LEHDISTÖTIEDOTE – Lääketieteen- ja kirurgian tohtori: Miksi valtioiden on aiheellista erota Maailman terveysjärjestöstä eli WHO:sta

Sylvi Silvennoinen-Kassisen mukaan WHO:n virallisissa dokumenteissa esitetyt kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset antaisivat WHO:n pääjohtajalle vallan, joka nähdään maissa, joissa valta keskittyy yhdelle ihmiselle, presidentille tai diktaattorille.

MKR:ssä 19.6.23 järjestetty WHO-ilta tarjosi huikean kattauksen asiantuntijoiden puheita sekä keskustelua pandemiasopimuksesta ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutosehdotuksista.


WHO-illan ensimmäisen puheen voit katsoa koko näytöltä täällä. Jaathan tätä artikkelia sekä videota ja herätäthän keskustelua lähipiirissäsi sen tärkeästä sisällöstä.

Illan puhujina olivat erikoislääkärit Sylvi Silvennoinen-Kassinen ja Rauli Mäkelä sekä kansainvälisenä huippuvieraana aktivisti, tutkija ja kirjailija James Roguski.

Ilta oli tärkeä yhteistyötilaisuus ja keskustelunavaus aiheesta, joka koskettaa meitä kaikkia. Eikä aiheesta ole riittävästi – tai oikeastaan lainkaan – avointa ja monipuolista yhteiskunnallista keskustelua.

Niin poliitikot, virkamiehet kuin mediakin ovat vaienneet ehdotettujen kansainvälisen terveyssäännöstön muutosten sisällöstä ja todellisista vaikutuksista.

Pandemiasäännöt ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset laillisesti sitoviksi


WHO-illan ensimmäinen puhuja oli lääketieteen ja kirurgian tohtori, erikoislääkäri ja dosentti Sylvi Silvennoinen-Kassinen. Hän on perehtynyt niihin ylikansallisiin valtapyrkimyksiin, joihin WHO eli Maailman terveysjärjestö pyrkii muuttamalla pandemiasääntöjä laillisesti sitoviksi. Puheessaan hän selvittää perusteellisesti sen, miksi valtioiden on aiheellista erota WHO:sta.

Silvennoinen-Kassinen ihmettelee kansainvälisen terveyssäännöstön muutosehdotusten suoria vaikutuksia WHO:n rooliin. ”Säännöstön muutosten myötä pääjohtajalle annetaan poikkeuksellinen valta. Tällaista vallan keskittämistä yhdelle henkilölle nähdään uskonnollisissa järjestelmissä ja maissa, joissa valta keskittyy yhdelle ihmiselle, presidentille tai diktaattorille.” ”Yksinvaltias on arvostelun yläpuolella eikä hän ole vastuussa kenellekään”, hän kuvaa.

”WHO:ta ei valvo mikään laki eikä organisaatio. WHO ON LAKI ITSE ITSELLEEN. SAMA KOSKEE PÄÄJOHTAJAA”. Silvennoinen-Kassinen sanoo. ”Emme ole vaaleilla valinneet WHO:n toimijoita emmekä sen pääjohtajaa.” Silvennoinen-Kassisen mukaan WHO:n henkilöillä on myös diplomaattinen koskemattomuus ja syytesuoja.

Silvennoinen-Kassinen on huolissaan myös terveyssäännöstön muutosten vaikutuksista ihmisarvoon ja ihmisoikeuksiin. ”Pidämme ihmisoikeuksia loukkaamattomina. Nyt terveyssäännöstöstä on poistettu ihmisarvon kunnioitus, ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Meitä voidaan siis säännöstön puitteissa kohdella ilman ihmisarvoa.”

Määritelmä terveysuhan kohteista on muuttunut. Uhka ei koske enää vain ihmistä, vaan se on laajennettu käsittämään myös eläimet ja ympäristön. Mitä tästä jää enää ulkopuolelle?

Jäsenvaltiot velvoitetaan monitoroimaan ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä ja raportoimaan mahdolliset uhat WHO:lle. Tähän rakennetaan raskas byrokratia, joka raportoi ja valvoo valtioiden kuuliaisuutta. Näin pääjohtajalla on jatkuva uhkavirta, josta hän voi valita kohteen.


Mitä Sylvi Silvennoinen-Kassisen puheessa käsitellään?
Katso puhe kokonaisuudessaan, niin tiedät vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä pandemiasääntöjen ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset ovat merkittäviä? Miksi nämä muutokset ovat merkittäviä?
 2. Kuka saa päätäntävallan ja mitä valtuuksia hän saa?
 3. Mikä katsotaan terveysuhaksi?
 4. Riittääkö pelkästään teoreettinen uhkan mahdollisuus käynnistämään laajat pandemiatoimet? (esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksia sekä kehollista itsemääräämisoikeutta rikkovat karanteenit, ihmisten säilöönoton/vangitsemisen, pakkorokotukset, pakkolääkitsemisen, matkustusrajoitukset tai – kiellot, yhteiskuntasulut)
 5. Miten päättävä henkilö saa tiedon, onko jossain todellinen tai mahdollinen terveysuhka?
 6. Miten on mahdollista, että koronapandemian tulo ennustettiin WHO:n ”Event 201” koronapandemiaharjoituksessa 18.10.2019, ennen kuin koronatautitapauksia edes oli?
 7. Mitä muutoksia ehdotetaan ihmisoikeuksille?
 8. Mitä jakelusopimus koskee ja mitä se tarkoittaa valtion suvereniteetille eli itsenäiselle päätäntävallalle?
 9. Mitä muutoksia seuraa valtion itsenäiselle kyvylle päättää budjetistaan?
 10. WHO:n rahoitus tulee suurelta osin yksityisiltä rahoittajilta ja heillä on yksityisiä yhteistyökumppaneita. Miten rahavirrat virtaavat muutosten myötä?
 11. Miten WHO:n ajamat muutokset mahdollistavat kansainvälisille suuryrityksille pandemioiden tuotteistamisen ja esim. terveys- tai ympäristöuhkilla rahastamisen ihmisten vapauden, yksityisyyden ja ihmisarvon kustannuksella?
 12. Kuinka WHO ja WHO:lle alisteinen valtio valvovat tottelevaisuutta?

  Ja mikä tärkeitä:
 13. Millä tavalla uusi maailmanlaajuinen terveys- ja pandemiasäännöstö koskee minua ja sinua?

Tutustu puheessa viitattuihin virallisiin dokumentteihin ja tieteellisiin tutkimuksiin:

Ehdotetut muutokset kansainväliseen terveyssäännöstöön: https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

Pandemiasopimuksen alustava luonnos:
https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb5/A_INB5_6-en.pdf

Kaksi mutaatiota olivat ratkaisevia Lähi-idän hengityssyndrooman (Mers) siirtymisessä lepakolta ihmiselle (Two Mutations Were Critical for Bat-to-Human Transmission of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26063432/

Lue myös:

MKR on saanut kunnian julkaista erikoislääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori (LKT), dosentti Sylvi Silvennoinen-Kassisen erinomaisen lausunnon, joka on laadittu vastaukseksi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (”Lausuntopyyntö tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta).

Lue tiivistelmä ja koko lausunto täältä:

Täältä löydät WHO-illan koko ohjelman: https://mkrsuomi.fi/who-ilta-mkr-zoomissa-whon-muuttunut-luonne/

Ystävällisesti MKR yhteistyöverkosto

Lue myös: