Israelissa julkisuuteen vuotanut video todistaan rokotteen vaaroista

Israeleak – Terveysministeriön julkisuuteen vuotanut video paljasti tilastomanipuloinnin

Israelissa julkisuutteen vuotanut Zoom-video todistaa, että Israelin terveysviranomaiset peittelivät Pfizerin COVID-rokotteen vakavia turvallisuusongelmia. 2.8.2022 Israelin terveysministeriö (MOH, Ministry of Health) julkaisi raportin koronarokotteiden sivuvaikutuksista 9.12.2021–31.5.2022 väliseltä ajalta uuden raportointijärjestelmän pohjalta.  Terveysministeriö antoi julkisuuteen tietoa, ettei uuden tyyppisiä rokotehaittoja ollut tullut ilmi ja ilmoitetut haitat eivät välttämättä johdu rokotteesta – vaikka asiantuntijoiden viesti oli aivan päinvastainen.

Terveysministeriö manipuloi tilastodataa siten, että tilastot koskivat pitempää aikaväliä sekä suurempaa väestömäärää ja rokoteannosten määrää. Ministeriö ei julkaissut kyseisiä tuloksia kahteen kuukauteen, ei edes asiantuntijaryhmälle, jonka se tapasi kesäkuun lopussa ja joka päätti suositella rokotetta alle 5-vuotiaille lapsille.

Raportointijärjestelmä otettiin käyttöön noin vuosi koronarokotusten aloittamisen jälkeen, koska ministeriön mukaan vanha järjestelmä ei ollut sopiva.  Ministeriö toisin sanoen myönsi, että toimivaa rokotehaittarekisteriä (kuten VAERS) ei ollut olemassa, vaikka he aiemmin väittivät toisin.

Israelissa on annettu lähes pelkästään Pfizerin rokotetta, sillä valtio teki yhtiön kanssa erityissopimuksen antaen Pfizerin johtoportaalle pääsyn Israelin kansalliseen terveystietojärjestelmään.

Raportin sisältö

-Sellaisia rokotehaittoja tuli ilmi, joista ministeriö ei ollut aiemmin maininnut raporteissaan – niistä ei ollut myöskään mainittu rokotteen tuoteselosteessa.

-Asiantuntijoiden mukaan osa rokotehaitoista oli väliaikaisia, mutta ne toistuivat niin sanottujen tehosterokotteiden eli boostereiden jälkeen. Boosterit myös pahensivat olemassa olevia rokotehaittoja. Julkisuudessa ei mainittu tästä mitään.

-Israelin terveysministeriö koostuu viidestä alueellisesta osastosta. Asiantuntijaryhmä sai vain yhdeltä osastolta tilastodataa, joka oli peräisin uudesta rokotehaittarekisteristä. Jokaisen israelilaisen on oltava kirjoilla yhdellä osastolla. Dataan luovuttaneeseen osastoon kuuluu vain 15 % Israelin väestöstä. Siinä on myös uskonnollisia piirejä, joiden keskuudessa rokotetta on otettu vähemmän kuin valtaväestön parissa. 

-Kun virallinen raportti julkaistiin, se koski rokotemäärää, joka oli annettu koko rokotekampanjan aikana, mutta rokotehaittojen osalta se koski vain yhtä osastoa. On todennäköistä, että rokotehaittarekisteriin omatoimisen haittailmoituksen tehneet henkilöt ovat saaneet rokotteen 9.12.2021 jälkeen. Vain 10 % Israelin rokotteista on annettu kyseisen ajankohdan jälkeen.

-Kuukautisongelmia koskevaan tilastoon oli laskettu myös miehet mukaan. Tilastoa muutettiin 8.9.2022 koskemaan pelkästään naisia.

-Raporttiin ei ollut otettu sellaisia tapauksia, jotka vaativat sairaalahoitoa.

Zoom-nauhoite

Julkisuuteen vuotaneella Zoom-nauhoitteella asiantuntijatiimi varoittaa terveysministeriötä, että heidän tulisi miettiä huolellisesti, miten tutkimustulokset esitetään julkisuudessa, jotta ministeriö voisi välttää oikeudenkäynnit – sillä tulokset olivat selkeästi ristiriidassa ministeriön väitteen kanssa, että rokotehaitat olisivat harvinaisia ja lyhytkestoisia.

Israelin rokotehaittarekisteriin oli ilmoitettu 8000 rokotehaittaa, joista viranomaiset poistivat 1741 kirjausta, koska niissä tulkittiin olevan keskeneräistä tai aiemmassa kirjauksessa jo mainittua tietoa. Jäljelle jääneestä 6259 kirjauksesta 599 koski 5–11-vuotiaita lapsia, 299 koski 12–17-vuotiaita ja loput aikuisia. Naiset olivat ilmoittaneet rokotehaitoista useammin kuin miehet.

Asiantuntijatiimi on ehtinyt analysoida vain viisi yleisintä rokotehaittatyyppiä, vielä 17 on jäljellä. Sydän- ja verisuonitaudit ovat kuudenneksi yleisin rokotehaitta. Israelissa on annettu yhteensä 18 miljoonaa rokoteannosta koko rokotekampanjan aikana. Israelin väkiluku on noin 8 miljoonaa.

Uuteen rokotehaittarekisteriin on tullut muun muassa seuraavia haittailmoituksia: lasten vatsakipu, selkäkipu, neurologiset haitat, lihas- ja luustohaitat, munuais- ja virtsatiehaitat. Nauhoitteella tutkijat mainitsevat olevansa huolissaan ja heidän omatuntoaan painaa, ettei tutkimusten oikeista tuloksista voida keskustella.

Tutkija-toimittaja Yaffa Shir-Raz käänsi vuotaneen Zoom-tapaamisen hepreasta englanniksi.

Tapaamisen tärkeydestä huolimatta Pfizerin kanssa sopimuksen tehnyt terveysministeriön johtaja Sharon Alroy-Preis, ei ollut paikalla. Asiantuntijatiimi mainitsi useaan kertaan nauhoitteella, että muiden virkamiesten on varmistettava, että Alroy-Preis näkee kyseiset tutkimustulokset.

Poikkeuksellista tässä tutkimuksessa on, ettei tutkimustuloksia ole kerätty anonyymisti, joten terveysministeriö tietää, ketkä henkilöt ovat ilmoittaneet haitan rekisteriin. Ministeriön velvollisuus olisi ottaa yhteyttä kyseisiin henkilöihin ja tutkia heidän rokotehaittansa tarkemmin. 

Reaktioita

Israelin Terveysministeriö ei ole kommentoinut vuotoa, muttei ole myöskään väittänyt sen olevan väärää tietoa. Näin ei ole tehnyt myöskään mikään viranomaistaho tai valtavirtamedia maailmalla. Tapahtunut tuo esiin laajan korruption lääketeollisuudessa, valtion virastoissa ja mediassa. Jos jokin on ristiriidassa valtavirran narratiivin kanssa, sitä yritetään peitellä. Sen sijaan vaihtoehtomediat ympäri maailmaa ovat uutisoineet tästä.

Nauhoitteella sanottuja lauseita:
Asiantuntijatiimin johtaja Mati Berkovitch: “Uudelleenhaastaminen muuttaa rokotehaittakäsityksen mahdollisesta varmaksi.”
Zoom-esitelmän pitäjä Sasha Zhurat: “ Uudelleenhaastaminen auttaa löytämään syy-seuraussuhteen rokotteen ja haittojen välillä.” (Uudelleenhaastaminen tarkoittaa ilmiötä, jossa tehosterokotteen jälkeen aiempi rokotehaitta uusiutuu tai olemassa oleva rokotehaitta pahentuu.)

Asiantuntijoiden reaktioita maailmalta

Steve Kirsch (Vaccine Safety Research Foundation) kommentoi vuotoa: “Miksi alkuperäistä tutkimusta ei julkaista? Koronarokotekampanja pitäisi keskeyttää välittömästi.”

Retsef Levi (Massachusetts Institute of Technology): “Jotta tieto olisi luotettavaa ja läpinäkyvää, on ihmisille kerrottava mahdollisista riskeistä ja heidän on annettava valita. Yksikään rokote ei ole 100 % riskitön.”

Nyt tarvitaan laaja-alainen tutkinta Israelin viranomaisten keräämästä datasta.

Loppupohdinta

On ollut jo pitkään tiedossa, että koko koronakriisi perustuu epätarkkaan PCR-testiin, jonka tulosta voidaan manipuloida. On myös todistettu, että osa väitetyistä koronaan kuolleista on kuollut muista syistä. Alle viikko rokotteen ottamisen jälkeen sairaalan joutuneet henkilöt on tilastoitu rokottamattomiksi.

Herää kysymys, kuinka laajaa tilastomanipulointi rokotehaitoista on ollut muun muassa THL:n ja STM:n taholta? Löytyykö Suomestakin vuotaneita Zoom-tapaamisia tai sisäisiä ilmiantajia?

Videoita vuotaneesta Zoom-tapaamisesta

https://rumble.com/v1jh9ne-israeleak-part-1-medic-legal.html

https://rumble.com/v1jhaan-israeleak-part-1b-rechallenge.html

https://rumble.com/embed/v1h0582/?pub=4

https://rumble.com/v1hax8y-89529298.html

https://rumble.com/v1jh542-israeleak-part-3-menstrual-cycle-irregularities.html

https://rumble.com/embed/v1flarl/?pub=4

https://rumble.com/v1jrbvb-israeleak-part-5-i-am-in-charge.html

Lähteet

https://jackanapes.substack.com/p/how-did-the-israeli-ministry-of-health?r=o7iqo
https://childrenshealthdefense.org/defender/israeli-health-officials-safety-problems-pfizer-covid-vaccine/
https://twitter.com/YaffaRaz/status/1573797845571969025?t=jt1egwI-n-vjoV6dvqjy-w&s=19
https://www.theepochtimes.com/israeli-investigators-find-covid-19-vaccines-cause-side-effects-leaked-video-recording_4748592.html
https://brownstone.org/articles/adverse-effects-of-the-pfizer-vaccine-covered-up-by-the-israeli-ministry-of-health/

Lue myös: