Erikoislääkäri: Tartuntatauteja ja rokotuksia ei saa käyttää vallan välineenä


MKR on saanut kunnian julkaista erikoislääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori (LKT), dosentti Sylvi Silvennoinen-Kassisen erinomaisen lausunnon, joka on laadittu vastaukseksi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (”Lausuntopyyntö tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta”).

Ohessa julkaisemme Sylvi Silvennoinen-Kassisen laatiman tiivistelmän lausunnon tärkeistä kohdista. Tiivistelmän yhteydessä voit lukea myös koko lausunnon ja ladata sen koneellesi pdf-muodossa.

Lausunto kokonaisuudessaan on lukemisen arvoinen, se käsittää käytännönläheisen kuvauksen riskeistä, joita tartuntatautilainuudistukseen, WHO:n pandemiasopimukseen ja kansainväliseen terveyssäännöstöön ehdotettujen muutosten hyväksyminen aiheuttaa kansalliselle itsenäisyydelle sekä perus- ja ihmisoikeuksille.


Ystävällisesti MKR yhteistyöverkosto

Kuvateksti: MKR yhteistyötiimi


Ohessa Sylvi Silvennoinen-Kassisen kirjoittama yhteenveto lausunnosta:

LAUSUNNON YHTEENVETO

Etukäteen ennustettu pandemia

Lausunnossa ihmetellään sitä, miten 18.10.2019 ”Event 201” -pandemiaharjoituksessa tiedettiin jo koronan tulevan, vaikka tautitapauksia ei vielä ollut maailmalla. Tiedetään, että laboratorioissa kehitetään viruksia tartuttaviksi. Kiinan Wuhanissa tehtiin lepakon koronaviruksesta ihmiseen tarttuva. Ketkä sitä rahoittivat ja siitä tiesivät?

Ihmetystä herättää myös se, että 23.10.2022 järjestettiin ”Catastrophic Contagion” -harjoitus, jossa ennustetaan pandemiaa vuodelle 2025. Harjoituksia isännöivät WHO, WEF, Johns Hopkins ja Bill ja Melinda Gatesin säätiö. Miksi 2025 on otollinen vuosi?

Jos WHO:n vallankaappaus maailman terveysasioiden johtajana toteutuu WHO:n yleiskokouksessa 2024, on pääjohtajalla mukavasti taattuna valmiiksi yksinvalta v. 2025. Tuolloin on jäsenvaltioiden ja kansalaisten suvereniteetti annettu pois.

Koronatausta

Tartuntatautilain suunnittelussa otetaan oppia koronapandemiasta, ennen kaikkea halutaan lisävaltuuksia ja menetelmiä rajoituksiin, valvontaan ja tietojen keruuseen ja välittämiseen.

Sen sijaan koronarokotteiden jälkeen tapahtuneesta syntyvyyden laskusta, ylikuolleisuudesta ja suurista haittavaikutusmääristä ei mainita mitään.

WHO ja jäsenvaltiot neuvottelevat pandemiasäännöksistä


WHO antoi ennen tukea ja neuvoja, nyt se ajaa määräyksiään laillisesti sitoviksi. Uudistuvaa tartuntatautilakia ollaan selvästi sopeuttamassa WHO:n määräysten mukaiseksi. Tämä tarkoittaisi merkittävää määräysten ja valvonnan tiukentumista korona-aikaan verrattuna.

WHO:n pääjohtaja saisi yksinvallan julistaa ”terveyshätätilanteen”. Määritelmää on muutettu niin, että kyseessä ei tarvitse olla todellinen uhka, vain mahdollinen uhka riittää. Kyseessä voi olla ihmisiin, eläimiin tai luontoon kohdistuva ”mahdollinen uhka”.

Mistä pääjohtaja sitten tietää, missä mahdollisesti uhka voi nousta? Tämä on varmistettu sillä, että jäsenvaltioiden tulee etsiä alueeltaan näitä ”uhkia” ja raportoida ne pääjohtajalle. Näin hänellä on jatkuva virta uhkia ja sillä perusteella hän voi ylläpitää määräysvaltaansa jäsenmaissa.

Vaikutuksia kansalaisiin


WHO:n uudesta säännöstöstä on poistettu maininta ihmisoikeuksista. Niitä ei siis tarvitse noudattaa:
WHO:n pääjohtaja voisi pakottaa kansalaiset rokotuksiin, pakkohoitoihin, karanteeniin, eristykseen, lääkärintarkastuksiin, jopa vangittavaksi. Tottelemattomia varten kutsutaan poliisi ja puolustusvoimat virka-apuun. Kyseessä on ns. ”terveysturvallisuusrikos”.

Matkustusta valvottaisiin globaalisti pakollisella rokotus/terveyspassilla. Kansalaisten valvonta perustuu laajaan digitaaliseen tiedonkeruuseen: mm. terveystiedot, digitaaliset laitteet, puhelin, tietokone, some, pankkitransaktiot, ostoskäyttäytyminen, kasvojen tunnistus, kulun seuranta, sosiaaliset suhteet.

Velvoitteita jäsenvaltioille

Jäsenvaltioita velvoitetaan luovuttamaan WHO:lle ja muille maille tietoja, resursseja, tavaraa, teollisuus- ja tekijänoikeuksia, immateriaalioikeuksia ja rahaa. WHO voi jakaa niitä eteenpäin. Tämän taloudelliset seuraamukset ovat aivan arvaamattomat.

WHO rakentaa vahvan valvonta- ja raportointiorganisaation, jolla varmistetaan jäsenvaltioiden kuuliaisuus.

Sensuuri eli sananvapauden menetys


Valtioita velvoitetaan myös poistamaan kaikki tieto, jota WHO ei hyväksy.

WHO:n rahoitus


Mistä WHO saa resurssit tähän? WHO on muuttunut. Yli 80 % sen rahoituksesta tulee yksityisiltä tahoilta. Nämä yksityiset tahot korvamerkitsevät antamansa rahat haluamaansa tarkoitukseen.

Merkittävin yksityinen rahoittaja on Bill ja Melinda Gatesin säätiö. Näin rahoittaja voi WHO:n sisällä toimia omien etujensa ajamiseen. WHO:lla on lisäksi useita yksityisiä yhteistyöorganisaatioita. Terveysteollisuus eli omistajat käärivät miljardivoittoja.

Suomen kohtalo


On presidentin, hallituksen ja eduskunnan vastuulla säilyttää Suomen valtion ja maamme kansalaisten itsemääräämisoikeus. Myös tartuntatautilaissa on noudatettava tätä periaatetta.

Mikäli WHO:n pandemiasäännöt hyväksytään, on Suomen irtauduttava sopimuksista määräajan kuluessa. Viimeisenä keinona on erota WHO:sta.

Lopuksi lausunnossa todetaan, että tartuntatauteja ja rokotuksia ei saa käyttää vallan välineenä, jolla riistetään kansalaisen tai valtion suvereeneja oikeuksia tai vapauksia.

Lausunnon antamisen jälkeen Genevessä toukokuun 2023 WHO:n kokouksessa:

WHO:n pääjohtaja vakuuttaa uuden tuntemattoman tartuntataudin ”Tauti X:n” olevan piakkoin tulossa. Mihin ja kenen kristallipalloon hän katsoo? Mikä kuvio on hänen takanaan?
https://www.verkkouutiset.fi/a/whon-paajohtaja-varoittaa-x-pandemiasta/

Lataa koko lausunto pdf-muodossa:


Myös PosiTV on haastatellut Sylvi Silvennoinen-Kassista aiheesta, haastattelun löydät täältä.

Lähde

  1. Sylvi Silvennoinen-Kassinen. Lausunto tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä muutostarpeita koskevasta muistiosta. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=cc751361-6b63-4419-a66b-fe4afde31bb9

Lue myös: