VERTAISARVIOITU TUTKIMUS: Sensuroitu koronalääke ivermektiini olisi vähentänyt ylikuolleisuutta 74 %, viranomaisten eristystoimet tehottomia

MKR Yhteistyöverkoston tiedote 21.8.2023

Vertaisarvioitu tutkimus: Sensuroitu koronalääke ivermektiini olisi vähentänyt ylikuolleisuutta 74 %, viranomaisten eristystoimet tehottomia

Tiedelehti Cureus on julkaissut vertaisarvioidun tutkimuksen koronalääke ivermektiinistä:

https://www.cureus.com/articles/172991-covid-19-excess-deaths-in-perus-25-states-in-2020-nationwide-trends-confounding-factors-and-correlations-with-the-extent-of-ivermectin-treatment-by-state#!/


Tutkimuksessa perehdyttiin ivermektiinin tehokkuuteen COVID-19:ään liittyvien ylimääräisten kuolemantapausten vähentämisessä Perun 25 osavaltiossa vuonna 2020. Havaittiin, että eri alueilla toteutettiin eriasteista Ivermektiinin levittämistä hoitokäyttöön. Jotkin osavaltiot lähtivät täysillä mukaan ja jakoivat enimmäisannoksia, toiset noudattivat maltillista lähestymistapaa ja muutamat rajoittivat jakelua.

Havainnot olivat häkellyttäviä: osavaltioissa, joissa Ivermektiiniä käytettiin intensiivisimmin, havaittiin keskimäärin 74 prosentin vähennys ylimääräisissä kuolemantapauksissa 30 päivän kuluessa kuolemantapausten huipun jälkeen.Kun Perun seuraava presidentin hallinto rajoitti Ivermektiinin käyttöä, kuolemantapausten määrä nousi huomattavasti. Ivermektiinin käytön ja kuolleisuuden vähenemisen välinen korrelaatio vaikutti kiistämättömältä. Ennen kuin Ivermektiinin käyttöä rajoitettiin uuden presidentin aikana, Perussa valtakunnalliset ylikuolemat vähenivät 14-kertaisesti. Tätä seurasi kuitenkin 13-kertainen nousu kahdessa kuukaudessa Ivermektiinin käytön rajoittamisen jälkeen. Tämä on siis jälleen yksi lisätodiste siitä, että kyllä ”ivermektiini toimi”!

TAUSTAA IVERMEKTIINISTÄ JA SEN KÄYTÖSTÄ KORONASSA

Ivermektiini on ollut koronakriisin yhteydessä kiistanalaisesti käsitelty lääke. Osa lääkäreistä on sitä ylistänyt ihmelääkkeeksi ja osa taas pilkannut ”hevoslääkkeeksi”. Ivermektiini on vanha ja halpa lääke, joka on saanut lääketieteen Nobel-palkinnon vuonna 2015. Sitä on käytetty monipuolisesti mm. syyhyyn, lois- ja matotauteihin, niin ihmisille kuin eläimillekin. Ivermektiini on valittu myös WHO:n tärkeimpien lääkkeiden listalle.

Ivermektiinistä on tehty lukuisia sen tehoa ja turvallisuutta osoittavia tutkimuksia ja esijulkaisuja myös koronan hoitoon, mutta jostain syystä näiden julkaisu on ollut ongelma. Nyt Perun vuoden 2020 ivermektiinitutkimuksen läpikäymä tiukka vertaisarviointiprosessi ja julkaisu arvostetussa tiedelehdessä antanee ivermektiinille vankan aseman vihdoin virallisissakin hoitoprotokollissa.

Kansainvälinen etulinjan lääkäreiden FLCCC -järjestö (Front Line Covid-19 Critical Care) on tehnyt koronan ehkäisyyn ja hoitoon ohjeistuksia, joissa ivermektiini on ollut tärkeänä osana. Suomessa mm. MKR Yhteistyöverkosto (Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä) on suomentanut ja jakanut näitä hoito-ohjeita kansalle ja viranomaisille. Monissa maissa estettiin lääkäreitä määräämästä ivermektiiniä ja Suomessa apteekit pitivät sen korkealla hinnalla useimpien ulottumattomissa.

Perun ivermektiinitutkimuksessa havaittiin sivulöydöksenä myös se, että viranomaisten ympäri maailmaa käyttämät koronan rajoitustoimet eivät olleet tehokkaita. Perun uuden presidentin estettyä ivermektiinin käyttöä ja otettua tilalle vahvat sosiaaliset eristykset kansainväliseen malliin, koronakuolleisuus räjähti takaisin käytännössä entiselleen. Tämä toki on oma laajempi aiheensa, mutta käsittelyn arvoinen myös.


JATKOPOHDINTAA

– Lääke, joka olisi voinut pelastaa 74% maailmalla koronaan kuolleista, jätettiin käyttämättä
– Tehottomiksi tiedetyt rajoitukset, jotka aiheuttivat köyhyyttä ja kärsimystä, pidettiin turhaan yllä
– Tutkimustieto, jota kaikesta oli jo olemassa laajalti, jätettiin lukematta, julkaisematta ja huomiotta

Nyt ei etsitä syyllisiä. Se ei tuo kuolleita takaisin.
Nyt on tärkeintä kysyä: Mitä pitää tehdä, ettei vastaava koskaan toistu?

LISÄTIETOA JA LÄHTEITÄ:

Vigilant Newsin alkuperäinen artikkeli Perun Ivermektiinitutkimuksesta:
https://vigilantnews.com/post/ivermectin-worked-peer-reviewed-study-finds-74-reduction-in-excess-deaths

Laajempaa tietoa Perun ivermektiinitutkimuksesta, Kim Iversen Show:
https://rumble.com/v37n8gm-peer-reviewed-and-published-too-little-too-late-ivermectin-worked-against-c.html

Lisätietoa Ivermektiinistä: Lääketieteen Nobelin palkinto 2015 loistautilääkkeiden kehittäjille
https://www.duodecimlehti.fi/duo12889

FLCCC -lääkärijärjestö (Front Line Covid-19 Critical Care) ja päivitetyt ivermektiini-hoito-ohjeet
https://covid19criticalcare.com/

Ivermektiinin hoito-ohjeita suomeksi
https://mkrsuomi.fi/ihmelaake-ivermektiinin-hoito-ohjeet-koronaan-vihdoin-suomeksi/

Lue myös: