KORONAN SAIRAALAHOITO-OHJEET

MKR Lehdistötiedote 3.5.2022
Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä

KORONAN SAIRAALAHOITO – KANSAINVÄLISET OHJEET VIHDOIN SUOMEKSI


LATAA: MATH+ koronan sairaalahoito-ohjeet AMMATTILAISILLE tästä:
https://mkrsuomi.fi/wp-content/uploads/2022/05/MATH-KORONAN-SAIRAALAHOITO-OHJEET.pdf


TIIVISTELMÄ:

Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR on suomentanut kansainväliset COVID-19 MATH+ -sairaalahoito-ohjeet.
– Kyseessä on kansainvälisen lääkärijärjestö Front Line Critical Covid Care Alliancen   (FLCCC) tekemä ja ylläpitämä COVID-19 sairaalaprotokolla
– MATH+ on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ja sen osatekijät ovat Yhdysvaltain Elintarvike – ja Lääkevirasto FDA:n hyväksymiä
– Tehokkaassa koronan sairaalahoidossa käytetään mm. kortisonia, verenohennuslääkettä, ivermektiiniä sekä C- ja D-vitamiinia isoilla annoksilla
– MATH+ hoito-ohjeissa on tarkat käyttöohjeet ja annostukset lääkäreille
– Päivitykset ja vastuuvapauslausekkeet hoitoprotokollaan löytyvät osoitteesta https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/math-plus-protocol/
– MATH+ Hoito-ohjeet ja MKR:n suomennos niistä läpäisivät suomalaisen kokeneen ensihoitolääkärin kriittisen tarkastuksen ja saivat positiivista palautetta
– Suomessa on suuri tarve paremmille ja monipuolisemmille hoito-ohjeille koronan jyllätessä ja ylikuolleisuuden ollessa ennätyslukemissa
– Nimeltä mainitsematon keskussairaalan infektiotautien ylilääkäri kertoo nykyisten käytössä olevien hoitokeinojen vähäisyydestä ja tehottomuudesta
– Koska tieto uusista koronan hoitomahdollisuuksista ei  ole potilaiden ja omaistensa mukaan mennyt perille käytännön hoitotasolle – jostain syystä – kansalaisten kannattaa itse levittää tietoa MATH+:sta sairaaloihin ja lääkäreille

HUOM! Koronan ehkäisyyn ja avohoitoon YKSITYISHENKILÖILLE taas on tarkoitettu
MKR:n aiemmin suomentamat iMASK+ -hoito-ohjeet (LATAA JA LUE TÄSTÄ):

https://mkrsuomi.fi/covid-19-ehkaisy-ja-hoitoprotokolla-imask-flccc/

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt kaikesta koronaan liittyvästä:
info(at)mkrsuomi.fi

Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä MKR
– Riippumattomat asiantuntijat suomalaisten terveyden puolesta


LUE ENNEN KÄYTTÖÄ:

TARKEMMAT TIEDOT MATH+ PROTOKOLLASTA JA KORONAN SAIRAALAHOIDOSTA

SUOMESSA SUURI TARVE HOITO-OHJEILLE

COVID-19 epidemia jyllää Suomessa ennätysmäiselle tasolla, vaikka media on siirtynyt jo seuraavaan kriisiin uutisoinnissaan. Ongelma ei mene pois katsomalla muualle. Ylikuolleisuus on Suomessa nyt samalla järkyttävällä tasolla kuin viimeksi Jatkosodassa vuonna 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen aikaan. Vertailuna vielä ennen 2021 kesää ei ylikuolleisuutta ollut lainkaan, vaikka korona jylläsi kuinka laajasti.
Toki syitä ylikuolleisuuteen on monia ja ne vaatisivat pikaista selvitystä ja reagointia, mutta parempi koronanhoito tuskin haittaisi ihmishenkien pelastamisessa.  

Tieteellinen keskustelu, monipuoliset hoitokokeilut ja laaja yhteistyö parhaista koronan hoitotavoista on loistanut poissaolollaan Suomessa, kun taas esim. USA:ssa osa lääkäreistä on ollut edeltäkävijöinä näissä.
Erästä nimeltä mainitsematonta suomalaisen yliopistollisen keskussairaalan johtavaa infektiolääkäriä haastatellessa tuli ilmi, että Suomessa käytössä olevat sairaalahoitoa vaativan koronan hoitokeinot vaikuttavat liian suppeilta ja vähätehoisilta.

Tätä kansainvälistä MATH+ -sairaalahoitoprotokollaa voivat siis potilaatkin ja potilaiden läheiset tarjota lisäavuksi sairaaloihin hoitaville lääkäreilleen. Tärkeää on levittää tietoa hoito-ohjeista jo nyt, sillä kiireisessä tositilanteessa hoitohenkilökunnalla ei ole yleensä mahdollista perehtyä uusiin hoito-ohjeisiin. Hyvä keino on tulostaa ohjeet, nitoa sivut yhteen ja tarjota niitä lääkärien taukohuonelukemiseksi. Näin myös lääkäreillä on mahdollisuus hakea etukäteen lisätietoa ja keskustella kollegoidensa kanssa lääkkeistä ja ohjeiden hoitomenetelmistä.

SUOMALAISEN ENSIHOITOLÄÄKÄRIN TARKASTAMA HOITOPROTOKOLLA

Tämä MATH+ -hoitoprotokolla MKR Toimitustiimin suomennoksena on myös kokeneen suomalaisen ensihoidon lääkärin kriittisesti läpikäymä ja tarkastama, tässä hänen tarkentavat kommenttinsa:

”Ansiokas suoritus nuo ohjeet!

Joitakin havaintoja:
– Hepariini voisi olla Klexane, nyk. Inhixa, johon tuo annostus sopii = AK-hoidon hoitoannos. Tärkeää nimetä, koska niitä useita ja esim. Innohep taas on IU-yksiköissä.
– ivermektiinin annosten määrä per 24 t jäävät avoimeksi
– kalsitrioli, puuttuu ”0,50 mcg” päivänä 1 (typo)
– DOAC on suomessa NOAC
– hapetus oli aika suppeasti, en ole tässä asiantuntija, mutta jos happiviiksillä (max. kai muutama litra minuutissa) ei saada saturaatiota ylös käytetään jotakin maskia ja jopa 15 l/min happea.

EBM käyttää yliopistollisessa keskussairaalassa steroideja ja jotakin monoklonaalisia vasta-ainelääkettä sytokiinimyrskyyn. En tiedä tulisiko haloo, jos käyttää esim. ivermektiinä, fluvoksamiinia, melatoniinia (jossakin muuten oli, että se tehoaa 10 mg päivässä annoksella).”

HOITOPROTOKOLLAN KOONNEEN FLCCC-LÄÄKÄRIJÄRJESTÖN VIESTI KAIKILLE

Front Line Critical Covid Care Alliancen (FLCCC) www.flccc.net

COVID-19:n MATH+ Hospital Treatment Protocol -hoitoprotokollan on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön. Siinä on yksityiskohtaiset ohjeet lääkityksen aloittamisen ajoituksesta sekä ehdotetut aloitusannokset ja kestoajat kullekin lääkekomponentille.

Tutustu myös COVID-19:n ennaltaehkäisyä ja varhaista avohoitoa varten kehitettyyn I-MASK+ Prevention & Early Outpatient Treatment Protocol for COVID-19 -protokollaan. Molemmat ovat fysiologiaan perustuvia yhdistelmähoito-ohjelmia, jotka kriittisen hoidon lääketieteen johtajat ovat kehittäneet. Kaikki osatekijät ovat FDA:n hyväksymiä, edullisia ja helposti saatavilla olevia lääkkeitä, joita on käytetty vuosikymmeniä ja joiden turvallisuusprofiili on vakiintunut. Lokakuussa 2020 lisäsimme ivermektiinin COVID-19:n ennaltaehkäisyn ja hoidon peruslääkkeeksi.

Älä pidä näitä protokollia henkilökohtaisina lääketieteellisinä neuvoina vaan suosituksina ammattimaisten palveluntarjoajien käyttöön. Keskustele lääkärisi kanssa, jaa tällä verkkosivustolla olevat tiedot ja keskustele hänen kanssaan. Tutustu vastuuvapauslausekkeisiimme!

Tarkista tämä sivu säännöllisesti päivitysten varalta – uusia lääkkeitä saatetaan lisätä ja/tai annoksia muuttaa olemassa oleviin lääkkeisiin uusien tieteellisten tutkimusten myötä.

Nykyinen MATH+-protokolla: versio 15, päivitetty 18.9.2021 (englanninkielinen versio, käännöspäivitykset ovat käynnissä).

TARKEMPIA TIETOJA MATH+-PROTOKOLLASTA JA KORONAN HOIDOSTA LÄÄKÄREILLE

Päivitys: FLCCC Alliancen vertaisarvioitu artikkeli Clinical and Scientific Rationale for the ”MATH+” Hospital Treatment Protocol for COVID-19 on julkaistu Journal of Intensive Care Medicine -lehdessä 14. joulukuuta 2020. MATH+-protokolla tarjoaa mahdollisesti hengenpelastavan lähestymistavan COVID-19-potilaiden sairaalahoitoon. Se tarjoaa edullisen yhdistelmän lääkkeitä, joilla on tunnettu turvallisuusprofiili, joka perustuu vahvoihin fysiologisiin perusteluihin ja kasvavaan kliiniseen näyttöön.

COVID-19:n sairaalahoitoprotokolla MATH+ on tarkoitettu sairaalahoitoon otettaville potilaille, ja se on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun potilaalle on ilmaantunut hengitysvaikeuksia ja hän tarvitsee hapen lisähoitoa. Kolme keskeistä patofysiologista prosessia, jotka on tunnistettu, ovat vakava hypoksemia, hyperinflammaatio ja hyperkoaguloituvuus. Tämä yhdistelmälääkitysprotokolla on suunniteltu torjumaan näitä prosesseja joko yksittäisten aineiden tai synergististen vaikutusten avulla. Ryhmämme jäsenten tekemä ainutlaatuinen oivallus tästä taudista on se, että suurimmalla osalla potilaista esiintyy aluksi keuhkoissa tulehdusreaktio, jota kutsutaan ”organisoivaksi keuhkokuumeeksi”, joka on elimistön reaktio vammoihin ja joka reagoi erittäin herkästi kortikosteroidihoitoon. Jos organisoituvaa keuhkokuumetta ei hoideta tai se on nopeasti etenevä alatyyppi, seuraa tila nimeltä akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä (ARDS).

Kaksi tärkeintä hoitomuotoa, joilla ARDS:ää aiheuttavaa äärimmäistä tulehdusta voidaan kääntää ja/tai lievittää, ovat kortikosteroidi metyyliprednisoloni ja antioksidantti askorbiinihappo, jota annetaan suonensisäisesti ja suurina annoksina. Molemmilla lääkkeillä on useita synergistisiä fysiologisia vaikutuksia, ja niiden on useissa satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa osoitettu parantavan eloonjäämismahdollisuuksia ARDS:n yhteydessä, erityisesti kun niitä annetaan taudin alkuvaiheessa. Tiamiinia annetaan solujen hapenkäytön ja energiankulutuksen optimoimiseksi ja sydämen, aivojen ja immuunijärjestelmän suojaamiseksi. Koska lukuisissa kliinisissä ja tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu, että hyperkoagulaatio on johdonmukaista, toistettavissa olevaa ja liiallista, erityisesti vakavasti sairailla, antikoagulanttia hepariinia käytetään sekä estämään että auttamaan hyvin usein esiintyvien verihyytymien liuottamisessa. ”+”-merkki osoittaa useita tärkeitä liitännäistoimenpiteitä, joilla on vahva fysiologinen perustelu ja olemassa tai syntymässä olevia prekliinisiä ja kliinisiä tietoja, jotka tukevat niiden käyttöä samankaltaisissa olosuhteissa tai COVID-19:ssä, ja joilla kaikilla on vakiintunut turvallisuusprofiili. Tällaisia liitännäishoitoja arvioidaan ja muutetaan jatkuvasti julkaistun lääketieteellisen näytön kehittyessä.

Ajoitus on kriittinen tekijä MATH+:n tehon ja COVID-19:tä sairastavien potilaiden onnistuneen hoidon kannalta. Potilaiden on mentävä sairaalaan heti, kun heillä ilmenee hengitysvaikeuksia tai happipitoisuus on alhainen. MATH+-protokolla on annettava pian sen jälkeen, kun potilas täyttää hapen lisäyksen kriteerit (ensimmäisten tuntien aikana sairaalaan saapumisen jälkeen), jotta saavutetaan maksimaalinen teho. Hoidon viivästyminen voi johtaa komplikaatioihin, kuten mekaanisen ventilaation tarpeeseen. Jos MATH+-valmiste, joka koostuu FDA:n hyväksymistä, turvallisista, edullisista ja helposti saatavilla olevista lääkkeistä, annetaan varhaisessa vaiheessa, se voi poistaa teho-osaston vuodeosastojen ja mekaanisten hengityskoneiden tarpeen ja palauttaa potilaat terveiksi.

Lue myös: