EU:n digitaalisen koronatodistuksen tulevaisuus - kohti digitaalista tyranniaa?

Digitaalinen henkilöllisyys ja sen viitoittama tulevaisuus

Valtionvarainministeriö esittelee hallituksen esityksen digitaaliseen henkilöllisyyteen liittyvästä lainsäädännöstä ja pyytää siitä palautetta kansalaisilta 8.4.2022 klo 16.15 mennessä. Palautetta voi antaa lausuntopalvelussa:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=84718182-2704-47c4-8141-90802dcbd22d

Digitaalisella henkilöllisyydellä tarkoitetaan kokoelmaa henkilöä koskevista ominaisuuksista,joista valittuja osia hyödynnettäisiin erilaisissa asiointitilanteissa kuten sähköisessä tunnistautumisessa tai erilaisissa julkisissa palveluissaasioinnin yhteydessä.Digitaalinen henkilöllisyys ei tule yksin, vaan siihen on tarkoitus liittää koko joukko julkisia ja yksityisiä palveluja. Sellaisena se luo perustan digitaaliselle infrastruktuurille, jonka yhteyteen voidaan liittää jatkossa erilaisia palveluja, toiminnallisuuksia ja kehittyneempää automatiikkaa, kuten tekoälysovelluksia.

Digitaalinen henkilöllisyys on suunniteltu liittyvän digitaaliseen lompakkoon, joka sisältäisi tunnistautumisen mahdollistavan digitaalisen henkilötodistuksen, virallisia asiakirjoja, kuten ajokortin, kalastusluvan ja tutkintotodistuksen, sekä maksuvälineen.

Digitaalinen maksaminen tapahtuisi kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin, kilpailijan, digitaalisen euron välityksellä. Euroopan keskuspankin mukaan digitaalinen euro toimisi keskuspankkien ohjauksessa, eikä se korvaisi käteistä rahaa vaan täydentäisi sitä. 

Ovatko nämä meille tarjottavat digitaaliset innovaatiot arkielämäähelpottavia ja turvallisuutta edistäviä hankkeita vai onko digitaalisilla innovaatioilla myös varjopuolia? Uusien teknologioiden käyttöönotossa olisi punnittava hyötyjen rinnalla myös haittoja. Tässä kirjoituksessa avaamme joitakin digitaaliseen henkilöllisyyteen ja sen yhteyteen liitettävien palvelujen ongelmia.

Digitaalisten innovaatioiden aikataulu

EU:n Single Digital Gateway -ohjelman mukaisesti valtiot sitoutuivat jo vuodesta 2018 siihen, että 21 hallinnollista toimintoa digitoidaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Nämä ovat sen jälkeen käytössä yhteisen portaalin kautta. Digitaalinen infrastruktuuri palveluineen on siis ollut jo vuosia kehitteillä. 

Valtionvarainministeriön esittelemän aikataulun mukaan mukaan digitaalinen lompakko otetaan käyttöön jo vuonna 2023. Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde arvioi, että digitaalinen euro tulee käyttöön vuoteen 2026 mennessä. Euroopan komission tavoitteena on, että 80% EU:n kansalaisista käyttää digitaalista henkilökorttia vuoteen 2030 mennessä.

Valtionvarainministeriön mukaan digitaalinen lompakko on käytössä vuonna 2023.
Valtionvarainministeriön mukaan digitaalinen lompakko on käytössä vuonna 20238.

Suomi Maailman talousfoorumin kumppanina

Valtionvarainministeriön ohella myös Euroopan komissio ja Maailman talousfoorumi (World
Economic Forum) puhuvat digitaalisesta henkilöllisyydestä tai digitaalisesta identiteetistä. Maailman talousfoorumin hahmottelemalla digitaalisella henkilöllisyydellä olisi kasvava laajuus sisältäen mm. internet-ostohistorian, terveystietojen historian, luottotietojen historian ja ”kehoon sulautetuilta tiedonvälittäjiltä” saadut tiedot. Maailman talousfoorumin mukaan digitaalisen henkilöllisyyden avulla voitaisiin esimerkiksi todistaa henkilön terveystatus ja taistella petoksia vastaan.

Maailman talousfoorumi on yksi digitalisaatiohankkeiden voimakkaimmista edistäjistä. Sitä rahoittavat suuryhtiöt. Organisaation kumppaneita ovat mm. Amazon, Apple, Bank of China, BlackRock, Google, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, New York Times, Pfizer, Shell ja Zoom. Maailman talousfoorumin puheenjohtaja Klaus Schwabin perustamaan Young Global Leaders:iin kuuluvat mm. pääministeri Sanna Marin, valtionvarainministeri Annika Saarikko, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen, Kanadan pääministeri Justin Trudeau ja Facebookin perustaja Mark Zuckerberg.

Young Global Leaders ajaa Maailman talousfoorumin kanssa yhtenevää agendaa, jonka yhtenä ajatuksena on hyödyntää pandemiaa harvinaisena mahdollisuutena järjestää maailma uudelleen eli nollata maailma ”The Great Resetin” avulla. Suomeenkin on jo perusteilla Maailman talousfoorumin neljännen teollisen vallankumouksen sivutoimipiste (Center for 4th Industrial Revolution) liikenne- ja viestintäministeriön ja Helsingin kaupungin toimesta.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen tulevaisuus - kohti digitaalista tyranniaa?

Digitaalisen kontrollin uhka

Privacy International näkee digitaalisen identiteetin infrastruktuurissa keskeisinä uhkakuvina syrjinnän, datan väärinkäytön ja kansalaisten valvonnan. Ongelmana ei niinkään ole tietoturva, jota digitaalisessa identiteetissä on korostettu kuin se, mihin tarkoituksiin kansalaisen dataa voidaan jakaa, analysoida ja jatkokäyttää.Toistaiseksi pidetään kuitenkin epäselvänä sitä, olisiko viranomaisten mahdollista käyttää digilompakon sisältämiä tietoja kansalaisten valvontaan.

Digitaalinen henkilöllisyys on lähtökohtaisesti kontrollin väline. Se ei ainoastaan avaa pääsyä palveluihin, vaan se voi myös sulkea tai rajoittaa niitä henkilöön liittyvistä ominaisuuksista riippuen. Tällaisena siitä tulee tarkka ja laaja-alainen kontrollin väline.

Esimakua siitä, millaisia rajoitteita digitaalisen henkilöllisyyden yhteyksissä voisi tapahtua, saatiin koronapassin käytössä. Tällöin yksittäinen kansalainen tai ryhmä kansalaisia voitiin sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle ei-halutun käyttäytymisen perusteella. Koronapassin välityksellä ei-halutusta käyttäytymisestä on seurannut useissa maissa työelämästä ja sosiaalisesta ympäristöstä syrjäytyminen. Euroopan komissio vakuuttaa kuitenkin suojelevansa digiteknologian avulla ihmisten oikeuksia, vaikka EU-maissa koronapassia käytettiin avoimesti rokotuskattavuuden nostamisen välineenä.

Koronapassi on nähtykin eräänlaisenaalkumarkkinointivaiheena kattavammille kansalaisten digitaalisille kontrollivälineille. Esimerkiksi koronapassin liittäminen digitaalisen lompakon kokonaisuuteen on realistista, sillä Sitran mukaan maksukorttien ja -päätteiden avulla on jo nyt mahdollista todistaa koronastatuksensa.

Digitaalisen rahan, kuten digitaalisen euron, uhkina on käyttäjän yksityisyyden heikkeneminen ja käteisen rahan poistumisen nopeutuminen. Käteisen rahan poistuminen mahdollistaisi kenen tahansa sulkemisen totaalisesti järjestelmän ulkopuolelle. Kiina on jo ottanut käyttöön oman digitaalisen rahansa, digitaalisen yuanin (e-CNY), jonka kerrotaan olevan suunniteltu korvaamaan käteinen raha.

Digitaalisen infrastruktuurin todellinen uhkakuva onkin siinä, että nykyisellään sen varaan voidaan rakentaa hyvin tehokas seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmä, jota voidaan myös väärinkäyttää. Voimmeko luottaa, että näitä digitaalisia innovaatioita käytetään vain ja ainoastaan helpottamaan kansalaisten elämää? Millaiset pelisääntöjä tai kontrollin mekanismeja digitaalisen identiteetin infrastruktuuriin rakennetaan? Tullaanko meidän asiointiamme ja palveluihin pääsyämme jatkossa säätelemään rokotestatuksen, hiilijalanjäljen tai disinformaation karsinnan perusteella?

Euroopan komission suunnitelmiin sisältynee myös internetin sensuuri, koska komission mukaan ”ihmisen olisi oltava suojassa laittomalta ja haitalliselta sisällöltä”. Digitaalista identiteettiä ja lompakkoa markkinoidaankin jo mm. hillijalanjäljen vähentäjänä, pandemian aikaisen elämän helpottajina sekä keinona taistella rahanpesua ja korruptiota vastaan. Nämä voidaan lukea myös asiointiin liittyvien rajoitteiden rakentamisena näillä perusteilla. Hyvät tarkoitukset eivät välttämättä tule lunastetuiksi digitaalisessa infrastruktuurissa, jos rakennelmaa voidaan väärinkäyttää tarkoituksiin, joita ei osattu ennakoida.

”mahtavimmat tyranniat tehdään aina jaloimpien aatteiden nimissä”.

Thomas Paine

Lähteet

1 Euroopan komissio. EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen soveltamisen jatkaminen. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_fi

2.Sosiaali- ja terveysministeriö. Koronatodistus. https://stm.fi/rokotustodistus

3 Koronarealistit. ID2020 ja digilompakko: Koronapassi oli harjoittelua digi-ID:lle, joka tulee jo 2022. https://koronarealistit.com/digi-id-ja-digilompakko-tulevat-oletko-valmis/

4 Valtionvarainministeriö. Esittelyssä aloite eurooppalaisesta digitaalisesta lompakosta. https://vm.fi/documents/10623/41113831/Esitykset+digiHen+16.9.2021.pdf/6230ce16-5a6b-54d6-094f-aa6082f11b5f/Esitykset+digiHen+16.9.2021.pdf?t=1631783857943

5 Yle. Voit ehkä pian todistaa henkilöllisyytesi EU:n omalla digilompakolla – kännykkäsovelluksella voisi tunnistautua ja maksaa. https://yle.fi/uutiset/3-11961457

6 SFS. EU:n digitaalinen identiteettilompakko tulee – standardisointityö alkaa. https://sfs.fi/digitaalisen-identiteettilompakon-standardisointi/?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=IT-standardisoinnin%20uutiskirje%2010*12*2021&utm_term=Perehdy%20hankkeeseen&utm_content=u-4140163-56122971-2238813-6

7 Euroopan komissio. Komissio ehdottaa turvallista ja luotettavaa eurooppalaista digitaalista identiteettiä. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_21_2663

8 Euroopan komissio. Euroopan digitaalinen vuosikymmen: digitavoitteet vuodelle 2030. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_fi

9 Taloussanomat. Digitaalinen euro selvittelyyn – käteinen säilyisi myös. https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008128180.html

10 Demokraatti. Digitaalinen euro tulee käyttöön viiden vuoden kuluessa – Christine Lagarden mukaan kysyntää riittää. https://demokraatti.fi/digitaalinen-euro-tulee-kayttoon-viiden-vuoden-kuluessa-christine-lagarden-mukaan-kysyntaa-riittaa/

11 Häring, N. All the good things a digital euro could do – and all the bad thing it will. http://www.paecon.net/PAEReview/issue94/Haering94.pdf

12 Bank for International Settlements. Central bank digital currencies: foundational principles and core features. https://www.bis.org/publ/othp33.pdf

13 CNBC. China is pushing for broader use of its digital currency. https://www.cnbc.com/2022/01/11/china-digital-yuan-pboc-to-expand-e-cny-use-but-challenges-remain.html

14 Euroopan komissio. Eurooppalainen digitaalinen identiteetti. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fi

15 World Economic Forum. How digital identity can improve lives in a post-COVID-19 world. https://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-agenda-digital-identity-frameworks/

16 World Economic Forum. Advancing digital agency: the power of data intermediaries. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf

17 World Economic Forum. Our partners. https://www.weforum.org/partners#B

18 Yle. Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän ”nollausta” – professori: Sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa. https://yle.fi/uutiset/3-11902107

19 Youtube. Klaus Schwab – We penetrate the cabinets. https://www.youtube.com/watch?v=tItp_2lGKqU&t=32s

20 World Economic Forum. The Great Reset. https://www.weforum.org/focus/the-great-reset

21 Valtioneuvosto. Maailman talousfoorumin ja Suomen hankekumppanuus digitalisaatio-datatalous- ja automaatiokehitys. https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM042:00/2020

22 Sitra. Sitran selvitys maksukorttien käytöstä ”koronapasseina” valmistui. https://www.sitra.fi/uutiset/sitran-selvitys-maksukorttien-kaytosta-koronapasseina-valmistui/

23 Yle. Sote-valiokunnassa halua laajentaa koronapassin käyttöä – ”Rokotetuilla pitää olla oikeus elää normaalia elämää”. https://yle.fi/uutiset/3-12175514

24 MTV. Kiuru ja Nohynek medioille: Koronapassin käyttöä saatetaan laajentaa – ”Yksi keino siihen, että viimeisetkin saadaan ottamaan rokotteet”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kiuru-ja-nohynek-medioille-koronapassin-kayttoa-saatetaan-laajentaa-yksi-keino-siihen-etta-viimeisetkin-saadaan-ottamaan-rokotteet/8278758

25 World Economic Forum. How digital payments can help countries cope with COVID-19, other pandemics: Lessons from China. https://www.weforum.org/agenda/2020/05/digital-payments-cash-and-covid-19-pandemics/

26 European Central Bank. A digital euro. https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html

27 Privacy International. Digital National ID systems: Ways, shapes and forms. https://privacyinternational.org/long-read/4656/digital-national-id-systems-ways-shapes-and-forms

28 Echikson, W. Europe’s digital identification opportunity. https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2020/06/TFR_Europe-Digital-Identification-Opportunity.pdf

Lue myös: