koronarokote

Rokottaminen omikronia vastaan voi aiheuttaa katastrofin – aloitetaanko Suomessa neljäs rokotekierros?

Maailman huipputiedemiehiin lukeutuva Geert Vanden Bossche vetoaa toistamiseen WHO:hon koronarokotusten lopettamiseksi.
 – Rokottaminen omikronia vastaan voi aiheuttaa katastrofin, varoittaa Vanden Bossche.

Belgialainen rokoteasiantuntija Vanden Bossche varoitti jo viime vuonna rokottamasta ”vuotavalla” rokotteella, joka ei suojaa tartunnalta. Herkästi mutatoituva koronavirus muuttuu joukkorokotusten aiheuttaman immuunipaineen seurauksena entistä tarttuvammaksi, mikä on näkynyt kasvaneina tartuntamäärinä kaikissa korkean rokotekattavuuden maissa. Myös laumasuojan mahdollisuus menetetään, kun käytetty rokote ei saa aikaan immuniteettia tautia vastaan. https://mkrsuomi.fi/koronatartunnat-ennatyslukemissa/ ja https://mkrsuomi.fi/rokotespesialisti-bossche-varoittaa-koronarokotusten-aiheuttavan-katastrofin-haastamme-sosiaali-ja-terveysministerion-toimimaan/

Omikronmuunnoksen vastustuskyky mRNA-rokotteen aikaansaamia vasta-aineita vastaan on huomattavan suuri. Rokotetut sairastuvat koronaan jopa herkemmin kuin rokottamattomat. Vanden Bossche näkee tässä kuitenkin mahdollisuuden.

– Rokotteen aikaansaamat vasta-aineet eivät todennäköisesti pysty kilpailemaan luontaisten vasta-aineiden kanssa. Se on erittäin hyvä uutinen, koska tiedämme, että luontaiset vasta-aineet voivat suojata sars-CoV-2-taudilta.

Vanden Bosschen mukaan rokotetuissa vapautuu streriloivan eli taudilta suojaavan immuniteetin mahdollisuus, sillä he saavat omikronin kohdatessaan takaisin luontaisten immuunivasta-aineidensa toimintakyvyn. Omikron toimii itse asiassa kuin elävä heikennetty rokote, joka herättää kehon omien vasta-aineiden tuotannon. Luontaisilla vasta-aineilla on kyky eliminoida virus, mikä johtaa myös laumasuojan syntymiseen.

– Jos alamme nyt rokottaa omikronmuunnosta vastaan, viemme pois tällä hetkellä tarjolla olevan mahdollisuuden aikaansaada väestötason laumasuoja, jonka luontaisesti syntyvät vasta-aineet tuottavat, Bossche varoittaa.

Rokottaminen omikronmuunnosta vastaan aiheuttaa virukselle vahvaa painetta mutatoitua. 

Koronaviruksen tiedetään käyttävän soluun päästäkseen pääasiassa ACE2-reseptoreita. Reseptoriin sitoutuva koronaviruksen piikkiproteiinin domeeni eli osa (RBD) on jo kokenut useita tärkeitä mutaatioita. Jos tälle domeenille luodaan lisää painetta, edistetään Vanden Bosschen mukaan erittäin todennäköisesti sellaisten varianttien syntyä, jotka pystyvät käyttämään jotain muuta reseptoria kuin ACE2:ta soluun päästäkseen.

– Tarvitaan vain pari mutaatiota, jotta näistä vaihtoehtoisista reseptoreista tulisi ensisijaisia reseptoreita viruksen reittinä soluun, Vanden Bossche varoittaa.

– Jos rokotamme koko väestön omikronvirusta vastaan, saatamme aiheuttaa immunologista painetta viruksen tartuntakyvylle niin paljon, että sellaiset variantit, jotka kykenevät pääsemään soluun sisään vaihtoehtoisen reseptorin kautta, saavat kilpailuetua ja siten myös lisääntymisetua, minkä ansiosta niistä tulee populaatiossa hallitsevia.

Se olisi Vanden Bosschen mukaan katastrofi, sillä se tarkoittaisi, etteivät vasta-aineet pysty neutraloimaan virusta, koska se käyttää toista reseptoria sitovaa domeenia soluun tunkeutumiseen – ja tämä domeeni on erilainen kuin se, jota vasta-aineet pystyvät sitomaan.

– On siis hyvin, hyvin tärkeää, että jätämme aikuiset ja lapset rauhaan ja annamme viruksen levitä. Meidän ei pitäisi rokottaa omikronmuunnosta vastaan – eikä meidän pidä sulkea yhteiskuntaa.

Lääkeyhtiöt ovat jo ilmoittaneet valmistautuvansa joukkorokotuksiin omikronia vastaan. Vanden Bosschen mukaan rokotusten jatkamisesta voi tulla todellinen katastrofi, joka tulee ehdottomasti estää.

Jos WHO ei kuuntele Vanden Bosschen varoitusta tälläkään kertaa, se on vastuussa niistä kohtalokkaista seurauksista, joita tämä biologinen ihmiskoe voi aiheuttaa.

Kuuntelevatko Suomen viranomaiset huipputiedemiehen varoitusta vai jatkavatko he edelleen suuria haittoja aiheuttanutta rokotusohjelmaa? Aloitetaanko Suomessa neljäs kierros arvostetun rokoteasiantuntijan varoituksista piittaamatta?

Miljardeja rokotebisnekseen sijoittanut Bill Gates, jonka rokotekampanjoista ja -kokeista on aiheutunut vakavia haittoja tuhansille ihmisille, toteaa haastattelussa omikronmuunnoksen toimivan ”valitettavasti” kuin rokote, joka luo B-solu- ja T-soluimmuniteettia. Hän toteaa myös vakavan taudin riskin merkittävästi pienentyneen koronainfektiolle altistumisen takia.

Lue virologian tohtori Geert Vanden Bosschen vetoomus WHO:lle kokonaisuudessaan alta tai katso se videolta.

Geert Vanden Bosschen toinen vetoomus WHO:lle: Lopettakaa rokotukset omikronia vastaan

Hyvät WHO:n kollegat

Mielestäni on tullut aika myöntää, että joukkorokotusohjelma, jota olette tarjonneet ratkaisuksi covid-19-pandemian lopettamiseksi, on täysin epäonnistunut. Tämän vuoden alussa olen vedonnut teihin, jotta käynnistäisitte tieteellisen keskustelun näillä rokotteilla – keskellä pandemiaa – toteutettavien joukkorokotusten mahdollisista riskeistä. En ole saanut mitään vastausta tähän pyyntöön. Pian vetoomukseni jälkeen yksi maailman tunnetuimmista rokoteasiantuntijoista kirjoitti minulle sähköpostin, jossa hän totesi: ”Rokottaminen näillä nykyrokotteilla synnyttää vain uusia variantteja. En jaksa kulkea valtavirtaa vastaan, sillä kukaan ei kuitenkaan kuuntelisi minua. Voin vain toivoa, että toisen sukupolven rokotteet ratkaisevat ongelman.”

Haluan kertoa tämän teille – ja koska te olette Maailman terveysjärjestö – teillä ei ole varaa jättää huomiotta sellaisten ihmisten mielipiteitä, joilla on pitkäaikainen asiantuntemus kaikista pandemiaan liittyvistä tieteenaloista: virologiasta, immunologiasta, rokotologiasta, evoluutiobiologiasta, epidemiologiasta, zoonooseista…

Osa meistä asiantuntijoista on ennustanut, että näillä rokotteilla keskellä pandemiaa toteutettavat joukkorokotukset johtavat väistämättä uusien tartuntakykyisempien varianttien leviämiseen.

Johtavat tiedemiehenne ovat taas julistaneet sitä yksinkertaista mantraa, jonka mukaan mitä enemmän rokotamme, sitä vähemmän virus lisääntyy ja sitä pienempi on todennäköisyys, että uusia variantteja syntyy. Näiden yksinkertaistavien ja virheellisten näkemysten seurauksena vallitseva variantti tällä hetkellä on omikron – sars-CoV-2:n tähän mennessä tarttuvin muunnos. Se on luultavasti tarttuvin virus, jonka olemme tähän mennessä nähneet.

Tällä hetkellä liikkeellä on useita variantteja ja tietenkin lukuisia alavariantteja, lisäksi tartuntaluvut ovat nousseet pilviin ja meillä on todennäköisesti jo useita eläinpopulaatioita, jotka toimivat virusvarastona. Kaiken tämän vuoksi on yhä todennäköisempää, että virusvariantit yhdistyvät ja niiden geeniaines sekoittuu samassa isännässä (reassortaatio). Se taas tarkoittaa, että uusien varianttien alkuperän jäljittäminen käy yhä vaikeammaksi ja että on entistäkin haastavampaa ennustaa näiden uusien varianttien ominaisuuksia tarttuvuuden, taudinaiheuttamiskyvyn ja patogeenisuuden osalta tai arvioida niiden vastustuskykyisyyttä rokotteen tuottamille vasta-aineille tai ylipäätään rokotteille.

On kuitenkin hyvin selvää, että jos näiden uusien varianttien on tarkoitus selviytyä suuren väestötason immuunipaineen vallitessa, niiden on oltava entistä tarttuvampia – kuten esimerkiksi omikronmuunnos.

Omikronvariantti tarjoaa kuitenkin erittäin hyvän tilaisuuden, koska omikron on saavuttanut huomattavan korkean vastustuskyvyn rokotteen aikaansaamia vasta-aineita vastaan – mikä tarkoittaa, etteivät rokotteen aikaansaamat vasta-aineet todennäköisesti pysty kilpailemaan luontaisten vasta-aineiden kanssa.

Se on erittäin hyvä uutinen, koska tiedämme, että luontaiset vasta-aineet voivat suojata sars-CoV-2-taudilta. Tästä on toistuvasti raportoitu kirjallisuudessa. Tiedämme myös, että luontaisia vasta-aineita voidaan ”kouluttaa”, minkä ansiosta niiden kyky tunnistaa virus paranee, samoin niiden antama suoja. Luontaisia vasta-aineita voidaan kouluttaa aivan kuten muitakin luontaisia efektoreita toistuvalla altistamisella niin sanotuille patogeeniassosioituneille molekyylirakenteille (PAMP).

Tämä käy itse asiassa hyvin ilmi Britannian terveysturvallisuusviraston (UK Health Security Agency, ent. Public Health England) julkaisemista tiedoista, jotka osoittivat, että pitkällä aikavälillä, kuten myös patogeenille altistumisen lisääntyessä, rokottamattomien ihmisten tautitapausten määrä vähenee merkittävästi ja jopa siinä määrin, että rokotteen teho, tai sanoisimmeko rokotteen tehokkuus väestössä, muuttui negatiiviseksi. On myös yhä enemmän näyttöä ja näyttö jatkuvasti lisääntyy siitä, että luonnollisen infektion seurauksena syntyneiden luontaisten vasta-aineiden kouluttaminen voi suojata infektiolta ja että adaptiivisen eli hankitun immuniteetin kouluttaminen – erityisesti T-solumuistin indusointi myös luonnollisen infektion seurauksena – voi ehkäistä tautiin sairastumista.

Koska omikronin vastustuskyky rokotuksella aikaansaatuja vasta-aineita kohtaan on kasvanut, luontaisia vasta-aineita alkaa vapautua. Ne voivat nyt antaa rokotetuille mahdollisuuden eliminoida viruksen ja hallita viruksen leviämistä, mistä seuraa virustartuntojen määrän jyrkkä väheneminen – aivan kuten terveiden rokottamattomien ihmisten elimistössä tapahtuu.

Toisin sanoen omikronin vastustuskykyisyys tarkoittaa itse asiassa sitä, että rokotetuissa vapautuu valtava sterilisoivan immuniteetin mahdollisuus, koska rokotetut saavat itse asiassa takaisin luontaisten immuunivasta-aineidensa täyden toimintakyvyn. Tämä johtaa tietenkin laumasuojan syntymiseen, koska laumasuoja edellyttää, että saadaan aikaan sellainen immuniteetti, joka voi steriloida viruksen ja vähentää merkittävästi tartuntoja.

Se merkitsisi myös sitä, että vapauttamalla rokotettujen valtavan steriloivan immuniteetin kapasiteetin – mikä vähentää tartuntatapausten määrää – voimme saada tämän aallon hiipumaan nopeasti. Myös tautitapaukset vähenisivät tämän seurauksena nopeasti, ja mikä vielä tärkeämpää ja merkittävämpää, vakavat tautimuodot vähenisivät nopeasti. Nyt tiedämme, että (keskivaikeasta) taudista toipuessaan sairastuneelle kehittyy hankittu immuniteetti, joka on pitkäaikainen ja suojaava. Ne harvat vakavat tautitapaukset, joita ilmenee, meidän on tietenkin hoidettava – niin olemme aina sanoneet.  

On tärkeää ymmärtää, että omikron toimii itse asiassa enemmän tai vähemmän elävänä heikennettynä rokotteena – ja tämä on siksi ainutlaatuinen tilaisuus. Se, että vapautamme rokotettujen sterilointikapasiteetin – sillä omikronin vastustuskyky rokotteen aikaansaamia vasta-aineita vastaan on kasvanut eivätkä nämä vasta-aineet enää pysty kilpailemaan luontaisten vasta-aineiden kanssa – meillä saattaa olla ainutlaatuinen tilaisuus saavuttaa laumasuoja tai aloittaa laumasuojan rakentaminen.

On siis hyvin, hyvin tärkeää, että jätämme aikuiset ja lapset rauhaan ja annamme viruksen levitä. Meidän ei siis pitäisi rokottaa omikronmuunnosta vastaan – eikä meidän pidä sulkea yhteiskuntaa.

Jos alamme nyt rokottaa omikronmuunnosta vastaan, viemme pois tällä hetkellä tarjolla olevan mahdollisuuden aikaansaada väestötason laumasuoja, minkä luontaisesti syntyvät vasta-aineet tuottavat. Siinä tapauksessa me aiheutamme vääränlaista painetta vasta-aineiden tuotannolle, omikronin piikkiproteiinille ja erityisesti piikkiproteiinin reseptoria sitovalle domeenille (RBD).

Tiedämme, että tämä piikkiproteiinin reseptoria sitova domeeni on jo kokenut useita tärkeitä mutaatioita. Jos siis luomme jälleen voimakkaan paineen tälle domeenille, on erittäin todennäköistä, että edistämme sellaisten varianttien syntyä, jotka pystyvät käyttämään jotain muuta reseptoria kuin ACE2:ta soluun päästäkseen. Tiedämme, että sars-CoV-2 pystyy tähän, koska se on jo nähty: sars-CoV-2 pystyy käyttämään soluun päästäkseen myös muita reseptoreita kuin ACE2:ta.

Tähän saakka tämä toinen tapa päästä soluun – tämä vaihtoehtoinen tapa päästä soluun – ei ole ollut kuitenkaan viruksen ensisijainen tapa päästä solun sisään. Virus tarvitsee kuitenkin luultavasti vain yhden tai kaksi mutaatiota, jotta näistä vaihtoehtoisista reseptoreista tulisi ensisijaisia reseptoreita viruksen reittinä soluun.

Jos rokotamme koko väestön omikronvirusta vastaan, saatamme aiheuttaa immunologista painetta viruksen tartuntakyvylle niin paljon, että sellaiset variantit, jotka kykenevät pääsemään soluun sisään vaihtoehtoisen reseptorin kautta, saavat kilpailuetua ja siten myös lisääntymisetua, minkä ansiosta niistä tulee populaatiossa hallitsevia.

Tämä on melko katastrofaalinen lopputulos, koska se tarkoittaisi, että päädymme periaatteessa sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on edelleen voimakkaasti virukseen ja reseptoria sitovaan domeeniin sitoutuvia vasta-aineita, mutta ne eivät enää pysty neutraloimaan virusta, koska virus käyttää nyt toista reseptoria sitovaa domeenia soluun tunkeutumiseen – ja tämä domeeni on erilainen kuin se, jota vasta-aineet pystyvät sitomaan.

Tällainen tilanne on itse asiassa oppikirjaesimerkki siitä, miten aikaansaadaan vasta-aineriippuvainen taudin vaikeutuminen (ADE). Se tarkoittaa siis sitä, että tällainen tilanne, jossa virus on vahvasti sitä sitovien vasta-aineiden peitossa, mutta ne eivät pysty neutraloimaan virusta, johtaa periaatteessa siihen, että viruksesta tulee entistä tarttuvampi.

Tällainen tilanne voisi todella, todella, todella suurella todennäköisyydellä aiheuttaa sellaisia katastrofaalisia seurauksia, joista olen varoittanut tämän vuoden alussa.

Tiedämme, että lääkeyhtiöt ovat jo valmistautumassa joukkorokotuksiin omikronia vastaan. Ja koska tämä voisi nöyrän mielipiteeni mukaan olla – suurella todennäköisyydellä – todellinen katastrofi – meidän on estettävä se.

Jos – tai sanoisin jollei – jollei tämän tilanteen syntymisen estämiseksi ryhdytä välittömiin toimiin, on selvää, että WHO:n organisaation päätöksentekijät ovat vastuuvelvollisia niistä kohtalokkaista seurauksista, joita tämä biologinen ihmiskoe saattaa mahdollisesti aiheuttaa. Toivon siis, että tällä kertaa otatte varoitukseni huomioon hyvin vakavasti.

Kiitos.  

Mikrobiologian ja tartuntatautien asiantuntija, virologian tohtori Geert Vanden Bossche

Kooste eri keinoista torjua koronarokotusten haittoja: https://mkrsuomi.fi/hoitokooste-koronarokotteiden-haittoihin/

Lähteet:

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/second-call-to-who-please-dont-vaccinate-against-omicron

https://mkrsuomi.fi/koronatartunnat-ennatyslukemissa/

https://mkrsuomi.fi/rokotespesialisti-bossche-varoittaa-koronarokotusten-aiheuttavan-katastrofin-haastamme-sosiaali-ja-terveysministerion-toimimaan/

https://thehighwire.com/videos/vaccine-expert-warns-of-covid-vaccination-catastrophe/

Moderna ja Pfizer aikovat tuoda markkinoille rokotteen omikronia vastaan:
https://www.israelnationalnews.com/news/322417

Rokotettujen suuret tartuntamäärät:

https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-20122021-9j51.pdf?la=da

https://nyheter.swebbtv.se/norge-80-procent-av-smittade-ar-fullvaccinerade/
https://www.israelnationalnews.com/news/321674

https://www.wionews.com/world/in-this-german-state-omicron-spreading-among-vaccinated-people-442958

Buusterirokote lisää sydänlihaksen tulehdusriskiä huomattavasti: https://www.israelnationalnews.com/news/320052

Bill Gatesin rokotebisneksistä ja aiheutuneista haitoista:

https://mkrsuomi.fi/miten-rokotuksista-tehtiin-bisnes/

https://www.fool.com/investing/2020/09/24/4-coronavirus-vaccine-stocks-the-bill-melinda-gate/

https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=annlsurvey

https://nationalpost.com/health/more-polio-cases-currently-caused-by-vaccines-than-the-wild-virus-who-report

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC6121585/pdf/ijerph-15-01755.pdf

Lue myös: