Ketä äänestäisin Aluevaaleissa? – Puolueettoman MKR:n työryhmien pohdintoja politiikan kehittämiseksi

MKR Tiedote 23.1.2022

KETÄ ÄÄNESTÄISIN ALUEVAALEISSA?

Jokainen vaali on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon laajemmin. Kuten markkinataloudessakin, asiakas voi aina äänestää jaloillaan. MUTTA silloin täytyy antaa ääni sellaiselle, joka on oikeasti erilainen vaihtoehto. Esimerkkinä: jos asiakas joka ei pidä ympäristön saastuttamisesta vain vaihtaa rahojensa saajaksi toisen ympäristöä tuhoavan yrityksen, mikään ei muutu. Sama on politiikassa: jos vain vaihtelet ääniäsi puolueiden välillä, jotka molemmat lupaavat ihmisten etua, mutta päätöksissään toimivat aina sitä vastoin, mikään ei muutu.

Toinen tärkeä asia ymmärtää on puoluekuri. Puoluekuri on rakenteellisen korruption näkyvä osa. Puoluekuri on laitonta, mutta silti sitä käytetään erittäin laajalti rajoittamaan päättäjien itsenäistä toimintaa ja estämään heitä ajamasta äänestäjiensä etuja. Vaikka äänestäisin erittäin pätevää ja luotettavaa ehdokasta, jos hänen puolueensa käyttää laitonta puoluekuria, ääneni hyvin todennäköisesti päätyy toimimaan minua vastaan. Rehellisellä ehdokkaalla puoluekuri-painostuksen kohdatessaan on vaihtoehtoinaan joko luovuttava rehellisyydestään ja periaatteistaan tai sitten päättäjän ura puolueessa loppuu hyvin nopeasti.

Miten löytää hyvä puolue?
Entä ketä äänestäisin Aluevaaleissa?
Moni miettii näitä kysymyksiä ja lisäksi ehkä sitä, että
”Mitä ihmettä Aluevaaleissa oikein äänestetään?”
– Tiivistetysti
: Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisestä.

Lisätietoa ja varsinkin monenlaisia näkemyksiä saat esim MKR:n järjestämästä Aluevaalit -keskusteluilta -videotallenteesta: https://www.youtube.com/watch?v=rx9SYdZCjlk

  • Kenellä miettimistäsi ehdokkaista olisi paras osaaminen Hyvinvointialueissa päätettäviin asioihin
  • Tunnetkö ketään henkilökohtaisesti tai muuten, jotta voit luottaa sanojen pitävän teoissakin?
  • Millaiset näytöt miettimilläsi puolueilla on lupausten ja käytännön tekojen suhteen?
  • Millainen suhde puolueilla on korruptioon ja laittomaan puoluekuriin ja millaisen painoarvon annat tälle?
    Jos viimeinen asia on tärkeä, kannattanee miettiä ensin luotettava puolue ja vasta sen jälkeen sopivin ehdokas. Uskalla kyseenalaistaa aiemmat valintasi, pohdi laajasti ja kuuntele sydämesi ääntä.

Käy siis äänestämässä, seuraa äänesi vaikutusta ja mieti sen pohjalta miten toimia seuraavissa vaaleissa

PUOLUEETTOMAN MKR:N TYÖRYHMIEN POHDINTOJA POLITIIKAN KEHITTÄMISEKSI

Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR ja Paremman Suomen työryhmät ovat pohtineet monenlaisia keinoja politiikan kehittämiseksi laajemminkin.

Nykytilanne ja ongelmat

Nykytilanteelle on tyypillistä kansalaisten passiivisuus ja irtautuminen päätöksenteosta. Koemme, että puolueiden johto yhdessä median kanssa muokkaa ihmisten ajattelua haluamaansa suuntaan ja saa kansalaiset uskomaan, että valitut edustajat toimivat joka tilanteessa kansalaisten parhaaksi.  Kansalaisten usko omaan voimaan ja kykyyn käsitellä ongelmia on hiipunut.

Päätöksenteossa kuunnellaan samoja asiantuntijoita, riippumattomien asiantuntijoiden ääni vaiennetaan ja sensuroidaan. Päätösten taustoilla on vaikuttajia ja poliittista lehmänkauppaa, jotka jäävät hämärän peittoon.  Puolueissa ei suosita itsenäistä ajattelua, vaan valitut edustajat joutuvat alistumaan puoluekuriin. Ennen vaaleja media antaa näkyvyyttä vain suosimilleen edustajille. Edellä esitetyn perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että politiikka on korruptoitunutta eikä toimi demokratian edellyttämällä tavalla.

Kansanäänestyksen järjestämistä ei pidetä tarpeellisena tärkeissä koko kansakuntaa koskevissa ja jopa itsenäisyyttä uhkaavissa asioissa (Eu:n elvytyspaketti, Euroon siirtyminen). Kansalaisaloitteet eivät yleensä johda lainvalmisteluun ja medialla on valtavan suuri valta valita agendansa mukaan, mikä aloite saa näkyvyyttä ja mikä ei lainkaan.

Tulevaisuus ja ratkaisuideoita

Kansalaisia koskeva päätöksenteko tulee olla läpinäkyvää ja kaikki päätöksentekoon taustalla vaikuttavat asiat tulee kertoa puolueettomasti kansalaisille.  Päätöksenteossa on kuunneltava riippumattomia asiantuntijoita. Kaikki kuhunkin päätettävään asiaan liittyvä tieto tulee tuoda esille totuutta kunnioittaen. 

Kansalaisten mielipide tärkeissä, koko kansakuntaa koskevissa asioissa otetaan huomioon esim. kyselyiden ja kansanäänestysten avulla. Kansalaisten tekemät lakialoitteet käsitellään ja ellei niitä viedä eteenpäin, on annettava  totuudenmukainen ja ymmärrettävä peruste hylkäämiseen. Kansalaisia kannustetaan tekemään aloitteita, koska kansalaisten kokemusasiantuntijuutta arvostetaan. 

Luodaan muutoinkin  kansalaisten mielipidettävä arvostava, yhteistyön ja yhteisöllisyyden ilmapiiri. Paikallistason asioissa kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä esim. kansankokouksissa. Luodaan järjestelmä, missä kansalaiset voivat seurata valitsemiensa edustajien käyttäytymistä kunkin asian osalta.

Poliittisissa keskusteluissa suositaan vuoropuhelua ja vältetään kilpalaulantaa, ei myöskään anneta katteettomia lupauksia. Ehdokkaiden on keskityttävä kansalaisten asioiden ajamiseen ja heidän kuuntelemiseen,  ei poliittisen uran luomiseen. Puoluekuri kielletään, koska valittujen edustajien on toimittava parhaan asiantuntemuksensa ja omantuntonsa mukaan. Kaikenlaiselle korruptiolle asetetaan nollatoleranssi.

Toivottavasti sait näistä ajatuksia miten käyttää ääntäsi Paremman Suomen luomiseksi 🙂

Ystävällisin Terveisin

MKR Tiimi & Paremman Suomen työryhmät
www.mkrsuomi.fi

Lue myös: