asianajaja Aki Nummelin

Koronatesteistä kieltäytyjät oikeuden edessä – syytteitä kumottu

Lapin käräjäoikeudessa käsiteltiin torstaina 9.2.23 joukko syytteitä, jotka koskivat koronatestistä kieltäytymistä rajanylitystilanteessa. Kahden syytteen osalta käräjäoikeus päätyi välittömästi syytteet kumoaviin ratkaisuihin.

Ensimmäisessä tapauksessa syynä oli se, että syytetyltä ei voitu terveydellisistä syistä ottaa näytettä nenäontelosta, eikä rajalla ollut tarjottu muuta mahdollisuutta. Toisessa tapauksessa syynä oli se, että puolustus osoitti, ettei syytetty Ruotsissa käydessään ollut edes tavannut ketään paikallista asukasta, jolloin teoriassakaan covid-19 ei ollut voinut levitä. Nämä kyseessä olleet rajanylitykset olivat tapahtuneet heinäkuussa 2021 uudistetun tartuntatautilain ollessa voimassa.

Puolustuksen hoitanut oikeustieteiden maisteri Aki Nummelin kertoi, että aiemmin on hänen tietääkseen kolme tapausta päätynyt syytteen hylkäämiseen. Hän on hoitanut niistä kahta.

Ensimmäisessä tapauksessa tuomari katsoi, että syytetylle oli tehty rajalla lääketieteellinen tutkimus muuten kuin ottamalla näyte nenäontelosta ja todettu, että syytetty ei ollut taudinkantaja. Tästä syystä syytetty ei ollut syyllistynyt rikokseen. Toisessa tapauksessa syyttäjä ei ollut osoittanut, että syytetyn olisi tullut viranomaisen päätöksellä osallistua testaukseen. 

Tiettävästi muitakin syytteen hylkäämisiä on tapahtunut – niissä on Nummelinin tietämän mukaan ollut kyse siitä, että syyttäjä ei ole kyennyt osoittamaan, että syytetyn olisi tullut osallistua covid-19-testaukseen.

Vaikka ainakin Lapin käräjäoikeus oli yrittänyt niputtaa rajanylitystapaukset samalle päivälle, osa niistä on siirretty uuteen ajankohtaan. Kaikkien rajanylitystapausten kohdalla ei uusi tartuntatautilaki ollut vielä voimassa. Kaikissa tapauksissa syytetyt ovat olleet Suomen kansalaisia palaamassa kotimaahansa.

Näyttää siltä, että rajalla toimineet yksityisten lääkärikeskusten hoitajat, rajavartijat ja poliisit eivät aina ole olleet ajan tasalla valtuuksistaan, laeista tai toimintatavoista.

Yksityisten lääkärikeskusten hoitajat, rajavartijat ja poliisit eivät aina ole olleet ajan tasalla valtuuksistaan, laeista tai toimintatavoista.

Kyselyt ja haastattelupyynnöt Christina Nurmen kautta, nurmichristina@gmail.com

Lue myös: