Koronatoimien kova hinta

KORONARAJOITUSTEN HINTA – yksittäiset tragediat johtavat sukupolvien katastrofeiksi

Maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa ihmistä on vajonnut totaaliseen köyhyyteen ja nälänhätään koronarajoitusten seurauksena. Associated Pressin mukaan globaalien koronasulkujen vuoksi vuonna 2020 nälkään kuoli joka kuukausi 10 000 lasta ja aliravitsemuksesta kärsi 6,7 miljoonaa lasta enemmän kuin aiemmin. Lapsille aiheutuu aliravitsemuksesta pysyviä fyysisiä ja psyykkisiä haittoja – yksittäiset tragediat johtavat sukupolvien katastrofeiksi. Vuonna 2020 ruuan ja terveyspalveluiden katkokset aiheuttivat 228 000 lapsen kuoleman etelä-Aasiassa. Siirretyt syöpä-, munuais- ja diabeteshoidot aiheuttivat satojen tuhansien kuoleman ja sydän- ja verisuonisairauksien epidemian. Lisääntyneen työttömyyden odotetaan aiheuttavan ylimääräiset 890 000 kuolemaa seuraavien 15 vuoden aikana.

Koronarajoitukset ovat lisänneet itsemurhia, lasten hyväksikäyttöä, riippuvuuksia, alkoholismia ja liikalihavuutta. Sulkutoimien vuoksi mielisairauksien, kehitysviiveiden, eristyneisyyden, masennuksen ja koulutuksellisten puutteiden määrät ovat nousseet. 

NUORTEN JA AIKUISTEN HENKINEN JAKSAMINEN KÄRSII

Suomessa yhden nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle THL:n tutkimusten mukaan 230 000–680 000 euroa.

Lapset ja nuoret kokevat etäopiskelun pääosin haasteelliseksi, paljasti MP korona -kysely, jonka teki Nuortenmedia Demi, Allianssi, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset ja Nuorten mielenterveysseura Yees. Tehtäviä on liikaa, ja opiskelu koetaan tavallista stressaavammaksi. Yli puolet vastaajista koki jaksamattomuutta, koulunkäynnin haasteita ja väsymystä. Muita yleisiä tunteita olivat esimerkiksi keskittymisvaikeudet, mielialan vaihtelut ja uniongelmat.

Vuonna 2021 MIELI ry:n Kriisipuhelimeen tuli soittoyrityksiä lähes 100 000 enemmän kuin ennen pandemian alkua. Kriisipuhelimessa käytiin kuukausittain keskimäärin reilu 120 keskustelua, joissa päivystäjä arvioi soittajan olevan akuutissa itsemurhavaarassa. Määrä on kolme kertaa enemmän kuin ennen koronarajoituksia. ”Nuorten ahdistuneisuus näkyy myös Kriisipuhelimessa. Itsetuhoiset soitot ovat lisääntyneet valtavasti. Alle 30-vuotiaiden soittajien määrä on melkein tuplaantunut poikkeusolojen aikana”, sanoo kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter.

Poliisihallituksen poliisitarkastajan Marko Savolaisen mukaan korona-aikana kotihälytysten määrä on noussut. ”Kun etenkin riskiryhmien osalta joudutaan noudattamaan entistä tiiviimpää yhdessäoloa, se voi entisestään kiristää tilannetta. Lisäksi on ihmisiä, joilla epidemia on saattanut vaikuttaa työhön ja ansiotuloon, mikä voi vaikuttaa kodin ilmapiiriin”, Savolainen sanoo.

Kun harrastukset on pääosin peruttu eikä ole koululiikuntaa, miten käy lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin? Liikkumattomuuden seuraamukset näkyvät myöhemmin kansanterveydessä ja kasvattavat sosiaalimenoja entisestään.

Miljoonat sairaala- ja vanhainkotipotilaat kuolivat rajoitusten vuoksi yksin, ilman lohtua tai viimeisiä jäähyväisiä sukulaisten ja ystävien kanssa.

VALTIO ON OTTANUT UUTTA VELKAA NOIN 30 MILJARDIA EUROA KORONA-AIKANA

Ennen korona-ajan alkua Suomen valtio oli suunnitellut ottavansa velkaa noin 6 miljardia euroa vuosille 2020-2021. Pandemian vuoksi arvioitu lainantarve on 24 miljardia enemmän. Koronan osuus valtion budjetissa on parinkymmenen miljardin euron suuruusluokkaa. Vertailun vuoksi sanottakoon, että koko terveydenhuollon menot ennen koronaa vuonna 2019 olivat 22 miljardia euroa.

Valtionvelka oli joulukuun 2021 lopussa 128,7 miljardia euroa. Asukasta kohden velkaa oli 23 149 euroa. EU-komission velkakestävyysanalyysin mukaan Suomen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyy yli 70 prosentissa ainakin tulevat kymmenen vuotta. Suomi kuuluu nyt komission luokituksessa Italian, Espanjan, Portugalin ja Romanian kanssa maihin, joiden budjeteissa on iso riski lyhyellä aikavälillä. Alijäämä on lähivuosina suuri.

Jos valtion talous romahtaa, itsemääräämisoikeus menee saman tien. Koronan varjolla on otettu miljardivelkoja, jotka on käytetty toimenpiteisiin, joilla näyttää olevan jopa tartuntoja lisäävä vaikutus.

Miten koronan torjunnan hyötyjen ja haittojen suhdetta, kustannusvaikuttavuutta, voitaisiin arvioida?

Valtion laina 2012-2021

RAJOITUKSET OVAT KANSANTERVEYDELLE 5-10 KERTAA HAITALLISEMPIA KUIN COVID-19

Koronaviruksen leviämistä ei ole pystytty estämään tartunta- ja altistustapausten eristämisellä, massarokottamisella eikä yhteiskunnan sulkutoimenpiteillä. Rajoitustoimilla on aiheutettu ainoastaan mittavaa terveydellistä ja taloudellista vahinkoa.

Lääkäri Ari R. Joffe Albertan yliopistolta on tehnyt tutkimusta aiheesta ja sanoo, että kustannus-hyötyanalyysin perusteella rajoitukset ovat kansanterveydelle 5-10 kertaa haitallisempia kuin Covid-19 (hyvinvointivuosina mitattuna).

Aalto-yliopiston tuotantotalouden Professori Paul Lillrank arvioi koronatoimien hintaa niin sanotulla laatupainotteisella elinvuodella (Qaly, Quality-adjusted life year). Se mittaa hoitojen kustannusvaikuttavuutta säästyneillä elinvuosilla ottaen huomioon myös niiden elämänlaadun. Lillrankin mielestä koronaa on torjuttu kohtuuttoman kalliisti, kun käyttöön otettiin laajat sulkutoimet, oireettomien testaukset ja karanteenit. ”Laajat koronasulut asetettiin pelon ilmapiirissä ilman riskianalyysiä ja kustannuslaskelmia”, Lillrank sanoo. Hän laskee, että koronapotilaan laatupainotettu elinvuosi on maksanut yli kaksi miljoonaa euroa eli lähes 50 kertaa enemmän kuin normaalisti kohtuullisena pidetty hinta.

OLIKO MEILLÄ EDES PANDEMIAA?

Nykyisen koronaepidemian missään vaiheessa ei ole täyttynyt Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukainen määritelmä lievästä tai vakavasta pandemiasta. Myös sairaalahoidossa olevien määrät ovat olleet vähäisiä ja kaukana lievänkin pandemian määritelmän vaatimuksesta. STM:n vuoden 2012 kansallisen varautumissuunnitelman mukaan tauti määritellään ”lieväksi pandemiaksi” jos 8 viikon aikana 35 % väestöstä sairastuu, 11 480 henkilöä tarvitsee sairaanhoitoa (221/100 000 asukasta) ja 3450 kuolee (66/100 000 asukasta). Tauti luokitellaan vaikeaksi pandemiaksi jos 8 viikon aikana 35 690 henkilöä tarvitsee sairaalahoitoa ja 9050 ihmistä kuolee.

Covid-19-virusinfektion kanssa menehtyi vuonna 2020 yhteensä 558 henkeä ja heidän mediaani-ikä oli  84 vuotta. Alle 65-vuotiaita kuoli koronavirustautiin yhteensä 42 ja alle 20-vuotiaiden kuolemia ei tilastoitu yhtään. On tärkeää huomioida, että yli 95 % koronavirukseen liittyvistä kuolemista raportoitiin henkilöillä, joilla oli taustalla aiemmin diagnosoituja vakavia perussairauksia, kuten sydänsairaus, diabetes, liikalihavuus, syöpä tai dementia.

Covid ei ole lähelläkään kärkisijoja, kun tarkastellaan yleisiä kuolinsyitä. Vuonna 2020 Suomessa menehtyi:

  • syövän aiheuttamiin kasvaimiin 13 411 henkeä
  • verenkiertoelinten sairauksiin 18 496 henkeä
  • tapaturmiin 2213 henkeä,
  • alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin 1716 henkeä ja
  • itsemurhiin 717 henkeä.

Aikaisempina vuosina Suomessa on menehtynyt influenssaan vuosittain 500–2000 ihmistä ja Covid-19-virusinfektion kanssa menehtyi vuonna 2020 yhteensä 558 henkeä. Suomessa kuolee vuosittain +/-55 000 henkilöä eikä vuosina 2020-2021 ole havaittu poikkeuksellista ylikuolleisuutta.

Yhdistyneiden kuningaskuntien kansalliselle tilastokeskukselle on tehty tiedonvapauspyyntö (freedom of information request) koskien koronaan menehtyneitä kansalaisia. Tilastokeskuksen vastauksesta selviää, että todellisuudessa vain 6 183 ihmistä kuoli Covid-19-tautiin Englannissa ja Walesissa vuosina 2020 ja 2021. Miksi Brittein saarten hallitus ja valtamedia ovat antaneet koko maailman ymmärtää, että Englannissa ja Walesissa oli yli 150 000 kuolemantapausta johtuen koronaviruksesta? (https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/covid19deathsandautopsiesfeb2020todec2021)

ONKO TEHOHOITOKAPASITEETTI TODELLISUUDESSA OLLUT RIITTÄVÄ?

Suomen tehohoitokonsortion STM:lle 28.3.2021 antaman lausunnon tehohoitokapasiteetista mukaan Suomessa on normaalioloissa noin 300 invasiiviseen hengityslaitehoitoon ja siihen liittyvään muuhun tehohoitoon soveltuvaa paikkaa. (Luku ei sisällä lasten teho-osastojen paikkoja.) Paikoista on yhtäaikaisesti käytössä noin 60–70 %. Lausunnon perusteella teho-osastot kykenevät hoitamaan tehohoitoa vaativia koronapotilaita ilman, että sairaaloiden tarvitsee merkittävästi muuttaa muuta toimintaansa. Lausunnossa todetaan, että ”jos tehohoidon tarve kasvaa, täytyy tehohoitokapasiteettia lisätä. Se on mahdollista, mutta se edellyttää ei-päivystyksellisen leikkaustoiminnan supistamista, mistä seuraa hoitovelkaa ja mahdollisesti terveyshaittoja. Tällä hetkellä sairaaloiden tehohoitokapasiteetti ei ole vaarassa ylikuormittua.”

Kolmas rokotekierros aloitettiin syyskuussa ja koronapassi otettiin käyttöön lokakuussa. Näiden toimenpiteiden jälkeen tartuntoja on ollut enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana:

MAAILMAN KYMMENEN RIKKAIMMAN IHMISEN OMAISUUDEN ARVO ON YLI KAKSINKERTAISTUNUT KORONAPANDEMIAN AIKANA

Maailman kymmenen rikkaimman ihmisen yhteenlasketun omaisuuden arvo on yli kaksinkertaistunut 700 miljardista dollarista 1 500 miljardiin dollariin koronapandemian kahden ensimmäisen vuoden aikana, laskee brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam International. Miljardöörit ovat rikastuneet pandemian aikana 15 000 dollarilla joka sekunti ja 1,3 miljardilla dollarilla joka päivä. Heidän yhteenlaskettu omaisuutensa on kasvanut kahden vuoden aikana enemmän kuin edellisen 14 vuoden aikana.

Samaan aikaan 99 prosenttia ihmisistä on menettänyt tulojaan, yli  300 miljoonaa ihmistä on vajonnut köyhyyteen. Miljoonat lapset ovat kärsineet aliravitsemuksesta ja sadat tuhannet heistä kuolivat nälkään.

Koronatoimien hinta
miljardivoitot rokotteista

RISKITÖN MILJARDI BISNES

Rokotteet ovat miljardiluokan bisnes, ja lisäksi ne ovat valmistajilleen täysin riskitötä liiketoimintaa. Koronarokotteita hankkineet maat ovat solmineet lääkeyhtiöiden kanssa sopimuksen, jossa lääkeyhtiöt eivät joudu korvausvastuuseen kehittämistään rokotteista. Suomessa valtio on lupautunut kantamaan korvausvastuun koronarokotteiden mahdollisista haitoista.

Lääkkeitä valmistava Johnson & Johnson odottaa 3–3,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin  liikevaihtoa koronavirusrokotteestaan tänä vuonna. Viime vuonna koronarokotteesta syntyi yhtiölle liikevaihtoa lähes 2,4 miljardia dollaria.

Lääkeyhtiö Pfizerin myyntiennuste koronavirusrokotteista vuodelle 2021 oli alunperin 26 miljardia dollaria. Kiitos deltavariantin ja buustereiden, ennuste nousi 33,5 miljardiin dollariin.

Lääkejätti Modernan koronarokotteen myyntiarvio vuodelle 2021 on 18 miljardia dollaria .

Linkit ja lähteet:

Koronatoimien vaikutus lapsiin ja nuoriin on ollut elämänlaatua ja terveyttä heikentävä
 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006486244.html

Pelastetut elinvuodet ovat maksaneet kymmeniä kertoja kohtuuhintaa enemmän
 https://yle.fi/uutiset/3-12150546

Lääketieteen tohtori, yleislääkäri Mats Rönnback: Kuinka paljon koronatauti lyhentää suomalaisten elinikää
ttps://jarjenaani.fi/kuinka-paljon-koronatauti-lyhentaa-suomalaisten-elinikaa/

Lääketieteen tohtori, yleislääkäri Mats Rönnback: koronapassin käytön vaikutus koronataudin leviämiseen voi olla jopa negatiivinen eli sairastavuutta lisäävä
 https://jarjenaani.fi/lausunto-koronapassin-laajentamisesta/

Mieli ry: Itsemurhasuunnitelmat lähes kolminkertaistuneet pandemian aikana
 https://mieli.fi/uutiset/itsemurhasuunnitelmat-lahes-kolminkertaistuneet-pandemian-aikana-kriisipuhelin-keskusteluissa/

National Centre for Biotechnology Information: Covid-19:n torjunnan kustannus-hyötyanalyysin perusteella rajoitustoimet ovat kansanterveydelle ainakin 5-10 kertaa haitallisempia hyvinvointivuosina mitattuna kuin Covid-19
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33718322/

Valtion velka
https://www.valtionvelka.fi/

Pelastetaan ihmishenkiä tappamalla ihmisiä
 https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/the-war-on-reality-gutentag

Sydänkohtausten diagnosointi ja hoito väheni 40 % koronatoimien aikana ja kuolemat samasta syystä nousivat 40 % (!). Syövän hoitoon ohjaukset vähenivät 70 %, tämä voi johtaa jopa 35 000 ylimääräiseen syöpäkuolemaan vuositasolla.
 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/27/heart-attacks-detected-treated-fell-40-per-cent-covid-pandemic/ tai https://archive.vn/u5xq3#selection-65.1-65.77

Yhteen sairauteen resurssien keskittäminen on haitallista. Britanniassa on huomattu seurauksena olleen selittämätön kesäkuolleisuuden lisääntyminen tänä vuonna 2021
 https://news.yahoo.com/analysis-thousands-more-usual-dying-170117640.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly92aWxsZXZlaWtrb2Vsb21hYS5maS8&guce_referrer_sig=AQAAAJphlDiUXySVDSzZ1bKFfIPPqpvvvIKsleZaNJIpajUP1v9MWm6nAz4H1hWxibafkUHsyG2r8Kj_PPbQQeGXSEJsmQGP4S79q24CK8XWFj2qlDE85hqMCbmiw5YrBk-ByqDCqQP-QOflP2GwMKAhEhwWCYBkD36kz9LOA_y8PSzb

50 000 ylimääräistä syöpäkuolemaa koronatoimien vuoksi (12 minuutin kohdalla)
 https://youtu.be/9UHvwWWcjYw

Robert F. Kennedy Jr., The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health kirja

Vuoden 2012 pandemian määrite on vielä voimassa
 https://stm.fi/valmiusasiat/pandemia

Kansallinen tilastokeskus myöntää, että vain 6000 ihmistä (eikä 150 000) kuoli Covid-19-tautiin Englannissa ja Walesissa helmikuun 2020 ja joulukuun 2021 välisenä aikana.
 https://dailyexpose.uk/2022/01/20/ons-admits-just-6k-covid-deaths-since-feb-20/ ja
 https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/covid19deathsandautopsiesfeb2020todec2021


 Kymmenen maailman rikkaimman ihmisen omaisuuden arvo on kaksinkertaistunut pandemian aikana
 https://www.hs.fi/talous/art-2000008546941.html

Worldometer
 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/#graph-cases-daily

Suomen valtio kantaa korvausvastuun koronarokotteiden haitoista
 https://yle.fi/uutiset/3-11700240

Johnson & Johnson odottaa koronarokotteensa liikevaihdon kasvavan jopa miljardilla dollarilla tänä vuonna
 https://www.hs.fi/talous/art-2000008565538.html

Pfizerin liikevaihto rokotteista 33,5 miljardia dollaria
 https://www.cnbc.com/2021/07/28/covid-pfizer-pfe-earnings-q2-2021.html

Modernalle miljardivoitot koronarokotteesta
 https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/moderna-posts-billions-profit-covid-19-vaccine-wont-share-technology

Lue myös: