Britannia kielsi 5–11-vuotiaiden piikitykset

Lasten ylikuolleisuus nousussa koronainjektioiden myötä – Ruotsi ei rokota lapsiaan ja Britanniassakin rokottaminen lopetettiin

Britannia kielsi 5–11-vuotiaiden koronainjektiot

Britannia on kaikessa hiljaisuudessa lopettanut 5–11-vuotiaiden lasten koronapiikitykset 1. syyskuuta 2022 alkaen. Injektio voidaan antaa edelleen vakavasti immuunipuutteisille tai heidän kanssaan asuville lapsille.
Lapsille korona on yleensä hyvin lievä sairaus, jonka sairastaminen vahvistaa lapsen omaa immuniteettia. Edelleenkään mRNA-teknologiaan perustuvista koronainjektioista ei ole pitkän aikavälin tutkimustietoa, mutta useat tutkimukset osoittavat koronainjektioiden haittojen olevan huomattavasti suurempia kuin hyötyjen.
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on selvinnyt, että koronainjektio vaikuttaa muun muassa lapsen seksuaaliseen kehitykseen, etenkin nuorten poikien kiveksiin. Suomessakin on raportoitu tyttöjen ja naisten kuukautishäiriöiden lisääntyneet merkittävästi koronainjektion jälkeen.
Injektoiduilla lapsilla ja nuorilla on todettu myös yhä enemmän sydänlihas- ja sydänpussintulehduksia.

Erityisen hälyttävää on, että lasten kuolemat ovat lisääntyneet korkean rokotekattavuuden maissa.

Ylikuolleisuutta seuraavan EuroMOMOn tilastojen mukaan lasten ylikuolleisuus alkoi nousta vuonna 2021 viikolla 22. Nousu lasten kuolemissa alkoi heti seuraavalla viikolla sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto EMA oli hyväksynyt koronainjektion annettavaksi hätäkäyttöluvalla 12–15-vuotiaille lapsille. 

Lasten kuolemia tilastoitiin 491 odotettua vähemmän ensimmäisenä koronavuonna 2020. Heti seuraavan vuoden jälkipuoliskolla lasten ylikuolleisuus Euroopassa oli huimat 1015 lasta.

0–14-vuotiaiden lasten ylikuolleisuus Euroopassa ennen ja jälkeen koronainjektion hätäkäyttölupaa 28.5.2021
Kuva: 0–14-vuotiaiden lasten ylikuolleisuus Euroopassa ennen ja jälkeen koronainjektion hätäkäyttölupaa 28.5.2021. Onko riski koronataudista todellakin suurempi kuin rokotteesta, kun 0-19-vuotiaiden tartuntakuolleisuus oli ennen koronainjektioiden käyttöönottoa vain 0,0003 %.

Britanniassa lasten kuolemat ikäryhmässä 10–14 ovat nousseet 62 % syksystä 2021 viiden vuoden keskiarvoon verrattuna eli samaan aikaan koronainjektioiden käyttöönoton kanssa. Britannian tilastokeskuksen mukaan 5–14-vuotiaita lapsia kuoli viikolla 43 (2021) enemmän kuin tavallisesti, jopa niin paljon, että puhuttiin ylikuolleisuudesta. Lasten injektointi aloitettiin kouluissa viikolla 38.

Kuolemat koronarok vs muut rokotteet UK
Kuva: Kuolemat koronainjektion seurauksena vs. muiden rokotteiden aiheuttamat kuolemat Britanniassa.

Suuressa kanadalaisessa lastensairaalassa IWK Health Centressä Halifaxissa hoidettiin sisäpiirilähteiden mukaan jopa 27 sydänlihastulehduksesta kärsivää lasta kuuden viikon aikana, kun tapauksia oli aikaisemmin kaksi vuodessa. Sairauden esiintyvyys on tältä pohjalta laskettuna 1/1000 lasta, kun se aikaisemmin oli 1/100 000 lasta.  

Suomessa elävänä syntyneitä vähemmän kuin koskaan

Tilastokeskuksen mukaan elävänä syntyneiden lasten määrä oli Suomessa mittaushistorian pienin tammi-syyskuussa 2022. Tilastointi aloitettiin vuonna 1900. Kuolleiden kokonaismäärä kaikissa ikäluokissa oli samalla aikavälillä 4239 henkeä suurempi kuin 2021 – ollen vuonna 1945 alkaneen mittaushistorian suurin. Kehitys on sama kuin muissa runsaasti injektoiduissa maissa.

Ruotsi ei suosittele koronainjektiota lapsille

Ruotsi on päättänyt lopettaa 1.11.2022 alkaen koronainjektion suosittelun 12–17-vuotiaille. Jo tammikuussa 2022 Ruotsi päätti olla antamatta injektioita 5–11-vuotialle lapsille, koska ei ole näyttöä siitä, että injektoinnin hyödyt ylittäisivät riskit. Työikäisille ei myöskään suositella Ruotsissa neljänsiä injektioita. Tanska taas ei suosittele enää koronainjektioita alle 50-vuotiaille, ja Norja ei aktiivisesti suosittele alle 15-vuotiaille lapsille mRNA-injektioita.

Samaan aikaan Suomessa


Suomessa THL on päättänyt sallia kokeellisen koronainjektion myös alle 5-vuotiaille, jopa 6 kuukauden ikäisille lapsille. mRNA-injektion voisi antaa lapselle, jolla on mahdollisesti vakavalle koronataudille altistava perussairaus. Pienten lasten laajamittaisia koronainjektointeja THL ei pidä tällä hetkellä tarpeellisena. Suosituksen takana on Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR.

THL on vetänyt takaisin suosituksensa kaikkien 5–11-vuotiaiden lasten injektoinnista. Tällä hetkellä se suosittelee koronainjektioita riskiryhmille ja niille, joiden lähipiirissä on voimakkaasti immuunipuutteisia henkilöitä. Nuorille 12–17-vuotialle suositellaan edelleen kahta injektiota ja riskiryhmään kuuluville jopa kolmea.

Koronainjektio heikentää immuniteettia

On ristiriitaista, että koronainjektioita suositellaan juuri immuunipuutteisille, sillä koronainjektioiden ja jatkuvan injektoimisen on useissa tutkimuksissa todettu heikentävän luontaista immuniteettia. Myös THL toteaa tuoreimmissa rokotesuositusperusteluissaan, että ”tutkimuksissa on havaittu viitteitä siitä, että liian tiheästi annetut tai toistetut rokotukset voivat olla jopa haitallisia vasta-ainevasteen (Reynolds ym.) ja suojan (Chemaitelly ym.) muodostumisen näkökulmasta”.

Koronainjektion on tutkimuksissa todettu myös häiritsevän DNA:n luontaisia korjaantumismekanismeja ja kykyä tuottaa vasta-aineita erilaisille taudinaiheuttajille, mikä näkyy tällä hetkellä kasvaneena sairastavuutena ja ylikuolleisuutena.

Enemmän haittoja kuin millään muulla rokotteella

Lääkkeiden turvallisuutta valvovalle Fimealle on ilmoitettu 7.10.2022 mennessä 6459 vakavaa koronainjektioista saatua haittaa. ”Haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on: johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman, toimintakyvyn laskun tai synnynnäisen epämuodostuman.”

Eniten vakavia haittoja (4619) on aiheuttanut Pfizerin Comirnaty-injektio. Yleisiä haittoja ovat olleet esimerkiksi verisuonitukokset, sydänpysähdys, rytmihäiriöt, aivoinfarkti ja sydänpussintulehdus. Koronainjektioista on aiheutunut myös kasvohalvauksia, vyöruusua ja keskenmenoja. Lisäksi syöpä ja muut vakavat sairaudet kuten MS-tauti ovat aktivoituneet.

Vastaavaan USAn VAERS-tilastoon oli ilmoitettu toukokuun 2022 loppuun mennessä 28 312 kuolemaa, 15 568 kasvohalvausta, 4 668 keskenmenoa, 526 777 pysyvää invaliditeettia, 14 565 sydänkohtausta, 41 044 myo- ja perikardiittia ja 159 974 sairaalahoitoa vaatinutta ja 129 554 akuuttia hoitoa vaatinutta rokotehaittaa. Tilastoihin päätyy vain murto-osa tapauksista.

Herää kysymys, eikö THL ole saanut tietoa koronainjektioiden haitoista – vai eikö se välitä niistä?

Koronarokotehaittoihin kuolleita nuoria
Lue lisää rokotehaitan saaneiden tarinoita: https://www.covidvaccinevictims.com/ ja https://nzdsos.com/the-truth-project/ ja https://rapsodia.info/rokotehaitat-yhteiskunnan-vaiettu-tabu-2/ ja https://rapsodia.info/32-vuotias-sami-naukkarinen-kuoli-pfizerin-rokotteeseen-2/ ja https://rapsodia.info/koronarokotteeseen-liittyvat-kuolemat/

Koronatauti ei enää yleisvaarallinen


Suomalaiset tartuntatautilääkärit ovat ottaneet voimakkaasti kantaa koronan poistamiseksi yleisvaarallisten tartuntatautien listalta. He lähettivät marraskuussa hallitukselle ja erityisesti STM:n Krista Kiurulle kirjeen, jonka ovat allekirjoittaneet Suomen johtavat tartuntatautilääkärit.

Koronasta on tullut lääkäreiden mukaan yleiskuvaltaan samankaltainen hengitystieinfektio kuin muistakin hengitystieinfektioista, esimerkiksi influenssasta ja RS-virustaudista. Lääkärien mielestä suurien summien upottaminen tehottomiin koronatoimiin, testaukseen ja injektioihin muun sairaanhoidon kustannuksella ei ole miltään kannalta katsottuna järkevää.

”Esimerkiksi työikäisen väestön laaja koronavirustestaus aiheuttaa kustannuksia, mutta ei tuo terveyshyötyä verrattuna taudin toteamiseen edullisella kotitestillä. Terveydenhuolto on kuormittunut pandemian aikana kertyneen hoitovelan vuoksi, ja henkilökuntaa on yhä kiinnitettynä myös koronavirusneuvontaan ja koronarokotuksiin”, lääkärit kirjoittavat.

”Asiantuntijoista koostuva sosiaali- ja terveysministeriön alainen tartuntatautien neuvottelukunta on hiljattain yksimielisesti todennut, ettei SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama infektio enää täytä yleisvaarallisen tartuntataudin kriteereitä. Yhdymme neuvottelukunnan näkemykseen ja esitämme, että koronavirustaudin yleisvaarallinen status poistetaan välittömästi.”

Lääketieteessä on myös aina tiedetty, ettei jatkuvasti muuntuvia flunssaviruksia voi rokottaa pois. Miksi se on nyt unohdettu?


Lähteet


Britannia:
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-covid-19-vaccination-for-children/coronavirus-covid-19-vaccine-for-children-aged-5-to-15/
https://rairfoundation.com/great-britain-excess-mortality-among-children-after-vaccine-rollout/?fbclid=IwAR0KSEjC9D5lOwYvdGSFAWgJAA5FKBb_r7uO1uuzGeFfQlYBYUt_y_wMLBk
Lasten rokotehaitat – poikien seksuaalinen kehitys, sydänlihastulehdukset, kuukautishäiriöt:
https://www.850wftl.com/video-naomi-wolf-covid-vaccines-affected-sexual-development-in-boys/
https://dailyclout.io/uk-bans-covid-19-drug-for-children-naomi-wolf-explains-video/
https://vaccineinjurynews.com/2022-11-10-study-pfizer-covid-vaccine-myocarditis-in-children.html
https://vaccineinjurynews.com/2022-11-18-nbc-news-now-admits-covid-vaccines-linked-to-myocarditis.html
https://stevekirsch.substack.com/p/myocarditis-in-kids-under-18-cases
https://stevekirsch.substack.com/p/the-health-crisis-in-vaccinated-kids
https://rumble.com/v1mszqu-are-the-kids-ok.html
https://stevekirsch.substack.com/p/my-latest-email-to-the-cdc-notifying
https://worldcouncilforhealth.org/safer-to-wait/
https://yle.fi/uutiset/3-12306294

Lasten ylikuolleisuus:
https://injektiopiikki.com/2022/09/16/lasten-mrna-injektioiden-aloittamisen-jalkeen-raju-ylikuolleisuuden-kasvu-euroopassa-tanska-ja-englanti-rajoittaa-mrna-injektion-saatavuutta/
https://rumble.com/v1v4v6m-146-rauli-mkel-mist-ylikuolleisuus-johtuu.html https://twitter.com/DiedSuddenly_/status/1591866271464923142?s=20&t=vlmvQaVINeKJasnHCgATew
https://rairfoundation.com/great-britain-excess-mortality-among-children-after-vaccine-rollout/?fbclid=IwAR0KSEjC9D5lOwYvdGSFAWgJAA5FKBb_r7uO1uuzGeFfQlYBYUt_y_wMLBk
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/e/e0/Map01_Excess_Mortality_2022_Sep.png
https://injektiopiikki.com/2022/11/18/se-mista-ei-voida-puhua-siita-taytyy-vaieta/
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b30bc324-aa19-4e24-8017-24fc2bc5069e

Vastasyntyneiden kuolemat lisääntyneet Skotlannissa:
https://healthimpactnews.com/2022/prenatal-and-neonatal-infant-deaths-skyrocket-worldwide-since-covid-19-vaccines-started/
https://www.heraldscotland.com/news/20137268.investigation-launched-amid-second-unusual-spike-neonatal-deaths-scotland/
https://summit.news/2022/05/16/investigation-launched-after-mystery-surge-in-deaths-of-newborn-babies/

Koronainjektioiden haitallisuus:
https://pelastetaansuomenlapset.fi/avoin-kirje-kiistattomasta-todistusaineistosta-covid-19-injektioiden-tehottomuudesta-vahingollisuudesta-ja-tappavuudesta/
https://mkrsuomi.fi/tiedekooste-yli-tuhat-tutkimusta-kertoo-koronarokotteiden-olevan-vaarallisia/
https://mkrsuomi.fi/kuolleisuus-noussut-suomessa/
https://rapsodia.info/tamara-tuuminen-kempen-podcastissa-miten-koronapiikit-oikein-toimivat-2/
https://tekniikanmaailma.fi/toistuvat-tehosterokotteet-voivat-heikentaa-ihmisen-immuunijarjestemaa-euroopan-laakeviranomainen-varoittaa/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X
https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z?fbclid=IwAR3llj1Ln-ZaCnBhgyzE2QjJWXLAnqdm12G5fR4nKfeFE97ofDB4CkvuEZc
https://newstarget.com/2022-05-09-mrna-vaccines-increase-death-risk-other-causes.html
https://rumble.com/v1wcesu-died-suddenly-full-documentary-not-suitable-for-children.html
https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-2-rokotehaitoista/

Pohjoismaat:
https://thl.fi/documents/533963/5860112/THLn+suositus+ja+perustelut+syystalven+ja+neljannen+koronarokoteannosten+kohderyhmista.pdf/6c289d11-36f2-0fbe-1fc2-2cda2528a692?t=1668588062627
https://www.reuters.com/world/europe/sweden-decides-against-recommending-covid-vaccines-kids-aged-5-12-2022-01-27/
https://www.newsweek.com/denmark-aims-end-covid-vaccine-campaign-wont-give-boosters-children-1678389
https://cphpost.dk/?p=135112
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/danish-paediatricians-question-covid-19-jab-for-children-after-norwegian-decision/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/barn-och-ungdomar/
https://yle.fi/a/74-20005560
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/41a98888-ebed-4df0-accf-459d4e37d257

Koronarokotekorruptio:
https://injektiopiikki.com/2022/10/21/euroopan-komissiota-ja-ursula-von-der-leyenia-tutkitaan-rikoksista/
https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-pfizer-eu-prosecutors-office-opens-investigation-into-covid-vaccine-purchases/
https://www.fimea.fi/-/euroopan-laakevirasto-puoltaa-koronavirusrokotteiden-kayton-laajentamista-yha-nuoremmille

Lue myös: