TIEDEDEBATTI KORONAROKOTTEIDEN TURVALLISUUDESTA KÄYNNISTYI: – LÄÄKÄRI MIKAEL KIVIVUOREN MATERIAALIT OSA 1 LUETTAVISSA

Lehdistötiedote 1.3.2022
Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR / lääkäri Mikael Kivivuori
https://mkrsuomi.fi/tiededebatti-koronarokotteiden-turvallisuudesta-kaynnistyi-laakari-mikael-kivivuoren-materiaalit-osa-1-luettavissa/


TIEDEDEBATTI KORONAROKOTTEIDEN TURVALLISUUDESTA KÄYNNISTYI:
– LÄÄKÄRI MIKAEL KIVIVUOREN MATERIAALIT OSA 1 LUETTAVISSA

Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR sekä muut riippumattomat asiantuntijat ovat jo pitkään yrittäneet saada julkista tieteellistä keskustelua koronarokotteiden turvallisuusriskeistä. Tähän asti esillä ovat olleet ainoastaan lääketeollisuuden markkinointiväitteille suopeat asiantuntijat ja kriittisistä näkökulmista kertoneet asiantuntijat on pyritty leimaamaan disinformaatioksi.

Eilen 28.2.2022 tiedotettiin yleisölle alkavaksi Tiededebatti koronarokotteiden turvallisuudesta:
https://mkrsuomi.fi/tiededebatti-koronarokotteiden-turvallisuudesta-alkaa/

Tiededebatissa lääkäri Mikael Kivivuori ja professori Juhani Knuuti antavat parhaat tieteelliset perusteensa ja lähdeviitteensä kaikkien suomalaisten arvioitavaksi. Debatin tavoitteena on edistää tieteellisempää ymmärrystä ja koko Suomen kansanterveyttä.

Tänään 1.3.2022 ilmestyivät luettavaksi lääkäri Mikael Kivivuoren koronarokotteiden turvallisuusriskeistä kertovat materiaalit. Nämä Kivivuoren materiaalit (2 A4-sivua perusteluja + 16 sivua lähdeviitteitä esitietoineen) ovat luettavissa ja ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

www.mkrsuomi.fi/tiedekooste-koronarokotteiden-turvallisuusriskeista  

Tässä materiaalit ilman 16-sivun lähdeviitteitä:TIEDEDEBATTI: UUDEN TEKNOLOGIAN KORONAROKOTTEITA EI OLE TODISTETTU TURVALLISIKSI

– Lääkäri Mikael Kivivuoren materiaalit OSA 1 –  1.3.2022


TÄMÄ debattimateriaali sekä kaikki sadat lähdeviitteet tarkennuksineen (2+16 A4-sivua): www.mkrsuomi.fi/tiedekooste-koronarokotteiden-turvallisuusriskeistä

LUE ENSIN: https://mkrsuomi.fi/tiededebatti-koronarokotteiden-turvallisuudesta-alkaa/

SEKÄ HOITO-OHJEET: https://mkrsuomi.fi/hoitokooste-koronarokotteiden-haittoihin/

Tiedebatin koostesivusto www.mkrsuomi.fi/tiededebatti-koronarokotteiden-turvallisuudesta  

A) UUSI, MONIMUTKAINEN JA RISKIALTIS TEKNOLOGIA
Ihmiselimistö ja nämä kokeelliset mRNA/virusvektori-koronarokotteet ovat molemmat täynnä monimutkaista teknologiaa. Näiden toiminnasta vain murto-osa ymmärretään erikseen ja yhteisvaikutuksista vielä vähemmän. Riskialtista tilannettamme voidaan verrata avaruusrakettiin, jonka tuhoisaan lopputulokseen voi riittää vain YHDEN osa-alueen ennalta-arvaamaton toiminta.


B) PITKÄAIKAISTURVALLISUUDEN TUTKIMUKSET PUUTTUVAT TÄYSIN
Rokotevauriot voivat ilmaantua milloin tahansa, jopa seuraavissa sukupolvissa, vain aika näyttää koko vaarallisuuden. Voisimme oikeastaan lopettaa Tiededebatin tähän, ja todeta voittaneemme. Jatkamme, jotta jokainen ymmärtää lukuisat muut tieteellisesti todistetut syyt lopettaa tämä vaarallinen ja massiivinen ihmiskoe välittömästi.

C) HYPERNOPEA VALMISTUSPROSESSI, RAHA EDELLÄ
Normaalisti turvallinen rokote saadaan aikaiseksi 4-15 vuodessa. Nyt esim. Moderna valmisti omansa yhdessä viikonlopussa (sic!) ja Pfizer parissa kuukaudessa. Kiireellä on riskinsä.

D) PUUTTEELLISET JA TEKEMÄTTÄ JÄTETYT TURVALLISUUSTUTKIMUKSET
mm. karsinogeenisyys (syövät), teratogeenisyys (kehityshäiriöt), genotoksisuus (perimän vauriot), farmakokinetiikka, farmakodynamiikka, erittyminen istukan läpi ja äidinmaitoon, vaikutus hedelmällisyyteen, raskauteen ja allergisille sekä yhteisvaikutustutkimukset jätettiin KAIKKI täysin tekemättä tai niistä ei ole rokotusvalmistajilla antaa tarpeeksi tietoa.

E) TUTKIMUSTEN VÄÄRENTÄMINEN JA PIMITTÄMINEN
Tutkimusten raakadataa on piiloteltu ja tuloksia vääristelty, mutta ilmiantajien, hakkereiden ja lahjomattomien tuomareiden ansiosta on saatu rokotevalmistajat kiinni törkeästä valehtelusta.

F) IHMISKOE VIELÄ KESKEN – TIEDOT VASTA TULOSSA
Rokotefirmojen omat tutkimukset valmistunevat 2022/2023 lopulla ja riippumattomat tutkimukset näiden jälkeen, joten ihmiskoetta EI ole voitu todistaa ”turvalliseksi” edes teoriassakaan.

G) RIIPPUMATON TIEDE: YLI 1000 TUTKIMUSTA TODISTAA VAARALLISUUTTA
Näin kattavaa tieteellistä näyttöä ”lääkkeen” vaarallisuudesta on mahdoton kumota millään. Pelkästään rokotteiden triljoonittain luoma piikkiproteiini on myrkyllinen elimistölle. Tuhoa aiheutuu verisuoniin, sydämeen, keuhkoihin, aivoihin, hermostoon jne, kaikkialle elimistöön. Seurauksena mm. sydänkohtaukset, veritulpat, sydänlihastulehdukset, halvaantumiset, neurologiset vauriot, verenvuodot, aivoveritulpat, trombosytopeniat, autoimmuunitaudit, keuhkoembolia

H) HAITTAVAIKUTUSTILASTOT ENNÄTYSMÄISET
Kokeelliset geeniteknologiset koronainjektiot ovat osoittautuneet lyhyessä ajassa vaarallisemmiksi kuin kaikki muut rokotteet yhteensä viimeisen 30 vuoden ajalta. Tutkimusten mukaan vain n. 1% rokotehaitoista ilmoitetaan rekistereihin. Koska kaikki ilmoitetut haitat eivät johdu rokotteesta, on arvioitu saatavan realistisia haittojen määriä kertomalla viralliset tilastot kertoimella 31 tai 41.

I) RUUMIINAVAUSTEN JÄRKYTTÄVÄT TULOKSET
Ruumiinavauksissa rokotteiden tappavat mekanismit on näytetty toteen laajasti.

J) YLIKUOLLEISUUSTILASTOT SYNKRONOIVAT ROKOTTEISIIN
Toisen rokotekierroksen jälkeen alkoi eri maissa jopa 9-40% ylikuolleisuus tilastoissa.

K) TIEDEMAAILMAN JA VIRANOMAISTEN KORRUPTIO, AIVOPESU JA VÄÄRISTELY

Tämän vuoksi virallisen korruptioalttiin datan pohjalta EI VOI perustella turvallisuutta luotettavasti

L) AMPULLIEN TUNTEMATON SISÄLTÖ – TUTKINTAA YRITETÄÄN ESTÄÄ
Liikesalaisuuteen vedoten rokotteiden kaikkea sisältöä ei kerrota – jos joku haluaisi tappaa koko ihmiskunnan, näin hän voisi sen tehdä rokotteilla. Osa rokote-eristä jopa 100 kertaa tappavampia kuin toiset – tällainen on venäläistä rulettia potilaan terveydellä tai depopulaation suunnittelua.

M) OIKEUDELLISIA TODISTEITA ROKOTTEILLA TEHTÄVÄSTÄ JOUKKOMURHASTA
Sadat lääkärit, juristit ja asiantuntijat ovat koonneet todisteet Nürnberg 2 -tyyliseen oikeudenkäyntiin juristi Reiner Fuellmichin johdolla, myös Isossa-Britanniassa alkanut tutkinta. Epäiltynä laaja rikos ihmiskuntaa vastaan, jolloin huomioon otettava muukin kuin lääketiede.

N) IMMUNITEETIN TUHOUTUMINEN
Tutkimuksissa todettu luonnollisen immuniteetin tuhoutuvan tai kärsivän rokotusten seurauksena. Myös riski VAIDSiin eli rokotteen aiheuttamaan immuunikato AIDSiin on tutkinnassa.

O) ADE-ILMIÖ – AUTOIMMUUNIREAKTION KATASTROFIRISKI
Jo monen vuosikymmenen ajan on yritetty kehittää turvallista RNA- ja koronavirusrokotetta, mutta tämä on aina päättynyt epäonnistumiseen ja monesti kaikkien koe-eläinten kuolemaan, syynä esim Antibody Dependent Enhancement (ADE), rokotetut kuolevat luonnonviruksia kohdatessaan.

P) VAARALLINEN GRAFEENI JA METALLIYHDISTEET
Grafeeniyhdisteitä on löydetty rokotteista. Nämä raportit ovat tulleet eri puolilta maailmaa.

Q) GEENIMANIPULAATION RISKIT
Solulimaan pääsevä ulkopuolinen RNA voi tutkimuksen mukaan liittyä osaksi genomia. Rokotteiden RNA on käsitelty pitkäkestoisemmaksi, joten geenimanipulaatio on todellinen uhka.

R) VUOTAVAT ROKOTTEET PAHENTAVAT PANDEMIAA

Laajojen tutkimusten mukaan mitä enemmän rokotetaan, sitä huonompi pandemiatilanne ja vaara koko kansalle. Tässä syynä rokotteet, jotka eivät estä tarpeeksi tai lainkaan tartuntaa tai levittämistä

S) SHEDDING-ILMIÖ: YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN BIOASE
Rokotetuista hengityksen ja ihon kautta leviävä piikkiproteiini aiheuttaa vaaraa rokottamattomille.

T) ROKOTTEET HELPOSTI HYVÄKSIKÄYTETTÄVISSÄ TOTALITARISMIIN
Turvallisuusuhka, jota rikkaat eliitit ajavat täysin avoimesti kuten esim Maailman Talousfoorumi WEF ja Great Reset -ohjelma. Välivaiheina mm. rokotepakottamiset, ihmisoikeuksien vieminen rokottamattomilta, digitaalinen identiteetti ja -lompakko ja Kiinan tyylinen kontrolliyhteiskunta.

U) YHTÄLÄISYYKSIÄ AIEMPIIN ROKOTUSSKANDAALEIHIN
mm. sikainfluenssa ja narkolepsiaa aiheuttanut Pandemrix, tappava Dengue-rokote, poliota aiheuttaneet rokotteet, Ebola-skandaali, Bill Gatesin tuhoisat rokotekokeilut köyhemmissä maissa, nyt vain potenssiin 2 tai 3.

V) MUUT TURVALLISUUSRISKIT

mm. yhteisvaikutukset muun lääkityksen ja teknologian kanssa (esim. 5G, 6G), hedelmällisyys ja lisääntymisriskit, havaittu rokotettujen käytöksen muutos (CRISPR/geenimanipulaatio?)

X) TEKIJÄ X – ELI VIELÄ TUNTEMATTOMAT TURVALLISUUSRISKIT

Mitä emme osaa vielä aavistaa, sitä on mahdoton ennaltaehkäistä…


LÄHDEVIITTEET:

LÄHDEVIITTEET TÄRKEINE ESITIETOINEEN KOKONAISUUDESSAAN LUETTAVISSA:
www.mkrsuomi.fi/tiedekooste-koronarokotteiden-turvallisuusriskeista/


MONI LÄHDEVIITE SISÄLTÄÄ JOPA KYMMENIÄ LISÄLÄHDEVIITTEITÄ.


PEREHDY LAAJASTI JA KÄYTÄ AIKAA HAHMOTTAAKSESI KOKONAISUUDEN.

Lue myös: