VASTINE: Geeniteknologiset koronarokotteet aiheuttivat terveyskatastrofin

NÄMÄ LÄÄKETIETEEN AMMATTILAISTEN KOOSTAMAT TIEDOT OVAT VAPAASTI KÄYTETTÄVISSÄ JA JULKAISTAVISSA SUOMALAISTEN HYVÄKSI:
JAA ARTIKKELI: www.mkrsuomi.fi/sk-vastine-terveyskatastrofi
– LATAA PDF:
https://mkrsuomi.fi/wp-content/uploads/2024/03/VASTINE-LAHDEVIITTEINEEN-Geeniteknologiset-koronarokotteet-aiheuttivat-terveyskatastrofin-laakari-Mikael-Kivivuori.pdf

VASTINE

Geeniteknologiset koronarokotteet aiheuttivat terveyskatastrofin

Satakunnan Kansan uutinen 3.2.2024 ”Koronarokotteista ei tullut kansanmurhaa” oli vahvasti ristiriidassa todellisuuden kanssa. Tiedonlähteiden, THL:n ja Fimean vahvat taloudelliset sidonnaisuudet lääketeollisuuteen näkyivät mRNA-rokotteiden riskien ja ongelmien peittelynä. Seuraavassa lyhyt kooste aiheesta.

Monimutkaista ja vaarallista geeni- ja nanoteknologiaa sisältävät kokeelliset mRNA-injektiot (=koronarokotteet) aiheuttavat rokotetuilla todistetusti kymmenittäin erilaisia sairauksia ja pahentavat jo olemassa olevia, joihin ihmiset usein kuolevat. Tällöin koronarokotteet ovat joko perus- tai myötävaikuttava kuolinsyy.

Yli 1000 vertaisarvioitua, riippumatonta tutkimusta osoittaa, että kuolemia aiheuttavat juuri uutisessa mainitut sydäntapahtumat ja kasvaimet, neurologiset vaivat sekä monet muut sairaudet. Tämä ilmenee jo Pfizerin omista papereista.  Mm. syöpäkasvaimia ilmenee poikkeuksellisen nuorilla, ja niiden kasvunopeus on monesti lisääntynyt. THL:n tilastoista näkyy sairaustapausten määrän valtava kasvu rokottamisen jälkeen ja Fimean tilastoissa taas ennätysmäiset rokotehaitat.

Suomessa on nyt kertynyt järkyttävä, yli 15 000 hengen ylikuolleisuus kesästä 2021 eli toisesta mRNA-injektiokierroksesta lähtien. Koronakriisin aikana ennen rokotuksia ei ylikuolleisuutta ollut lainkaan. Yhä useammat julkaistut ruumiinavauksiin perustuvat patologiset tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden koronarokotteen ja kuoleman välillä. (Immunohistologista tekniikkaa käyttäen on mm. mahdollista osoittaa, onko tulehdusmuutos, esim. aivoissa tai sydämessä, peräisin rokotteesta vai Covid-19-infektiosta).

Monissa maissa rokotuskierroksia seuraavat selkeät nousut kuolleisuudessa. Marraskuussa 2023 viimeisimmän injektiokierroksen jälkeen ylikuolleisuutemme oli Euroopan korkein 40,5 %! Myös syntyvyys on romahtanut 9 kk mRNA-rokotusten jälkeen, jolloin terveyskatastrofista ja kansamurhasta puhuminen lienee jo oikeutettua.

Geeniteknologisista koronarokotteista sairastuneilla ja läheisensä menettäneillä on oikeus hakea korvauksia menetyksestä. Kyseessä on rikos, jossa ihmisten terveydellä liikevoiton vuoksi leikkineet on laitettava oikeuden eteen, jottei vastaava toistu enää koskaan.

Koska osa sairauksista etenee ja kuolemantapauksia ilmenee vuosien mittaan, toivomme median aloittavan laajat uutisoinnit mRNA-koronarokotteiden ongelmista. Nyt on tärkeää estää loput turhat sairastumiset ja kuolemat. Jokaisen mRNA-rokotetun olisi hyvä aloittaa elimistön puhdistaminen tästä riskialttiista geeni- ja nanoteknologiasta. Ilmaisia hoito-ohjeita on lähdeviitteissämme, mutta toivomme valtiovallalta välittömästi resursseja ja lääkäreiden koulutusta täsmällisempään hoitoon.

Mikael Kivivuori
Lääkäri

Lääketieteellinen tarkastus: Seppo Sutinen, patologian erikoislääkäri ja dosentti emeritus, LKT

VASTINE LÄHDEVIITTEINEEN: www.mkrsuomi.fi/sk-vastine-terveyskatastrofi

————————————————————————————————————–

LÄHDEVIITTEET:

– Priorisoitu suomennettuja tiedeartikkeleita, sisältävät linkit alkuperäisiin tutkimuksiin yms


TIEDEKOOSTE: Lääkäri Mikael Kivivuoren tiedekooste geeni- ja nanoteknologisten mRNA-koronarokotteiden turvallisuusriskeistä ja -ongelmista, satoja lähdeviitteitä kategorioittain: https://mkrsuomi.fi/tiedekooste-koronarokotteiden-turvallisuusriskeista/

VIRANOMAISET: Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestön kirjeenvaihdossa 2021-2023 terveysviranomaistemme kanssa tulee räikeästi näkyviin koronarokotehaitta-kysymysten kiertely ja vastaamattomuus, tietämättömyys mRNA-rokoteampullien sisällöstä ja vaikutuksista sekä toimintavastuiden välttely niin THL:n, Fimean kuin STM:n taholta

https://pelastetaansuomenlapset.fi/kirjeenvaihto/

ROKOTEVALMISTAJAT: Modernan äärimmäisen monimutkaista geeni- ja nanoteknologiaa sisältävä mRNA-rokote valmistui heidän oman ilmoituksensa mukaan YHDEN viikonlopun aikana!
Tällaiset saavat pohtimaan joko turvallisuutta tai sitten etukäteen valmisteltua rikosta…

https://www.verkkouutiset.fi/a/koronarokote-oli-valmis-jo-ennen-kuin-pandemia-ehti-alkaa/#782cdea2


VIRANOMAISET: Riippumattomien PSL-lääkäreiden ja tutkijoiden kritiikkiä epätieteellisiin THL:n julkaisuihin koronarokotekuolleisuudesta
https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2022/12/PSL-8.-kirje-29.11.22-THL-Tietopyynto.pdf

VIRANOMAISET: THL:n ja Fimean sidonnaisuudet lääketeollisuuteen, korruptio ja epäluotettavuus
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/erikakeski-korhonen/thl-fimea-ja-institutionalisoidut-kytkokset-laakeyhtioihin/

VIRANOMAISET: Koronarokotteista sateli haittailmoituksia ennätystahtiin – ”Edes Pandemrixin kohdalla ei nähty vastaavaa” – Niitä tulee ovista ja ikkunoista, valtavat määrät. Tämä on täysin ennennäkemätön tilanne, kertoo lääketurvallisuusyksikön päällikkö Liisa Näveri Fimeasta.
– Miksi Lääketurvallisuuden vastuuviranomainen Fimea ei (ole) tehnyt mitään kansalaisten suojelemiseksi?
– Miksi kansalaisia ohjeistettiin olemaan tekemättä rokotehaittailmoituksia?
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4241500

TILASTOT: Fimean omissa tilastoissa ennätysmäiset ilmoitetut koronarokotehaitat
Harvardin tutkimuksen mukaan vain 1% aiemmista rokotehaitoista tunnistetaan ja ilmoitetaan haittarekisteriiin, joten koronarokotesairauksia mahdollisesti yli 100 000 suomalaisella

https://www.fimea.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista

TIEDEDEBATTI: THL, Fimea, STM ja Rokotetutkimuslaitos eivät uskaltautuneet tieteelliseen väittelyyn koronakriisistä (sisältäen mRNA-koronarokotteiden turvallisuusriskit) – haastajana lääketeollisuuden rahoituksesta riippumattomat lääkärit ja asiantuntijat (mm. lääkäri Mikael Kivivuori)
https://mkrsuomi.fi/nyt-ratkeaa-kenella-on-suomessa-paras-korona-asiantuntijuus-riippumaton-asiantuntijaryhma-mkr-haastaa-thln-tiededebattiin/

TILASTOT: THL:n mukaan geeniteknologisten koronarokotteiden käyttöönoton jälkeen alkoi valtava sairastavuuden kasvu, erityisesti rokotteen yleisimmissä haittavaikutus-sairauksissa:
Avohilmo: Työterveyshuollon ICD-10-diagnoosit palveluntuottajittain

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus17/fact_ahil_perus17?row=diagnoosi-121105&column=aika-87596

THL on muokkaillut tietokantojaan jälkikäteen, jottei mRNA-rokotehaitoiksi tieteellisten tutkimusten ja ajallisen yhteyden myötä sopivien sairauksien kasvu näkyisi niin selvästi
(mm. Kelan sairaspäivärahojen räjähdysmäinen kasvu mRNA-rokotusten alettua sopi yksi yhteen THL:n alkuperäisten tilastojen kanssa – THL:n selitykset muokkailusta eivät ole uskottavia)
https://injektiopiikki.com/2022/02/03/tammikuu-2022-red-alert/
https://injektiopiikki.com/2022/02/09/thl-tietokantaa-on-muokattu-vuosien-ajalta-suuri-nollaus/
https://injektiopiikki.com/2023/02/20/thl-tilastot-muuttuivat-taas-pitaako-olla-huolissaan/

TUTKIMUSKOOSTE (suomeksi): Lääketeollisuuden rahoittamat tutkimukset yleensä kertovat mitä rahoittaja haluaa, mutta jo tammikuussa 2022 oli toteutettu ja julkaistu myös yli tuhat riippumatonta tieteellistä tutkimusta koronarokotteiden aiheuttamista sairauksista – näistä osa johtaa kuolemaan ennemmin tai myöhemmin – joten on tärkeä diagnosoida geeni/nanoteknologian aiheuttamat sairaudet, jotta pystytään hoitamaan tehokkaasti https://mkrsuomi.fi/tiedekooste-yli-tuhat-tutkimusta-kertoo-koronarokotteiden-olevan-vaarallisia/


SYY-YHTEYS: Erikoislääkärin arvio mRNA -koronarokotteiden (mRNA-COVID-19) ja terveyshaittojen välisestä yhteydestä: miten kausaliteetti todetaan

https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2023/12/mRNA-koronatokotteiden-ja-terveyshaittojen-valinen-yhteys.pdf

TUTKIMUSKOOSTE: jo yli 3500 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta geeniteknologisten mRNA-injektioiden aiheuttamiksi epäillyistä haittavaikutuksista/sairauksista
https://react19.org/science

TUTKIMUSKOOSTE: yli 1000 tieteellistä vertaisarvioitua tutkimusta/tiedeartikkelia mRNA-koronarokotteiden haitoista sairauskategorioittain järjestettynä ja osin valokuvilla varustettuna
Trozzi M. Organized library of more than 1000 peer reviewed articles showing

that Covid-19 vaccines are harmful. 28.9.2023.

https://drtrozzi.org/2023/09/28/1000-peer-reviewed-articles-on-vaccine-injuries/.

SYDÄNTAPAHTUMAT Kardiologit päätyvät samaan johtopäätökseen mRNA-koronarokotteiden sydänhaitoista

https://mkrsuomi.fi/kardiologit-paatyvat-samaan-johtopaatokseen-koronarokotteiden-sydanhaitoista/ kts. myös lähdeviite sydänlihastulehdus-ruumiinavauksista


KASVAIMET Syöpälääkärin kooste mrna-rokotteista – vihdoinkin apua ”turbosyöpien” hoitoon https://mkrsuomi.fi/syopalaakarin-kooste-mrna-rokotteista-vihdoinkin-apua-turbosyopien-hoitoon/

ROKOTEVALMISTAJAT Totuus paljastuu oikeuden päätöksellä – viranomaiset eivät voi enää salata Pfizerin rokotetietoja https://mkrsuomi.fi/pfizerin-asiakirjat-julkiseksi/

ROKOTEVALMISTAJAT Pfizerin 170-sivuinen kooste koronarokotteiden haittavaikutuksia:

https://mkrsuomi.fi/wp-content/uploads/2022/12/Pfizer_postmarketingdata_22_170sivua.pdf

ROKOTEVALMISTAJAT Pfizerin 38-sivuinen kooste koronarokotteiden haittavaikutuksia:

https://mkrsuomi.fi/wp-content/uploads/2022/12/Pfizer-document-38-sivua.pdf

TILASTOT Korrelaatiota rokotemäärän, piikitysten ja kuolleisuuden välillä Iso-Britanniassa https://injektiopiikki.com/2023/12/09/pommi-yhdistyneen-kuningaskunnan-kansallinen-tilastokeskus-ons-julkaisi-kuolleisuustiedot-rokotustilanteen-mukaan/

TIEDEKOOSTE: Miksi mRNA-koronarokotetun ruumiinavaus on hyvä tehdä – Ohjeistusta myös patologeille, mitä kaikkea pitäisi tutkia, jotta mRNA-rokotteen aiheuttamat kuolinsyyt löytyvät

https://www.researchgate.net/publication/372365662_Why_request_an_autopsy_after_the_death_of_a_person_vaccinated_with_a_messenger_RNA_vaccine_against_COVID-19

TUTKIMUSKOOSTE: Vertaisarvioiduista ruumiinavaustutkimuksista, joissa oli epäiltynä kuolinsyynä mRNA-koronarokotteiden aiheuttama haittavaikutus sydänlihastulehdus
Autopsy findings in cases of fatal COVID-19 vaccine-induced myocarditis

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38221509/


TUTKIMUS: Ruumiinavaustutkimus, joka suosittelee tarkempia tutkimuksia koronarokotettujen kuolemien syy-yhteyden selvittämiseksi

Postmortem investigation of fatalities following vaccination with COVID-19 vaccines
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8482743/ 

VIRANOMAISET: Lääkärit pohtivat Suomen viranomaisten vastuutonta toimintaa ja mRNA-rokotettujen täysin (tahallisestikin) puutteellisia ruumiinavauksia:
Halutaanko Suomessa oikeasti selvittää, kuoliko ihminen COVID-injektioiden haittavaikutuksiin?
https://pelastetaansuomenlapset.fi/halutaanko-suomessa-selvittaa-kuoliko-ihminen-covid-injektioiden-haittavaikutuksiin-jos-ei-niin-miksi-ei/

TILASTOT ylimääräiset kuolemat seuraavat koronarokotuskierroksia lukuisissa tutkituissa maissa https://positv.fi/uutisartikkelit/posi-tvn-uutiset-ennusti-ylikuolleisuuden-kasvun-oikein/

TILASTOT: Syntyvyyden lasku Euroopassa
Suomessa mRNA-rokotusten huippua seuraa 9 kk päästä alkanut romahdus syntyvyydessä,
2022 yli 10% lasku elävänä syntyneissä verrattuna keskiarvoon 2019-2021
Hagemann R, Lorre U, Kremer H-J. Decline of live births in Europe. 25.8.2022.

https://www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Geburtenrueckgang-Europe-EN.pdf

VIRANOMAISET Miksi STM salli korona-“rokotukset” ilman tietoa niiden vaikutuksista hedelmällisyyteen?
https://pelastetaansuomenlapset.fi/miksi-stm-salli-korona-rokotukset-ilman-tietoa-niiden-vaikutuksista-hedelmallisyyteen/

TIEDELUENNOT: Suomen Koronarokotehaittakonferenssi ”On aika puhua” järjestettiin kesäkuussa 2023, potilaiden ja lukuisten lääkärien luennot ilmaiseksi katsottavissa
https://mkrsuomi.fi/helsingin-koronarokotehaittakonferenssi/
www.rokotehaitta.info
https://positv.fi/videot/y59-rokotehaitta-konferenssi/

TILASTOT: Kumulatiivinen ylikuolleisuus Suomessa
Alkoi kesällä 2021, geeniteknologisten mRNA-rokotusten toisen kierroksen jälkeen, edeltävästi edes koronakriisin pahimpina aikoina Suomessa ei ollut yhtään ylikuolleisuutta.
Syksyllä 2023 jo yli 15 000 turhaa kuolemaa, pikkuhiljaa lähestytään 20 000 kuolemaa, joita viranomaiset eivät ole pystyneet selittämään kuin helposti kumottavilla valheilla. Järkyttävästä terveyskatastrofista ja jopa kansanmurhasta puhuminen ei ole enää liioittelua.
https://www.mortality.watch/explorer/?c=FIN&t=deaths_excess&ct=monthly&ce=1&v=2

TILASTOT: Euroopan ylikuolleisuus: Suomessa marraskuussa 2023 Euroopan korkein lukema 40,5% ja ainoastaan vähän rokottaneilla mailla alikuolleisuutta
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics https://twitter.com/IPiikki/status/1747370279003623866?t=fhzj06mbGufm_4vn7WegVQ&s=08

RIKOSASIA  Eri maiden lääkärit pohtivat Tukholman Kansainvälisessä Pandemiakonferenssi miksi meille valehdeltiin koronasta ja rokotteista, lääkärit kannustavat oikeusjuttuihin (kohta 10:30) https://positv.fi/videot/lehdistotilaisuus-lakaruppropettin-seminaarista-tukholmasta/


RIKOSASIA Corona Investigative Committee johtajanaan lakimies Reiner Fuellmich keräsi laajasti todisteita ja asiantuntijalausuntoja ja suoritti Grand Jury -tyylisen esioikeudenkäynnin malliksi oikeusjutuille eri maiden koronaplandemia- ja koronarokoterikosten käsittelyyn https://mkrsuomi.fi/julkisen-mielipiteen-tuomioistuin/

HOITOKOOSTE: Suomennettuja ilmaisia hoito-ohjeita ja elimistön puhdistusohjeita geeni- ja nanoteknologisten koronarokotteiden haittoihin ja terveysriskien ehkäisyyn – päivittyvä kooste
https://mkrsuomi.fi/hoitokooste-koronarokotteiden-haittoihin/

Lisätiedot ja yhteys muihin riippumattomiin mRNA-rokotusten asiantuntijoihin Suomessa:
mikael.kivivuori@gmail.com

JAA ARTIKKELI: www.mkrsuomi.fi/sk-vastine-terveyskatastrofi
LATAA PDF:
https://mkrsuomi.fi/wp-content/uploads/2024/03/VASTINE-LAHDEVIITTEINEEN-Geeniteknologiset-koronarokotteet-aiheuttivat-terveyskatastrofin-laakari-Mikael-Kivivuori.pdf

Lue myös: