YHTEISLUENTO Suomen Sosiaalifoorumilla 2.9.2023: ”Onko WHO susi lampaan vaatteissa?”

YHTEISLUENTO

Sananvapaus ja perusoikeudet Suomi ry,
MKR Yhteistyöverkosto ja Pelastetaan Suomen Lapset – lääkärijärjestö luennoivat Suomen Sosiaalifoorumilla lauantaina 2.9.2023 klo 10-11.30.


AIHEENA: ”ONKO WHO SUSI LAMPAAN VAATTEISSA?”

”Mielikuva jäsenvaltioittensa rahoittamasta, yleishyödyllisestä ja pyyteettömästä, etenkin kehitysmaiden kansanterveyteen keskittyvästä Maailman Terveysjärjestöstä (WHO) istuu syvässä suomalaisten sydämissä. ”WHO pelastaa miljoonia köyhien maiden lapsia antamalla puhdasta vettä, vessoja ja rokottamalla tuhkarokkoa vastaan.” Harvalle on tullut selväksi, että Bill Gatesin kaltaisten yksityisten rahoittajien puututtua peliin ja viimeistään vuoden 2009 sikaflunssan yhteydessä WHO:n todelliset kasvot alkoivat paljastua. Koronapandemia hoidettiin WHO:n ohjauksessa niin huonosti, että nyt Suomeenkin ollaan vaatimassa puolueetonta asiantuntijakomiteaa selvittämään mikä kaikki meni pieleen.

WHO haluaa muuttua suosituksia antavasta järjestöstä ylikansalliseksi käskijäksi, jota jäsenvaltioiden kansanterveysviranomaiset joutuvat ehdottomasti tottelemaan. Tämä on tarkoitus toteuttaa käyttäen työkaluina kansainvälistä terveyssäännöstöä (IHR) ja pandemiasopimusta. Näille ihmisoikeudet tuhoaville säännöille ollaan vaatimassa kansalliset lait ylittävä arvovalta!  Aika protesteihin on käymässä vähiin, koska toukokuussa 2024 toivotaan hankkeen olevan valmis.

WHO:n pyrkimykset ovat nostaneet vastalauseitten myrskyn ympäri maailmaa. Kymmentä maata edustavat lakimiesjärjestöt AfA ja ILA for Human Rights tuomitsevat WHO:n. Monissa maissa ollaan keräämässä adresseja ja kansalaisaloitteita, jossa vaaditaan eroa WHO:sta”.

LUENNOITSIJOINA:
Rauli Mäkelä, Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestö
Jarkko Silvola, MKR Yhteistyöverkosto
Jani Tuominen, Sananvapaus ja perusoikeudet Suomi ry.
(Aika: la 2.9. klo 10-11.30, luennosta tulee tallenne).


MIKÄ ON SOSIAALIFOORUMI?

”Sosiaalifoorumi toimii alustana ja avoimena tilana, jonne tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kannattajat voivat tuoda näkemyksiään laajempaan keskusteluun. Monenlaisten mielipiteiden ja taustaryhmien kirjo on laaja. Suomen sosiaalifoorumi noudattaa Maailman sosiaalifoorumin periaatteita”.

Suomen sosiaalifoorumissa tuodaan esiin monia, joissain tapauksissa täysin päinvastaisiakin näkökulmia nykymaailmaan. Tapahtumaa järjestävien tahojen yhdistävänä tekijänä on usko oikeudenmukaisempaan, demokraattisempaan ja tasa-arvoisempaan maailmaan”.

Suomen sosiaalifoorumi 2.-3. 2023

Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis, Dagmarinkatu 3

sosiaalifoorumi.fi

facebook.com/sosiaalifoorumi

instagram.com/sosiaalifoorumi

twitter.com/sosiaalifoorum1

#VaihtoehtojaOn, #ssf2023 sekä #sosiaalifoorumi

https://perusoikeudet.org/kansalaistoiminta/sosiaalifoorumi-2023/

Lue myös: