Ruandan rauhan radio

TIET RAUHAAN – Ruandan rauhan radio

On vuosi 1994 Ruandassa. Suuria miesryhmiä seisoo kadulla nuijilla ja viidakkoveitsillä aseistettuina. Paikallinen radio kutsuu Hotelli Mille Collinesia ”torakoiden kodiksi”. Kun miesjoukko saapuu hotellin ovelle nimilistojen kanssa, hotellin johtaja ryhtyy neuvottelemaan miesten kanssa hotellin kellariin varastoiduilla elintarvikkeilla pelastaakseen asiakkaittensa hengen.

Ruandan kansanmurha oli kahden heimon, hutujen ja tutsien, välinen tragedia, joka vaati noin
800 000 ihmisen hengen.

Ruanda kartalla
Ruanda Afrikan kartalla

Radio Rwanda – vihan media

Vuonna 1990, neljä vuotta ennen kansanmurhaa, Ruandan viranomaiset väittivät kahden kuolleen hutun tulleen murhatuiksi tutsien toimesta yllyttääkseen kansalaisia väkivaltaan. Tapahtumaa seurannut välikohtaus johti 348 tutsin kuolemaan, mistä viranomaiset syyttivät tutseja. Ruandan hallitus ilmoitti kuolleiden olleen siviileiksi naamioituneita kapinallisia.

Viranomaiset käyttivät vääriä huhuja ja väärää tietoa kasvattaakseen etnistä vihaa ja yllyttääkseen paikallisia väkivaltaan. Eräs keinoista kohdistaa väkivalta valittuihin henkilöihin oli hyödyntää Ruandan kansallisen radion, Radio Rwandan radiolähetyksiä.

Radio Rwandan kautta välitettiin tietoa vaaroista, joita kansan keskuudessa piileksivät ”viholliset” voisivat aiheuttaa. Viranomaiset loivat kansallisen radion välityksellä uhkia ja pelkoja, joiden avulla vaino ja väkivalta ”vihollisia” vastaan voitiin oikeuttaa.

Kaunaa hutujen ja tutsien välille oli syntynyt jo Ruandan siirtomaavallan alaisuudesta, 1900-luvun taitteesta lähtien. Ruandan kansanmurhaa edeltävänä aikana Ruandan mediassa kuultiin usein vanhaa kaunaa heijastava puhe, jossa valtapuolueen varapuheenjohtaja yllytti kansalaisia ennaltaehkäiseviin tekoihin.

”Me itse huolehdimme näiden roistojen joukkomurhasta. Evankeliumissa sanotaan, että käärme tulee puremaan teitä ja jos annatte sen jäädä, te olette se, joka tulee tuhoutumaan.”
”Virhe, jonka teimme vuonna 1959, oli se, että annoimme teidän päästä turvallisesti pois… teidän maanne on Etiopia, ja pian lähetämme teidät kotiinne pikakyydillä Nyabarongon [Ruandassa sijaitsevan joen] kautta.”

Avunantajat konfliktin yllyttäjinä

Viranomaisten peittelemä väkivalta jatkui useita vuosia. Ruandan itsenäinen media ja kansalliset ihmisoikeusryhmät tuomitsivat voimakkaasti hallituksen tukeman väkivallan sekä kansallisen radion roolin väkivaltaan rohkaisemisessa.

Kun väkivalta kohtasi huippunsa vuonna 1994, ulkomaiset avunantajat eivät löytäneet tehokkaita keinoja konfliktin hillitsemiseksi. Sen sijaan, että he olisivat vaatineet tiukasti ihmisoikeuksien kunnioittamista, he edistivät aseiden saatavuutta. Asetoimitukset vahvistivat osapuolten halua hakea tilanteeseen sotilaallista ratkaisua. Politiikan tutkija Linda Kirschke kirjoittaa seuraavasti.

”Koska avunantajat eivät vaatineet tiukasti ihmisoikeuksien kunnioittamista, he lähettivät kollektiivisesti viestiä siitä, että heidän painopisteensä olivat muualla. Sallimalla keskeisten ruandalaisten henkilöiden aseiden saannin mahdollisuudet konfliktin demilitarisoimiseksi heikkenivät. Asetoimitukset vahvistivat molempien osapuolten päättäväisyyttä hakea sotilaallista ja voimakeinoja käyttävää ratkaisua poliittiseen konfliktiin.”

Sekä YK että Yhdysvallat epäonnistuivat edesauttamaan merkittävästi kriisin ratkaisemista. Ranskan armeija sai kuitenkin perustettua useita turvallisia alueita vainon kohteena olleille tutseille, minkä arvioidaan pelastaneen 12 000-15 000 tutsin hengen.

Uusi media rauhan ja ihmisen arvokkuuden edistämiseksi

Kansanmurhaa todistamassa ollut sveitsiläinen journalisti Philippe Dahinden kertoo, kuinka Ruandan kansalla oli puute puolueettomasta tiedosta.

”Siviileillä ei ollut todellista tietoa. He kuulivat vain huhuja tai ääriliikkeiden iskulauseita.”

Nähtyään Ruandassa vihaa täynnä olevan median ja sen seuraukset sekä ruandalaisten journalistien kykenemättömyyden tehdä työtään väkivallan takia Dahinden päätti yhdessä eurooppalaisten kollegoidensa kanssa perustaa Ruandaan riippumattoman radiokanavan, Radio Agatashyan.

”Ajattelin, että journalistina me emme voineet vain jäädä tilanteessa voimattomiksi. Sovinto oli vielä kaukainen haave, mutta meidän oli otettava ensimmäisiä askeleita siihen suuntaan.”

Radio Agatashyan tavoitteena oli vähentää jännitteitä ja lopettaa väkivallan kierre tarjoamalla puolueetonta tietoa Ruandan kansalle. Radiolähetykset aloitettiin pienellä tiimillä, mutta pian ne tavoittivat neljä miljoonaa ihmistä 60 työntekijällään.

Lähetykset oli suunniteltu palvelemaan humanitaarisia tarpeita taistelussa vihaa lietsovan median vaikutuksia vastaan. Kanavan ohjelmatarjontaan kuului uutislähetyksiä sekä erikoisohjelmia muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, suvaitsevaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, sovinnon tekemisestä ja AIDSin ehkäisystä. Lähetykset sisälsivät joka päivä kahdeksan tuntia ohjelmaa viidellä kielellä.

Radio Agatashyan periaatteena oli esittää vain tiukasti tarkistettuja faktoja. Uutistapahtumien kommentointi ei ollut sallittua. Laadukkaan henkilökunnan ja ohjeistuksen avulla varmistettiin lähetysten sisällön täydellinen itsenäisyys. Pian Radio Agatashya sai lempinimen, ”radio, joka ei kumarra”, puolueeton radio. Dahinden kertoo itsenäisen median roolista seuraavalla tavalla.

”Itsenäisellä medialla on perustavanlaatuinen rooli yhteiskunnissa, joissa autoritaarinen ja ei-demokraattinen johto on vallassa. Sellaisissa tilanteissa perinteinen media vaikenee turvattomuuden ja fyysisten riskien vuoksi sekä siksi, että kehityshankkeisiin sijoitettu raha ei palvelisienää tarkoitustaan. Itsenäisellä radiokanavalla voi kuitenkin olla ratkaiseva rooli rauhan edistämisessä häivyttämällä huhuja, välttämällä propagandaa ja kiinnittämällä huomio koviin faktoihin.”

Sveitsiläisten journalistien tukema radioasema Afrikassa.
Sveitsiläisten journalistien tukema radioasema Afrikassa.

Tiedonsaanti on ihmisarvon mittari

Dahinden mielestä sanat voivat pelastaa tai vahingoittaa. Tiedon saannissa on kyse ihmisarvosta.

”Informaatio on yhtä tärkeä oikeus kuin oikeus ruokaan tai sairaanhoitoon. Ihmisillä on oikeus tietää… Me emme tee muuta kuin tunnustamme perustavanlaatuisen ihmisoikeuden, oikeuden saada tietää.”

Kansanmurhan keskellä työskennelleen journalistin näkökulmasta sotaa käyvien osapuolten yritys kontrolloida tietoa on merkittävä ongelma konflikteissa ja totalitaarisissa järjestelmissä. Tieto voi kuitenkin olla myös rauhan väline propagandaa ja väkivaltaan yllyttämistä vastaan. Se voi auttaa ratkaisemaan tai estämään konfliktin.

”Rauhoittumisviestejä lähettäneet ihmiset… vähensivät osaltaan väestön sisäisiä jännitteitä ja vihamielisyyttä tiettyjä syntipukkeina pidettyjä ryhmiä kohtaan. Tämä ei pysäyttänyt konfliktia, mutta radio kuitenkin säästi ihmishenkiä ja esti suurempia kärsimyksiä.”

Dahinden mukaan media ei voi lopettaa konfliktia, mutta se voi edesauttaa paremman ilmapiirin syntymistä. Ruandalaisen journalistin mielestä jokaisen yksilön vastuulle jää joko edistää tai ehkäistä konflikteja. 

”Katso, mitä kirjoitat, kuuntele, mitä sanot ja analysoi itseäsi. Jos demonisoit ihmisiä, jos        leimaat muita heimoja, muita klaaneja, olet mukana väkivallassa.”

– Ruandalainen journalisti
Pakolaisleiri Ruandassa.
Pakolaisleiri Ruandassa.
Lähteet
  1. Thompson, A. Annan, K. 2015. The media and the Rwanda genocide. https://www.semanticscholar.org/paper/The-media-and-the-Rwanda-genocide-Thompson-Annan/836be3a0c6374b533ceaae6084038c3a315869a8
  1. Kirschke, L. 1996. Broadcasting genocide: censorship, propaganda & state-sponsored violence in Rwanda 1990-1994. https://genocidearchiverwanda.org.rw/index.php/Broadcasting_genocide:_Censorship,_Propaganda_and_State_sponsored_in_Rwanda_1990-1994

           

Lue myös: