48 a § aiheuttaa työvoimapulaa

Hoitajapula – poliitikot estäneet hoitajien työnteon säätämällä lakipykälän 48 a

Suomen terveydenhuolto on kriisissä – hoitajista on pulaa. Mitä tekee hallitus? Säätää tartuntatautilakiin pykälän 48 a, joka on estänyt kymmenien tuhansien hoitoalan ammattilaisten työnteon helmikuun 2022 alusta alkaen. Perusteena potilaan suojaaminen koronatartuntavaaralta.

Koronainjektioita on otettava useita – ja pakolla – vaikka kyseessä on edelleen vain ehdollisen myyntiluvan saanut valmiste, joka on aiheuttanut ennätysmäärän haittavaikutuksia lyhyenä käyttöaikanaan.

Injektion toimivuudesta tai turvallisuudesta oli jo lain säätöhetkellä – vuoden 2021 lopussa – vahva epäilys delta- ja omikronmuunnoksen viedessä rokotettuja sairaalaan. Nyt tiedetään – jo yli vuoden on ollut selvää, etteivät koronainjektiot estä sairastumasta koronaan tai tartuttamasta sitä muihin. Ne eivät estä edes vakavaa tautimuotoa. THL:n Sampo-tilaston mukaan kolme annosta saaneet ovat ylivoimainen enemmistö sairaalahoitoa vaativan taudin saaneissa sekä koronaan menehtyneissä. 

Sairaalahoitoa vaatineet koronatartunnat
Sairaalahoitoa vaatineet tartunnat 1.5. – 31.8.2022
Kuolemat koronatartunnan yhteydessä
Kuolemat koronatartunnan yhteydesssä 1.5. – 31.8.2022

Koronainjektion ottamalla et siis suojaa itseäsi ja muita. Hoivakodeissa todetaan jatkuvasti tartuntaketjuja, jotka ovat lähtöisin rokotetuilta hoitajilta. Sote-alalla on arkipäivää, että kolme kertaa injektoitu hoitaja sairastuu toistuvasti koronaan ja häntä sijaistaa terve injektoimaton hoitaja – jos sijainen ylipäätään saadaan.

Terveydenhuollon työntekijöiden koronarokotepakko ei siis perustu tosiasioihin. Voiko maassamme olla syrjivää lainsäädäntöä, joka ei edes perustu tosiseikkoihin?

”Työvoimapula on ollut valtava. Osastoja suljettiin samaan aikaan, kun potilastulva oli ennennäkemätön.” ”Hoitajat joutuvat metsästämään toisiltaan koronaa saadakseen normaalin immuunireaktion arvaamattoman kokeellisen rokotteen sijaan.” ”Täysin terveet ihmiset saavat näistä valmisteista vakavan sairauden, kuten keuhkoveritulpan, mutta siitä huolimatta työnantajat vaativat heitä ottamaan uusia annoksia 48 a -pykälän takia.”

Kansanedustajat: valitse injektio tai toimeentulo

Tartuntatautilain muutos säädettiin ennennäkemättömällä tavalla – jättäen hoitajat vaille toimeentuloa. Lain säätäneille eduskunnan jäsenille ei riittänyt, että hoitaja menetti työnsä, vaan injektiosta kieltäytyminen haluttiin sanktioida riistämällä hoivaajilta oikeus myös työttömyyskorvaukseen. Mistä muusta teosta voi saada vastaavan rangaistuksen?

Suomessa jopa toisen hengen riistäneellä vangilla on oikeus työhön, siitä saatavaan korvaukseen ja ilmainen ruokakin tulee pöytään useita kertoja päivässä.

Korona-ajan sankareista tuli yhtäkkiä alinta kastia, jolla ei ole oikeutta edes toimeentuloon. Meistä pyyteettömästi huolta pitäneet hoitajat syöstiin taloudelliseen ja henkiseen ahdinkoon. Miten on mahdollista, että toiselta ihmiseltä riistetään perustuslain takaamat perusoikeudet kokeellisen injektion perusteella – oikeus työhön, toimeentuloon ja keholliseen koskemattomuuteen? 

Rationaalisesta päätöksestä olla altistamatta itseään kokeellisen injektion aiheuttamille terveysriskeille on tehty Suomessa ”rikos”. Samalla muut Pohjoismaat eivät ole asettaneet terveydenhuollon henkilöstölle ”rokotevelvoitetta”, korkeintaan suositelleet injektion ottamista.

”Sain niin paljon epäasiallista kohtelua, että ala tulee vaihtumaan.” ”Mahdollisuuteni harjoittaa ammattiani menivät 48 a pykälän myötä, enkä enää palaa alalle.” ”Omalta kohdaltani rokotelaki oli viimeinen tippa.”
aikka laki sen sallii. Attendolla on ollut myös käytössä kova linja, vaikka lakia voisi tulkita toisinkin – lisäksi hoitajien on sitouduttava ottamaan kaikki valtion määräämät tehosteet.
HUS ei hoitajilta kuullun mukaan käytä porsaanreikää injektoimattomien työntekijöiden käytöstä edes akuuttihoidossa, vaikka laki sen sallii. Attendolla on ollut myös käytössä kova linja, vaikka lakia voisi tulkita toisinkin – lisäksi hoitajien on sitouduttava ottamaan kaikki valtion määräämät tehosteet.

Koronainjektio ei suojaa – Pfizerkin sen myöntää – mitä tekevät kansanedustajat?

Nyt kun on täysin selvää, etteivät koronainjektiot suojaa tartunnalta tai tartuttamiselta, lain säätäneiden kansanedustajien tulisi kyetä korjaamaan virheensä ja kumoamaan pykälä viipymättä. Myös me muissa ammateissa työskentelevät joudumme myöntämään virheemme. Jos uudesta materiaalista valmistettu palkki ei kestäkään, insinöörin on myönnettävä se tai hän aiheuttaa tietoisesti vaaraa suurelle joukolle ihmisiä.

”Puolisoni sai toisen rokotteen jälkeen voimakkaita rytmihäiriöitä. TAYSin mukaan mikään sydänlihastulehdusta lievempi rokotehaitta ei kelpaa perusteeksi olla ottamatta rokotetta.” "Esimieheni ei ollut etsinyt korvaavaa työtä, vaikka oli tiennyt asiasta kuukausia.” 

Pfizerin edustaja todisti maanantaina 10.10.2022 Euroopan parlamentissa, ettei koronainjektioiden tehoa tartunnan pysäyttäjänä koskaan testattu. THL:n ylilääkärinä toimiva Nohynek totesi Iltalehden haastattelussa, etteivät lääkeviranomaiset ole edes esittäneet sellaista vaatimusta, että rokotteen antama suojateho tartuntoja vastaan tulisi testata myyntiluvan saamiseksi – mikä on jo itsessään skandaali.

Terveydenhuollon työntekijöiden rokotepakko perustuu siis toiveeseen siitä, että koronainjektio estäisi tartuntoja – vaikka sen suojatehoa ei testattu, viranomaiset eivät ole vaatineet valmisteelta tehokkuutta tartuntojen estäjänä, enemmistö sairastuneista on rokotettuja, injektio aiheuttaa vakavia terveyshaittoja myös Pfizerin omien tutkimusten perusteella, valmisteen teho on THL:nkin mukaan lähes olematon ja monissa tutkimuksissa jopa negatiivinen eli immuniteettia heikentävä. 

Koronapassit, yhteiskunnan sulkeminen ja ”rokottamattomien” syrjintä ja median kritiikittömästi tukema rokotekampanjointi ovat perustuneet siihen väitteeseen, että koronainjektio estäisi tautitartuntoja – vaikka todellisuudessa sekä lääkevalmistaja että viranomaiset ovat tienneet, ettei se pidä paikkaansa. Ja viimeistään nyt se on meille kaikille ilmiselvää.

Lainsäätäjien aiheuttama hoitajavaje

Hoitajapulan vuoksi liian moni suomalainen ei saa laadukasta, arvokasta ja potilasta kunnioittavaa hoitoa. Palvelujärjestelmän kantokyky on romahtanut, ja se on ikävä kyllä suurelta osin itseaiheutettua. Hoitajien työtaakka on ollut monessa yksikössä kestämätön injektoimattomien hoitajien palkattomalle siirtämisen jälkeen. Osastoja ja kokonaisia hoivakoteja on jouduttu sulkemaan ja työntekijäpula on kasvattanut potilasjonoja entisestään.

Hoiva-alan työntekijöiden arvon huomaa viimeistään silloin, kun itse sairastuu ja joutuu odottamaan tuntikausia hoitoon pääsyä terveysasemalla tai päivystyksessä. Kuinka monta kuukautta sinun kunnassasi kestää päästä hammaslääkäriin? Saavatko iäkkäät läheisesi hyvää ja ihmisarvoista hoitoa hoivakodissaan?

Suomen hoitajavahvuudessa olisi kymmeniätuhansia lisäkäsiä, jos heidän työntekoaan ei olisi lailla estetty. Hallituksen syksyllä 2021 kirjoitetussa esityksessä HE 230/2021 vp arvioitiin, että ”täysin rokottamattomia” hoitajia on noin 32 000 ja vailla toista injektiota on 56 000. Koronan sairastaneiden hoitajien määräksi arvioitiin 10 000. Koskaan aikaisemmin lakiin ei ole kirjattu vaadetta testivaiheessa olevan aivan uudenlaisen injektion ottamisesta toimeentulon menettämisen uhalla – huomioiden vielä sen, että tuotteelta puuttuvat pitkän aikavälin tutkimukset.

Uuden 0,7:n hoitajamitoituksen täyttäminen edellyttää THL:n mukaan 3500 hoitajaa ympärivuorokautiseen hoitoon.  ­
Hoitajavajeen määräksi on arvioitu jopa 10-15 000 hoitajaa. Uuden 0,7:n hoitajamitoituksen täyttäminen edellyttää THL:n mukaan 3500 hoitajaa ympärivuorokautiseen hoitoon.  ­”Nopeasti käynnistetyllä hoiva-avustakoulutuksella saamme varmasti 2000 henkilöä lisää kevääseen mennessä.”  ”Kaikki keinot, myös kansainvälinen rekrytointi tulee ottaa käyttöön.” – Entinen peruspalveluministeri Aki Lindén 11.10.2022 Viikon Parkkosessa, jossa ei mainittu sanallakaan työstään poissuljettuja hoitoalan ammattilaisia.

Sote-alan ammattilaiset takaisin töihin

Meillä on Suomessa suuri joukko alan ammattilaisia, jotka ovat ratkaisu hoitajapulaan – ilman lisäkoulutusta, ilman kielikursseja. Potilasturvallisuuden vaarantavat valheellisiin toiveisiin pohjautuvat poliittiset päätökset – eivät omaa harkintaansa käyttäneet hoitoalan ammattilaiset, jotka eivät ole ottaneet ehdollisen myyntiluvan saanutta tehotonta injektiota. Vasta tutkimusvaiheessa oleva valmiste ei voi olla työssäkäynnin edellytys – eikä kenenkään kehollisen itsemääräämisoikeuden yli voi kävellä.

Työikäisillä ja nuorilla on jo alkanut ilmetä vakavia rokotehaittoja, kuten sydänlihastulehduksia ja verisuonitukoksia. Lääketieteen etiikan ja varovaisuusperiaatteen mukaista ei ole painostaa vakiintumattomaan lääketieteelliseen toimenpiteeseen.

Pykälän 48 a vuoksi hoitajat ovat poistaneet ammattioikeuksiaan, vaikka he olisivat halunneet jatkaa hoitotyötä. Hoitajien vaihtuminen on jättänyt jälkensä myös muutosherkkiin potilaisiin, kuten kehitysvammaisiin ja muistisairaisiin, joille oma tuttu hoitaja on tuonut turvaa. Koko sydämellään meitä hoitaneet ammattilaiset eivät hyväksy koronainjektioihin painostamista ja jatkuvaa joustamista oman terveytensä ja voimavarojensa kustannuksella. Pykälän vuoksi olemme menettäneet liian paljon hoitajia muihin töihin ja opiskelijat ovat vaihtaneet toiselle alalle.

Aloitteita tartuntatautilain pykälän 48 a kumoamiseksi on jo tehty. Muutama kansanedustaja on katsonut totuutta silmiin ja todennut, ettei pykälälle löydy kestäviä lääketieteellisiä perusteita.

”Kenellekään ei tarjottu korvaavaa työtä kuukausiin.” ”Minua kohdellaan ikään kuin olisin saastainen. Samaan aikaan useaan kertaan rokotetut sairastavat ja levittävät koronaa ja muita infektioita.” ”Jää katkeruus päättäjiä kohtaan – 20 vuotta työskentelyä, verot ja liiton maksut maksettuna, heitetään kylmästi pois ja huudetaan hoitajapulaa.” ”Keikkalaiseksi pääsen, mutta en omaan työhöni. Uskomatonta.” 

Olisiko nyt aika koko eduskunnan yhteistuumin korjata viivyttelemättä tekemänsä virhe ja palauttaa oikeus työhön ja toimeentuloon hoiva-alan työntekijöille? Jos politiikkaa ei tehdä ilmiselvien tosiseikkojen pohjalta, luottamus eduskunnassa istuviin kansanedustajiin ja politiikkaan ei ehkä koskaan palaa.

Onko meillä kansalaisilla tosiaankin palkanmaksuvelvoite tällaisille päättäjille ja viranomaistoimijoille, jotka ovat valmiita polkemaan näin kylmästi sinunkin läheistesi ja naapuriesi perusoikeuksia – ja viemään hoitajat terveysasemilta, hoivakodeista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, erilaisista terapiapalveluista ja sairaaloista? – Käytä ääntäsi viisaasti seuraavissa vaaleissa.

Kysy omalta kansanedustajaltasi, kannattaako hän pykälän voimassaolon jatkamista ja jos kannattaa, millä perusteella. https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/nykyiset_kansanedustajat/Sivut/default.aspx

Tartuntatautilain pykälä 48 a koskee hoitajien lisäksi lääkäreitä, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosionomeja, psykologeja, ensihoitajia, palomiehiä, sosiaalityöntekijöitä, siivoojia ja jopa ruokahuollon työntekijöitä – kaikkia riskiryhmiin kuuluvien potilaiden kanssa lähikontaktissa olevia. Tällaisissa tehtävissä saa käyttää vain erityisistä syistä henkilöä, jolla ei ole todistusta koronainjektioista tai enintään kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista.
Käytännössä työntekijäpula on pakottanut työnantajat injektoimattomien työntekijöiden käyttöön, ja myös Valvira on kehottanut käyttämään järkeä potilasturvallisuuden takaamiseksi.
Jos injektiota ei pysty ottamaan lääketieteellisestä syystä, työntekijän tulee esittää enintään 72 tunnin sisällä tehty negatiivinen koronatestitulos.
Ensisijaisesti koronainjektoimattomalle työntekijälle tulee tarjota muuta työsopimuksen mukaista työtä, toissijaisesti muuta työtä kyseisen työtehtävän palkalla.
Jos työntekijä ei ota tarjottua työtä vastaan tai sitä ei ole tarjolla, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta – eikä työntekijällä oikeutta saada työttömyyskorvausta.
Pykälä tuli voimaan kuukauden siirtymäajalla 1.1.2022 ja se on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Floridaa ei hallita pelolla vaan tosiasioilla

Floridan lääkintöhallituksen pääjohtaja Joseph Ladapo on päättänyt lopettaa 18–49-vuotiaiden miesten koronarokotukset, koska tutkimustulosten mukaan koronainjektio lisää sydänperäisten kuolemien riskiä. ”Florida will not be ruled by fear but by facts”, Ladapo sanoi tultuaan valittua virkaansa.

”En suostunut käymään testeissä 72 tunnin välein. Onneksi sain koronan ja sain jatkaa töitä puoli vuotta.” "Joudun käyttämään FPP2-maskia toisin kuin muut, mikä tekee minusta silmätikun.” "Sain yhdestä rokotteesta haitan, mutta en saanut vapautusta rokotepakosta.”

Chicagolaisille terveydenhuollon työntekijöille 10,3 miljoonan korvaukset työnantajan määräämästä laittomasta rokotuspakosta

Yhdysvalloissa terveydenhuollon työntekijöiden vuosi sitten nostama ryhmäkanne yksityistä NorthShore University HealthSystem -yritystä vastaan johti heinäkuussa 2022 sovintosopimukseen. Yritys hylkäsi lainvastaisesti satoja poikkeuslupahakemuksia saada jättää koronainjektio ottamatta uskonnollisin perustein. Työntekijät irtisanottiin, jättivät työnsä tai he joutuivat työpaikan menettämisen uhalla ottamaan koronainjektion vastoin vakaumustaan. Sopimuksen myötä irtisanotut työntekijät saavat työpaikkansa takaisin ja heille maksetaan korvauksia laittomasta syrjinnästä. Sopimus koskee yli 500 yhtiön nykyistä ja entistä työntekijää. NorthShore University HealthSystem joutuu maksamaan korvauksia myös pakotettuna koronainjektion ottaneille. Mikään yrityksen työtehtävä ei ole enää kielletty ”rokottamattomilta” työntekijöiltä. Liittovaltion piirituomioistuimen on vielä hyväksyttävä sovinto.
Monet lääkeyhtiöt ovat käyttäneet koronainjektion kehityksessä ja valmistuksessa abortoitujen sikiöiden soluja, minkä vuoksi se on myös eettisesti ongelmallinen.
Kyseessä on historiallinen ensimmäinen ratkaisu yksityistä työnantajaa vastaan nostettuun rokotepakkoa koskevaan ryhmäkanteeseen.

Lähteet:

Pykälä 48 a:
https://jarjenaani.fi/ongelmallinen-rokotevelvoite-on-kumottava/
http://www.korhola.com/lang/fi/2022/10/tartuntatautilain-valiaikainen-pykala-48a/
https://www.helista.fi/post/avoin-kirje-kansanedustajille-tartuntatautilain-pyk%C3%A4l%C3%A4st%C3%A4-48a
https://injektiopiikki.com/2022/10/12/teitko-sen-suojellaksesi-muita-sinulle-on-valehdeltu/

Rokotehuijaus:
https://mkrsuomi.fi/pfizerin-johtaja-tunnustaa-covid-rokotehuijauksen/
https://mkrsuomi.fi/skandaali-jatkuu-thl-myontaa-tietaneensa-koko-ajan-ettei-koronarokote-esta-taudin-leviamista/
Valehdeltiinko meille? Kemppe ja Tuuminen: https://rumble.com/v1nqmim-valehdeltiinko-tst-tt-asiaa-ei-ole-edes-tutkittu-tamara-tuuminen-145.html?mref=joldz&mrefc=2
https://odysee.com/@RapsodiaSuomi:1/rokote-t%C3%A4ytyy-ottaa-toisten-suojelemiseksi-mantra-paljastuikin-valheeksi:2
https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/4262721c-badd-46e7-a2f0-b9c43e1c8417?utm_source=whatsapp&utm_medium=artikkeli&utm_campaign=whatsapp-share’
Pfizer halusi salata koronarokotetutkimustiedot 75 vuodeksi https://mkrsuomi.fi/pfizerin-asiakirjat-julkiseksi/
https://alyhoi.com/blog/miksi-sauli-ei-tieda
https://alyhoi.com/blog/article-10

Potilasturvallisuus & hoitajapula:
https://www.valvira.fi/-/tartuntatautilain-valiaikainen-muutos-ei-saa-vaarantaa-asiakkaiden-ja-potilaiden-palveluja-ja-perusoikeuksia
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/858d386f-67a9-4f2e-9b5d-7ab66ba44c12

Rokotehaitoista:
Pfizer rokotteen sivuvaikutuksia (9 sivua, alkaen sivulta 30)
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf#page=30
https://mkrsuomi.fi/tiedekooste-koronarokotteiden-turvallisuusriskeista/
https://mkrsuomi.fi/koronarokotehaittoja-10-kertaisesti/
https://mkrsuomi.fi/safe-and-effective/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X21003014
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00197-7/fulltext
https://tokentube.net/v/3049009830/-66—Tamara-Tuuminen—mRNA-Teknologia–Rokotteiden-Haittavaikutukset–Lasten-Rokottaminen
https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-2-rokotehaitoista/
https://rapsodia.info/tamara-tuuminen-kempen-podcastissa-miten-koronapiikit-oikein-toimivat-2/

Eduskunta, viranomaiset, liitot:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_159+2021+3.aspx?fbclid=IwAR19-zoxEU3CHBtlC6xHYgHCGQUN-wXaNvqcPYOyemT0apsUjKvnxbLIgwg
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_230+2021.aspx
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset/valiaikainen-tartuntatautilain-48-a-pykala-sosiaali-ja-terveydenhuollon-palveluissa-
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/rokottamattomia-laakareita-on-yllattavan-paljon/
https://www.superliitto.fi/viestinta/ajankohtaista/superin-ohjeistus-ja-usein-kysytyt-kysymykset-rokotussuojasta/
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/ohje/koronarokote_-_usein_kysyttya_id_16074.pdf

Itsensä hoitaminen:
https://rumble.com/v12i22f-tamara-tuuminen-miten-pidt-huolta-terveyst-ja-immuunijrjestelmstsi.html
https://mkrsuomi.fi/hoitokooste-koronarokotteiden-haittoihin/
https://mkrsuomi.fi/covid-19-ehkaisy-ja-hoitoprotokolla-imask-flccc/
https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/

Lainaukset ovat hoitoväen kommentteja Eija-Riitta Korholan Twitterissä esittämään kysymykseen: ”Onko teitä rokottamattomia 48a uhreja vain pieni lauma?”

Lue myös: