TIEDEDEBATIN SÄÄNNÖT, TULKINTA JA TOTEUTUS

TUTUSTU: www.mkrsuomi.fi/tiededebatti-koronarokotteiden-turvallisuudesta

Ensimmäinen julkinen Tiededebatti koronarokotteiden turvallisuudesta alkaa Suomessa.

Väittelijöinä toimivat lääkäri Mikael Kivivuori ja professori Juhani Knuuti.

Tarkaksi otsikoksi on sovittu: ”Uuden teknologian koronarokotteita ei ole todistettu turvallisiksi”.

Tiededebatin ja sääntöjen taustaa:
Lääkäri Kivivuori ja edustamansa Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR haastoivat loppuvuodesta 2021 niin professori Knuutin kuin Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen THL:n julkiseen ja videoitavaan Tiededebattiin. Kumpikaan tahoista ei suostunut MKR:n ehdottamilla säännöillä debatoimaan, mutta professori Knuuti teki vastahaasteen omilla säännöillään.

Joulukuusta 2021 lähtien on neuvoteltu ystävälliseen sävyyn otsikosta, säännöistä ja Debatin toteuttamisesta. Jotta tärkeä rokotteiden turvallisuuskeskustelu saataisiin vihdoin julkiseksi, Kivivuori ja MKR ovat päätyneet joustamaan kaikissa Tiededebatin toteutustavoissa.

Tähän joustamiseen liittyen haluamme tuoda kuitenkin esiin täsmennyksemme sääntöjen tulkintoihin, jotta Tiededebatin tavoitteena oleva tieteellisen ymmärryksen leviäminen Suomessa aidosti toteutuisi.

TÄSSÄ KIRJEENVAIHTOTYYLISEN TIEDEDEBATIMME SÄÄNNÖT A’LA JUHANI KNUUTI:

Tiededebatin eettiset perussäännöt:

 1. Kaikki keskustelijat osallistuvat omilla oikeilla nimillään avoimesti. Myös blogin kommenttipalstan kommentit tulee olla avoimesti oikeilla omilla nimillä annettuja.
 2. Kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta emme tuo esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.
 3. Kirjoitukset pyrkivät asiallisuuteen ja vastauksessa esitetyt väitteet tulee perustua asiallisiin lähteisiin (esim. tieteellisiin artikkeleihin, viranomaisten tai organisaatioiden verkkosivujen tilastoihin) mutta ei erimerkiksi mielipidekirjoituksiin, blogeihin tai videoihin tai yksittäisten ihmisten mielipiteisiin. Niissä olevat asiat voi tuoda esiin alkuperäisen lähteen linkin avulla.
 4. Pyrimme tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja neutraalisti.
 5. Yksityiselämään kuuluvia arkaluonteisia seikkoja emme julkaise tai käsittele.
 6. Sitoudumme noudattamaan soveltuvin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.
 7. Vastauksien tulee olla itse asiaan kohdistuvia eikä ne saa sisältää henkilöön kohdistuvia kommentteja.
 8. Emme sisällytä kirjoituksiin suoraan liittymättömien sivullisten negatiivista kommentointia.
 9. Toimimme läpinäkyvästi sidonnaisuuksien osalta.

Tiededebatin käytännön toteutus:

 1. Keskustelun aiheet valitaan yleisön ehdotuksista ja niiden tulee olla asiallisia, ajankohtaisia ja keskeisiä ja liittyä koronavirukseen, epidemiaan, hoitoihin tai rokotteisiin. Aiheita valitaan yksi kerrallaan, jotta vastaamiseen jää riittävästi aikaa.
 2. Kutakin aihetta käsitellään omassa erillisessä artikkelissaan.
 3. Aiheiden valinnan jälkeen kumpikin osapuoli kirjoittaa oman vastauksensa, jonka pituus voi olla enintään yhden sivun mittainen kerrallaan. Teksti saa sisältää linkkejä asiallisiin lähteisiin mutta ei esim. videoihin tai muihin edellä mainittuihin epäluotettaviin lähteisiin.
 4. Ensimmäisen vastauksen jälkeen osapuolet tuovat oman uuden vastineensa vuorotellen ja nämä vastaukset saavan olla enintään puolen sivun mittaisia. Aikaa vastaukseen annetaan enintään yksi viikko.
 5. Vuorottaista vastaamista voidaan toistaa enintään kolme kertaa ensimmäisen kirjoituksen jälkeen.
 6. Debatissa ei julisteta voittajia vaan jokainen lukija tehköön oman arvionsa vastauksien uskottavuudesta.

Ehdotan, että aiheet käsitellään (Turun Sanomien) blogini alustalla. Sitoudun olemaan muokkaamatta tai sensuroimatta vastauksia, mikäli ne ovat sääntöjen mukaisia. Jokainen blogini seuraaja voi koko ajan varmistaa, että keskustelu toimii näiden sääntöjen mukaan.

SÄÄNTÖJEN KÄYTÄNNÖN TULKINTA JA MAHDOLLISET POIKKEUKSET
– ELI MITEN LUODA REILU JA KAIKKIA HYÖDYTTÄVÄ TIEDEDEBATTI:

KOHTA 1:
OTSIKKO:

Otsikon valinnasta olemme neuvotelleet pitkään. Lääkäri Kivivuoren ehdottama otsikko ”Geeniteknologisia koronarokotteita ei ole todistettu turvallisiksi” ei käynyt professori Knuutille, joten kompromissiksi valittiin ”Uuden teknologian koronarokotteita ei ole todistettu turvallisiksi”. Me riippumattomat asiantuntijat emme pidä koronapiikkejä rokotteina, vaan kokeellisina geeniteknologisina injektioina. Tästä huolimatta suostumme käyttämään debatin otsikossa sanaa rokote, sillä tällä sanalla suuri yleisö vielä toistaiseksi nämä injektiot käsittää. Otsikko sisältää kaikki Suomessa käyttöön otetut koronainjektiot, joita on tällä hetkellä Pfizeriltä, Modernalta ja Astra Zenecalta. Rokotefirmojen epäluotettavuuden, valvontaviranomaisten korruption ja muiden laajojen systemaattisten turvallisuusriskejä aiheuttavien elementtien paljastuminen laajasta lähdeviitteistöstämme saanee ymmärrettävästi ihmiset miettimään kahdesti myös muita virallisen tahon tarjoamia ”koronarokotteita”.

KOHTA 3:
ASIALLISET LÄHTEET

On osittain tulkintakysymys mikä lähde on ’asiallinen’ ja tämä ei saa estää reilun ja ihmiskuntaa hyödyttävän tieteellisen debatin toteutumista.

Me koemme, että paikkansapitävä, loogisesti perusteltu, luotettavasti lähteistetty ja asiallisesti ilmaistu tieto on asiallista.

Tiedon paikkansapitävyys ei liity siihen tuleeko tieto ”virallisesta ja isosta” lähteestä vai ”pienestä ja riippumattomasta” lähteestä.

Paikkansapitävyys ratkeaakin yleensä vasta taustalähteisiin ja perusteluihin tarkemmin perehtymällä. Siksi toivomme, että kaikki lukijat tutustuvat ennakkoluulottomasti aineistoon, kuten tieteelliseen prosessiin kuuluu.

Meidän riippumattomien asiantuntijoiden ja kriittiseen ajatteluun heränneiden suomalaisten näkökulmasta viralliset tahot ja mediat ovat valehdelleet laajamittaisesti koko koronakriisin aikana. Me emme silti vaadi niitä silti poistettavaksi Tiededebatin mahdollisista lähteistä, joten toivomme että vastaväittelijämme suhtautuu samoin meidän materiaaliimme. Mielestämme on paras antaa lukijoiden Tiededebatin yleishengen mukaan itse arvioida kummankin lähdeviitteiden painoarvo ja uskottavuus ilman ennakkosensuureja.

Me olemme virallisten tutkimusten ja asiakirjojen lisäksi käyttäneet lähteinä tutkivan journalismin tieteellisiä artikkeleita, joissa asioita avataan kansantajuisesti. Artikkeleissä ja niiden esiteksteissä esim. autetaan ymmärtämään mikä virallisten lähteiden tiedoissa on väärin, millä sivulla, missä lauseessa, mikä on turvallisuusriski, miksi, mitä seurauksia tällä on jne.
Sillä eiväthän rokotteita myymään pyrkivät tahot halua näitä itselleen negatiivisia asioita korostaa tai tuoda esiin tai sanoa suoraan, joten koemme tämän laajan lähteistyksen palvelevan kaikkia uuden oppimisesta kiinnostuneita suomalaisia.

Koska Turun Sanomien blogialusta ei taida tarjota mahdollisuutta laajojen 16 sivun ja satojen lähdeviitteidemme esiintuomiseen kaikkine lukemista helpottavine esitietoineen, laitamme koko tiededebattimateriaalimme luettavaksi myös MKR:n sivuille
www.mkrsuomi.fi/tiedekooste-koronarokotteiden-turvallisuusriskeista
 ja toivomme, että linkki on selvästi näkyvissä TS-sivuilla.

KOHTA 4:
TIEDEDEBATIN ETENEMINEN

Professori Knuutin ehdotuksesta, koska rokotusturvallisuus on niin laaja aihe, aloitusmateriaalin koko nostettiin yhdestä A4-sivusta kahteen A4-sivuun.

Jatkomateriaalin koko molemmminpuolisissa vastineissa, jonka mitta alkuperäisissä säännöissä on puolikas A4 -sivu, voi olla järkevää muuttaa myös esim. kokonaiseen A4-sivuun. Samoin mielelläni suon vastaväittelijälleni aikaa reilusti enemmän kuin sääntöjen salliman viikon verran materiaaliini perehtymiseen ja vastineen laatimiseen. Professori Knuuti on ollut hyvin ymmärtäväinen omiin aikataulukiireisiini ja tiedän että kahden vuoden aikana keräämääni tieteelliseen materiaaliin pelkkään läpilukuun menee paljon aikaa.

 Näistä kuten muistakin Tiededebatin käytännön yksityiskohdista tulemme jatkossakin sopimaan hyvässä rakentavassa yhteistyössä arvostetun vastaväittelijämme kanssa.

Toivotamme mukavaa ja hyödyllistä Tiededebattia kaikille!

Mikael Kivivuori
Lääkäri
Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR
Riippumattomat Asiantuntijat -verkosto

Lue myös: