MITEN TOIMIA JOS LASTA PAKOTETAAN MASKEIHIN JA ROKOTTEISIIN? – KORONAKRIISIN RATKAISURYHMÄ MKR:LTÄ OHJEET KOULULAISTEN VANHEMMILLE

Tiedote  18.10.2021   
 MKR – Moniammatillinen koronakriisin ratkaisuryhmä (www.mkrsuomi.fi)


MITEN TOIMIA JOS LASTA PAKOTETAAN MASKEIHIN JA ROKOTTEISIIN?
– KORONAKRIISIN RATKAISURYHMÄ MKR:LTÄ OHJEET KOULULAISTEN VANHEMMILLE

Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR pyrkii tuottamaan ja levittämään parannuskeinoja eri koronaepidemian ongelmiin.
Nyt me MKR:ssä olemme kasanneet vanhempien tarpeesta nousseen info-paketin oppilaiden vanhemmille/huoltajille, opettajille ja rehtoreille koskien koronarokotuksia ja koronarajoituksia. Tämä tarve on noussut vanhempien huolesta ja paketti on tarkoitettu heidän hyödynnettäväkseen sekä yleisesti jaettavaksi. Ohjepaketti koostuu kahdesta osiosta: Koululaisten vanhemmille 1 – Rokotteista ja Koululaisten vanhemmille 2 – Maskeista. Vanhemmille toteutetut materiaalit on tehty yhteistyössä Parents For Freedomin kanssa

KORONAROKOTUKSET RIKKOVAT LAKIA JA PELOTTAVAT VANHEMPIA

Infopakettien ensimmäiseen osioon on kasattu yhteen rokotteeseen liittyvää tietoa, jota ei välttämättä virallista tietä ole saatavissa/löydettävissä, mutta josta huoltajan mielestämme olisi hyvä olla tietoinen. Keskeisenä näkökulmana on näkemys siitä, että lapsipäätäntänä läpi vietävä rokotusohjelma on ristiriidassa huoltajuuslain kanssa. Huoltajuuslakiin nojaten vanhemmalla on yhä oikeus ottaa vastuu lapsen rokotuspäätöksestä (HolhTL23§, HolhTL24§ ja Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 4§). Useat vanhemmat ovat olleet kauhuissaan ja voimattomia, kun lapsia on houkuteltu ja manipuloitu rokotettavaksi. Lasta ei mielestämme pidä ottaa mukaan kokeelliseen lääkeprojektiin vain ”suojataksemme aikuisia” – se on moraalitonta, eikä koronarokote muutenkaan suojaa tartunnalta tai estä viruksen levittämistä. Lasten kokeellinen rokottaminen rikkoo myös lukuisia lakeja sekä Natsien hirmuisien ihmiskokeiden synnyttämää Nürnbergin säännöstöä. Näihin liittyen  infopaketti sisältää mm. rokotuskieltolomakkeen, jolla huoltaja voi kieltää lapsensa rokotuksen.

ENNÄTYSMÄÄRÄ KUOLEMIA JA VAMMAUTUMISIA KORONAROKOTTEISTA

Riippumatonta tiedettä koronarokotteista ja niiden ominaisuuksista on suomeksi ansiokkaasti tuonut esiin riippumaton lääkäriryhmä https://pelastetaansuomenlapset.fi.

Asia on sikäli erityisen vakava, että ”rokote” joka on nyt käyttöönotettu, sisältää aivan uudenlaista geeniteknologiaa (mRNA) ja on hyvin puutteellisesti testattu alle 16- vuotiailla lapsilla. Ja mikä pahinta, pitkän aikavälin kliiniset tutkimukset ovat täysin tekemättä: normaalisti niihin menee aikaa minimissään 4, keskimäärin 11 vuotta. Pfizerin (Comirnaty) rokotteen osalta nämä tutkimukset valmistuvat 2023. Rokotettu voi myös sairastua covid-19 tautiin ja levittää tautia. Korona-rokotteista on Suomessa jo tähän mennessä tullut ennätysmäärä lyhyenkin aikavälin haittailmoituksia (4360), mukana vakavia haittoja (2982) ja myös rokotteeseen liittyviä kuolemia (125). Käsittelyä on odottamassa 13 800 ilmoitusta! (Lääkäturvallisuusvirasto FIMEA 7.10.2021) Nämä seikat yhdessä sen tosiasian kanssa, ettei Suomessa yksikään lapsi ole kuollut koronaan, saavat aikaan syvän huolen siitä onko lapsen rokottaminen 1. tarpeellista, 2. turvallista ja 3. eettisesti oikein.

LAPSIA SYRJITÄÄN JA KIUSATAAN TIETEENVASTAISEN MASKISUOSITUKSEN VUOKSI

Toinen osio MKR:n Infopaketista koostuu lähinnä koronarajoitusten synnyttämistä huolenaiheista vanhemmissa. Se sisältää mm. lapsen maskivetoomukset sekä kirjeen opettajalle ja rehtorille. Mielestämme maskisuositusta on tulkittu liian usein maskipakkona ja mikä typerintä: eri maiden maskikokeilut kuten myös tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet maskit tehottomiksi virusepidemioiden hoitamisessa. Olemattomien hyötyjen lisäksi maskeista seuraa monelle terveydellisiä haittoja: päänsärkyä, hengenahdistusta, kognitiivisen suorituskyvyn heikkenemistä, kroonista stressiä, masennusta ja ahdistuneisuutta. Myös turvallisen kanssakäymisen, luonnollisen vuorovaikutuksen, puheen tai lukemisen kehittymisen näkökulmasta lapsen tarvitsee nähdä kasvot. On nähty miten tieteenvastaiseen maskipakotukseen suostumattomia lapsia ja nuoria kiusataan ja syrjitään kouluissa, suoraan tai epäsuorasti, aiheuttaen paljon turhaa tuhoa, jolloin vanhemmat eivät voi olla enää puuttumatta tähän.

Alla linkit kaikkiin info-paketin tiedostoihin, jotka ovat tulostettavassa pdf- muodossa:

Koululaisten vanhemmille 1 – Rokotteista | MKR (mkrsuomi.fi)

Koululaisten vanhemmille 2 – Maskeista | MKR (mkrsuomi.fi)

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
info@mkrsuomi.fi
parentsforfreedom@protonmail.com

Ystävällisin Terveisin

Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR

www.mkrsuomi.fi

LÄHDEVIITTEITÄ:

Tiesitkö tämän MASKEISTA? | Koronarealistit

Selvitys kasvosuojusten ja hygieniakäytäntöjen tehosta ja haitoista virusepidemian ehkäisyssä | Koronarealistit

Lue myös: