Parents For Freedom – HÄTÄTIEDOTE lasten vapauden ja terveyden puolesta

Kansallinen vetoomus Suomen lasten puolesta

TOIMI PIAN – 5-11 vuotiaiden rokotuskierros on käynnistymässä!

Koululaisten vanhemmille 1 koko materiaali

Kieltolomake ALLE 12v


TIEDOTE 12.11.2021: 

Parents for freedom syntyi elokuussa koulujen lukuvuoden alettua. Maailma oli elänyt koronakriisin keskellä, ja myös päiväkodeissa ja kouluissa aikaa, joka oli yhä enenevässä määrin kestämätöntä. Kun koronatoimet olivat alkaneet niin voimakkaasti koskettaa alaikäisiä lapsiamme, emme voineet enää toimia sivustaseuraajina. Tähän tarpeeseen täytyi vastata ja koota vanhemmat, yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tukipilareista yhteen, lasten suojelemisen vuoksi.

Parents For Freedom on vapaaehtoisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen perustuva sitoutumaton järjestö. Mukana on jo satoja vanhempia ja joukkomme kasvaa koko ajan. Tarjoamme vanhemmille tukiverkoston, jossa kaikki tulevat kuulluksi. Ryhmässä jaetaan tietoa, kokemuksia ja neuvoja erilaisiin tilanteisiin, joihin me vanhemmat lastemme kanssa törmäämme varhaiskasvatus-, koulu-, ja harrastusmaailmassa. Seuraamme erittäin huolestuneina yhteiskuntamme kehityskulkua, voimaan tullutta rokotepassia ja sen selkeää suuntaa kohti alaikäisten lasten segregaatiota. Meidän vanhempien on puututtava selkeään kehitykseen, jossa lapset ja nuoret erotellaan kouluyhteisössä rokotettuihin ja rokottamattomiin ja asenteet ovat julmia ja syrjiviä rokottamattomia kohtaan. Kasvomaskiton oppilas taas nähdään terveys- ja turvallisuusriskinä oppimisympäristössä. Parents For Freedom puolustaa yksilönvapauksia ja ihmisoikeuksia viimeiseen asti, ja niin kauan, kun viranomaiset ja päättäjät eivät sitä tee, me vanhemmat huolehdimme lastemme turvallisuudesta.

Olemme syksyn aikana laatineet vetoomuksia mm. jokaisen kunnan sivistystoimen johtoon, sadoille rehtoreille, kouluterveydenhuoltoon, STM:n, OPH:n, OAJ:n, Lapsiasiavaltuutetulle, Opetusministerille, THL:n ja Vanhempainliittoon. Lyhykäisyydessään pääperiaatteenamme on:

• Ilmaista huolemme, ilmaista, että me emme suostu lapsiin kohdistuviin laittomiin ja syrjiviin koronatoimiin; saada äänemme kuuluviin yhtenä tärkeänä osana yhteiskuntaa, lasten vanhempina.

• Toimia siltana koulujen ja vanhempien välillä, herättää rakentavaa ja eteenpäin vievää keskustelua tämän maailman tilanteen luomien uusien haasteiden keskellä. Lähestyä päättäjiä ja kuntia.

• Tarjota työkaluja siihen, kuinka lähestyä kouluja ja reagoida sieltä tuleviin uusiin ohjeistuksiin ja toimintatapoihin. Tarjota vanhemmille apua, tietoa ja työkaluja; laadimme vetoomuksia, kirjeitä ja kokoamme ohjeita tueksi tilanteisiin, joita kohtaamme varhaiskasvatus- ja koulumaailmassa.

• Tarjota vertaistukea, verkostoitua ja jakaa tietoa ja kokemuksia.

• Välittää tietoa eteenpäin, kaikille vanhemmille.

Parents For Freedomin toiminta ulottuu lasten asioihin laajasti, ei rajoitu vain koulumaailmaan. Mukana on vanhempia, joiden lapset eivät vielä ole koulussa ja myös vanhempia, joiden lapset ovat jo aikuisia. Parents For Freedomissa on mukana eri alojen osaajia, mutta lisää tekeviä käsiä tarvitaan. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmäämme, joka koostuu vapaaehtoisista ja on toimintamme selkäranka, ole rohkeasti yhteydessä ja kerro hieman itsestäsi. Mukana liikkeen toiminnassa voi olla ryhmän jäsenenä tai tekijänä ammattikuntaan katsomatta, esimerkiksi jakamassa tietoa, osallistumassa mielenilmauksiin, tai tarjoten osaamistaan kuten some, tapahtumien järjestäminen ja toiminnan kehittäminen. 

Osallistumista toivotaan, joten ole rohkeasti yhteydessä! Kehitämme toimintaamme tarpeen ja resurssien myötä. Teemme myös mielellämme yhteistyötä kaikkien samat arvot jakavien tahojen kanssa.

”Vuonna 1989 kirjatut Lasten oikeudet valtioita sitovan sopimuksen allekirjoittaneet maat ovat sopineet, että kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Kuten perustuslain turvaama yhdenvertaisuus ja syrjinnänkielto, myös tämä on nyt useasti päättäjä- ja virkamiestaholla unohdettu. Me vanhemmat olemme huolissamme lapsiin kohdistuvista koronatoimista, joita toteutetaan kouluissa, ja niiden vaikutuksista lapsiimme. Olemme huolissamme lasten maskisuosituksista, joihin liittyy niin eettisiä, sosiaalisia, juridisia kuin psykologisia ja fysiologisiakin ongelmia. Meitä huolettaa koulujen rooli maski-, hygienia- ja rokotekampanjoinnissa. Olemme huolissamme kiireellä valmistetun asetuksen turvin, laittomasti ohi vanhempien toteutetuista lasten koronarokotuksista. Me vanhemmat olemme vastuussa lastemme turvallisuudesta ja terveydestä, ja vetoamme viranomaisiin, että lapsille ei anneta tämänkaltaista vastuuta omasta terveydestään, saati vastuuteta heitä perusteettomasti rokottautumaan pitääkseen isovanhempansa terveinä. Vanhemman tulee suojata ja turvata lapsen elämä ja tehdä valintoja, jotka ovat turvallisia hänelle. Meidän vanhempien rooli korostuu tässä uudessa maailman tilanteessa ja on puuttuttava lapsiin kohdistuviin koronatoimiin, joille ei ole mitään epidemiologisia perusteita – kaikki päätökset ovat olleet poliittisia. On ensiarvoisen tärkeää lähestyä kouluja ja kertoa, mitkä ovat perheiden arvot ja miten perheissä toimitaan. Koulun tulee kunnioittaa sitä. Nyt enemmän kuin koskaan, meidän, äitien ja isien, täytyy ja täytyy saada pitää lapsemme turvassa. Pandemian lasku ei saa jäädä lastemme maksettavaksi.”

Annika Friberg
koordinaattori
Parents For Freedom – Lastemme vapauden ja terveyden puolesta

Yhteydenotot, haastattelupyynnöt ja lisätietoa meistä:

lauantai100@gmail.com

Telegram
https://t.me/joinchat/3GIMKEUtbIo4ZmNk

Instagram
@parentsforfreedomsuomi

Facebook
Parents For Freedom Suomi

Rikosilmoituksen teko lasten luvattomasta rokotuksesta
https://koronarealistit.com/rikosilmoituslomake-lasten-luvattomasta-rokottamisesta/


Lapsen saamasta rokotehaitasta ilmoittaminen Fimealle
https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutusilmoituksen-tekeminen


Kerro lapsen saamasta rokotehaitasta esim. anonyymisti tälle sivulle
https://rokotehaitat.fi/

Lue myös: