkyä, joka voi aiheuttaa tulehduksia, sydänongelmia ja kohonnutta syöpäriskiä. Pitkällä aikavälillä se voi myös mahdollisesti johtaa ennenaikaiseen hermoston rappeutumissairauteen. Ketään ei todellakaan pitäisi pakottaa ottamaan tätä rokotetta missään olosuhteissa, ja itse asiassa rokotuskampanja on lopetettava välittömästi.

COVID-19 RIKOLLINEN SALALIITTO

Rokote ja virus on tehty samojen ihmisten toimesta.

Vuonna 2014 SARS-taudin vaikutusten lisääntymistä koskevalle tutkimukselle asetettiin määräaikainen lykkäys (moratorio), joka kesti vuoteen 2017 asti.392-394 Tutkimusta ei keskeytetty. Sen sijaan se ulkoistettiin ja liittovaltion avustukset kierrätettiin kansalaisjärjestöjen kautta. Ralph Baric on virologi ja SARS-asiantuntija UNC Chapel Hillissä Pohjois-Carolinassa. Häneen Anthony Fauci viittasi väittäessään kongressissa, että jos toiminnan lisäys (gain-of-function) tutkimusta tehdään, se tehdään Pohjois-Carolinassa.395,396

Tämä oli vale. Anthony Fauci valehteli kongressille. Rikos, josta minimirangaistuksenakin joutuu vankilaan.

Kollegat Ralph Baric ja Shi Zhengli ovat kirjoittaneet yhdessä artikkeleita.397 Ralph Baric opasti Shi Zhenglia hänen ”gain-of-function”-manipulointitekniikoissaan, erityisesti ”serial passage”-tekniikassa, jonka tuloksena virus saadaan näyttämään siltä, kuin se olisi alun perin luonnollinen. Toisin sanoen kiellettävissä oleva bioase. ”Serial passage” humanisoiduissa hACE2-hiirissä on saattanut tuottaa jotain SARS-CoV-2:n kaltaista.398-401

Wuhanin virologian laitoksessa tehtävän ”gain-of-function”-tutkimuksen rahoitus tuli Peter Daszakilta. Peter Daszak johtaa kansalaisjärjestöä nimeltä EcoHealth Alliance. EcoHealth Alliance sai miljoonien dollarien apurahoja NIH:lta/NIAD:ltä (”National Institutes of Health”/”National Institute of Allergy and Infectious Diseases”) eli Anthony Faucilta, Yhdysvaltain puolustusministeriön osastolta DTRA:lta (”Defense Threat Reduction Agency”) ja Yhdysvaltain kansainvälisen kehityksen virastolta. NIH/NIAID osallistui tutkimukseen muutamalla miljoonalla dollarilla, ja DTRA ja USAID osallistuivat kukin kymmenillä miljoonilla dollareilla. Kaikkiaan kyse oli yli sadasta miljoonasta dollarista.402-405

EcoHealth Alliance antoi nämä apurahat alihankintana Wuhanin virologian instituutille, joka on Kiinassa sijaitseva laboratorio, jonka maine turvallisuuden suhteen on hyvin kyseenalainen ja jonka henkilökunta on huonosti koulutettua. Wuhanin virologian instituutti sai apurahat, jotta se voisi tehdä ”gain-of-function”-tutkimusta, ei hienossa P4-laboratoriossaan, vaan tason 2 laboratoriossa, jossa teknikot käyttivät vain hiusverkkoa, lateksikäsineitä ja kirurgista naamiota sen sijaan, että olisivat pukeutuneet kupla-asuihin, joita käytetään työskenneltäessä vaarallisten virusten parissa.406-411 Kiinalaiset tutkijat raportoivat, että laboratorioeläimet purevat heitä rutiininomaisesti, ja pissaavat heidän päälleen. En ymmärrä lainkaan, miksi joku ulkoistaisi tämän vaarallisen ja arkaluonteisen työn Kiinan kansantasavaltaan, jossa on tapahtunut pahamaineisia teollisuusonnettomuuksia ja satoja ihmishenkiä vaatineita massiivisia räjähdyksiä, ellei tarkoituksena ollut tahallaan käynnistää pandemia.412

Marraskuussa 2019 Wuhanin virologian instituutin kolme teknikkoa sai oireita, jotka muistuttivat flunssan kaltaista sairautta. Anthony Fauci, Peter Daszak ja Ralph Baric saivat heti tietää tapahtumista tämän laboratorion, meidän tiedemiehiemme ja virkamiestemme välillä olevien epävirallisten kommunikointikanavien kautta.413,414

12. joulukuuta 2019 Ralph Baric allekirjoitti materiaalinsiirtosopimuksen (periaatteessa NDA) saadakseen Modernan ja NIH:n yhteisomistuksessa olevaa koronaviruksen mRNA-rokotteeseen liittyvää materiaalia.415,416 Vasta kokonaisen kuukauden jälkeen, 11. tammikuuta 2020, Kiina väitetysti lähetti meille sekvenssin, joka tultaisiin tuntemaan SARS-CoV-2:na.417,418 Moderna väittää melko absurdisti kehittäneensä toimivan rokotteen kyseisestä sekvenssistä alle 48 tunnissa.419-421

Modernan nykyinen toimitusjohtaja Stéphane Bancel oli aiemmin toimitusjohtaja bioMérieux:ssa, ranskalaisessa monikansallisessa lääketieteelliseen diagnostiikkateknologiaan erikoistuneessa yrityksessä, jonka perusti eräs Alain Mérieux.422,423 Alain Mérieux oli yksi niistä henkilöistä, jotka olivat keskeisessä asemassa Wuhanin virologian instituutin P4-laboratorion rakentamisessa.424-426

SARS-CoV-2:n lähimmäksi sukulaiseksi ilmoitettu sekvenssi RaTG13 ei ole todellinen virus. Se on väärennös. Se on tehty syöttämällä geenisekvenssi käsin tietokantaan, jotta SARS-CoV-2:n olemassaolosta saataisiin peitetarina. Kyseessä on hyvin todennäköisesti Wuhanin virologian instituutissa tuotettu toimintakykyinen kimeera, joka joko vuoti vahingossa tai vapautettiin tarkoituksella. On absurdia väittää, että niinkin merkittävä virus kuin RaTG13 näyttää olevan, olisi lojunut lähes vuosikymmenen ilman, että sen olemassaoloa olisi tunnustettu yhdessäkään tutkimusjulkaisussa.427-429

Eläinvarastoa SARS-CoV-2:lle ei ole koskaan löydetty.430,431

26:lla niistä 27:stä henkilöstä, jotka olivat mukana kirjoittamassa Lancet-julkaisua, jossa laboratoriovuototeoriaa halveerattiin, on suoria kytköksiä Wuhanin virologian instituuttiin yhdistettyihin tutkijoihin, mikä on valtava eturistiriita.432 Yksi heistä oli itse Peter Daszak, joka oli myös WHO:n tutkija Wuhanissa ja toimi myös Facebookin faktantarkistajana.433-439 Peter Daszak ja Aleksei Chmura kirjoittivat vuonna 2008 täysin psykoottisen kirjeen virusten eläinreserveistä.440 Aleksei Chmura puolestaan oli mukana pyydystämässä lepakoita ja keräämässä niistä näytteitä.441-449

Tohtori David E. Martin osoitti kiistatta M-CAM-yhtiönsä biotekniikkapatentteja koskevalla tutkimuksellaan, että SARSin ja sen muunnelmien kirjaimellisesti jokainen osa-alue on patentoitua teknologiaa.450

Hallituksen reaktiot pandemiaan ovat vaihdelleet farssista suorastaan rikolliseen:

Viranomaiset hitsasivat Wuhanin asukkaita asuntoihinsa karanteenin noudattamiseksi.451 New Yorkissa sairaat COVID-19-potilaat siirrettiin hoitokoteihin, jotta heidät saataisiin pidettyä poissa sairaaloista, mikä johti siihen, että tuhannet iäkkäät ja haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kuolivat COVID-19:ään sairaalainfektioiden vuoksi.452-454 UK:ssa Wayne Smith niminen ilmiantaja väitti, että vanhuksia murhattiin annostelemalla heille suuria määriä midatsolaamia, minkä jälkeen kuolemista syytettiin COVID-19:ää; hänet löydettiin myöhemmin kuolleena, muka COVID-19:ään.455-457

Kun COVID-19-epidemia riehui Wuhanissa, Yhdysvaltojen viranomaiset pudottivat pallon täysin käsistään; he eivät varastoineet N95-maskeja tai muita terveydenhuollon työntekijöille tarkoitettuja varusteita, minkä vuoksi tarvikkeet kävivät vähiin.458,459 Monet maskit seisoivat käyttämättöminä varastoissa.460 Yhdysvaltalaiset yritykset tarjoutuivat valmistamaan suojaimia paikallisesti, mutta hallitus torjui tarjouksen.461,462 Anthony Fauci pelkäsi maskien loppumista ja antoi tarkoituksellisesti väärää tietoa ihmisille väittämällä, että N95-maskeista ei ole mitään hyötyä virusta vastaan. Itse asiassa niiden suorituskyky on kohtuullinen, vaikkakin huonompi kuin kunnollisella hengityssuojaimella.463

COVID-19 on diagnosoitu PCR-testeillä, joiden syklimäärät ovat erittäin korkeita. PCR-testillä ei voida varsinaisesti diagnosoida infektiota. PCR-testi osoittaa ainoastaan, että näytteessä on tietty aminohapposekvenssi, mikä viittaa siihen, että ihmisessä saattaa olla jonkinlainen viruksen fragmentti. Virusinfektion diagnosoimiseksi käytetty 40 tai sitä korkeampi syklimäärä on vilpillistä. Näyte monistettaisiin yli biljoona kertaa. Kohteena oleva AA-sekvenssi voisi esiintyä käytännössä missä tahansa orgaanisessa näytteessä tuolla määrällä. Väärien positiivisen tulosten osuus olisi valtava.464-469 CDC laski Ct:n hiljaa 28:aan sen jälkeen, kun ihmiset alkoivat saada rokotuksia COVID-19:ää vastaan. Tämä johtaa suureen määrään vääriä negatiivisia tuloksia, mikä saa rokotteen näyttämään tehokkaammalta kuin se todellisuudessa on. Viranomaiset voivat periaatteessa säätää COVID-19-tartuntojen näennäistä määrää muuttamalla testien herkkyyttä.470,471

FBI ratsasi Allure Medicalin Shelby Townshipissa Detroitin pohjoispuolella, koska se laskutti vakuutusyhtiötä ”petollisesta COVID-19-kuurista”. Hoitona käytettiin suonensisäistä C-vitamiinia, antioksidanttia. Kuten edellä on kuvattu, se on täysin pätevä hoito COVID-19 aiheuttamaan sepsiksen, ja se on nyt osa tohtori Paul E. Marikin kehittämää MATH+-protokollaa.225,472-476

FDA kielsi ranitidiinin (Zantac) käytön oletetun NDMA (N-nitrosodimetyyliamiini)-kontaminoitumisen vuoksi.477,478 Ranitidiini ei ole ainoastaan H2-salpaaja, jota käytetään antasidina, vaan sillä on myös voimakas antioksidanttivaikutus, joka puhdistaa hydroksyyliradikaaleja. Tämän ansiosta siitä on hyötyä COVID-19:n hoidossa.232,479

FDA yritti myös poistaa N-asetyylikysteiinin, vaarattoman aminohappolisän ja antioksidantin, hyllyiltä ja pakotti Amazonin poistamaan sen verkkokaupastaan.480-483

Tämä jättää meille kylmäävän kysymyksen: tukahduttiko FDA tietoisesti hyödylliset antioksidantit COVID-19-sepsiksen hoidossa osana tahallista rikollista salaliittoa amerikkalaista väestöä kohtaan?

Laboratoriovuototeoriaa ei ole käsitelty, koska sen tekeminen johtaa väistämättä siihen johtopäätökseen, että on olemassa riittävästi aihetodisteita Modernan, NIH:n, WIV:n sekä rokotteen ja viruksen luomisen yhdistämiseksi toisiinsa. Järkevässä maailmassa tämä olisi välittömästi johtanut maailman suurimpaan RICO- ja joukkomurhajuttuun. Anthony Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, Shi Zhengli ja Stéphane Bancel sekä heidän rikoskumppaninsa olisi asetettu syytteeseen ja heitä olisi syytetty kaikin mahdollisin laillisin keinoin. Sen sijaan rikoksentekijöille myönnettiin miljardeja verorahojamme.

Tämä ei ole salaliitto-”teoria”. Kyseessä on todellinen rikollinen salaliitto, jossa Modernan mRNA-1273:n kehittämiseen osallistuneet henkilöt ovat suoraan ja hyvin läheisesti kytköksissä Wuhanin virologian instituuttiin ja sen ”gain-of-function”-tutkimukseen. Paperijälki on hyvin selvitetty. Virkavalta tekee yhteistyötä ihmiskunnan historian pahimpien rikollisten kanssa, helpottaa heidän toimintaansa, ja tukahduttaa aktiivisesti muut kuin rokotehoidot ja -terapiat pakottaakseen meidät pistämään näiden rikollisten tuotteita kehoihimme. Tämä on täysin anteeksiantamatonta.

COVID-19 ROKOTTEIDEN KEHITTÄMINEN JA YHTEYS TRANSHUMANISMIIN

Tässä osassa käsitellään joitakin spekulatiivisempia näkökohtia pandemiasta ja lääketieteen ja tiedemaailman reaktiosta siihen, sekä huolestuttavia yhteyksiä rokotetutkimukseen osallistuneiden tiedemiesten ja sellaisten tiedemiesten välillä, joiden työhön kuului nanoteknologian hyödyntäminen elävissä soluissa.

Kesäkuun 9. päivänä 2020 oikeusministeriö nosti syytteen vuosikymmenten kokemuksen omaavaa Harvardin nanoteknologian tutkijaa Charles Lieberiä vastaan petoksesta.484 Charles Lieber sai miljoonien dollarien edestä apurahoja Yhdysvaltain puolustusministeriöltä, erityisesti sotilaallisilta ajatushautomoilta DARPA:lta, AFOSR:ltä ja ONR:ltä sekä NIH:ltä ja MITRE:ltä.485 Hänen erikoisalansa on piinanolankojen käyttö ”patch clamp”-elektrodien sijasta solunsisäisen toiminnan seuraamisessa ja moduloinnissa, ja tätä hän on tutkinut Harvardissa viimeiset kaksikymmentä vuotta.486 Hänen väitettiin työskennelleen piinanolanka-akkujen parissa Kiinassa, mutta kukaan hänen kollegoistaan ei muista, että hän olisi koskaan elämässään työskennellyt akkuteknologian parissa; kaikki hänen tutkimuksensa koskevat bionanoteknologiaa eli nanoteknologian ja elävien solujen yhdistämistä.487-489

Syyte koski hänen yhteistyötään Wuhanin teknillisen yliopiston kanssa. Hän oli vastoin puolustusministeriön apurahojen ehtoja ottanut rahaa Kiinan kansantasavallan ”Thousand Talents”-ohjelmasta, jota Kiinan hallitus käyttää länsimaisten tiedemiesten lahjomiseen, jotta he jakaisivat tutkimus- ja kehitystyötä koskevaa tietoa, jota PLA (People’s Liberation Army) voi hyödyntää strategisten etujen saavuttamiseksi.490-496

Charles Lieberin omissa artikkeleissa kuvataan piinanojohtimien käyttöä aivo-tietokonerajapinnassa eli ”neural lace”-tekniikassa. Hänen artikkelissaan kuvataan, miten neuronit voivat endosytoosin avulla ottaa sisäänsä kokonaisia pii-nanopiirejä tai niiden osia, jolloin neuronien toimintaa voidaan seurata ja jopa moduloida.497-499

Charles Lieber oli Robert Langerin kollega. Yhdessä Daniel S. Kohanen kanssa he kirjoittivat artikkelin, jossa kuvattiin keinotekoisia kudostelineitä, jotka voitaisiin istuttaa ihmissydämeen ja seurata toimintaa etänä niiden avulla.500,501

Robert Langer, MIT:n alumni ja nanoteknologiaan perustuvan lääkeannostelun asiantuntija, on yksi Modernan perustajista.502 Hänen nettovarallisuutensa on nyt 5,1 miljardia dollaria Modernan mRNA-1273-rokotteen myynnin ansiosta.503,504

Sekä Charles Lieberin että Robert Langerin bibliografisissa luetteloissa kuvataan lähinnä tekniikoita ihmisten parantamiseen eli transhumanismiin.505,506 Klaus Schwab, Maailman talousfoorumin perustaja ja niin sanotun ”Great Reset”-idean arkkitehti, on jo pitkään puhunut kirjoissaan ”biologian ja koneiden yhdistämisestä”.507,508

Näiden paljastusten jälkeen riippumattomat tutkijat ovat saaneet tietää, että COVID-19-rokotteet saattavat sisältää pelkistettyjä grafeenioksidinanohiukkasia.509-515 Japanilaiset tutkijat ovat myös löytäneet COVID-19-rokotteista tuntemattomia epäpuhtauksia.516-518

Grafeenioksidi on anksiolyyttinen aine. Sen on osoitettu vähentävän laboratoriohiirien ahdistuneisuutta, kun sitä ruiskutetaan niiden aivoihin.519,520 Koska SARS-CoV-2-piikiproteiinilla on taipumus vaarantaa veri-aivoeste ja lisätä sen läpäisevyyttä, se on täydellinen proteiini valmistelemaan aivokudosta nanohiukkasten vuotamiselle verenkierrosta aivoihin.521-525 Grafeeni on myös erittäin hyvä johdin ja joissakin olosuhteissa paramagneettinen.526-529

Obaman hallinnon aikana vuonna 2013 DARPA käynnisti BRAIN-aloitteen, joka on lyhenne sanoista ”Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies®”. Tähän ohjelmaan kuuluu aivo-tietokone-rajapintateknologioiden kehittäminen armeijaa varten, erityisesti ei-invasiivisten, injektoitavien järjestelmien kehittäminen, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän vahinkoa aivokudokselle poistettaessa.530

Oletettavasti tätä teknologiaa käytettäisiin haavoittuneiden sotilaiden parantamiseen traumaattisista aivovammoista, proteesien suoraan aivo-ohjaukseen ja jopa uusiin kykyihin, kuten lennokkien ohjaamiseen mielen avulla. Tämän saavuttamiseksi on ehdotettu erilaisia menetelmiä, kuten optogenetiikkaa, magnetogenetiikkaa, ultraääntä, istutettuja elektrodeja ja kallonsisäistä sähkömagneettista stimulaatiota. Kaikissa tapauksissa tavoitteena on saada neuronien luku- tai kirjoituskyky joko stimuloimalla ja koettelemalla niitä tai tekemällä ne erityisen herkiksi stimulaatiolle ja koettelemiselle.531

Elon Muskin Neuralink-laitteen kaltaisen BCI-teknologian laajamittainen käyttö herättää kuitenkin monia yksityisyyteen ja henkilökohtaiseen autonomiaan liittyviä huolenaiheita. Neuroneista lukeminen on jo itsessään tarpeeksi ongelmallista. Langattomat aivo-tietokoneliitännät voivat olla vuorovaikutuksessa nykyisen tai tulevan langattoman GSM-infrastruktuurin kanssa, mikä aiheuttaa neurologisten tietojen turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Hakkeri tai muu pahantahtoinen toimija voi vaarantaa tällaiset verkot saadakseen ihmisten aivotietoja ja käyttääkseen niitä sitten hyväkseen häijyihin tarkoituksiin.532-536

Laite, joka pystyy syöttämään ihmisen neuroneihin eikä vain lukemaan niistä, aiheuttaa kuitenkin toisenlaisia, vielä vakavampia eettisiä ongelmia. BCI, joka kykenee muuttamaan ihmisen mielen sisältöä harmittomiin tarkoituksiin, kuten heijastamalla ”heads-up”-näytön aivojen visuaaliseen keskukseen tai lähettämällä ääntä ihmisen kuuloaivokuoreen, kykenisi teoriassa myös muuttamaan mielialaa ja persoonallisuutta tai ehkä jopa alistamaan ihmisen tahdon ja tekemään hänestä täysin auktoriteetteja tottelevan. Tämä teknologia olisi tyrannin märkä uni. Kuvitelkaa sotilaita, jotka ampuisivat maanmiehiään epäröimättä, tai avuttomia maaorjia, jotka tyytyvät elämään koirankopeissa.537,538

BCI:tä voitaisiin käyttää häikäilemättömästi muuttamaan perusasioiden, kuten tunteiden ja arvojen havainnointia, joka muuttaisi ihmisten kylläisyyden, onnellisuuden, vihan, inhon ja niin edelleen kynnyksiä. Tämä ei ole merkityksetöntä. BCI:llä voitaisiin muuttaa jonkun ihmisen koko käyttäytymismallia, kuten esimerkiksi tukahduttaa ruokahalu tai halu lähes mihin tahansa Maslow’n tarvehierarkiassa mainittuun asiaan. Kaikki on mahdollista, kun on suora pääsy jonkun aivoihin ja niiden sisältöön. Lihava voitaisiin saada tuntemaan inhoa ruoan näkemisestä.Tahattomasti selibaatissa oleva voi saada libidonsa pois päältä niin, että hän ei alun alkaenkaan halua seksiä. Rasistinen henkilö voitaisiin pakottaa tuntemaan iloa yhteiselämästä toista rotua olevien ihmisten kanssa. Väkivaltainen henkilö voitaisiin pakottaa olemaan nöyrä ja alistuva. Nämä asiat saattavat kuulostaa hyvältä, jos olet tyranni, mutta tavallisille ihmisille ajatus henkilökohtaisen autonomian ohittamisesta tällaisessa määrin on kauhistuttava.539-541

Rikkaille ”neural lace” olisi vertaansa vailla oleva siunaus, sillä se antaisi heille mahdollisuuden parantaa omaa älykkyyttään neuroproteettisilla laitteilla (eli ”exocortex”:lla) ja antaa vastustamattomia käskyjä suoraan BCI-varustettujen palvelijoidensa mieliin, jopa fyysisesti tai seksuaalisesti loukkaavia käskyjä, joista nämä normaalisti kieltäytyisivät.542,543

Jos rokote on menetelmä, jonka avulla miljooniin ihmisiin voidaan salaa ruiskuttaa BCI:tä ilman heidän tietämystään tai suostumustaan, olemme todistamassa sellaisen tyrannimaisen hallinnon nousua, jollaista ei ole koskaan aiemmin nähty tällä planeetalla ja joka aikoo riistää jokaiselta mieheltä, naiselta ja lapselta vapaan tahdon. Nämä meitä hallitsevat ihmiset, ovat psykologisen pimeän kolmikon tyyppejä (Machiavellianistinen (manipulatiivinen), narsistinen (itsekeskeinen) ja psykopaattinen (myötätunnoton)), joille ei voi uskoa tällaista käsittämätöntä valtaa.544-549

Virheemme tekevät meistä ihmisiä. Utopia, joka saavutetaan poistamalla ihmisten vapaa tahto, ei ole lainkaan utopia. Se on monomaaninen painajainen. Kuvittele, että rikas ja vaikutusvaltainen psykopaatti pahoinpitelee ja käyttää sinua seksuaalisesti hyväkseen, ja sinut pakotetaan hymyilemään ja nauramaan sille, koska hermolinkki ei anna sinulle muuta vaihtoehtoa kuin totella isäntääsi.550

Elitistit puskevat tätä teknologiaa eteenpäin antamatta ihmisille tilaa kyseenalaistaa sosiaalisia tai eettisiä seurauksia tai vaivaantumatta edes luomaan sääntelykehyksiä, joilla varmistetaan, etteivät nämä laitteet syrjäytä henkilökohtaista tahtomme ja määräysvaltaamme. He tekevät näin, koska haaveilevat salaa tulevaisuudesta, jossa he voivat kohdella sinua huonommin kuin eläintä, etkä voi edes taistella vastaan. Jos tämän pahan suunnitelman annetaan jatkua, se merkitsee ihmiskunnan loppua sellaisena kuin me sen tunnemme.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Nykyinen pandemia on aikaansaatu ja sitä on ylläpidetty valtaapitävien toimesta hyväksikäyttämällä virusta, joka kehitettiin PLA:han (People’s Liberation Army) kytköksissä olevassa kiinalaisessa bioaselaboratoriossa amerikkalaisten veronmaksajien dollareilla ja ranskalaisen asiantuntemuksen avulla.

Tämä tutkimus tehtiin täysin naurettavan kiertoilmaisun ”gain-of-function”-tutkimuksen alla, jonka tarkoituksena on muka määrittää, millä viruksilla on suurin zoonoosien leviämispotentiaali, ja rokottaa tai suojautua niitä vastaan ennaltaehkäisevästi.

”Gain-of-function/gain-of-threat” tutkimus eli ”Dual-Use Research of Concern” eli DURC-tutkimus on bioasetutkimusta vaihtoehtoisella, ystävällisemmältä kuulostavalla nimellä, jotta vältettäisiin käyttämästä sen kiellettyä todellista nimeä. Se on alusta saakka ollut bioasetutkimusta. Tätä tutkimusta tekevät ihmiset ymmärtävät kyllä täysin, että he ottavat luonnonvaraisia taudinaiheuttajia, jotka eivät ole ihmisiin tarttuvia, ja tekevät niistä entistä tarttuvampia, ja usein he saavat apurahoja sotilaallisilta ajatushautomoilta, jotka kannustavat heitä tekemään niin.

Tällaista tutkimusta tekevät virologit ovat lähimmäistensä vihollisia, aivan kuin pyromaaniset palomiehet. GOF-tutkimus ei ole koskaan suojellut ketään pandemialta. Itse asiassa se on nyt aloittanut pandemian, mikä tarkoittaa, että sen hyöty pandemioiden ehkäisemisessä on itse asiassa negatiivinen. Se olisi pitänyt kieltää maailmanlaajuisesti, ja sitä harjoittavat hullut olisi pitänyt panna pakkopaitoihin jo kauan sitten.

Joko Wuhanin virologian instituutista tapahtuneen vuodon tai tahallisen levittämisen vuoksi tappava SARS-kanta on nyt levinnyt kaikkialle maailmaan sen jälkeen, kun WHO ja CDC sekä viranomaiset ensin vähättelivät riskejä ja sitten lietsoivat tahallaan paniikkia ja koteihin eristämistä, mikä vaaransi sekä ihmisten terveyden että heidän toimeentulonsa.

Tätä käytti sitten kertakaikkisen moraaliton ja psykopaattinen aristokraattinen luokka, jolla on absoluuttinen valta meihin, tekosyynä pakottaakseen ihmiset ottamaan myrkkypiikki, joka voi olla ihmiskunnan lukumäärän vähentämiskeino, mielen kotrollointi-/tukahduttamiskeino injisoitavan ”älypölyn” muodossa, tai molemmat yhdessä. He uskovat pääsevänsä tästä pälkähästä käyttämällä aseenaan rokotteista kieltäytyvien sosiaalista leimaamista. He ovat väärässä.

Heidän motiivinsa ovat ilmeiset ja selvät kaikille, jotka ovat olleet hereillä. Nämä suuruudenhullut ovat ryöstäneet vapaan maailman eläkerahastot. Wall Street on maksukyvytön ja sillä on ollut jatkuva likviditeettikriisi vuoden 2019 lopusta lähtien. Tavoitteena on nyt harjoittaa täydellistä ja täysimittaista fyysistä, psyykkistä ja taloudellista hallintaa ihmiskuntaa kohtaan niin kauan kunnes ymmärrämme, miten pahasti nämä mielipuolet ovat vääryydellä hyväksikäyttäneet meitä.

Pandemia ja siihen reagoiminen palveli eliittiä monella tavalla:

 • Se peittää laman, joka on aiheutunut riistokapitalismista, jota harjoittavat pääomatulon saajat ja tyhjäntoimittaja omistajat, jotka eivät tuota yhteiskunnalle mitään arvokasta. Sen sijaan, että meillä olisi ollut hyvin ennakoitavissa oleva Occupy Wall Street osa II, eliitti ja sen kätyrit saivat esiintyä televisiossa ja heidät näytettiin viisaina ja kaikkivoipina pelastajina sen sijaan, että he olisivat näyttäytyneet todellisessa valossaan halveksittavana maamerirosvojen ryöstelevänä salaseurana.
 • Pienyritykset tuhoutuvat ja keskiluokka murenee.
 • Biljoonat dollarit varallisuutta siirtyvät amerikkalaisilta kansalaisilta miljardöörien ja erityisasemassa olevien taskuihin.
 • Näiden sisäpiirikauppaa harrastavien, biotekniikkayhtiöiden osakkeita ostavien ja kivijalkamyymälöitä ja matkailuyrityksiä shorttaavien eliittiin kuuluvien tavoitteena on romahduttaa kasvokkain tapahtuva kaupankäynti ja matkailu sekä korvata ne sähköisellä kaupankäynnillä ja palveluliiketoiminnalla.
 • Luodaan oikeutus sodalle Kiinan kanssa, rohkaisemalla meitä hyökkäämään sitä vastaan, tuhlaamaan amerikkalaisten ihmishenkiä ja aarteita ja ajamaan meidät ydinaseilla aiheutetun tuhon partaalle.
 • Luodaan teknologiset ja bioturvallisuuteen liittyvät puitteet väestönvalvonnalle ja teknokraattis-sosialistisia ”älykkäitä kaupunkeja” varten, joissa kaikkien liikkeitä seurataan despoottisesti. Tällä ennakoidaan laajalle levinnyttä automatisointia, työttömyyttä ja elintarvikepulaa. Rokotetta käytetään valheellisena verukkeena yhteistyöhön pakottamiseksi.

Mikä tahansa näistä asioista olisi länsimaisen yhteiskunnan raiskaamista. Yhdessä ne ovat pöyristyttäviä; ne sotivat täydellisesti kaikkein kallisarvoisimpia arvojamme vastaan.

Mikä on sitten tämän kaiken tarkoitus? Tekijöiden motiiveista voidaan vain spekuloida, mutta meillä on joitakin teorioita.

Eliitti yrittää vetää tikapuut ylös, estää suurista väestöryhmistä ylöspäin suuntautuvan liikkuvuuden, karsia pois poliittisia vastustajia ja muita ”ei-toivottuja” henkilöitä, sekä laittaa loput ihmiskunnasta tiukkaan talutushihnaan säännöstelemällä tiettyjä tavaroita ja palveluita, joita he pitävät ”suurivaikutteisina”, kuten autojen käyttöä, matkailua, lihankulutusta ja niin edelleen. Luonnollisesti heillä on jatkossakin omat ylellisyytensä osana tiukkaa kastijärjestelmää, joka muistuttaa feudalismia.

Mikä on kätevin keino tämän toteuttamiseksi? Ensin pelotellaan kansalaisia maailmanlaajuisesti keinotekoisella pandemiaviruksella. Sitten vakuutetaan ihmisille, että ainoa tapa saada leipä ja huvit takaisin on, että he suostuvat ottamaan myrkkyruiskeen olkapäähänsä. Ihmiset luonnollisesti joutuisivat paniikkiin, jos he näkisivät kaikkien ympärillään kuolevan tai tulevan lisääntymiskyvyttömiksi, joten pistoksen täytyisi sisältää välttämättä myös jotain, joka pitää heidät tottelevaisina ja tyytyväisinä.

Miksi he tekevät näin? Yksinkertaista. Eliittiin kuuluvat ovat uusmalthusilaisia ja uskovat, että olemme ylikansoitettuja ja että luonnonvarojen ehtyminen tulee romahduttamaan sivilisaatiomme muutamassa vuosikymmenessä. He eivät välttämättä ole edes väärässä tässä uskossa. Olemme ylikansoitettuja ja kulutamme liikaa luonnonvaroja. Tällaisen kammottavan ja murhaavan vallankaappauksen järjestäminen vastauksena uhkaavaan kriisiin osoittaa kuitenkin, että heillä on vain äärimmäistä halveksuntaa lähimmäisiään kohtaan. Maapallon tyhjentäminen ihmisistä olisi kauheaa missä tahansa yhteydessä, mutta sen tekeminen ilman kansalaisten tietoa tai suostumusta on hirvittävää.

ICENI ja muut riippumattomat tutkijat ovat sitä mieltä, että maailman hallitukset harjoittavat salassa oman väestönsä kansanmurhaa. Tätä ei tulla suvaitsemaan.

Niille, jotka osallistuvat tähän vastenmieliseen farssiin ilman minkäänlaista ymmärrystä siitä, mitä ovat tekemässä, meillä on teille yksi sana. Lopettakaa. Aiheutatte korjaamatonta vahinkoa maallenne ja kansalaisillenne.

Niille, jotka saattavat lukea tämän varoituksen ja joilla on täysi tieto ja ymmärrys siitä, mitä he ovat tekemässä ja miten se vahingoittaa epäoikeudenmukaisesti miljoonia viattomia ihmisiä, teille meillä on vielä muutama lisäsana.

Piru teidät periköön. Te ette tuhoa Amerikkaa ja muuta vapaata maailmaa, ettekä tule saavuttamaan Uutta maailmanjärjestystä. Me pidämme siitä huolen.

VIITTEET

1. Libby P, Lüscher T. COVID-19 is, in the end, an endothelial disease. Eur Heart J.2020;41(32):3038-3044. doi:10.1093/eurheartj/ehaa623

2. Varga Z, Flammer AJ, Steiger P, et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. TheLancet. 2020;395(10234):1417-1418. doi:10.1016/S0140-6736(20)30937-5

3. Rapid endotheliitis and vascular damage characterize SARS-CoV-2 infection in a human lung-on-chip model. EMBO Rep. 2021;22(6):e52744. doi:10.15252/embr.202152744

4. Cui X, Chen W, Zhou H, et al. Pulmonary Edema in COVID-19 Patients: Mechanisms andTreatment Potential. Front Pharmacol. 2021;12:1444. doi:10.3389/fphar.2021.664349

5. Zwaveling S, Wijk RG van, Karim F. Pulmonary edema in COVID-19: Explained by bradykinin? JAllergy Clin Immunol. 2020;146(6):1454-1455. doi:10.1016/j.jaci.2020.08.038

6. Frontiers | Parallels in Sepsis and COVID-19 Conditions: Implications for Managing SevereCOVID-19 | Immunology. Accessed September 27, 2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.602848/full

7. Vincent J-L. COVID-19: it’s all about sepsis. Future Microbiol. 2021;16(3):131-133.doi:10.2217/fmb-2020-0312

8. Gómez-Mesa JE, Galindo-Coral S, Montes MC, Muñoz Martin AJ. Thrombosis and Coagulopathyin COVID-19. Curr Probl Cardiol. 2021;46(3):100742. doi:10.1016/j.cpcardiol.2020.100742

9. Chan NC, Weitz JI. COVID-19 coagulopathy, thrombosis, and bleeding. Blood. 2020;136(4):381-383. doi:10.1182/blood.2020007335

10. Ortega‐Paz L, Capodanno D, Montalescot G, Angiolillo DJ. Coronavirus Disease 2019–AssociatedThrombosis and Coagulopathy: Review of the Pathophysiological Characteristics and Implications forAntithrombotic Management. J Am Heart Assoc. 2021;10(3):e019650. doi:10.1161/JAHA.120.019650

11. Mokhtari T, Hassani F, Ghaffari N, Ebrahimi B, Yarahmadi A, Hassanzadeh G. COVID-19 andmultiorgan failure: A narrative review on potential mechanisms. J Mol Histol. Published online October4, 2020:1-16. doi:10.1007/s10735-020-09915-3

12. Zaim S, Chong JH, Sankaranarayanan V, Harky A. COVID-19 and Multiorgan Response. Curr ProblCardiol. 2020;45(8):100618. doi:10.1016/j.cpcardiol.2020.100618

13. Frontiers | Pathogenesis of Multiple Organ Injury in COVID-19 and Potential TherapeuticStrategies | Physiology. Accessed September 27, 2021.https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.593223/full

14. Boldrini M, Canoll PD, Klein RS. How COVID-19 Affects the Brain. JAMA Psychiatry.2021;78(6):682-683. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.0500

15. Parry AH, Wani AH, Yaseen M. Neurological Dysfunction in Coronavirus Disease-19 (COVID-19).Acad Radiol. 2020;27(9):1329-1330. doi:10.1016/j.acra.2020.05.024

16. Schwabenland M, Salié H, Tanevski J, et al. Deep spatial profiling of human COVID-19 brainsreveals neuroinflammation with distinct microanatomical microglia-T-cell interactions. Immunity.2021;54(7):1594-1610.e11. doi:10.1016/j.immuni.2021.06.002

17. Rogers JP, Watson CJ, Badenoch J, et al. Neurology and neuropsychiatry of COVID-19: asystematic review and meta-analysis of the early literature reveals frequent CNS manifestations and keyemerging narratives. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021;92(9):932-941. doi:10.1136/jnnp-2021-326405

18. Abbasi J. Researchers Investigate What COVID-19 Does to the Heart. JAMA. 2021;325(9):808-811. doi:10.1001/jama.2021.0107

19. COVID-19 as a Possible Cause of Myocarditis and Pericarditis. American College of Cardiology.Accessed September 27, 2021. https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2021/02/05/19/37/covid-19-as-a-possible-cause-of-myocarditis-and-pericarditis

20. Bzeizi K, Abdulla M, Mohammed N, Alqamish J, Jamshidi N, Broering D. Effect of COVID-19 onliver abnormalities: a systematic review and meta‐analysis. Sci Rep. 2021;11(1):10599.doi:10.1038/s41598-021-89513-9

21. Moon AM, Barritt AS. Elevated Liver Enzymes in Patients with COVID-19: Look, but Not TooHard. Dig Dis Sci. Published online September 2, 2020:1-3. doi:10.1007/s10620-020-06585-9

22. Iqbal Z, Ho JH, Adam S, et al. Managing hyperlipidaemia in patients with COVID-19 and during itspandemic: An expert panel position statement from HEART UK. Atherosclerosis. 2020;313:126-136.doi:10.1016/j.atherosclerosis.2020.09.008

23. Steenblock C, Richter S, Berger I, et al. Viral infiltration of pancreatic islets in patients withCOVID-19. Nat Commun. 2021;12(1):3534. doi:10.1038/s41467-021-23886-3

24. Hayden MR. An Immediate and Long-Term Complication of COVID-19 May Be Type 2 DiabetesMellitus: The Central Role of β-Cell Dysfunction, Apoptosis and Exploration of Possible Mechanisms.Cells. 2020;9(11):2475. doi:10.3390/cells9112475

25. Mukherjee S, Banerjee O, Singh S, Maji BK. COVID 19 could trigger global diabetes burden – Ahypothesis. Diabetes Metab Syndr. 2020;14(5):963-964. doi:10.1016/j.dsx.2020.06.049

26. Wu C-T, Lidsky PV, Xiao Y, et al. SARS-CoV-2 infects human pancreatic β cells and elicits β cellimpairment. Cell Metab. 2021;33(8):1565-1576.e5. doi:10.1016/j.cmet.2021.05.013

27. Legrand M, Bell S, Forni L, et al. Pathophysiology of COVID-19-associated acute kidney injury.Nat Rev Nephrol. Published online July 5, 2021:1-14. doi:10.1038/s41581-021-00452-0

28. Nugent J, Aklilu A, Yamamoto Y, et al. Assessment of Acute Kidney Injury and LongitudinalKidney Function After Hospital Discharge Among Patients With and Without COVID-19. JAMA NetwOpen. 2021;4(3):e211095. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.1095

29. Chen Z, Hu J, Liu L, et al. SARS-CoV-2 Causes Acute Kidney Injury by Directly Infecting RenalTubules. Front Cell Dev Biol. 2021;9:1245. doi:10.3389/fcell.2021.664868

30. Gu J, Han B, Wang J. COVID-19: Gastrointestinal Manifestations and Potential Fecal–OralTransmission. Gastroenterology. 2020;158(6):1518-1519. doi:10.1053/j.gastro.2020.02.054

31. Lehmann M, Allers K, Heldt C, et al. Human small intestinal infection by SARS-CoV-2 ischaracterized by a mucosal infiltration with activated CD8+ T cells. Mucosal Immunol. Published onlineAugust 21, 2021:1-12. doi:10.1038/s41385-021-00437-z

32. Zhang H, Kang Z, Gong H, et al. Digestive system is a potential route of COVID-19: an analysis ofsingle-cell coexpression pattern of key proteins in viral entry process. Gut. 2020;69(6):1010-1018.doi:10.1136/gutjnl-2020-320953

33. Pourbagheri-Sigaroodi A, Bashash D, Fateh F, Abolghasemi H. Laboratory findings in COVID-19diagnosis and prognosis. Clin Chim Acta Int J Clin Chem. 2020;510:475-482.doi:10.1016/j.cca.2020.08.019

34. Zhang Z-L, Hou Y-L, Li D-T, Li F-Z. Laboratory findings of COVID-19: a systematic review andmeta-analysis. Scand J Clin Lab Invest. 2020;80(6):441-447. doi:10.1080/00365513.2020.1768587

35. Xie Y, Wang Z, Liao H, Marley G, Wu D, Tang W. Epidemiologic, clinical, and laboratory findingsof the COVID-19 in the current pandemic: systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis.2020;20(1):640. doi:10.1186/s12879-020-05371-2

36. Xiang Q, Feng Z, Diao B, et al. SARS-CoV-2 Induces Lymphocytopenia by Promoting Inflammationand Decimates Secondary Lymphoid Organs. Front Immunol. 2021;12:1292.doi:10.3389/fimmu.2021.661052

37. Rha M-S, Shin E-C. Activation or exhaustion of CD8+ T cells in patients with COVID-19. Cell MolImmunol. Published online August 19, 2021:1-9. doi:10.1038/s41423-021-00750-4

38. Kusnadi A, Ramírez-Suástegui C, Fajardo V, et al. Severely ill patients with COVID-19 displayimpaired exhaustion features in SARS-CoV-2–reactive CD8+ T cells. Sci Immunol. 2021;6(55):eabe4782.doi:10.1126/sciimmunol.abe4782

39. Del Valle DM, Kim-Schulze S, Huang H-H, et al. An inflammatory cytokine signature predictsCOVID-19 severity and survival. Nat Med. 2020;26(10):1636-1643. doi:10.1038/s41591-020-1051-9

40. What explains the non-respiratory symptoms seen in some COVID-19 patients? Chemical &Engineering News. Accessed September 28, 2021. https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/What-explains-non-respiratory-symptoms-seen-in-some-COVID-19-patients/98/web/2020/04

41. Protean manifestations of COVID-19: “Our ignorance is profound.” Accessed September 28,2021. https://www.mdedge.com/chestphysician/article/220899/coronavirus-updates/protean-manifestations-covid-19-our-ignorance

42. Jarrahi A, Ahluwalia M, Khodadadi H, et al. Neurological consequences of COVID-19: what havewe learned and where do we go from here? J Neuroinflammation. 2020;17(1):286. doi:10.1186/s12974-020-01957-4

43. Zubair AS, McAlpine LS, Gardin T, Farhadian S, Kuruvilla DE, Spudich S. Neuropathogenesis andNeurologic Manifestations of the Coronaviruses in the Age of Coronavirus Disease 2019: A Review. JAMANeurol. 2020;77(8):1018-1027. doi:10.1001/jamaneurol.2020.2065

44. Qureshi AI, Baskett WI, Huang W, et al. Acute Ischemic Stroke and COVID-19. Stroke.2021;52(3):905-912. doi:10.1161/STROKEAHA.120.031786

45. Riyahi S, Dev H, Behzadi A, et al. Pulmonary Embolism in Hospitalized Patients with COVID-19: AMulticenter Study. Radiology. Published online July 13, 2021:210777. doi:10.1148/radiol.2021210777

46. Zhong P, Xu J, Yang D, et al. COVID-19-associated gastrointestinal and liver injury: clinicalfeatures and potential mechanisms. Signal Transduct Target Ther. 2020;5(1):1-8. doi:10.1038/s41392-020-00373-7

47. Nishiga M, Wang DW, Han Y, Lewis DB, Wu JC. COVID-19 and cardiovascular disease: from basicmechanisms to clinical perspectives. Nat Rev Cardiol. 2020;17(9):543-558. doi:10.1038/s41569-020-0413-9

48. Al‐Sabah S, Al‐Haddad M, Al‐Youha S, Jamal M, Almazeedi S. COVID‐19: Impact of obesity anddiabetes on disease severity. Clin Obes. Published online October 20, 2020:e12414.doi:10.1111/cob.12414

49. Gao M, Piernas C, Astbury NM, et al. Associations between body-mass index and COVID-19severity in 6·9 million people in England: a prospective, community-based, cohort study. Lancet DiabetesEndocrinol. 2021;9(6):350-359. doi:10.1016/S2213-8587(21)00089-9

50. Jin Y, Ji W, Yang H, Chen S, Zhang W, Duan G. Endothelial activation and dysfunction in COVID-19: from basic mechanisms to potential therapeutic approaches. Signal Transduct Target Ther.2020;5(1):1-13. doi:10.1038/s41392-020-00454-7

51. Green SJ. Covid-19 accelerates endothelial dysfunction and nitric oxide deficiency. MicrobesInfect. 2020;22(4):149-150. doi:10.1016/j.micinf.2020.05.006

52. Levin AT, Hanage WP, Owusu-Boaitey N, Cochran KB, Walsh SP, Meyerowitz-Katz G. Assessingthe age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and publicpolicy implications. Eur J Epidemiol. 2020;35(12):1123-1138. doi:10.1007/s10654-020-00698-1

53. CDC. Cases, Data, and Surveillance. Centers for Disease Control and Prevention. PublishedFebruary 11, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-age.html

54. Covid IFR Analysis. Accessed September 28, 2021. http://epimonitor.net/Covid-IFR-Analysis.htm

55. Seoane B. A scaling approach to estimate the age-dependent COVID-19 infection fatality ratiofrom incomplete data. PLOS ONE. 2021;16(2):e0246831. doi:10.1371/journal.pone.0246831

56. Hu B, Guo H, Zhou P, Shi Z-L. Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nat Rev Microbiol.2021;19(3):141-154. doi:10.1038/s41579-020-00459-7

57. Xia L, Chen J, Friedemann T, et al. The Course of Mild and Moderate COVID-19 Infections—TheUnexpected Long-Lasting Challenge. Open Forum Infect Dis. 2020;7(9). doi:10.1093/ofid/ofaa286

58. Han C, Duan C, Zhang S, et al. Digestive Symptoms in COVID-19 Patients With Mild DiseaseSeverity: Clinical Presentation, Stool Viral RNA Testing, and Outcomes. Am J Gastroenterol. Publishedonline April 15, 2020:10.14309/ajg.0000000000000664. doi:10.14309/ajg.0000000000000664

59. CDC. Cases, Data, and Surveillance. Centers for Disease Control and Prevention. PublishedFebruary 11, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/burden.html

60. Wu SL, Mertens AN, Crider YS, et al. Substantial underestimation of SARS-CoV-2 infection in theUnited States. Nat Commun. 2020;11(1):4507. doi:10.1038/s41467-020-18272-4

61. Irons NJ, Raftery AE. Estimating SARS-CoV-2 infections from deaths, confirmed cases, tests, andrandom surveys. Proc Natl Acad Sci. 2021;118(31). doi:10.1073/pnas.2103272118

62. Achaiah NC, Subbarajasetty SB, Shetty RM. R0 and Re of COVID-19: Can We Predict When thePandemic Outbreak will be Contained? Indian J Crit Care Med Peer-Rev Off Publ Indian Soc Crit CareMed. 2020;24(11):1125-1127. doi:10.5005/jp-journals-10071-23649

63. Ives AR, Bozzuto C. Estimating and explaining the spread of COVID-19 at the county level in theUSA. Commun Biol. 2021;4(1):1-9. doi:10.1038/s42003-020-01609-6

64. Lan J, Ge J, Yu J, et al. Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to theACE2 receptor. Nature. 2020;581(7807):215-220. doi:10.1038/s41586-020-2180-5

65. Yang J, Petitjean SJL, Koehler M, et al. Molecular interaction and inhibition of SARS-CoV-2binding to the ACE2 receptor. Nat Commun. 2020;11(1):4541. doi:10.1038/s41467-020-18319-6

66. ACE2 angiotensin converting enzyme 2 [Homo sapiens (human)] – Gene – NCBI. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/59272

67. Samavati L, Uhal BD. ACE2, Much More Than Just a Receptor for SARS-COV-2. Front Cell InfectMicrobiol. 2020;10:317. doi:10.3389/fcimb.2020.00317

68. Patel S, Rauf A, Khan H, Abu-Izneid T. Renin-angiotensin-aldosterone (RAAS): The ubiquitoussystem for homeostasis and pathologies. Biomed Pharmacother. 2017;94:317-325.doi:10.1016/j.biopha.2017.07.091

69. Romero CA, Orias M, Weir MR. Novel RAAS agonists and antagonists: clinical applications andcontroversies. Nat Rev Endocrinol. 2015;11(4):242-252. doi:10.1038/nrendo.2015.6

70. The Renin-Angiotensin-Aldosterone-System. TeachMePhysiology. Accessed September 28, 2021.https://teachmephysiology.com/urinary-system/regulation/the-renin-angiotensin-aldosterone-system/

71. Fountain JH, Lappin SL. Physiology, Renin Angiotensin System. In: StatPearls. StatPearlsPublishing; 2021. Accessed September 28, 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470410/

72. Renin Angiotensin Aldosterone System – an overview | ScienceDirect Topics. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/renin-angiotensin-aldosterone-system

73. Hamming I, Timens W, Bulthuis M, Lely A, Navis G, van Goor H. Tissue distribution of ACE2protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis. JPathol. 2004;203(2):631-637. doi:10.1002/path.1570

74. Tissue expression of ACE2 – Summary – The Human Protein Atlas. Accessed September 28, 2021.https://www.proteinatlas.org/ENSG00000130234-ACE2/tissue

75. The protein expression profile of ACE2 in human tissues. Mol Syst Biol. 2020;16(7):e9610.doi:10.15252/msb.20209610

76. Huang Y, Yang C, Xu X, Xu W, Liu S. Structural and functional properties of SARS-CoV-2 spikeprotein: potential antivirus drug development for COVID-19. Acta Pharmacol Sin. 2020;41(9):1141-1149.doi:10.1038/s41401-020-0485-4

77. Shang J, Wan Y, Luo C, et al. Cell entry mechanisms of SARS-CoV-2. Proc Natl Acad Sci.2020;117(21):11727-11734. doi:10.1073/pnas.2003138117

78. Xie Y, Karki CB, Du D, et al. Spike Proteins of SARS-CoV and SARS-CoV-2 Utilize DifferentMechanisms to Bind With Human ACE2. Front Mol Biosci. 2020;7:392. doi:10.3389/fmolb.2020.591873

79. Syncytia formation by SARS-CoV-2-infected cells. EMBO J. 2020;39(23):e106267.doi:10.15252/embj.2020106267

80. Ma H, Zhu Z, Lin H, et al. Pyroptosis of syncytia formed by fusion of SARS-CoV-2 spike and ACE2-expressing cells. Cell Discov. 2021;7(1):1-4. doi:10.1038/s41421-021-00310-0

81. Xia B, Shen X, He Y, et al. SARS-CoV-2 envelope protein causes acute respiratory distresssyndrome (ARDS)-like pathological damages and constitutes an antiviral target. Cell Res. 2021;31(8):847-860. doi:10.1038/s41422-021-00519-4

82. Nieto-Torres JL, Verdiá-Báguena C, Jimenez-Guardeño JM, et al. Severe acute respiratorysyndrome coronavirus E protein transports calcium ions and activates the NLRP3 inflammasome.Virology. 2015;485:330-339. doi:10.1016/j.virol.2015.08.010

83. Minakshi R, Padhan K, Rehman S, Hassan MdI, Ahmad F. The SARS Coronavirus 3a protein bindscalcium in its cytoplasmic domain. Virus Res. 2014;191:180-183. doi:10.1016/j.virusres.2014.08.001

84. Pan P, Shen M, Yu Z, et al. SARS-CoV-2 N protein promotes NLRP3 inflammasome activation toinduce hyperinflammation. Nat Commun. 2021;12(1):4664. doi:10.1038/s41467-021-25015-6

85. Shah A. Novel Coronavirus-Induced NLRP3 Inflammasome Activation: A Potential Drug Target inthe Treatment of COVID-19. Front Immunol. 2020;11:1021. doi:10.3389/fimmu.2020.01021

86. Xu H, Chitre SA, Akinyemi IA, et al. SARS-CoV-2 Viroporin Triggers the NLRP3 InflammatoryPathway.; 2020:2020.10.27.357731. doi:10.1101/2020.10.27.357731

87. Olagnier D, Farahani E, Thyrsted J, et al. SARS-CoV2-mediated suppression of NRF2-signalingreveals potent antiviral and anti-inflammatory activity of 4-octyl-itaconate and dimethyl fumarate. NatCommun. 2020;11(1):4938. doi:10.1038/s41467-020-18764-3

88. Bousquet J, Cristol J-P, Czarlewski W, et al. Nrf2-interacting nutrients and COVID-19: time forresearch to develop adaptation strategies. Clin Transl Allergy. 2020;10(1):58. doi:10.1186/s13601-020-00362-7

89. Cuadrado A, Pajares M, Benito C, et al. Can Activation of NRF2 Be a Strategy against COVID-19?Trends Pharmacol Sci. 2020;41(9):598-610. doi:10.1016/j.tips.2020.07.003

90. Bousquet J, Czarlewski W, Zuberbier T, et al. Potential Interplay between Nrf2, TRPA1, andTRPV1 in Nutrients for the Control of COVID-19. Int Arch Allergy Immunol. 2021;182(4):324-338.doi:10.1159/000514204

91. McCarthy CG, Wilczynski S, Wenceslau CF, Webb RC. A new storm on the horizon in COVID-19:Bradykinin-induced vascular complications. Vascul Pharmacol. 2021;137:106826.doi:10.1016/j.vph.2020.106826

92. Lei Y, Zhang J, Schiavon CR, et al. SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function viaDownregulation of ACE 2. Circ Res. 2021;128(9):1323-1326. doi:10.1161/CIRCRESAHA.121.318902

93. Silhol F, Sarlon G, Deharo J-C, Vaïsse B. Downregulation of ACE2 induces overstimulation of therenin–angiotensin system in COVID-19: should we block the renin–angiotensin system? Hypertens Res.2020;43(8):854-856. doi:10.1038/s41440-020-0476-3

94. Ciulla MM. SARS-CoV-2 downregulation of ACE2 and pleiotropic effects of ACEIs/ARBs.Hypertens Res. 2020;43(9):985-986. doi:10.1038/s41440-020-0488-z

95. Lu J, Sun PD. High affinity binding of SARS-CoV-2 spike protein enhances ACE2 carboxypeptidaseactivity. J Biol Chem. 2020;295(52):18579-18588. doi:10.1074/jbc.RA120.015303

96. Osman W, Fahdi FA, Salmi IA, Khalili HA, Gokhale A, Khamis F. Serum Calcium and Vitamin Dlevels: Correlation with severity of COVID-19 in hospitalized patients in Royal Hospital, Oman. Int J InfectDis. 2021;107:153-163. doi:10.1016/j.ijid.2021.04.050

97. Raesi A, Saedi Dezaki E, Moosapour H, et al. Hypocalcemia in Covid-19: A Prognostic Marker forSevere Disease. Iran J Pathol. 2021;16(2):144-153. doi:10.30699/IJP.2020.130491.2442

98. Bennouar S, Cherif AB, Kessira A, Bennouar D-E, Abdi S. Vitamin D Deficiency and Low SerumCalcium as Predictors of Poor Prognosis in Patients with Severe COVID-19. J Am Coll Nutr.2021;40(2):104-110. doi:10.1080/07315724.2020.1856013

99. Blaes N, Girolami J-P. Targeting the “Janus face” of the B2-bradykinin receptor. Expert Opin TherTargets. 2013;17. doi:10.1517/14728222.2013.827664

100. Siragy H, Jaffa A, Margolius H. Bradykinin B2 receptor modulates renal prostaglandin E2 andnitric oxide. Hypertension. Published online 1997. doi:10.1161/01.HYP.29.3.757

101. Pyne NJ, Tolan D, Pyne S. Bradykinin stimulates cAMP synthesis via mitogen-activated proteinkinase-dependent regulation of cytosolic phospholipase A2 and prostaglandin E2 release in airwaysmooth muscle. Biochem J. 1997;328(Pt 2):689-694. Accessed September 28, 2021.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1218972/

102. Dixon BS, Breckon R, Fortune J, Sutherland E, Simon FR, Anderson RJ. Bradykinin activatesprotein kinase C in cultured cortical collecting tubular cells. Am J Physiol-Ren Physiol. 1989;257(5):F808-F817. doi:10.1152/ajprenal.1989.257.5.F808

103. Schini VB, Boulanger C, Regoli D, Vanhoutte PM. Bradykinin stimulates the production of cyclicGMP via activation of B2 kinin receptors in cultured porcine aortic endothelial cells. J Pharmacol ExpTher. 1990;252(2):581-585.

104. Gholamreza-Fahimi E, Bisha M, Hahn J, et al. Cyclooxygenase activity in bradykinin-induceddermal extravasation. A study in mice and humans. Biomed Pharmacother. 2020;123:109797.doi:10.1016/j.biopha.2019.109797

105. Fong P, Stafforini DM, Brown NJ, Pretorius M. Increased blood flow induces oxidative stressthrough an endothelium- and nitric oxide-independent mechanism. Free Radic Biol Med.2010;49(2):301-305. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2010.04.023

106. Portilla D, Morrissey J, Morrison AR. Bradykinin-activated membrane-associated phospholipaseC in Madin-Darby canine kidney cells. J Clin Invest. 1988;81(6):1896-1902. doi:10.1172/JCI113536

107. Cruzblanca H, Koh D-S, Hille B. Bradykinin inhibits M current via phospholipase C and Ca2+release from IP3-sensitive Ca2+ stores in rat sympathetic neurons. Proc Natl Acad Sci. 1998;95(12):7151-7156. doi:10.1073/pnas.95.12.7151

108. Bradykinin – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021.https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/bradykinin

109. Banerjee A, Czinn SJ, Reiter RJ, Blanchard TG. Crosstalk between endoplasmic reticulum stressand anti-viral activities: A novel therapeutic target for COVID-19. Life Sci. 2020;255:117842.doi:10.1016/j.lfs.2020.117842

110. Danta CC. SARS-CoV-2, Hypoxia, and Calcium Signaling: The Consequences and TherapeuticOptions. ACS Pharmacol Transl Sci. 2021;4(1):400-402. doi:10.1021/acsptsci.0c00219

111. Shaban MS, Müller C, Mayr-Buro C, et al. Multi-level inhibition of coronavirus replication bychemical ER stress. Nat Commun. 2021;12(1):5536. doi:10.1038/s41467-021-25551-1

112. Sabirli R, Koseler A, Goren T, Turkcuer I, Kurt O. High GRP78 levels in Covid-19 infection: A case-control study. Life Sci. 2021;265:118781. doi:10.1016/j.lfs.2020.118781

113. Dubiella U, Seybold H, Durian G, et al. Calcium-dependent protein kinase/NADPH oxidaseactivation circuit is required for rapid defense signal propagation. Proc Natl Acad Sci.2013;110(21):8744-8749. doi:10.1073/pnas.1221294110

114. Görlach A, Bertram K, Hudecova S, Krizanova O. Calcium and ROS: A mutual interplay. RedoxBiol. 2015;6:260-271. doi:10.1016/j.redox.2015.08.010

115. Feno S, Butera G, Vecellio Reane D, Rizzuto R, Raffaello A. Crosstalk between Calcium and ROS inPathophysiological Conditions. Oxid Med Cell Longev. 2019;2019:e9324018. doi:10.1155/2019/9324018

116. Beckman JS, Koppenol WH. Nitric oxide, superoxide, and peroxynitrite: the good, the bad, andugly. Am J Physiol. 1996;271(5 Pt 1):C1424-1437. doi:10.1152/ajpcell.1996.271.5.C1424

117. PACHER P, BECKMAN JS, LIAUDET L. Nitric Oxide and Peroxynitrite in Health and Disease. PhysiolRev. 2007;87(1):315-424. doi:10.1152/physrev.00029.2006

118. Radi R. Oxygen radicals, nitric oxide, and peroxynitrite: Redox pathways in molecular medicine.Proc Natl Acad Sci. 2018;115(23):5839-5848. doi:10.1073/pnas.1804932115

119. Guzik TJ, West NEJ, Pillai R, Taggart DP, Channon KM. Nitric Oxide Modulates SuperoxideRelease and Peroxynitrite Formation in Human Blood Vessels. Hypertension. 2002;39(6):1088-1094.doi:10.1161/01.HYP.0000018041.48432.B5

120. Roe ND, Ren J. Nitric oxide synthase uncoupling: A therapeutic target in cardiovascular diseases.Vascul Pharmacol. 2012;57(5):168-172. doi:10.1016/j.vph.2012.02.004

121. Luo S, Lei H, Qin H, Xia Y. Molecular mechanisms of endothelial NO synthase uncoupling. CurrPharm Des. 2014;20(22):3548-3553. doi:10.2174/13816128113196660746

122. Chen W, Druhan LJ, Chen C-A, et al. Peroxynitrite induces destruction of the tetrahydrobiopterinand heme in endothelial nitric oxide synthase: transition from reversible to irreversible enzymeinhibition. Biochemistry. 2010;49(14):3129-3137. doi:10.1021/bi9016632

123. Ozdemir B, Yazici A. Could the decrease in the endothelial nitric oxide (NO) production and NObioavailability be the crucial cause of COVID-19 related deaths? Med Hypotheses. 2020;144:109970.doi:10.1016/j.mehy.2020.109970

124. Guan SP, Seet RCS, Kennedy BK. Does eNOS derived nitric oxide protect the young from severeCOVID-19 complications? Ageing Res Rev. 2020;64:101201. doi:10.1016/j.arr.2020.101201

125. Nitric Oxide – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021.https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nitric-oxide

126. Levine AB, Punihaole D, Levine TB. Characterization of the Role of Nitric Oxide and Its ClinicalApplications. Cardiology. 2012;122(1):55-68. doi:10.1159/000338150

127. Rosselli M, Keller PJ, Dubey RK. Role of nitric oxide in the biology, physiology andpathophysiology of reproduction. Hum Reprod Update. 1998;4(1):3-24. doi:10.1093/humupd/4.1.3

128. Mel A de. Potential roles of nitric oxide in COVID-19: A perspective. Integr Mol Med. 2020;7(3).doi:10.15761/IMM.1000403

129. Ricciardolo FLM, Bertolini F, Carriero V, Högman M. Nitric oxide’s physiologic effects andpotential as a therapeutic agent against COVID-19. J Breath Res. 2020;15(1):014001. doi:10.1088/1752-7163/abc302

130. Åkerström S, Gunalan V, Keng CT, Tan Y-J, Mirazimi A. Dual effect of nitric oxide on SARS-CoVreplication: Viral RNA production and palmitoylation of the S protein are affected. Virology.2009;395(1):1-9. doi:10.1016/j.virol.2009.09.007

131. Hadi HA, Carr CS, Al Suwaidi J. Endothelial Dysfunction: Cardiovascular Risk Factors, Therapy,and Outcome. Vasc Health Risk Manag. 2005;1(3):183-198. Accessed September 28, 2021.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1993955/

132. Bonetti PO, Lerman LO, Lerman A. Endothelial Dysfunction. Arterioscler Thromb Vasc Biol.2003;23(2):168-175. doi:10.1161/01.ATV.0000051384.43104.FC

133. Endothelial Dysfunction in Diabetes | Diabetes Care. Accessed September 28, 2021.https://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement_2/S285

134. Patel PD, Velazquez JL, Arora RR. Endothelial dysfunction in African-Americans. Int J Cardiol.2009;132(2):157-172. doi:10.1016/j.ijcard.2008.10.007

135. Kalinowski L, Dobrucki IT, Malinski T. Race-specific differences in endothelial function:predisposition of African Americans to vascular diseases. Circulation. 2004;109(21):2511-2517.doi:10.1161/01.CIR.0000129087.81352.7A

136. Ungvari Z, Tarantini S, Kiss T, et al. Endothelial dysfunction and angiogenesis impairment in theageing vasculature. Nat Rev Cardiol. 2018;15(9):555-565. doi:10.1038/s41569-018-0030-z

137. Reusch N, De Domenico E, Bonaguro L, et al. Neutrophils in COVID-19. Front Immunol.2021;12:952. doi:10.3389/fimmu.2021.652470

138. Cavalcante-Silva LHA, Carvalho DCM, Lima É de A, et al. Neutrophils and COVID-19: The road sofar. Int Immunopharmacol. 2021;90:107233. doi:10.1016/j.intimp.2020.107233

139. Knoll R, Schultze JL, Schulte-Schrepping J. Monocytes and Macrophages in COVID-19. FrontImmunol. 2021;12:2952. doi:10.3389/fimmu.2021.720109

140. Meidaninikjeh S, Sabouni N, Marzouni HZ, Bengar S, Khalili A, Jafari R. Monocytes andmacrophages in COVID-19: Friends and foes. Life Sci. 2021;269:119010. doi:10.1016/j.lfs.2020.119010

141. Phagocytes – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021.https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/phagocytes

142. Respiratory Burst – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021.https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/respiratory-burst

143. Superoxide Dismutase – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021.https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/superoxide-dismutase

144. Myeloperoxidase – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021.https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/myeloperoxidase

145. Spickett CM, Jerlich A, Panasenko OM, et al. The reactions of hypochlorous acid, the reactiveoxygen species produced by myeloperoxidase, with lipids. Acta Biochim Pol. 2000;47(4):889-899.

146. Hypochlorous_acid. Accessed September 28, 2021.https://www.bionity.com/en/encyclopedia/Hypochlorous_acid.html

147. Neutrophil extracellular traps in immunity and disease | Nature Reviews Immunology. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.nature.com/articles/nri.2017.105

148. Kaplan MJ, Radic M. Neutrophil extracellular traps (NETs): Double-edged swords of innateimmunity. J Immunol Baltim Md 1950. 2012;189(6):2689-2695. doi:10.4049/jimmunol.1201719

149. Gillot C, Favresse J, Mullier F, Lecompte T, Dogné J-M, Douxfils J. NETosis and the ImmuneSystem in COVID-19: Mechanisms and Potential Treatments. Front Pharmacol. 2021;12:1999.doi:10.3389/fphar.2021.708302

150. Arcanjo A, Logullo J, Menezes CCB, et al. The emerging role of neutrophil extracellular traps insevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (COVID-19). Sci Rep. 2020;10(1):19630.doi:10.1038/s41598-020-76781-0

151. Middleton EA, He X-Y, Denorme F, et al. Neutrophil extracellular traps contribute toimmunothrombosis in COVID-19 acute respiratory distress syndrome. Blood. 2020;136(10):1169-1179.doi:10.1182/blood.2020007008

152. Schönrich G, Raftery MJ, Samstag Y. Devilishly radical NETwork in COVID-19: Oxidative stress,neutrophil extracellular traps (NETs), and T cell suppression. Adv Biol Regul. 2020;77:100741.doi:10.1016/j.jbior.2020.100741

153. Goud PT, Bai D, Abu-Soud HM. A Multiple-Hit Hypothesis Involving Reactive Oxygen Species andMyeloperoxidase Explains Clinical Deterioration and Fatality in COVID-19. Int J Biol Sci. 2021;17(1):62-72.doi:10.7150/ijbs.51811

154. Edeas M, Saleh J, Peyssonnaux C. Iron: Innocent bystander or vicious culprit in COVID-19pathogenesis? Int J Infect Dis. 2020;97:303-305. doi:10.1016/j.ijid.2020.05.110

155. Habib HM, Ibrahim S, Zaim A, Ibrahim WH. The role of iron in the pathogenesis of COVID-19 andpossible treatment with lactoferrin and other iron chelators. Biomed Pharmacother. 2021;136:111228.doi:10.1016/j.biopha.2021.111228

156. Rahman A, Tabassum T, Araf Y, Al Nahid A, Ullah MdA, Hosen MJ. Silent hypoxia in COVID-19:pathomechanism and possible management strategy. Mol Biol Rep. Published online April 23, 2021:1-7.doi:10.1007/s11033-021-06358-1

157. Tobin MJ, Laghi F, Jubran A. Why COVID-19 Silent Hypoxemia Is Baffling to Physicians. Am JRespir Crit Care Med. 2020;202(3):356-360. doi:10.1164/rccm.202006-2157CP

158. Kehrer JP. The Haber-Weiss reaction and mechanisms of toxicity. Toxicology. 2000;149(1):43-50.doi:10.1016/s0300-483x(00)00231-6

159. Wardman P, Candeias LP. Fenton Chemistry: An Introduction. Radiat Res. 1996;145(5):523-531.doi:10.2307/3579270

160. Sharpe MA, Robb SJ, Clark JB. Nitric oxide and Fenton/Haber–Weiss chemistry: nitric oxide is apotent antioxidant at physiological concentrations. J Neurochem. 2003;87(2):386-394.doi:10.1046/j.1471-4159.2003.02001.x

161. Kanti Das T, Wati MR, Fatima-Shad K. Oxidative Stress Gated by Fenton and Haber WeissReactions and Its Association With Alzheimer’s Disease. Arch Neurosci. 2015;2(2).doi:10.5812/archneurosci.20078

162. Barciszewska A-M. Elucidating of oxidative distress in COVID-19 and methods of its prevention.Chem Biol Interact. 2021;344:109501. doi:10.1016/j.cbi.2021.109501

163. Ntyonga-Pono M-P. COVID-19 infection and oxidative stress: an under-explored approach forprevention and treatment? Pan Afr Med J. 2020;35(Suppl 2):12. doi:10.11604/pamj.2020.35.2.22877

164. Forcados GE, Muhammad A, Oladipo OO, Makama S, Meseko CA. Metabolic Implications ofOxidative Stress and Inflammatory Process in SARS-CoV-2 Pathogenesis: Therapeutic Potential of NaturalAntioxidants. Front Cell Infect Microbiol. 2021;11:457. doi:10.3389/fcimb.2021.654813

165. Cumpstey AF, Clark AD, Santolini J, Jackson AA, Feelisch M. COVID-19: A Redox Disease—What aStress Pandemic Can Teach Us About Resilience and What We May Learn from the Reactive SpeciesInteractome About Its Treatment. Antioxid Redox Signal. Published online June 29, 2021.doi:10.1089/ars.2021.0017

166. Hydroxyl Radical – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021.https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/hydroxyl-radical

167. Gligorovski S, Strekowski R, Barbati S, Vione D. Environmental Implications of Hydroxyl Radicals(•OH). Chem Rev. 2015;115(24):13051-13092. doi:10.1021/cr500310b

168. Lyngsie G, Krumina L, Tunlid A, Persson P. Generation of hydroxyl radicals from reactionsbetween a dimethoxyhydroquinone and iron oxide nanoparticles. Sci Rep. 2018;8(1):10834.doi:10.1038/s41598-018-29075-5

169. Takeda K, Fujisawa K, Nojima H, Kato R, Ueki R, Sakugawa H. Hydroxyl radical generation with ahigh power ultraviolet light emitting diode (UV-LED) and application for determination of hydroxylradical reaction rate constants. J Photochem Photobiol Chem. 2017;340:8-14.doi:10.1016/j.jphotochem.2017.02.020

170. Kord Forooshani P, Pinnaratip R, Polega E, et al. Hydroxyl Radical Generation through theFenton-like Reaction of Hematin- and Catechol-Functionalized Microgels. Chem Mater.2020;32(19):8182-8194. doi:10.1021/acs.chemmater.0c01551

171. Deng Y, Zhao R. Advanced Oxidation Processes (AOPs) in Wastewater Treatment. Curr PollutRep. 2015;1(3):167-176. doi:10.1007/s40726-015-0015-z

172. Hypoxanthine – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021.https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/hypoxanthine

173. Dowell FJ, Hamilton CA, McMurray J, Reid JL. Effects of a xanthine oxidase/hypoxanthine freeradical and reactive oxygen species generating system on endothelial function in New Zealand whiterabbit aortic rings. J Cardiovasc Pharmacol. 1993;22(6):792-797. doi:10.1097/00005344-199312000-00003

174. Fig. 1. Generation of superoxide by xanthine-hypoxanthine oxidase and… ResearchGate.Accessed September 28, 2021. https://www.researchgate.net/figure/Generation-of-superoxide-by-xanthine-hypoxanthine-oxidase-and-NADH-SMP-systems-a-The_fig1_7927959

175. Granger DN. Role of xanthine oxidase and granulocytes in ischemia-reperfusion injury. Am JPhysiol. 1988;255(6 Pt 2):H1269-1275. doi:10.1152/ajpheart.1988.255.6.H1269

176. Mao H, Yang A, Zhao Y, Lei L, Li H. Succinate Supplement Elicited “Pseudohypoxia” Condition toPromote Proliferation, Migration, and Osteogenesis of Periodontal Ligament Cells. Stem Cells Int.2020;2020:e2016809. doi:10.1155/2020/2016809

177. Lukyanova LD, Kirova YI. Mitochondria-controlled signaling mechanisms of brain protection inhypoxia. Front Neurosci. 2015;9:320. doi:10.3389/fnins.2015.00320

178. Messner KR, Imlay JA. Mechanism of superoxide and hydrogen peroxide formation by fumaratereductase, succinate dehydrogenase, and aspartate oxidase. J Biol Chem. 2002;277(45):42563-42571.doi:10.1074/jbc.M204958200

179. Quinlan CL, Orr AL, Perevoshchikova IV, Treberg JR, Ackrell BA, Brand MD. MitochondrialComplex II Can Generate Reactive Oxygen Species at High Rates in Both the Forward and ReverseReactions. J Biol Chem. 2012;287(32):27255-27264. doi:10.1074/jbc.M112.374629

180. Cowled P, Fitridge R. Pathophysiology of Reperfusion Injury. In: Fitridge R, Thompson M, eds.Mechanisms of Vascular Disease: A Reference Book for Vascular Specialists. University of Adelaide Press;2011. Accessed September 28, 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534267/

181. Sun Z-Y, Xia H-G, Zhu D-Q, Deng L-M, Zhu P-Z, Wang D-B. Clinical significance of mechanicalventilation on ischemic-reperfusion injury caused by lung chest trauma and VEGF expression levels inperipheral blood. Exp Ther Med. 2017;14(3):2531-2535. doi:10.3892/etm.2017.4825

182. Gielis JF, Beckers PAJ, Briedé JJ, Cos P, Schil PEV. Oxidative and nitrosative stress duringpulmonary ischemia-reperfusion injury: from the lab to the OR. Ann Transl Med. 2017;5(6):4-4.doi:10.21037/atm.2017.03.32

183. Wu N-C, Liao F-T, Cheng H, Sung S-H, Yang Y-C, Wang J-J. Intravenous superoxide dismutase as aprotective agent to prevent impairment of lung function induced by high tidal volume ventilation. BMCPulm Med. 2017;17:105. doi:10.1186/s12890-017-0448-9

184. Lipid Peroxidation – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021.https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/lipid-peroxidation

185. Ayala A, Muñoz MF, Argüelles S. Lipid Peroxidation: Production, Metabolism, and SignalingMechanisms of Malondialdehyde and 4-Hydroxy-2-Nonenal. Oxid Med Cell Longev. 2014;2014:360438.doi:10.1155/2014/360438

186. Binder CJ, Papac-Milicevic N, Witztum JL. Innate sensing of oxidation-specific epitopes in healthand disease. Nat Rev Immunol. 2016;16(8):485-497. doi:10.1038/nri.2016.63

187. Leibundgut G, Witztum JL, Tsimikas S. Oxidation-specific epitopes and immunological responses:Translational biotheranostic implications for atherosclerosis. Curr Opin Pharmacol.2013;13(2):10.1016/j.coph.2013.02.005. doi:10.1016/j.coph.2013.02.005

188. Miller YI, Choi S-H, Wiesner P, et al. Oxidation-Specific Epitopes Are Danger-AssociatedMolecular Patterns Recognized by Pattern Recognition Receptors of Innate Immunity. Circ Res.2011;108(2):235-248. doi:10.1161/CIRCRESAHA.110.223875

189. Zhivaki D, Kagan JC. Innate immune detection of lipid oxidation as a threat assessment strategy.Nat Rev Immunol. Published online September 21, 2021:1-9. doi:10.1038/s41577-021-00618-8

190. Macdonald J, Galley HF, Webster NR. Oxidative stress and gene expression in sepsis. Br JAnaesth. 2003;90(2):221-232. doi:10.1093/bja/aeg034

191. Mantzarlis K, Tsolaki V, Zakynthinos E. Role of Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction inSepsis and Potential Therapies. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:e5985209. doi:10.1155/2017/5985209

192. Toufekoula C, Papadakis V, Tsaganos T, et al. Compartmentalization of lipid peroxidation insepsis by multidrug-resistant gram-negative bacteria: experimental and clinical evidence. Crit Care.2013;17(1):R6. doi:10.1186/cc11930

193. Dominic P, Ahmad J, Bhandari R, et al. Decreased availability of nitric oxide and hydrogen sulfideis a hallmark of COVID-19. Redox Biol. 2021;43:101982. doi:10.1016/j.redox.2021.101982

194. Yang M, Lai CL. SARS-CoV-2 infection: can ferroptosis be a potential treatment target formultiple organ involvement? Cell Death Discov. 2020;6(1):1-6. doi:10.1038/s41420-020-00369-w

195. Jacobs W, Lammens M, Kerckhofs A, et al. Fatal lymphocytic cardiac damage in coronavirusdisease 2019 (COVID-19): autopsy reveals a ferroptosis signature. ESC Heart Fail. 2020;7(6):3772-3781.doi:10.1002/ehf2.12958

196. Tavakol S, Seifalian AM. Vitamin E at a high dose as an anti-ferroptosis drug and not just asupplement for COVID-19 treatment. Biotechnol Appl Biochem. n/a(n/a). doi:10.1002/bab.2176

197. Sonnweber T, Boehm A, Sahanic S, et al. Persisting alterations of iron homeostasis in COVID-19are associated with non-resolving lung pathologies and poor patients’ performance: a prospectiveobservational cohort study. Respir Res. 2020;21(1):276. doi:10.1186/s12931-020-01546-2

198. Žarković N, Orehovec B, Milković L, et al. Preliminary Findings on the Association of the LipidPeroxidation Product 4-Hydroxynonenal with the Lethal Outcome of Aggressive COVID-19. Antioxidants.2021;10(9):1341. doi:10.3390/antiox10091341

199. Mehri F, Rahbar AH, Ghane ET, Souri B, Esfahani M. The comparison of oxidative markersbetween Covid-19 patients and healthy subjects. Arch Med Res. Published online June 7, 2021.doi:10.1016/j.arcmed.2021.06.004

200. Cao Z, Xia H, Rajsbaum R, Xia X, Wang H, Shi P-Y. Ubiquitination of SARS-CoV-2 ORF7a promotesantagonism of interferon response. Cell Mol Immunol. 2021;18(3):746-748. doi:10.1038/s41423-020-00603-6

201. Zhang H, Zheng H, Zhu J, et al. Ubiquitin-Modified Proteome of SARS-CoV-2-Infected Host CellsReveals Insights into Virus–Host Interaction and Pathogenesis. J Proteome Res. Published online March5, 2021:acs.jproteome.0c00758. doi:10.1021/acs.jproteome.0c00758

202. Shi H, Zuo Y, Navaz S, et al. Endothelial cell-activating antibodies in COVID-19. MedRxiv PreprServ Health Sci. Published online July 9, 2021:2021.01.18.21250041. doi:10.1101/2021.01.18.21250041

203. Chang R, Mamun A, Dominic A, Le N-T. SARS-CoV-2 Mediated Endothelial Dysfunction: ThePotential Role of Chronic Oxidative Stress. Front Physiol. 2021;11:1752. doi:10.3389/fphys.2020.605908

204. Mei ZW, van Wijk XMR, Pham HP, Marin MJ. Role of von Willebrand Factor in COVID-19Associated Coagulopathy. J Appl Lab Med. 2021;6(5):1305-1315. doi:10.1093/jalm/jfab042

205. Mancini I, Baronciani L, Artoni A, et al. The ADAMTS13-von Willebrand factor axis in COVID-19patients. J Thromb Haemost JTH. 2021;19(2):513-521. doi:10.1111/jth.15191

206. Ladikou EE, Sivaloganathan H, Milne KM, et al. Von Willebrand factor (vWF): marker ofendothelial damage and thrombotic risk in COVID-19? Clin Med. 2020;20(5):e178-e182.doi:10.7861/clinmed.2020-0346

207. Afrin LB, Weinstock LB, Molderings GJ. Covid-19 hyperinflammation and post-Covid-19 illnessmay be rooted in mast cell activation syndrome. Int J Infect Dis IJID Off Publ Int Soc Infect Dis.2020;100:327-332. doi:10.1016/j.ijid.2020.09.016

208. Gebremeskel S, Schanin J, Coyle KM, et al. Mast Cell and Eosinophil Activation Are AssociatedWith COVID-19 and TLR-Mediated Viral Inflammation: Implications for an Anti-Siglec-8 Antibody. FrontImmunol. 2021;12:641. doi:10.3389/fimmu.2021.650331

209. Java A, Apicelli AJ, Liszewski MK, et al. The complement system in COVID-19: friend and foe? JCIInsight. 5(15):e140711. doi:10.1172/jci.insight.140711

210. Noris M, Benigni A, Remuzzi G. The case of complement activation in COVID-19 multiorganimpact. Kidney Int. 2020;98(2):314-322. doi:10.1016/j.kint.2020.05.013

211. Holter JC, Pischke SE, Boer E de, et al. Systemic complement activation is associated withrespiratory failure in COVID-19 hospitalized patients. Proc Natl Acad Sci. 2020;117(40):25018-25025.doi:10.1073/pnas.2010540117

212. Chouaki Benmansour N, Carvelli J, Vivier E. Complement cascade in severe forms of COVID-19:Recent advances in therapy. Eur J Immunol. 2021;51(7):1652-1659. doi:10.1002/eji.202048959

213. López-Pedrera C, Barbarroja N, Jimenez-Gomez Y, Collantes-Estevez E, Aguirre MA, CuadradoMJ. Oxidative stress in the pathogenesis of atherothrombosis associated with anti-phospholipidsyndrome and systemic lupus erythematosus: new therapeutic approaches. Rheumatol Oxf Engl.2016;55(12):2096-2108. doi:10.1093/rheumatology/kew054

214. Farris AD, Guthridge JM. Overlapping B cell pathways in severe COVID-19 and lupus. NatImmunol. 2020;21(12):1478-1480. doi:10.1038/s41590-020-00822-z

215. MacDonald L, Alivernini S, Tolusso B, et al. COVID-19 and RA share an SPP1 myeloid pathwaythat drives PD-L1+ neutrophils and CD14+ monocytes. JCI Insight. 2021;6(13).doi:10.1172/jci.insight.147413

216. Schett G, Manger B, Simon D, Caporali R. COVID-19 revisiting inflammatory pathways ofarthritis. Nat Rev Rheumatol. 2020;16(8):465-470. doi:10.1038/s41584-020-0451-z

217. Luo M, Cao S, Wei L, et al. Intubation, mortality, and risk factors in critically ill Covid-19 patients:A pilot study. J Clin Anesth. 2020;67:110039. doi:10.1016/j.jclinane.2020.110039

218. Tandon A, Pandey L. COVID-19, steroids, and mucormycosis: What an ophthalmologist shouldknow. Indian J Ophthalmol. 2021;69(7):1970. doi:10.4103/ijo.IJO_1143_21

219. Therapeutic Anticoagulation with Heparin in Critically Ill Patients with Covid-19. N Engl J Med.2021;385(9):777-789. doi:10.1056/NEJMoa2103417

220. Free radicals: What are they and why should nurses care about them? American Nurse.Published April 11, 2011. Accessed September 28, 2021. https://www.myamericannurse.com/free-radicals-what-are-they-and-why-should-nurses-care-about-them/

221. Ahsan H, Ali A, Ali R. Oxygen free radicals and systemic autoimmunity. Clin Exp Immunol.2003;131(3):398-404. doi:10.1046/j.1365-2249.2003.02104.x

222. 8.2: Generation of Free Radicals in the Body. Medicine LibreTexts. Published July 29, 2016.Accessed September 28, 2021.https://med.libretexts.org/Bookshelves/Nutrition/Book%3A_An_Introduction_to_Nutrition_(Zimmerman)/08%3A_Nutrients_Important_as_Antioxidants/8.02%3A_Generation_of_Free_Radicals_in_the_Body

223. Daiber A, Oelze M, Daub S, et al. Vascular Redox Signaling, Redox Switches in Endothelial NitricOxide Synthase (eNOS Uncoupling), and Endothelial Dysfunction. In: Laher I, ed. Systems Biology of FreeRadicals and Antioxidants. Springer; 2014:1177-1211. doi:10.1007/978-3-642-30018-9_48

224. Gladyshev VN. The Free Radical Theory of Aging Is Dead. Long Live the Damage Theory! AntioxidRedox Signal. 2014;20(4):727-731. doi:10.1089/ars.2013.5228

225. Junghanns FB. MATH+ Protocol. FLCCC | Front Line COVID-19 Critical Care Alliance. AccessedSeptember 28, 2021. https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/math-plus-protocol/

226. Lammi C, Arnoldi A. Food-derived antioxidants and COVID-19. J Food Biochem.2021;45(1):e13557. doi:10.1111/jfbc.13557

227. Żukowski P, Maciejczyk M, Matczuk J, et al. Effect of N-Acetylcysteine on Antioxidant Defense,Oxidative Modification, and Salivary Gland Function in a Rat Model of Insulin Resistance. Oxid Med CellLongev. 2018;2018:e6581970. doi:10.1155/2018/6581970

228. Aldini G, Altomare A, Baron G, et al. N-Acetylcysteine as an antioxidant and disulphide breakingagent: the reasons why. Free Radic Res. 2018;52(7):751-762. doi:10.1080/10715762.2018.1468564

229. Zhitkovich A. N-Acetylcysteine: Antioxidant, Aldehyde Scavenger, and More. Chem Res Toxicol.2019;32(7):1318-1319. doi:10.1021/acs.chemrestox.9b00152

230. Gilad E, Cuzzocrea S, Zingarelli B, Salzman AL, Szabó C. Melatonin is a scavenger of peroxynitrite.Life Sci. 1997;60(10):PL169-174. doi:10.1016/s0024-3205(97)00008-8

231. Shaeib F, Khan SN, Ali I, et al. Melatonin Prevents Myeloperoxidase Heme Destruction and theGeneration of Free Iron Mediated by Self-Generated Hypochlorous Acid. PLOS ONE.2015;10(4):e0120737. doi:10.1371/journal.pone.0120737

232. Elsaed WM, Alahmadi AM, Al-Ahmadi BT, Taha JA, Tarabishi RM. Gastroprotective andantioxidant effects of fluvoxamine on stress-induced peptic ulcer in rats. J Taibah Univ Med Sci.2018;13(5):422-431. doi:10.1016/j.jtumed.2018.04.010

233. Dallé E, Daniels WMU, Mabandla MV. Long-Term Treatment with Fluvoxamine DecreasesNonmotor Symptoms and Dopamine Depletion in a Postnatal Stress Rat Model of Parkinson’s Disease.Oxid Med Cell Longev. 2020;2020:e1941480. doi:10.1155/2020/1941480

234. Braga PC, Dal Sasso M, Culici M, Bianchi T, Guffanti EE. Budesonide reduces superoxide andperoxynitrite anion chemiluminescence during human neutrophil bursts. Pharmacology. 2005;75(4):179-186. doi:10.1159/000088623

235. Mikolka P, Kopincova J, Tomcikova Mikusiakova L, et al. Effects of surfactant/budesonidetherapy on oxidative modifications in the lung in experimental meconium-induced lung injury. J PhysiolPharmacol Off J Pol Physiol Soc. 2016;67(1):57-65.

236. Lamothe PH, Rao E, Serra AJ, et al. Comparative efficacy of cimetidine, famotidine, ranitidine,and mylanta in postoperative stress ulcers. Gastric pH control and ulcer prevention in patientsundergoing coronary artery bypass graft surgery. Gastroenterology. 1991;100(6):1515-1520.doi:10.1016/0016-5085(91)90647-4

237. van Zyl JM, Kriegler A, van der Walt BJ. Anti-oxidant properties of H2-receptor antagonists.Effects on myeloperoxidase-catalysed reactions and hydroxyl radical generation in a ferrous-hydrogenperoxide system. Biochem Pharmacol. 1993;45(12):2389-2397. doi:10.1016/0006-2952(93)90218-l

238. Ching T-L, Haenen GRMM, Bast A. Cimetidine and other H2 receptor antagonists as powerfulhydroxyl radical scavengers. Chem Biol Interact. 1993;86(2):119-127. doi:10.1016/0009-2797(93)90116-G

239. Peterson DA, Gerrard JM, Rao GHR, White JG. Inhibition of ferrous iron induced oxidation ofarachidonic acid by indomethacin. Prostaglandins Med. 1979;2(2):97-108. doi:10.1016/0161-4630(79)90044-2

240. Cross AL, Hawkes J, Wright HL, Moots RJ, Edwards SW. APPA (apocynin and paeonol) modulatespathological aspects of human neutrophil function, without supressing antimicrobial ability, and inhibitsTNFα expression and signalling. Inflammopharmacology. 2020;28(5):1223-1235. doi:10.1007/s10787-020-00715-5

241. Heumüller S, Wind S, Barbosa-Sicard E, et al. Apocynin Is Not an Inhibitor of Vascular NADPHOxidases but an Antioxidant. Hypertension. 2008;51(2):211-217.doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.100214

242. de Almeida AC, dos Santos Vilela MM, Condino-Neto A, Ximenes VF. The Importance ofMyeloperoxidase in Apocynin-Mediated NADPH Oxidase Inhibition. ISRN Inflamm. 2012;2012:260453.doi:10.5402/2012/260453

243. NADPH oxidase Covid-19 Oxygen treatment? ResearchGate. Accessed September 28, 2021.https://www.researchgate.net/post/NADPH_oxidase_Covid-19_Oxygen_treatment

244. Varga Z, Flammer AJ, Steiger P, et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. TheLancet. 2020;395(10234):1417-1418. doi:10.1016/S0140-6736(20)30937-5

245. COVID19. Global Sepsis Alliance. Accessed September 28, 2021. https://www.global-sepsis-alliance.org/covid19

246. HealthLeaders. Expert: Severe COVID-19 Illness Is Viral Sepsis. Accessed September 28, 2021.https://www.healthleadersmedia.com/clinical-care/expert-severe-covid-19-illness-viral-sepsis

247. Aisa-Alvarez A, Soto ME, Guarner-Lans V, et al. Usefulness of Antioxidants as Adjuvant Therapyfor Septic Shock: A Randomized Clinical Trial. Med Kaunas Lith. 2020;56(11):E619.doi:10.3390/medicina56110619

248. Aisa-Alvarez A, Perez-Torres I, Camarena-Alejo G, et al. A Randomized clinical trial of antioxidanttherapy in patients with septic shock. Reference study to propose adjuvant therapy in patients withcritical organic damage by COVID-19. Published online September 28, 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-52169/v1

249. Kashiouris MG, L’Heureux M, Cable CA, Fisher BJ, Leichtle SW, Fowler AA. The Emerging Role ofVitamin C as a Treatment for Sepsis. Nutrients. 2020;12(2):E292. doi:10.3390/nu12020292

250. That “damn machine”: mechanical ventilators in the ICU. STAT. Published August 20, 2021.Accessed September 28, 2021. https://www.statnews.com/2021/08/20/that-damn-machine-the-dark-side-of-mechanical-ventilators-in-the-icu/

251. Ferreira JC, Ho Y-L, Besen BAMP, et al. Protective ventilation and outcomes of critically illpatients with COVID-19: a cohort study. Ann Intensive Care. 2021;11(1):92. doi:10.1186/s13613-021-00882-w

252. Effect of Hydroxychloroquine in Hospitalized Patients with Covid-19. N Engl J Med.2020;383(21):2030-2040. doi:10.1056/NEJMoa2022926

253. Popp M, Stegemann M, Metzendorf M-I, et al. Ivermectin for preventing and treating COVID-19.Cochrane Database Syst Rev. 2021;7:CD015017. doi:10.1002/14651858.CD015017.pub2

254. Acosta MAT, Singer BD. Pathogenesis of COVID-19-induced ARDS: implications for an agingpopulation. Eur Respir J. Published online January 1, 2020. doi:10.1183/13993003.02049-2020

255. dos Santos WG. Natural history of COVID-19 and current knowledge on treatment therapeuticoptions. Biomed Pharmacother. 2020;129:110493. doi:10.1016/j.biopha.2020.110493

256. Dölken L, Stich A, Spinner CD. Remdesivir for Early COVID-19 Treatment of High-Risk IndividualsPrior to or at Early Disease Onset—Lessons Learned. Viruses. 2021;13(6):963. doi:10.3390/v13060963

257. Hydroxychloroquine does not benefit adults hospitalized with COVID-19. National Institutes ofHealth (NIH). Published November 9, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/hydroxychloroquine-does-not-benefit-adults-hospitalized-covid-19

258. Ivermectin Won’t Treat Covid-19 but Demand for Drug Surges – The New York Times. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.nytimes.com/2021/08/30/health/covid-ivermectin-prescriptions.html

259. What the FDA wants doctors to tell patients asking for ivermectin. American MedicalAssociation. Accessed September 28, 2021. https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/what-fda-wants-doctors-tell-patients-asking-ivermectin

260. AbbVie’s Kaletra doesn’t work in COVID-19, say Chinese scientists -. Accessed September 28,2021. https://pharmaphorum.com/news/abbvies-kaletra-doesnt-work-in-covid-19-say-chinese-scientists/

261. Chamary JV. The Strange Story Of Remdesivir, A Covid Drug That Doesn’t Work. Forbes.Accessed September 28, 2021. https://www.forbes.com/sites/jvchamary/2021/01/31/remdesivir-covid-coronavirus/

262. Uttar Pradesh government says early use of Ivermectin helped to keep positivity, deaths low.The Indian Express. Published May 12, 2021. Accessed September 28, 2021.https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/uttar-pradesh-government-says-ivermectin-helped-to-keep-deaths-low-7311786/

263. India Claims Ivermectin is Effective Against COVID – Orion’s Cold Fire. Accessed September 28,2021. https://orionscoldfire.com/index.php/2021/09/16/india-claims-ivermectin-is-effective-against-covid/

264. Dr. Soumya Swaminathan deletes her controversial tweet – Indian Bar Association. AccessedSeptember 28, 2021. https://indianbarassociation.in/indian-bar-associationiba-vs-dr-soumyaswaminathan/

265. Indian Bar Association Charges WHO Chief Scientist for Mass Murder – PaulCraigRoberts.org.Accessed September 28, 2021. https://www.paulcraigroberts.org/2021/08/23/indian-bar-association-charges-who-chief-scientist-for-mass-murder/

266. Ivomec® (ivermectin) – Effective dewormer, trusted for more than 35 years. BoehringerIngelheim Vetmedica. Published April 10, 2019. Accessed September 28, 2021. https://www.bi-vetmedica.com/species/cattle/products/ivomec.html

267. CRUMP A, ŌMURA S. Ivermectin, ‘Wonder drug’ from Japan: the human use perspective. ProcJpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2011;87(2):13-28. doi:10.2183/pjab.87.13

268. Camero K. Some people are taking an anti-parasitic to treat COVID. Here’s why that’s a bad idea.Miami Herald. Accessed September 28, 2021.https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article253290108.html

269. Editor AD News. University experts weigh in on using ivermectin ‘horse dewormer’ as COVID-19treatment. Technician. Accessed September 28, 2021.https://www.technicianonline.com/news/university-experts-weigh-in-on-using-ivermectin-horse-dewormer-as-covid-19-treatment/article_319584f2-15dc-11ec-a985-5b35a9dc71ff.html

270. Yang SNY, Atkinson SC, Wang C, et al. The broad spectrum antiviral ivermectin targets the hostnuclear transport importin α/β1 heterodimer. Antiviral Res. 2020;177:104760.doi:10.1016/j.antiviral.2020.104760

271. Kosyna FK, Nagel M, Kluxen L, Kraushaar K, Depping R. The importin α/β-specific inhibitorIvermectin affects HIF-dependent hypoxia response pathways. Biol Chem. 2015;396(12):1357-1367.doi:10.1515/hsz-2015-0171

272. Shahbaznejad L, Davoudi A, Eslami G, et al. Effects of Ivermectin in Patients With COVID-19: AMulticenter, Double-blind, Randomized, Controlled Clinical Trial. Clin Ther. 2021;43(6):1007-1019.doi:10.1016/j.clinthera.2021.04.007

273. Zaidi AK, Dehgani-Mobaraki P. The mechanisms of action of Ivermectin against SARS-CoV-2: Anevidence-based clinical review article. J Antibiot (Tokyo). Published online June 15, 2021:1-13.doi:10.1038/s41429-021-00430-5

274. Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 65 studies. Accessed September 28, 2021.https://ivmmeta.com/

275. Israeli scientist says COVID-19 could be treated for under $1/day. The Jerusalem Post |JPost.com. Accessed September 28, 2021. https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientist-says-covid-19-could-be-treated-for-under-1day-675612

276. Feuer W. Gilead’s coronavirus treatment remdesivir to cost $3,120 per U.S. patient with privateinsurance. CNBC. Published June 29, 2020. Accessed September 28, 2021.https://www.cnbc.com/2020/06/29/gileads-coronavirus-treatment-remdesivir-to-cost-3120-for-us-insured-patients.html

277. Pharmaceutical companies pay low taxes and reap enormous profit from COVID vaccines.American Friends Service Committee. Published September 15, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.afsc.org/newsroom/pharmaceutical-companies-pay-low-taxes-and-reap-enormous-profit-covid-vaccines

278. Obscene global vaccine profiteering by pharmaceutical companies. World Socialist Web Site.Accessed September 28, 2021. https://www.wsws.org/en/articles/2021/04/01/vacc-a01.html

279. Pharmaceutical Companies Reaping Immoral Profits From COVID Vaccines Yet Paying Low TaxRates. Common Dreams. Accessed September 28, 2021.https://www.commondreams.org/newswire/2021/09/15/pharmaceutical-companies-reaping-immoral-profits-covid-vaccines-yet-paying-low

280. Ennis M, Tiligada K. Histamine receptors and COVID-19. Inflamm Res. Published onlineNovember 18, 2020:1-9. doi:10.1007/s00011-020-01422-1

281. Hogan II RB, Hogan III RB, Cannon T, et al. Dual-histamine receptor blockade with cetirizine -famotidine reduces pulmonary symptoms in COVID-19 patients. Pulm Pharmacol Ther. 2020;63:101942.doi:10.1016/j.pupt.2020.101942

282. Mura C, Preissner S, Nahles S, Heiland M, Bourne PE, Preissner R. Real-world evidence forimproved outcomes with histamine antagonists and aspirin in 22,560 COVID-19 patients. SignalTransduct Target Ther. 2021;6(1):1-3. doi:10.1038/s41392-021-00689-y

283. Ishola AA, Joshi T, Abdulai SI, Tijjani H, Pundir H, Chandra S. Molecular basis for the repurposingof histamine H2-receptor antagonist to treat COVID-19. J Biomol Struct Dyn. 2021;0(0):1-18.doi:10.1080/07391102.2021.1873191

284. Cross KM, Landis DM, Sehgal L, Payne JD. Melatonin for the Early Treatment of COVID-19: ANarrative Review of Current Evidence and Possible Efficacy. Endocr Pract. 2021;27(8):850-855.doi:10.1016/j.eprac.2021.06.001

285. Camp OG, Bai D, Gonullu DC, Nayak N, Abu-Soud HM. Melatonin interferes with COVID-19 atseveral distinct ROS-related steps. J Inorg Biochem. 2021;223:111546.doi:10.1016/j.jinorgbio.2021.111546

286. Marinella MA. Indomethacin and resveratrol as potential treatment adjuncts for SARS-CoV-2/COVID-19. Int J Clin Pract. 2020;74(9):e13535. doi:10.1111/ijcp.13535

287. Yu L-M, Bafadhel M, Dorward J, et al. Inhaled budesonide for COVID-19 in people at high risk ofcomplications in the community in the UK (PRINCIPLE): a randomised, controlled, open-label, adaptiveplatform trial. The Lancet. 2021;398(10303):843-855. doi:10.1016/S0140-6736(21)01744-X

288. Ebell MH. Inhaled Budesonide Reduces the Risk of Emergency Department Evaluation orHospitalization in Early COVID-19. Am Fam Physician. 2021;104(2):207-208. Accessed September 28,2021. https://www.aafp.org/afp/2021/0800/p207.html

289. Amici C, Di Caro A, Ciucci A, et al. Indomethacin has a potent antiviral activity against SARScoronavirus. Antivir Ther. 2006;11(8):1021-1030.

290. Droplets vs Aerosols: What’s More Important in COVID-19 Spread? Published May 13, 2021.Accessed September 28, 2021. https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/92564

291. COVID-19: Droplet or Airborne Transmission? Penn Medicine Epidemiologists Issue Statement -Penn Medicine. Accessed September 28, 2021. https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/penn-physician-blog/2020/august/airborne-droplet-debate-article

292. 239 Experts With One Big Claim: The Coronavirus Is Airborne – The New York Times. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html

293. Goldman E. Exaggerated risk of transmission of COVID-19 by fomites. Lancet Infect Dis.2020;20(8):892-893. doi:10.1016/S1473-3099(20)30561-2

294. Lewis D. COVID-19 rarely spreads through surfaces. So why are we still deep cleaning? Nature.2021;590(7844):26-28. doi:10.1038/d41586-021-00251-4

295. Viable SARS-CoV-2 in the air of a hospital room with COVID-19 patients | medRxiv. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20167395v1

296. PolitiFact JG. What We Know About the Airborne Spread of the Coronavirus. Kaiser HealthNews. Published September 30, 2020. Accessed September 28, 2021. https://khn.org/news/fact-check-airborne-transmission-coronavirus-science-behind-aerosol-spread/

297. A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19 | PNAS. Accessed September 28,2021. https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118

298. Chen CC, Willeke K. Aerosol penetration through surgical masks. Am J Infect Control.1992;20(4):177-184. doi:10.1016/s0196-6553(05)80143-9

299. Konda A, Prakash A, Moss GA, Schmoldt M, Grant GD, Guha S. Aerosol Filtration Efficiency ofCommon Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks. ACS Nano. 2020;14(5):6339-6347.doi:10.1021/acsnano.0c03252

300. Guide for the Selection of Personal Protective Equipment for Emergency First Responders(Percutaneous Protection–Apparel), NIJ Guide 102-00, Volume IIc. National Institute of Justice. AccessedSeptember 28, 2021. https://nij.ojp.gov/library/publications/guide-selection-personal-protective-equipment-emergency-first-responders-1

301. US EPA O. EPA Researchers Test Effectiveness of Face Masks, Disinfection Methods AgainstCOVID-19. Published April 5, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19

302. Caruhel J-B, Sigaux N, Crambert A, et al. Military gas mask to protect surgeons when performingtracheotomies on patients with COVID-19. BMJ Mil Health. Published online August 2020:bmjmilitary-2020-001547. doi:10.1136/bmjmilitary-2020-001547

303. Coronavirus Protection Made Easy with the MaxAir CAPR®. Mopec. Published March 2, 2020.Accessed September 28, 2021. https://www.mopec.com/coronavirus-protection-made-easy-with-the-maxair-capr/

304. Kitajima M, Ahmed W, Bibby K, et al. SARS-CoV-2 in wastewater: State of the knowledge andresearch needs. Sci Total Environ. 2020;739:139076. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.139076

305. Sharif S, Ikram A, Khurshid A, et al. Detection of SARs-CoV-2 in wastewater using the existingenvironmental surveillance network: A potential supplementary system for monitoring COVID-19transmission. PLOS ONE. 2021;16(6):e0249568. doi:10.1371/journal.pone.0249568

306. Peccia J, Zulli A, Brackney DE, et al. Measurement of SARS-CoV-2 RNA in wastewater trackscommunity infection dynamics. Nat Biotechnol. 2020;38(10):1164-1167. doi:10.1038/s41587-020-0684-z

307. McKinney KR, Gong YY, Lewis TG. Environmental transmission of SARS at Amoy Gardens. JEnviron Health. 2006;68(9):26-30; quiz 51-52.

308. Hung LS. The SARS epidemic in Hong Kong: what lessons have we learned? J R Soc Med.2003;96(8):374-378. Accessed September 28, 2021.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539564/

309. COVID-19 Could Spread Through Dry Floor Drains. CleanLink. Accessed September 28, 2021.https://www.cleanlink.com/news/article/COVID-19-Could-Spread-Through-Dry-Floor-Drains–25600

310. ‘Leaky’ Vaccines Can Produce Stronger Versions of Viruses. Healthline. Published July 27, 2015.Accessed September 28, 2021. https://www.healthline.com/health-news/leaky-vaccines-can-produce-stronger-versions-of-viruses-072715

311. MD BH. Let’s Stop Pretending About the Covid-19 Vaccines | RealClearScience. Published August23, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.realclearscience.com/articles/2021/08/23/lets_stop_pretending_about_the_covid-19_vaccines_791050.html

312. CDC Newsroom. CDC. Published January 1, 2016. Accessed September 28, 2021.https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0730-mmwr-covid-19.html

313. Brueck H. CDC: Everyone should mask up indoors — whether they’re fully vaccinated or not —as the Delta variant sweeps the US. Business Insider. Accessed September 28, 2021.https://www.businessinsider.com/cdc-fully-vaccinated-new-guidelines-wear-masks-indoors-delta-2021-7

314. Lasting immunity found after recovery from COVID-19. National Institutes of Health (NIH).Published January 25, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lasting-immunity-found-after-recovery-covid-19

315. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, et al. Comparing SARS-CoV-2 Natural Immunity to Vaccine-Induced Immunity: Reinfections versus Breakthrough Infections.; 2021:2021.08.24.21262415.doi:10.1101/2021.08.24.21262415

316. Accelerated Covid-19 Vaccine Clinical Trials. JD Supra. Accessed September 28, 2021.https://www.jdsupra.com/legalnews/accelerated-covid-19-vaccine-clinical-95853/

317. Were the COVID-19 vaccines rushed? Here’s how the vaccines were developed so fast. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.nebraskamed.com/COVID/were-the-covid-19-vaccines-rushed

318. Reichmuth AM, Oberli MA, Jaklenec A, Langer R, Blankschtein D. mRNA vaccine delivery usinglipid nanoparticles. Ther Deliv. 2016;7(5):319-334. doi:10.4155/tde-2016-0006

319. Without these lipid shells, there would be no mRNA vaccines for COVID-19. Chemical &Engineering News. Accessed September 28, 2021. https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-delivery/Without-lipid-shells-mRNA-vaccines/99/i8

320. CDC. Understanding mRNA COVID-19 Vaccines. Centers for Disease Control and Prevention.Published March 4, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html

321. What are mRNA vaccines and how do they work?: MedlinePlus Genetics. Accessed September28, 2021. https://medlineplus.gov/genetics/understanding/therapy/mrnavaccines/

322. Corbett KS, Edwards DK, Leist SR, et al. SARS-CoV-2 mRNA vaccine design enabled by prototypepathogen preparedness. Nature. 2020;586(7830):567-571. doi:10.1038/s41586-020-2622-0

323. PhD SM. How mRNA vaccines from Pfizer and Moderna work, why they’re a breakthrough andwhy they need to be kept so cold. The Conversation. Accessed September 28, 2021.http://theconversation.com/how-mrna-vaccines-from-pfizer-and-moderna-work-why-theyre-a-breakthrough-and-why-they-need-to-be-kept-so-cold-150238

324. Martínez-Flores D, Zepeda-Cervantes J, Cruz-Reséndiz A, Aguirre-Sampieri S, Sampieri A, Vaca L.SARS-CoV-2 Vaccines Based on the Spike Glycoprotein and Implications of New Viral Variants. FrontImmunol. 2021;12:2774. doi:10.3389/fimmu.2021.701501

325. Prompetchara E, Ketloy C, Tharakhet K, et al. DNA vaccine candidate encoding SARS-CoV-2 spikeproteins elicited potent humoral and Th1 cell-mediated immune responses in mice. PLOS ONE.2021;16(3):e0248007. doi:10.1371/journal.pone.0248007

326. COVID-19 Viral Vector Vaccines. Accessed September 28, 2021.https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/vaccines/covid-19-viral-vector-vaccines/

327. Zimmerman RK. Helping patients with ethical concerns about COVID-19 vaccines in light of fetalcell lines used in some COVID-19 vaccines. Vaccine. 2021;39(31):4242-4244.doi:10.1016/j.vaccine.2021.06.027

328. The Ethics of the SARS-CoV-2 Vaccines Revisited. Christian Medical & Dental Associations®(CMDA). Published September 15, 2021. Accessed September 28, 2021. https://cmda.org/the-ethics-of-the-sars-cov-2-vaccines-revisited/

329. Canadian Covid Care Alliance. Accessed September 28, 2021.https://mailchi.mp/5666d252288c/canadian-covid-care-alliance

330. Juraszek J, Rutten L, Blokland S, et al. Stabilizing the closed SARS-CoV-2 spike trimer. NatCommun. 2021;12(1):244. doi:10.1038/s41467-020-20321-x

331. The tiny tweak behind COVID-19 vaccines. Chemical & Engineering News. Accessed September28, 2021. https://cen.acs.org/pharmaceuticals/vaccines/tiny-tweak-behind-COVID-19/98/i38

332. SARS-COV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4 Overview of Pharmacokinetic Test |BibSonomy. Accessed September 28, 2021.https://www.bibsonomy.org/bibtex/29920ce3643fa2f4fdbecccfa57790d2d/fordham1

333. Krantz MS, Liu Y, Phillips EJ, Stone CA. COVID‐19 vaccine anaphylaxis: PEG or not? Allergy.2021;76(6):1934-1937. doi:10.1111/all.14722

334. Moghimi SM. Allergic Reactions and Anaphylaxis to LNP-Based COVID-19 Vaccines. Mol Ther.2021;29(3):898-900. doi:10.1016/j.ymthe.2021.01.030

335. Overview of translation (article). Khan Academy. Accessed September 28, 2021.https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/translation/a/translation-overview

336. Thomas EN, Kim KQ, McHugh EP, Marcinkiewicz T, Zaher HS. Alkylative damage of mRNA leadsto ribosome stalling and rescue by trans translation in bacteria. Dever TE, Storz G, eds. eLife.2020;9:e61984. doi:10.7554/eLife.61984

337. Karamyshev AL, Karamysheva ZN. Lost in Translation: Ribosome-Associated mRNA and ProteinQuality Controls. Front Genet. 2018;9:431. doi:10.3389/fgene.2018.00431

338. Mendonsa S, von Kuegelgen N, Bujanic L, Chekulaeva M. Charcot–Marie–Tooth mutation inglycyl-tRNA synthetase stalls ribosomes in a pre-accommodation state and activates integrated stressresponse. Nucleic Acids Res. 2021;49(17):10007-10017. doi:10.1093/nar/gkab730

339. Zuko A, Mallik M, Thompson R, et al. tRNA overexpression rescues peripheral neuropathycaused by mutations in tRNA synthetase. Science. 2021;373(6559):1161-1166.doi:10.1126/science.abb3356

340. Zhang S, Chen Y, Wang Y, Zhang P, Chen G, Zhou Y. Insights Into Translatomics in the NervousSystem. Front Genet. 2020;11:1682. doi:10.3389/fgene.2020.599548

341. Klein T, Eckhard U, Dufour A, Solis N, Overall CM. Proteolytic Cleavage—Mechanisms, Function,and “Omic” Approaches for a Near-Ubiquitous Posttranslational Modification. Chem Rev.2018;118(3):1137-1168. doi:10.1021/acs.chemrev.7b00120

342. Örd M, Faustova I, Loog M. The sequence at Spike S1/S2 site enables cleavage by furin andphospho-regulation in SARS-CoV2 but not in SARS-CoV1 or MERS-CoV. Sci Rep. 2020;10(1):16944.doi:10.1038/s41598-020-74101-0

343. Lemmin T, Kalbermatter D, Harder D, Plattet P, Fotiadis D. Structures and dynamics of the novelS1/S2 protease cleavage site loop of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein. J Struct Biol X. 2020;4:100038.doi:10.1016/j.yjsbx.2020.100038

344. Belouzard S, Chu VC, Whittaker GR. Activation of the SARS coronavirus spike protein viasequential proteolytic cleavage at two distinct sites. Proc Natl Acad Sci. 2009;106(14):5871-5876.doi:10.1073/pnas.0809524106

345. Ogata AF, Cheng C-A, Desjardins M, et al. Circulating Severe Acute Respiratory SyndromeCoronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients.Clin Infect Dis. 2021;(ciab465). doi:10.1093/cid/ciab465

346. Peacock TP, Goldhill DH, Zhou J, et al. The furin cleavage site in the SARS-CoV-2 spike protein isrequired for transmission in ferrets. Nat Microbiol. 2021;6(7):899-909. doi:10.1038/s41564-021-00908-w

347. Bestle D, Heindl MR, Limburg H, et al. TMPRSS2 and furin are both essential for proteolyticactivation of SARS-CoV-2 in human airway cells. Life Sci Alliance. 2020;3(9). doi:10.26508/lsa.202000786

348. Cheng MH, Zhang S, Porritt RA, et al. Superantigenic character of an insert unique to SARS-CoV-2spike supported by skewed TCR repertoire in patients with hyperinflammation. Proc Natl Acad Sci.2020;117(41):25254-25262. doi:10.1073/pnas.2010722117

349. Brown M, Bhardwaj N. Super(antigen) target for SARS-CoV-2. Nat Rev Immunol. 2021;21(2):72-72. doi:10.1038/s41577-021-00502-5

350. Föhse K, Geckin B, Overheul G, et al. The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2reprograms both adaptive and innate immune response. Published online 2021.doi:10.1101/2021.05.03.21256520

351. Wang H, Chen Q, Hu Y, et al. Pathogenic antibodies induced by spike proteins of COVID-19 andSARS-CoV viruses. Published online September 28, 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-612103/v2

352. says R to the document-WB. Summary: Covid-19 Vaccine Concerns. Dr. Rich Swier. PublishedSeptember 18, 2021. Accessed September 28, 2021. https://drrichswier.com/2021/09/18/summary-covid-19-vaccine-concerns/

353. Commissioner O of the. Coronavirus (COVID-19) Update: July 13, 2021. FDA. Published July 13,2021. Accessed September 28, 2021. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-july-13-2021

354. Bell’s Palsy After COVID Vaccines Still Very Rare. Published August 16, 2021. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/94061

355. Havla J, Schultz Y, Zimmermann H, Hohlfeld R, Danek A, Kümpfel T. First manifestation ofmultiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. J Neurol. Publishedonline June 11, 2021. doi:10.1007/s00415-021-10648-w

356. Baggen J, Vanstreels E, Jansen S, Daelemans D. Cellular host factors for SARS-CoV-2 infection.Nat Microbiol. 2021;6(10):1219-1232. doi:10.1038/s41564-021-00958-0

357. Perez-Miller S, Patek M, Moutal A, et al. Novel Compounds Targeting Neuropilin Receptor 1 withPotential To Interfere with SARS-CoV-2 Virus Entry. ACS Chem Neurosci. 2021;12(8):1299-1312.doi:10.1021/acschemneuro.0c00619

358. Daly JL, Simonetti B, Klein K, et al. Neuropilin-1 is a host factor for SARS-CoV-2 infection. Science.2020;370(6518):861-865. doi:10.1126/science.abd3072

359. Nader D, Fletcher N, Curley GF, Kerrigan SW. SARS-CoV-2 uses major endothelial integrin αvβ3to cause vascular dysregulation in-vitro during COVID-19. PLOS ONE. 2021;16(6):e0253347.doi:10.1371/journal.pone.0253347

360. Petruk G, Puthia M, Petrlova J, et al. SARS-CoV-2 spike protein binds to bacteriallipopolysaccharide and boosts proinflammatory activity. J Mol Cell Biol. 2020;12(12):916-932.doi:10.1093/jmcb/mjaa067

361. Suzuki YJ, Gychka SG. SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells:Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines. Vaccines. 2021;9(1):36.doi:10.3390/vaccines9010036

362. Liu S, Selvaraj P, Lien CZ, et al. The PRRA Insert at the S1/S2 Site Modulates Cellular Tropism ofSARS-CoV-2 and ACE2 Usage by the Closely Related Bat RaTG13. J Virol. 95(11):e01751-20.doi:10.1128/JVI.01751-20

363. Johnson BA, Xie X, Kalveram B, et al. Furin Cleavage Site Is Key to SARS-CoV-2 Pathogenesis.bioRxiv. Published online August 26, 2020:2020.08.26.268854. doi:10.1101/2020.08.26.268854

364. Deigin Y. Lab-made? CoV2 genealogy through the lens of gain-of-function research. Medium.Published May 3, 2020. Accessed September 28, 2021. https://yurideigin.medium.com/lab-made-cov2-genealogy-through-the-lens-of-gain-of-function-research-f96dd7413748

365. Tetz G, Tetz V. SARS-CoV-2 Prion-Like Domains in Spike Proteins Enable Higher Affinity to ACE2.Published online March 29, 2020. doi:10.20944/preprints202003.0422.v1

366. Fryer HR, McLean AR. There Is No Safe Dose of Prions. PLOS ONE. 2011;6(8):e23664.doi:10.1371/journal.pone.0023664

367. Seneff S, Nigh G. Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequencesof the mRNA Vaccines Against COVID-19. Int J Vaccine Theory Pract Res. 2021;2(1):38-79. AccessedSeptember 28, 2021. https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23

368. Idrees D, Kumar V. SARS-CoV-2 spike protein interactions with amyloidogenic proteins: Potentialclues to neurodegeneration. Biochem Biophys Res Commun. 2021;554:94-98.doi:10.1016/j.bbrc.2021.03.100

369. Rhea EM, Logsdon AF, Hansen KM, et al. The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brainbarrier in mice. Nat Neurosci. 2021;24(3):368-378. doi:10.1038/s41593-020-00771-8

370. Zhang L, Zhou L, Bao L, et al. SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier accompanied withbasement membrane disruption without tight junctions alteration. Signal Transduct Target Ther.2021;6(1):1-12. doi:10.1038/s41392-021-00719-9

371. Buzhdygan TP, DeOre BJ, Baldwin-Leclair A, et al. The SARS-CoV-2 spike protein alters barrierfunction in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier. Neurobiol Dis.2020;146:105131. doi:10.1016/j.nbd.2020.105131

372. Ricke DO. Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2Antibodies. Front Immunol. 2021;12:640093. doi:10.3389/fimmu.2021.640093

373. Halstead SB, Katzelnick L. COVID 19 Vaccines: Should we fear ADE? J Infect Dis. Published onlineAugust 12, 2020:jiaa518. doi:10.1093/infdis/jiaa518

374. Yahi N, Chahinian H, Fantini J. Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize boththe original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination? J Infect.2021;0(0). doi:10.1016/j.jinf.2021.08.010

375. (STUDY) Why so many vaccinated people are getting sick: Antibody Dependent Enhancement(ADE) | Sharyl Attkisson. Accessed September 28, 2021. https://sharylattkisson.com/2021/08/study-why-so-many-vaccinated-people-are-getting-sick/

376. Lee WS, Wheatley AK, Kent SJ, DeKosky BJ. Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2vaccines and therapies. Nat Microbiol. 2020;5(10):1185-1191. doi:10.1038/s41564-020-00789-5

377. Wen J, Cheng Y, Ling R, et al. Antibody-dependent enhancement of coronavirus. Int J Infect Dis.2020;100:483-489. doi:10.1016/j.ijid.2020.09.015

378. Wan Y, Shang J, Sun S, et al. Molecular Mechanism for Antibody-Dependent Enhancement ofCoronavirus Entry. J Virol. 2020;94(5):e02015-19. doi:10.1128/JVI.02015-19

379. Liu Y, Arase N, Kishikawa J, et al. The SARS-CoV-2 Delta Variant Is Poised to Acquire CompleteResistance to Wild-Type Spike Vaccines.; 2021:2021.08.22.457114. doi:10.1101/2021.08.22.457114

380. Zhang A, Stacey HD, Mullarkey CE, Miller MS. Original Antigenic Sin: How First Exposure ShapesLifelong Anti–Influenza Virus Immune Responses. J Immunol. 2019;202(2):335-340.doi:10.4049/jimmunol.1801149

381. Brown EL, Essigmann HT. Original Antigenic Sin: the Downside of Immunological Memory andImplications for COVID-19. mSphere. 6(2):e00056-21. doi:10.1128/mSphere.00056-21

382. Antibody Dependent Enhancement – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antibody-dependent-enhancement

383. ADE. Accessed September 28, 2021.https://www.cdc.gov/dengue/training/cme/ccm/page57857.html

384. Shukla R, Ramasamy V, Shanmugam RK, Ahuja R, Khanna N. Antibody-Dependent Enhancement:A Challenge for Developing a Safe Dengue Vaccine. Front Cell Infect Microbiol. 2020;10:597.doi:10.3389/fcimb.2020.572681

385. Scientists Discover How Dengue Vaccine Fails to Protect Against Disease. Newsroom. PublishedJune 23, 2021. Accessed September 28, 2021. https://news.unchealthcare.org/2021/06/scientists-discover-how-dengue-vaccine-fails-to-protect-against-disease/

386. Mahalingam S, Herring BL, Halstead SB. Call to Action for Dengue Vaccine Failure. Emerg InfectDis. 2013;19(8):1335-1337. doi:10.3201/eid1908.121864

387. How the World’s First Dengue Vaccination Drive Ended in Disaster. Scientific American.doi:10.1038/scientificamerican0419-38

388. Tseng C-T, Sbrana E, Iwata-Yoshikawa N, et al. Immunization with SARS Coronavirus VaccinesLeads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus. PLOS ONE. 2012;7(4):e35421.doi:10.1371/journal.pone.0035421

389. Zhang L, Richards A, Khalil A, et al. SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into thehuman genome. BioRxiv Prepr Serv Biol. Published online December 13, 2020:2020.12.12.422516.doi:10.1101/2020.12.12.422516

390. MIT & Harvard Study Suggests mRNA Vaccine Might Permanently Alter DNA After All. Rights andFreedoms. Published August 13, 2021. Accessed September 28, 2021.https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/08/13/mit-harvard-study-suggests-mrna-vaccine-might-permanently-alter-dna-after-all/

391. The Injection Fraud – It’s Not a Vaccine – Solari Report. Accessed September 28, 2021.https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/

392. Dec 19 LS| NE| CN|, 2017. Feds lift gain-of-function research pause, offer guidance. CIDRAP.Accessed September 28, 2021. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2017/12/feds-lift-gain-function-research-pause-offer-guidance

393. Begley,STAT S. U.S. Lifts Moratorium on Funding Controversial, High-Risk Virus Research.Scientific American. Accessed September 28, 2021. https://www.scientificamerican.com/article/u-s-lifts-moratorium-on-funding-controversial-high-risk-virus-research/

394. NIH Lifts Funding Pause on Gain-of-Function Research. National Institutes of Health (NIH).Published December 18, 2017. Accessed September 28, 2021. https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/nih-lifts-funding-pause-gain-function-research

395. Ralph S. Baric, PhD. UNC Gillings School of Global Public Health. Accessed September 28, 2021.https://sph.unc.edu/adv_profile/ralph-s-baric-phd/

396. Ralph Baric: On the Front Lines of Coronavirus for Three Decades – UNC General AlumniAssociation. Accessed September 28, 2021. https://alumni.unc.edu/news/ralph-baric-on-the-front-lines-of-coronavirus-for-three-decades/

397. Menachery VD, Yount BL, Debbink K, et al. A SARS-like cluster of circulating bat coronavirusesshows potential for human emergence. Nat Med. 2015;21(12):1508-1513. doi:10.1038/nm.3985

398. Inside the risky bat-virus engineering that links America to Wuhan. MIT Technology Review.Accessed September 28, 2021. https://www.technologyreview.com/2021/06/29/1027290/gain-of-function-risky-bat-virus-engineering-links-america-to-wuhan/

399. Suryanarayanan S. Items from coronavirus expert Ralph Baric‘s emails. U.S. Right to Know.Published December 14, 2020. Accessed September 28, 2021. https://usrtk.org/biohazards-blog/ralph-baric-emails/

400. Newsweek Op-Ed: “Congress Must Pursue Answers About the Origin of COVID-19” | SenatorRand Paul. Accessed September 28, 2021. https://www.paul.senate.gov/newsweek-op-ed-congress-must-pursue-answers-about-origin-covid-19

401. Baker N. The Lab-Leak Hypothesis. Intelligencer. Published January 4, 2021. Accessed September28, 2021. https://nymag.com/intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html

402. Lerner S, Hvistendahl M, Hibbett M. NIH Documents Provide New Evidence U.S. Funded Gain-of-Function Research in Wuhan. The Intercept. Published September 10, 2021. Accessed September 28,2021. https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-function-research/

403. BOMBSHELL: Fauci Kept Funding Peter Daszak’s Wuhan “Gain of Function” Experiments with$7.5 Million after Trump Canceled Grant. National File. Published June 3, 2021. Accessed September 28,2021. https://nationalfile.com/bombshell-fauci-kept-funding-peter-daszaks-wuhan-gain-of-function-experiments-with-7-5-million-after-trump-canceled-grant/

404. miningawareness. USAID (PREDICT) & NIH Gave $ 1.9 Million to the Wuhan (WIV) Lab ThroughDaszak-EcoHealth Alliance; Daszak Talks China Partners’ Work on “Killer” Viruses; Biden BudgetRequests More USAID Money for Similar Projects. Mining Awareness +. Published June 11, 2021.Accessed September 28, 2021. https://miningawareness.wordpress.com/2021/06/11/usaid-predict-nih-gave-1-9-million-to-the-wuhan-wiv-lab-through-daszak-ecohealth-alliance-daszak-talks-china-partners-work-on-killer-viruses-biden-admin-plans/

405. Gallagher: This is Bigger than Dr. Fauci. Congressman Mike Gallagher. Published May 20, 2021.Accessed September 28, 2021. https://gallagher.house.gov/media/press-releases/gallagher-bigger-dr-fauci

406. Blog A. EcoHealth Alliance, DARPA Toyed With Infecting Wild Chinese Bats With Covid, LeakedDocs Allege. Algora Blog. Published September 22, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.algora.com/Algora_blog/2021/09/22/ecohealth-alliance-darpa-toyed-with-infecting-wild-chinese-bats-with-covid-leaked-docs-allege

407. Archive VA, feed G author R. Pentagon gave millions to EcoHealth Alliance for weapons researchprogram. New York Post. Published July 2, 2021. Accessed September 28, 2021.https://nypost.com/2021/07/01/pentagon-gave-millions-to-ecohealth-alliance-for-wuhan-lab/

408. Judicial Watch: New Documents Show Wuhan Lab Asked NIH Official for Information onDisinfectants; Nine Fauci Agency Grants for EcoHealth Bat Coronavirus Research. Judicial Watch.Published July 8, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.judicialwatch.org/press-releases/wuhan-lab-fauci-grants/

409. JW v NIH Wuhan June 2021 00696. Judicial Watch. Accessed September 28, 2021.https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-nih-wuhan-june-2021-00696/

410. Opinion | State Department cables warned of safety issues at Wuhan lab studying batcoronaviruses. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/. Accessed September28, 2021.

411. Panetta G. US officials were reportedly concerned that safety breaches at a Wuhan lab studyingcoronaviruses in bats could cause a pandemic. Business Insider. Accessed September 28, 2021.https://www.businessinsider.com/us-officials-raised-alarms-about-safety-issues-in-wuhan-lab-report-2020-4

412. (PDF) The possible origins of 2019-nCoV coronavirus. Accessed September 28, 2021.https://web.archive.org/web/20200214144447/https:/www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus

413. Crist C. 3 Wuhan Lab Workers’ 2019 Illness Raises Concerns. WebMD. Accessed September 28,2021. https://www.webmd.com/lung/news/20210524/wuhan-lab-researchers-illness

414. Williams J. Fauci calls on China to release medical records of Wuhan researchers. TheHill.Published June 4, 2021. Accessed September 28, 2021. https://thehill.com/policy/healthcare/556815-fauci-calls-on-china-to-release-medical-records-of-wuhan-researchers

415. Confidential Documents reveal Moderna sent mRNA Coronavirus Vaccine Candidate toUniversity Researchers weeks before emergence of Covid-19. Rights and Freedoms. Published June 26,2021. Accessed September 28, 2021. https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/06/26/confidential-documents-reveal-moderna-sent-mrna-coronavirus-vaccine-candidate-to-university-researchers-weeks-before-emergence-of-covid-19/

416. Confidential Documents reveal Moderna sent mRNA Coronavirus Vaccine Candidate toUniversity Researchers weeks before emergence of Covid-19 – The Expose. Accessed September 28,2021. https://theexpose.uk/2021/06/18/confidential-documents-reveal-moderna-sent-mrna-coronavirus-vaccine-candidate-to-university-researchers-weeks-before-emergence-of-covid-19/

417. Jan 11 LS| NE| CN|, 2020. China releases genetic data on new coronavirus, now deadly. CIDRAP.Accessed September 28, 2021. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/01/china-releases-genetic-data-new-coronavirus-now-deadly

418. Whole genome of novel coronavirus, 2019-nCoV, sequenced. ScienceDaily. Accessed September28, 2021. https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200131114748.htm

419. Bendix SN Andrew Dunn, Aria. Moderna’s groundbreaking coronavirus vaccine was designed injust 2 days. Business Insider. Accessed September 28, 2021.https://www.businessinsider.com/moderna-designed-coronavirus-vaccine-in-2-days-2020-11

420. Moderna designed its coronavirus vaccine in 2 days — here’s how – National | Globalnews.ca.Global News. Accessed September 28, 2021. https://globalnews.ca/news/7492076/moderna-coronavirus-vaccine-technology-how-it-works/

421. Wallace-Wells D. We Had the Vaccine the Whole Time. Intelligencer. Published December 7,2020. Accessed September 28, 2021. https://nymag.com/intelligencer/2020/12/moderna-covid-19-vaccine-design.html

422. The Board of Directors of bioMerieux, chaired by Alain Merieux, has appointed Stephane BancelDirecteur General delegue (Chief Executive Officer) of bioMerieux starting January 1, 2007. bioMérieuxCorporate Website. Accessed September 28, 2021. https://www.biomerieux.com/en/board-directors-biomerieux-chaired-alain-merieux-has-appointed-stephane-bancel-directeur-general

423. Stéphane Bancel | HIMSS. Published September 24, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.himss.org/global-conference/speaker-stephane-bancel

424. Alain Mérieux receives the prestigious Chinese Reform Friendship Award. Mérieux Foundation.Published September 17, 2013. Accessed September 28, 2021. https://www.fondation-merieux.org/en/news/alain-merieux-receives-the-prestigious-chinese-reform-friendship-award/

425. Beijing JXTWLCI. The Wuhan lab at the core of a virus controversy. Accessed September 28,2021. https://medicalxpress.com/news/2020-04-wuhan-lab-core-virus-controversy.html

426. China Inaugurates the first biocontainment level 4 laboratory in Wuhan—-Wuhan Institute ofVirology. Accessed September 28, 2021.http://english.whiov.cas.cn/ne/201712/t20171212_187624.html

427. RaTG13 is fake. Nerd Has Power. Accessed September 28, 2021.https://nerdhaspower.weebly.com/ratg13-is-fake.html

428. RaTG13 – the Undeniable Evidence That the Wuhan Coronavirus Is Man-Made. GNEWS.Published May 2, 2020. Accessed September 28, 2021. https://gnews.org/192144

429. Scientific history of RaTG13. Peak Prosperity. Accessed September 28, 2021.https://www.peakprosperity.com/forum-topic/scientific-history-of-ratg13/

430. No one can find the animal that gave people covid-19. MIT Technology Review. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.technologyreview.com/2021/03/26/1021263/bat-covid-coronavirus-cause-origin-wuhan/

431. How WHO is working to track down the animal reservoir of the SARS-CoV-2 virus. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-who-is-working-to-track-down-the-animal-reservoir-of-the-sars-cov-2-virus

432. Jewers C. More Lancet letter signatories found to have links to Wuhan. Mail Online. PublishedSeptember 11, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9980015/26-Lancet-scientists-trashed-theory-Covid-leaked-Chinese-lab-links-Wuhan.html

433. Wang N, Li S-Y, Yang X-L, et al. Serological Evidence of Bat SARS-Related Coronavirus Infection inHumans, China. Virol Sin. 2018;33(1):104-107. doi:10.1007/s12250-018-0012-7

434. Daszak and scientists stand by Lancet letter condemning Wuhan lab “conspiracy theories.” MSN.Accessed September 28, 2021. https://www.msn.com/en-us/health/medical/daszak-and-scientists-stand-by-lancet-letter-condemning-wuhan-lab-conspiracy-theories/ar-AALT8w6

435. Albaugh G. Journal That Mocked COVID Lab-Leak As “Conspiracy” Recants. Citizens Journal.Published September 22, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.citizensjournal.us/journal-that-mocked-covid-lab-leak-as-conspiracy-recants/

436. Calisher C, Carroll D, Colwell R, et al. Statement in support of the scientists, public healthprofessionals, and medical professionals of China combatting COVID-19. The Lancet.2020;395(10226):e42-e43. doi:10.1016/S0140-6736(20)30418-9

437. Lancet’s COVID origins panel disbands over ties to Peter Daszak’s EcoHealth Alliance.swiftheadline. Published September 26, 2021. Accessed September 28, 2021.https://swiftheadline.com/lancets-covid-origins-panel-disbands-over-ties-to-peter-daszaks-ecohealth-alliance/

438. WHO Covid Expert Peter Daszak’s Alleged China Connection and CCP Money Trail: What’s theTruth? Published February 11, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.ibtimes.sg/who-covid-expert-peter-daszaks-alleged-china-connection-ccp-money-trail-whats-truth-55511

439. Rutz D. Media fact-checkers, Facebook cited Wuhan lab-linked scientist to knock down lab leaktheory. Fox News. Published June 3, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.foxnews.com/media/daszak-fact-checks-coronavirus-wuhan-lab

440. Daszak P, Chmura A. A Fall From Grace To… Virulence? Ecohealth. 2008;5(1):96-97.doi:10.1007/s10393-008-0163-3

441. Bogich TL, Chunara R, Scales D, et al. Preventing pandemics via international development: asystems approach. PLoS Med. 2012;9(12):e1001354. doi:10.1371/journal.pmed.1001354

442. Daszak P, Howard SE, Chmura AA. Rock, paper, scissors; chicken, human, swine. EcoHealth.2009;6(1):159-160. doi:10.1007/s10393-009-0245-x

443. Ge X-Y, Li J-L, Yang X-L, et al. Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus thatuses the ACE2 receptor. Nature. 2013;503(7477):535-538. doi:10.1038/nature12711

444. Latinne A, Hu B, Olival KJ, et al. Origin and cross-species transmission of bat coronaviruses inChina. BioRxiv Prepr Serv Biol. Published online May 31, 2020:2020.05.31.116061.doi:10.1101/2020.05.31.116061

445. Li H-Y, Zhu G-J, Zhang Y-Z, et al. A qualitative study of zoonotic risk factors among ruralcommunities in southern China. Int Health. 2020;12(2):77-85. doi:10.1093/inthealth/ihaa001

446. Li H, Chen Y, Machalaba CC, et al. Wild animal and zoonotic disease risk management andregulation in China: Examining gaps and One Health opportunities in scope, mandates, and monitoringsystems. One Health Amst Neth. 2021;13:100301. doi:10.1016/j.onehlt.2021.100301

447. Nava A, Shimabukuro JS, Chmura AA, Luz SLB. The Impact of Global Environmental Changes onInfectious Disease Emergence with a Focus on Risks for Brazil. ILAR J. 2017;58(3):393-400.doi:10.1093/ilar/ilx034

448. Wang N, Li S-Y, Yang X-L, et al. Serological Evidence of Bat SARS-Related Coronavirus Infection inHumans, China. Virol Sin. 2018;33(1):104-107. doi:10.1007/s12250-018-0012-7

449. Zeng L-P, Gao Y-T, Ge X-Y, et al. Bat Severe Acute Respiratory Syndrome-Like Coronavirus WIV1Encodes an Extra Accessory Protein, ORFX, Involved in Modulation of the Host Immune Response. JVirol. 2016;90(14):6573-6582. doi:10.1128/JVI.03079-15

450. David Martin. The Fauci COVID 19 Dossier.; 2021. Accessed September 28, 2021.http://archive.org/details/the-fauci-covid-19-dossier

451. 161385360554578. Coronavirus patients WELDED into homes in China as death toll spirals to

813. The US Sun. Published February 9, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.the-sun.com/news/378365/coronavirus-patients-welded-into-homes-in-china-as-death-toll-spirals-to-813/

452. Archive VA, Author E the, Twitter F on, et al. COVID-19 deaths in NY nursing homes were 50percent higher than claimed: probe. New York Post. Published January 28, 2021. Accessed September28, 2021. https://nypost.com/2021/01/28/ny-nursing-home-covid-deaths-50-higher-than-stated-ag-probe/

453. Ciavaglia DR and J. Investigations into Northeast nursing homes ongoing as true COVID death tollrises by 16K. The Intelligencer. Accessed September 28, 2021.https://www.theintell.com/story/news/coronavirus/2021/09/14/covid-nursing-homes-deaths-investigation-pa-ny-nj/8280221002/

454. editor@palltimes.com A and SR. New York health chief, Cuomo defender, resigning. OswegoCounty News Now. Accessed September 28, 2021. http://www.oswegocountynewsnow.com/news/new-york-health-chief-cuomo-defender-resigning/article_4e6877f6-1d7a-11ec-b7fc-23eab87d9a8a.html

455. Care homes accused of using powerful sedatives to kill corona victims quickly. The Sun.Published July 12, 2020. Accessed September 28, 2021.https://www.thesun.co.uk/news/12100515/care-homes-accused-sedatives-coronavirus-die-quickly/

456. Wayne Smith, The Man Exposing The Midazolam Mass Murder Care Home Scandal Found Dead -Plandemic. Accessed September 28, 2021. https://plandemic.co/2021/08/19/wayne-smith-the-man-exposing-the-midazolam-mass-murder-care-home-scandal-found-dead/

457. Did the ‘First Wave’ Mean the Mass Murder of the Elderly With Midazolam? – The White Rose.Accessed September 28, 2021. https://thewhiterose.uk/was-this-the-first-wave-mass-murder-of-the-elderly-with-midazolam/

458. News: Face mask shortage prompts CDC to… (The Washington Post) – Behind the headlines -NLM. NCBI. Accessed September 28, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/research-news/8835

459. Evstatieva M. U.S. Companies Shifted To Make N95 Respirators During COVID. Now, They’reStruggling. NPR. https://www.npr.org/2021/06/25/1009858893/u-s-companies-shifted-to-make-n95-respirators-during-covid-now-theyre-struggling. Published June 25, 2021. Accessed September 28, 2021.

460. Pandemic Market Oddity: N95 Mask Shortage Despite Availability. Verisk. Accessed September28, 2021. https://www.verisk.com/insurance/covid-19/iso-insights/pandemic-market-oddity-n95-mask-shortage-despite-availability/

461. In the early days of the pandemic, the U.S. government turned down an offer to manufacturemillions of N95 masks in America. Washington Post.https://www.washingtonpost.com/investigations/in-the-early-days-of-the-pandemic-the-us-government-turned-down-an-offer-to-manufacture-millions-of-n95-masks-in-america/2020/05/09/f76a821e-908a-11ea-a9c0-73b93422d691_story.html. Accessed September 28,2021.

462. Cheong W. The US government turned down an offer to manufacture up to 1.7 million N95masks weekly in January: report. Business Insider. Accessed September 28, 2021.https://www.businessinsider.com/us-government-rejected-an-offer-to-manufacture-up-to-17-million-n95-masks-weekly-2020-5

463. Dugdale CM, Walensky RP. Filtration Efficiency, Effectiveness, and Availability of N95 Face Masksfor COVID-19 Prevention. JAMA Intern Med. 2020;180(12):1612-1613.doi:10.1001/jamainternmed.2020.4218

464. What’s a PCR test cycle threshold and why it matters. Full Fact. Published16:47:37.518768+00:00. Accessed September 28, 2021. https://fullfact.org/health/cycle-threshold-values/

465. Rajyalakshmi B, Samavedam S, Reddy PR, Aluru N. Prognostic Value of “Cycle Threshold” inConfirmed COVID-19 Patients. Indian J Crit Care Med Peer-Rev Off Publ Indian Soc Crit Care Med.2021;25(3):322-326. doi:10.5005/jp-journals-10071-23765

466. Covid Mandates: Unscientific, Irrational And Fraudulent, Dozens Of Reasons To Stop Them Now| Covid Call To Humanity. Accessed September 28, 2021.https://covidcalltohumanity.org/2021/09/27/nicanor-perlas-covid-mandates-unscientific-irrational-and-fraudulent-dozens-of-reasons-to-stop-them-now/

467. The COVID-19 PCR Test Is Key to the Pandemic Fraud | Principia Scientific Intl. Principia ScientificIntl. | A science-based community. Published September 8, 2020. Accessed September 28, 2021.https://principia-scientific.com/the-covid-19-pcr-test-is-key-to-the-pandemic-fraud/

468. Mandavilli A. Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be. The New York Times.https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html. Published August 29, 2020.Accessed September 28, 2021.

469. The Fog of COVID-19 Data: How many cases aren’t even cases? John Locke Foundation.Accessed September 28, 2021. https://www.johnlocke.org/update/the-fog-of-covid-19-data-how-many-cases-arent-even-cases/

470. Caught Red-Handed: CDC Changes Test Thresholds To Virtually Eliminate New COVID CasesAmong Vaxx’d. Rights and Freedoms. Published May 24, 2021. Accessed September 28, 2021.https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/05/24/caught-red-handed-cdc-changes-test-thresholds-to-virtually-eliminate-new-covid-cases-among-vaxxd/

471. Trabert D. CDC: maximum 28 CT for post-vaccine COVID PCR tests. The Sentinel. Published May3, 2021. Accessed September 28, 2021. https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/

472. FLCCC-Alliance-MATHplus-Protocol-ENGLISH.pdf. Accessed September 28, 2021.https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/01/FLCCC-Alliance-MATHplus-Protocol-ENGLISH.pdf

473. Kashiouris MG, L’Heureux M, Cable CA, Fisher BJ, Leichtle SW, Fowler AA. The Emerging Role ofVitamin C as a Treatment for Sepsis. Nutrients. 2020;12(2):E292. doi:10.3390/nu12020292

474. Obi J, Pastores SM, Ramanathan LV, Yang J, Halpern NA. Treating sepsis with vitamin C,thiamine, and hydrocortisone: Exploring the quest for the magic elixir. J Crit Care. 2020;57:231-239.doi:10.1016/j.jcrc.2019.12.011

475. Harris R. “Tantalizing” Results For A Test Of Vitamin C For Sepsis. NPR.https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/10/01/766029397/mixed-results-for-a-test-of-vitamin-c-for-sepsis. Published October 1, 2019. Accessed September 28, 2021.

476. nutraingredients.com. “Ethically and morally unacceptable”: Reaction to vitamin C for sepsistrial. nutraingredients.com. Accessed September 28, 2021.https://www.nutraingredients.com/Article/2020/01/28/Ethically-and-morally-unacceptable-Reaction-to-vitamin-C-for-sepsis-trial

477. Research C for DE and. FDA Updates and Press Announcements on NDMA in Zantac (ranitidine).FDA. Published online July 1, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-and-press-announcements-ndma-zantac-ranitidine

478. FDA studies: No post-ingestion NDMA from ranitidine. Accessed September 28, 2021.https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2021/6/fda-studies-no-post-ingestion-ndma-from-ranitidine

479. Ahmadi A, Ebrahimzadeh MA, Ahmad-Ashrafi S, Karami M, Mahdavi MR, Saravi SSS.Hepatoprotective, antinociceptive and antioxidant activities of cimetidine, ranitidine and famotidine ashistamine H2 receptor antagonists. Fundam Clin Pharmacol. 2011;25(1):72-79. doi:10.1111/j.1472-8206.2009.00810.x

480. Nutrition C for FS and A. LES Labs – 593764 – 07/23/2020. Center for Food Safety and AppliedNutrition. Published July 29, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/les-labs-593764-07232020

481. US senator, NPA press FDA on NAC supplements. Natural Products INSIDER. Published August18, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.naturalproductsinsider.com/regulatory/us-senator-npa-press-fda-nac-supplements

482. nutraingredients-usa.com. CRN: ‘This is not the final word on NAC.’ nutraingredients-usa.com.Accessed September 28, 2021. https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2021/05/11/CRN-This-is-not-the-final-word-on-NAC

483. Amazon confirms plans on removing NAC supplements. Natural Products INSIDER. PublishedMay 6, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.naturalproductsinsider.com/regulatory/amazon-confirms-plans-removing-nac-supplements

484. Harvard University Professor and Two Chinese Nationals Charged in Three Separate ChinaRelated Cases. Published January 28, 2020. Accessed September 28, 2021.https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related

485. Research Sponsors – Lieber Research GroupThe Lieber group is focused broadly on science andtechnology at the nanoscale – Lieber Research Group. Accessed September 28, 2021.http://cml.harvard.edu/resources/research-sponsors

486. Shaw J. Virus-Sized Transistors. Harvard Magazine. Published December 16, 2010. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.harvardmagazine.com/2011/01/virus-sized-transistors

487. Why did a Chinese university hire Charles Lieber to do battery research? Accessed September28, 2021. https://www.science.org/content/article/why-did-chinese-university-hire-charles-lieber-do-battery-research

488. Writer PRHS. Reading life’s building blocks. Harvard Gazette. Published January 5, 2012.Accessed September 28, 2021. https://news.harvard.edu/gazette/story/2012/01/reading-lifes-building-blocks/

489. Correspondent CM-MH. Harvard researchers present nanowire devices update. HarvardGazette. Published July 2, 2019. Accessed September 28, 2021.https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/07/harvard-researchers-present-nanowire-devices-update/

490. Harvard University Professor Indicted on False Statement Charges. Published June 9, 2020.Accessed September 28, 2021. https://www.justice.gov/usao-ma/pr/harvard-university-professor-indicted-false-statement-charges

491. Barry E, Kolata G. China’s Lavish Funds Lured U.S. Scientists. What Did It Get in Return? The NewYork Times. https://www.nytimes.com/2020/02/06/us/chinas-lavish-funds-lured-us-scientists-what-did-it-get-in-return.html. Published February 6, 2020. Accessed September 28, 2021.

492. Subbaraman N. Harvard chemistry chief’s arrest over China links shocks researchers. Nature.Published online February 3, 2020. doi:10.1038/d41586-020-00291-2

493. Portman R, Carper T. Threats to the U.S. Research Enterprise: China’s Talent Recruitment Plans.:109.

494. Krige J. Scholars or Spies? U.S.-China Tension in Academic Collaboration. China Research Center.Published October 12, 2020. Accessed September 28, 2021.https://www.chinacenter.net/2020/china_currents/19-3/scholars-or-spies-u-s-china-tension-in-academic-collaboration/

495. FBI_Risks_To_Academia.pdf. Accessed September 28, 2021.https://www.research.psu.edu/sites/default/files/FBI_Risks_To_Academia.pdf

496. Zweig D, Kang S. AMERICA CHALLENGES CHINA’S NATIONAL TALENT PROGRAMS. :20.

497. Zhang A, Zhao Y, You SS, Lieber CM. Nanowire probes could drive high-resolution brain-machineinterfaces. Nano Today. 2020;31:100821. doi:10.1016/j.nantod.2019.100821

498. Hong G, Lieber CM. Novel electrode technologies for neural recordings. Nat Rev Neurosci.2019;20(6):330-345. doi:10.1038/s41583-019-0140-6

499. Human Cells Eat Nanowires. IEEE Spectrum. Published December 19, 2016. Accessed September28, 2021. https://spectrum.ieee.org/human-cells-eat-nanowires

500. They’ve got the beat. Boston Herald. Published August 29, 2012. Accessed September 28, 2021.https://www.bostonherald.com/2012/08/29/theyve-got-the-beat-2/

501. Tian B, Liu J, Dvir T, et al. Macroporous nanowire nanoelectronic scaffolds for synthetic tissues.Nat Mater. 2012;11(11):986-994. doi:10.1038/nmat3404

502. Board of Directors: Advancing mRNA Science – Moderna. Accessed September 28, 2021.https://www.modernatx.com/modernas-board-directors

503. Tognini G. MIT Scientist Bob Langer Becomes A Billionaire Thanks To Moderna Stock Rally.Forbes. Accessed September 28, 2021. https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2020/11/12/mit-scientist-bob-langer-becomes-a-billionaire-thanks-to-moderna-stock-rally/

504. Moderna’s Stock Rally Makes Bob Langer a Billionaire. Accessed September 28, 2021.https://www.ceotodaymagazine.com/2020/11/modernas-stock-rally-makes-bob-langer-a-billionaire/

505. Langer Lab – MIT Department of Chemical Engineering. Accessed September 28, 2021.https://langerlab.mit.edu/

506. Nano-Bioelectronics. Lieber Research Group. Accessed September 28, 2021.http://cml.harvard.edu/research/nano-bioelectronics

507. Durden T. Klaus Schwab: Great Reset Will “Lead To Fusion Of Our Physical, Digital, & BiologicalIdentity.” Invesbrain. Published November 17, 2020. Accessed September 28, 2021.https://invesbrain.com/klaus-schwab-great-reset-will-lead-to-fusion-of-our-physical-digital-biological-identity/

508. Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab, Nicholas Davis:9781984822611 | PenguinRandomHouse.com: Books. Accessed September 28, 2021.https://www.penguinrandomhouse.com/books/598250/shaping-the-future-of-the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab-founder-and-executive-chairman-world-economic-forum-with-nicholas-davis/

509. Love A. CONFIRMED! Graphene Oxide Main Ingredient In Covid Shots. Ariyana Love. PublishedAugust 9, 2021. Accessed September 28, 2021.https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/08/09/confirmed-graphene-oxide-main-ingredient-in-covid-shots/

510. Graphene Oxide The Vector For Covid-19 Democide | The Liberty Beacon. Published July 30,2021. Accessed September 28, 2021. https://www.thelibertybeacon.com/graphene-oxide-the-vector-for-covid-19-democide/

511. ORWELL CITY: Official interim report of Pfizer’s vaccination vial analysis explained by La QuintaColumna. ORWELL CITY. Accessed September 28, 2021. https://www.orwell.city/2021/06/vaccination-vial-analysis-explained.html

512. Yi J, Choe G, Park J, Lee JY. Graphene oxide-incorporated hydrogels for biomedical applications.Polym J. 2020;52(8):823-837. doi:10.1038/s41428-020-0350-9

513. Kim YH, Jo MS, Kim JK, et al. Short-term inhalation study of graphene oxide nanoplates.Nanotoxicology. 2018;12(3):224-238. doi:10.1080/17435390.2018.1431318

514. News · CBC. Potentially toxic masks distributed in schools and daycares in Quebec | CBC News.CBC. Published March 26, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/masks-early-pulmonary-toxicity-quebec-schools-daycares-1.5966387

515. HAF. BOMBSHELL: Disposable Blue Face Masks Found to Contain Toxic, Asbestos-Like Substancethat Destroys Lungs. https://humansarefree.com/. Accessed September 28, 2021.https://humansarefree.com/2021/04/bombshell-disposable-blue-face-masks-found-to-contain-toxic-asbestos-like-substance-that-destroys-lungs.html/

516. Reuters. Japan suspends 1.6M doses of Moderna shot after contamination reports. NBC News.Accessed September 28, 2021. https://www.nbcnews.com/news/world/japan-suspends-1-6m-doses-moderna-shot-after-contamination-reports-n1277669

517. Contaminant in Moderna COVID-19 vaccine vials found in Japan was metallic particles: report.FiercePharma. Accessed September 28, 2021. https://www.fiercepharma.com/pharma/contaminant-moderna-covid-19-vaccine-vials-found-japan-was-metallic-particles-report

518. Administrator A. Japan Suspects Contaminant In Moderna Vaccines Is Metallic, ‘Reacts ToMagnets.’ The Burning Platform. Published August 27, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.theburningplatform.com/2021/08/27/japan-suspects-contaminant-in-moderna-vaccines-is-metallic-reacts-to-magnets/

519. Franceschi Biagioni A, Cellot G, Pati E, et al. Graphene oxide prevents lateral amygdaladysfunctional synaptic plasticity and reverts long lasting anxiety behavior in rats. Biomaterials.2021;271:120749. doi:10.1016/j.biomaterials.2021.120749

520. Soothing the symptoms of anxiety with graphene oxide. Graphene Flagship. AccessedSeptember 28, 2021. https://graphene-flagship.eu/graphene/news/soothing-the-symptoms-of-anxiety-with-graphene-oxide/

521. SARS-CoV-2 Spike Proteins Disrupt the Blood-Brain Barrier, Potentially Raising Risk ofNeurological Damage in COVID-19 Patients. Temple Health. Accessed September 28, 2021.https://www.templehealth.org/about/news/sars-cov-2-spike-proteins-disrupt-the-blood-brain-barrier-potentially-raising-risk-of-neurological-damage-in-covid-19-patients

522. NEUROMODULATORY EFFECTS OF SARS-COV-2 ON THE BLOOD-BRAIN BARRIER. CROIConference. Accessed September 28, 2021.https://www.croiconference.org/abstract/neuromodulatory-effects-of-sars-cov-2-on-the-blood-brain-barrier/

523. Ohta S, Kikuchi E, Ishijima A, Azuma T, Sakuma I, Ito T. Investigating the optimum size ofnanoparticles for their delivery into the brain assisted by focused ultrasound-induced blood–brainbarrier opening. Sci Rep. 2020;10(1):18220. doi:10.1038/s41598-020-75253-9

524. Vu MN, Rajasekhar P, Poole DP, et al. Rapid Assessment of Nanoparticle Extravasation in aMicrofluidic Tumor Model. ACS Appl Nano Mater. 2019;2(4):1844-1856. doi:10.1021/acsanm.8b02056

525. Saraiva C, Praça C, Ferreira R, Santos T, Ferreira L, Bernardino L. Nanoparticle-mediated braindrug delivery: Overcoming blood–brain barrier to treat neurodegenerative diseases. J ControlledRelease. 2016;235:34-47. doi:10.1016/j.jconrel.2016.05.044

526. Pappas S. Rare magnetism found in the world’s strongest material. livescience.com. PublishedOctober 14, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.livescience.com/graphene-hides-rare-magnetism.html

527. Augustyniak-Jabłokow MA, Tadyszak K, Strzelczyk R, Fedaruk R, Carmieli R. Slow spin relaxationof paramagnetic centers in graphene oxide. Carbon. 2019;152:98-105.doi:10.1016/j.carbon.2019.06.024

528. Sang M, Shin J, Kim K, Yu KJ. Electronic and Thermal Properties of Graphene and RecentAdvances in Graphene Based Electronics Applications. Nanomaterials. 2019;9(3):374.doi:10.3390/nano9030374

529. INBRAIN Neuroelectronics Secures $17 Million in Series A Funding for First AI-PoweredGraphene-Brain Interface. Published March 30, 2021. Accessed September 28, 2021.https://www.businesswire.com/news/home/20210330005388/en/INBRAIN-Neuroelectronics-Secures-17-Million-in-Series-A-Funding-for-First-AI-Powered-Graphene-Brain-Interface

530. DARPA and the Brain Initiative. Accessed September 28, 2021.https://www.darpa.mil/program/our-research/darpa-and-the-brain-initiative

531. Six Paths to the Nonsurgical Future of Brain-Machine Interfaces. Accessed September 28, 2021.https://www.darpa.mil/news-events/2019-05-20

532. Neuralink and the Brain’s Magical Future. Wait But Why. Published April 20, 2017. AccessedSeptember 28, 2021. https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html

533. Martins NRB, Angelica A, Chakravarthy K, et al. Human Brain/Cloud Interface. Front Neurosci.2019;13:112. doi:10.3389/fnins.2019.00112

534. Lee S, Shin Y, Woo S, Lee KK and H-N. Review of Wireless Brain-Computer Interface Systems.IntechOpen; 2013. doi:10.5772/56436

535. Researchers demonstrate first human use of high-bandwidth wireless brain-computer interface.Brown University. Accessed September 28, 2021. https://www.brown.edu/news/2021-03-31/braingate-wireless

536. AI and VR Transform Thoughts to Action with Wireless BCI | Psychology Today. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-future-brain/202107/ai-and-vr-transform-thoughts-action-wireless-bci

537. Haselager P. Did I Do That? Brain–Computer Interfacing and the Sense of Agency. Minds Mach.2013;23(3):405-418. doi:10.1007/s11023-012-9298-7

538. Mind reading and brain computer interface technology: the future is coming, fast. Privacy SOS.Accessed September 28, 2021. https://privacysos.org/technologies_of_controlmind_reading/

539. With Magnetic Nanoparticles, Scientists Remotely Control Neurons and Animal Behavior.Accessed September 28, 2021. http://www.buffalo.edu/news/releases/2010/07/11518.html

540. Brain-machine interfaces may be used to study and regulate mood – Science in the News.Accessed September 28, 2021. https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2019/brain-machine-interfaces-may-used-study-regulate-mood/?web=1&wdLOR=c97F3B6A1-B18A-433D-96C4-477F88B46A83

541. Shanechi MM. Brain–machine interfaces from motor to mood. Nat Neurosci. 2019;22(10):1554-1564. doi:10.1038/s41593-019-0488-y

542. Opinion / The Last Humans and the Next Brands – Critical Mass – Adforum.com. AccessedSeptember 28, 2021. https://www.adforum.com/agency/6664937/press-releases/70226/opinion-the-last-humans-and-the-next-brands

543. Bonaci T, Herron J, Matlack C, Chizeck HJ. Securing the exocortex: A twenty-first centurycybernetics challenge. In: 2014 IEEE Conference on Norbert Wiener in the 21st Century (21CW). ; 2014:1-8. doi:10.1109/NORBERT.2014.6893912

544. Can dark triad leaders be a good choice for a leadership position? – Egon Zehnder. Can dark triadleaders be a good choice for a leadership position? – Egon Zehnder. Accessed September 28, 2021.https://www.egonzehnder.com/insight/can-dark-triad-leaders-be-a-good-choice-for-a-leadership-position

545. Silver J. The Startling Accuracy of Referring to Politicians as “Psychopaths.” The Atlantic.Published July 31, 2012. Accessed September 28, 2021.https://www.theatlantic.com/health/archive/2012/07/the-startling-accuracy-of-referring-to-politicians-as-psychopaths/260517/

546. Schlesinger T. The Rise of the Psychopath and Sociopath to Political Power. World Issues —Politics, Economics, and More. Published December 1, 2020. Accessed September 28, 2021.https://medium.com/world-issues-politics-economics-and-more/the-rise-of-the-psychopath-and-sociopath-to-political-power-b67ef9073477

547. Commentary: 12% of corporate leaders are psychopaths. It’s time to take this problem seriously.Fortune. Accessed September 28, 2021. https://fortune.com/2021/06/06/corporate-psychopaths-business-leadership-csr/

548. 21 percent of CEOs are psychopaths. Only 21 percent? Washington Post.https://www.washingtonpost.com/news/on-small-business/wp/2016/09/16/gene-marks-21-percent-of-ceos-are-psychopaths-only-21-percent/. Accessed September 28, 2021.

549. McCullough J. The Psychopathic CEO. Forbes. Accessed September 28, 2021.https://www.forbes.com/sites/jackmccullough/2019/12/09/the-psychopathic-ceo/

550. The brain-computer interface: new rights or new threats to fundamental freedoms? AccessedSeptember 28, 2021. https://pace.coe.int/en/files/28722

TEKIJÄNOIKEUS

The Spartacus Letter © 2021 by Spartacus on lisensoitu CC BY-SA 4.0-lisenssillä. Jos haluat nähdä kopion tästä lisenssistä, käy osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lue myös: