Lasten vanhemmille osa 1: Rokotusten kieltäminen, tulosta kieltolomakkeita!

Toimi pian – 5-11-vuotiaiden lasten rokotukset ovat alkaneet!

5-11-vuotiaiden lasten COVID-19 -rokotukset aloitettiin 18.12.2021 riskiryhmistä paikkakuntien valmiuksien mukaan. Odotettavissa on, että niitä jatketaan tammikuussa 2022 kouluissa ja eskareissa 5-11-vuotiaisiin terveisiin lapsiin. Suomen perustuslain mukaan lapsellasi on oikeus turvallisuuteen, jonka toteutumisesta sinulla vanhempana/huoltajana on vastuu 18 ikävuoteen saakka.

Huoltajana voit kieltää lapsesi COVID-19 -rokotuksen

Elokuussa 2021 valtioneuvosto teki asetuksen, jossa päätäntävalta siirrettiin 12-15-vuotiaille varhaisnuorille ja sittemmin se laajennettiin koskemaan kaikkia alaikäisiä lapsia, mikäli terveydenhuollon ammattilainen katsoo lapsen olevan kykeneväinen päättämään rokotuksesta. Tämä asetus ei voi kuitenkaan kumota huoltajuus- ja holhoustoimilakia, jonka mukaan vastuu lapsen turvallisuudesta on huoltajalla lapsen täysi-ikäisyyteen saakka. Lapsella on oikeus myös kaikissa tilanteissa itsenäisesti kieltäytyä COVID-19 -rokotteesta Suomen perustuslain nojalla.

Lain mukaan lasta on kuultava, mikäli se asiaan nähden on mahdollista. Ko. asiassa se ei ole mahdollista, koska lapsesi ei voi tietää rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista sen enempää kuin tutkijatkaan tai muut tahot. Lisäksi sen haitoista ei ole olemassa kattavaa tutkimustietoa. Holhoustoimilain pykälän 24 mukaan lapsella on oikeus päättää vain tavanomaisista eli merkitykseltään vähäisistä asioista, jollaiseksi tätä asiaa ei voida luokitella.

Toimi pian!

Vanhempien tiedotus koulujen järjestämistä lasten rokotuksista oli syksyllä 2021 puutteellista. Joissakin kouluissa toimenpide tehtiin päivää aiemmin vanhemmille kerrotusta. Pääkaupunkiseudulla rokotukset aloitettiin koulujen alkamisviikolla ja vanhempia informoitiin niistä vain kahden päivän varoitusajalla: esim. keskiviikkona oli koulun tietokannassa ilmoitettu asiasta ja perjantaina rokotettiin. Moni vanhempi kuuli tapahtuneesta vasta illalla omalta lapseltaan. Näin voi käydä myös 5-11-vuotiaiden lasten kohdalla. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että olisit yhteydessä lapsenne kouluun, esikouluun ja tarvittaessa päiväkotiin mahdollisimman pian! Tilanne on kouluille ja esikouluille uusi, joten vanhempien aktiivisuus ratkaisee, miten jatkossa näissä asioissa toimitaan ja huomioidaan vanhempia. Osa Suomen kouluista jättäytyi pois järjestämästä rokotuksia syksyllä 2021.

  • Tulosta kieltolomake ja pyydä allekirjoitukset koulussa luokanvalvojalta ja terveydenhoitajalta, eskarissa/päiväkodissa johtajalta sekä terveydenhoitajalta. Ole yhteydessä lapsesi eskarin/päiväkodin ryhmän ohjaajiin.
  • Pyydä allekirjoitus kahteen lomakkeeseen, joista toinen jätetään allekirjoittaneelle taholle ja toinen viedään kotiin.
  • Käy paikan päällä pyytämässä allekirjoitukset, sillä joskus lomakkeet voivat jäädä pyörimään henkilökunnan papereihin.
  • Pyydä, että sinua tiedotetaan rokotuspäivästä hyvissä ajoin.
  • Ohjeista lastasi miten toimia, kun lapsenne luokkaa tai ryhmää lähdetään viemään rokotukseen.
  • Jos lapsesi on saanut jo ensimmäisen tai toisen annoksen, voit kieltää tulevat annokset.

Huomioitavaa

COVID-19 -tauti ilmenee yleensä lieväoireisena lapsilla. Rokotteen saanut voi sairastua tautiin tai levittää sitä. Lasten terveyttä ei tulisi vaarantaa siksi, että lasten rokottaminen suojelisi aikuisia taudilta.

Maailmanlaajuisena suuntauksena on ollut rokottaa kaikki ikäryhmät. On odotettavissa, että 5-11-vuotiaiden lasten jälkeen siirrytään 0-4-vuotiaisiin lapsiin Suomessa. Tehosteannoksia on tilattu runsaasti Suomeen per asukas, joten tehosteannoksia tullaan jatkossakin tarjoamaan samalla kun ohjelmaa laajennetaan kaikkiin ikäryhmiin. Otathan huoltajana vastuun lapsesi tulevaisuudesta ja turvallisuudesta!

Jaa tietoa

Voit tulostaa ja jakaa kieltolomakkeita sekä kirjettä vanhemmille. Voit jakaa myös nettisivumme osoitetta  https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-1-rokotteista/ sekä muiden tarpeellisten nettisivujen osoitteita tuttavapiirillesi, sosiaalisessa mediassa jne.

Allekirjoita ja kerro eteenpäin vetoomuksesta ja kansalaisaloitteesta.
Tutustu kaikkiin alla oleviin linkkeihin!


Jaa muillekin vanhemmille


Tutustu lasten rokotehaittoihin

https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-2-rokotehaitoista/


Allekirjoita vetoomus

https://lastemmevapaudenjaterveydenpuolesta.fi


Allekirjoita kansalaisaloite – Alle 12-vuotiaiden koronarokotukset lapsen edun ja oikeuksien vastaisia

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9457


Tee rikosilmoitus, jos lapsesi rokotetaan luvattomasti

https://koronarealistit.com/rikosilmoituslomake-lasten-luvattomasta-rokottamisesta/


Ilmoita lapsen saamasta rokotehaitasta Fimealle

https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutusilmoituksen-tekeminen


Kerro lapsen saamasta rokotehaitasta, esim.anonyymisti, tämän sivun välityksellä

https://rokotehaitat.fi/


Muita lasten rokotuksista tiedottavia sivuja

https://pelastetaansuomenlapset.fi/
https://koronarealistit.com/category/lapset/


Yhteydenotot

MKR lauantai100@protonmail.com
Parents For Freedom Suomi parentsforfreedom@protonmail.com
Koronarealistit strommer@protonmail.com

Lue myös: