KORONA-AJAN TAITEESTA VALMISTEILLA NÄYTTELYITÄ - TEKIJÖITÄ SEKÄ TAIDETTA ETSITÄÄN!

KORONA-AJAN TAITEESTA VALMISTEILLA NÄYTTELYITÄ – TEKIJÖITÄ SEKÄ TAIDETTA ETSITÄÄN!

”Vita brevis, ars longa”

Tavoitteenamme MKR:ssä on saada aikaan näyttely korona-ajan synnyttämistä tuntemuksista ja ajatuksista taiteen keinoin ilmaisten. Kun eri tahot ovat painostukseen asti lietsoneet vain yhtä totuutta, tapaa ajatella pandemiasta, tulisi taiteen olla se kenttä joka sallii ajatusten ja kokemusten vapaan ilmaisun ilman itsesensuuria kaikissa olosuhteissa. Tämä kenttä pitää sisällään taiteelle tyypillisen intuition, tunneilmaisun, mielikuvien käytön ja kuvallisen/kirjallisen/musiikillisen ajattelun. Taiteen kirjoittamaton sääntö erityisesti modernismin myötä on ollut ettei ole yhtä ainoaa totuutta tai ratkaisumallia, vaan on yhtä monta oikeaa lähestymistapaa kuin on aiheen lähestyjääkin. Näin tulisi olla asian laita jos ja kun puhutaan taiteen vapaudesta, joka laajemmin ymmärrettynä tarkoittaa samalla ajattelun ja ilmaisun vapautta demokraattisessa yhteiskunnassa.

Haemme nyt väylää saattaa yhteen taiteilijat ja heidän sanomansa. Mielessämme on toteuttaa virtuaalinen ja konkreettinen näyttely.

Tavoitteenamme on saada aikaan virtuaalinen näyttely jossa taiteilijat eri aloilta voisivat yhdistää voimansa. Mahdollisesti voi tulla kyseeseen erilaisia huoneita joissa eri taiteilijoiden, teemojen tai vaikkapa eri tekniikoilla toteutettujen töiden kokoelmat olisivat. Upea, joskin haasteellinen virtuaalinäyttely olisi sellainen jossa katselija voisi ”liikkua” itse virtuaalisessa tilassa. Lopullinen muoto tietysti muokkaantuu vasta tehdessä.

Samaan aikaan etsintäkuulutamme sopivaa tilaa mahdolliselle konkreettiselle näyttelylle/näyttelyille. Jos tiedossasi on tällainen näyttelyyn sopiva tila, otamme vinkkejä mielellään vastaan. Tyhjä liiketila, tehdastila, kahvila tai muu yleisölle helposti lähestyttävä paikka olisi tässä tapauksessa ideaali. Tarkoituksena olisi tavoittaa tavallista kansaa, eikä synnyttää liian suurta kynnystä astua näyttelytilaan.

Kaikkein olennaisinta tietysti on sisältö: etsimme siis asiasta kiinnostuneita taiteilijoita/harrastajia taiteen eri aloilta. Kynnyksen ei tarvitse olla korkealla: kuvataiteessa voi tulla kyseeseen perinteisten tekniikoiden lisäksi videot, installaatiot, valokuvat, tilataideteokset, performanssit, lyhytelokuvat jne. Myös on tullut esille yhtenä soveltavan taiteen osa-alueena erilaiset flyerit ja tarrat joita koronapandemian aikana eri tahot ovat aikaan saaneet. Näyttelyyn sopivat myös erilaiset musiikkituotokset (äänitteet, musiikkivideot, live- taltioinnit ym.), taidekäsitöiden laaja kirjo, teatteri- ja tanssiesitykset, sketsit, sarjakuvat, pilapiirrokset sekä runot, mietelauseet, sanonnat, novellit, kirjat ym. kirjalliset tuotokset. Kaikki taide on tervetullutta (mainoksista, puvustuksesta, ruoasta stand up-, uinti-, lento-, sirkus-, cheerleading- ym.esityksiin) – ainoastaan mielikuvituksemme on rajana, jota sitäkin voimme vielä hiukan puskea eteenpäin!

Luovuus on voimavara, käyttäkäämme sitä ja jakakaamme sen kautta saatua hyvää myös muille. Rohkaisemme samalla yksilöitä ja eri tahoja ryhtymään myös omiin taide- projekteihin ja käyttämään rohkeasti kaikkia lahjoja tässä erityisessä maailman ajassa. Jos sinulla on jo verkkosivua jossa taidetta on esillä, linkkaathan sen meille.

Tämän MKR:n projektin osalta voit lähettää omia töitäsi alla olevaan osoitteeseen ja vinkata mahdollisesta näyttelytilasta. Laita viestin aihe kenttään taidelajisi. Muistathan panostaa mahdollisimman hyvään kuvan/äänen laatuun.

Laita seuraavat tiedot valmiiden töittesi mukaan:

  1. Teoksen nimi ja näyttelyssä esille tuotava tekijä-nimesi
  2. Katsojille annettavat yhteystiedot, mikäli haluat sellaiset antaa
  3. Kerro lyhyesti mitä haluaisit teoksellasi viestittää
  4. Halutessasi voit kertoa, miten teos syntyi, esim.mistä sait idean tai mikä tilanne pakotti sinut tekemään ko.työn

Lähetä työsi: mkrtiedostot@gmail.com

Terveisin MKR taide- ja kulttuurityöryhmä

Lue myös: