Pfizer on haastettu oikeuteen

Pfizer haastettu oikeuteen New Yorkissa

Sveitsiläinen ex-pankkiiri Pascal Najadi on nostanut 6. maaliskuuta siviilikanteen Pfizeria vastaan Ana Mc Carthyn kanssa New Yorkin korkeimmassa oikeudessa. Kanteen mukaan Pfizerin koronainjektio on aiheuttanut Najadin terveydelle vahinkoa lyhentäen hänen elämäänsä mahdollisesti parillakymmenellä vuodella. 

Najadi toteaa, että Pfizer teki rahaa rokotepakolla ja syrjinnällä, mikä rikkoo USAn perustuslakia ja erityisesti sen 14 lisäystä, joka kieltää säätämästä ja toimeenpanemasta lakeja, jotka rajoittavat Yhdysvaltain kansalaisten erioikeuksia tai vapauksia.

Pascal Najadi korostaa, ettei hän hae oikeusjutulla vahingonkorvauksia vaan oikeutta. Ennätysmäärän haittoja aiheuttaneiden koronainjektioiden myynti tulee lopettaa ja Pfizerin tulee kantaa vastuunsa. Najadi kutsuu lääkejätin toimintaa rikokseksi ihmisyyttä vastaan. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Pfizer on oikeudessa vastaamassa epäeettisestä toiminnasta.

Pfizer todettiin vuonna 2009 syylliseksi Bextra-tulehduskipulääkkeen markkinoimiseen myös muihin käyttötarkoituksiin kuin se oli hyväksytty. Se joutui maksamaan petoksestaan suurimmat lääkeyhtiölle USAssa määrätyt korvaukset – 2,3 miljardia dollaria.
Miljardi summasta koskee neljän lääkkeen laitonta mainostamista, mistä seurasi oikeudettomien korvausvaatimusten esittäminen valtiolle sellaisista käyttötarkoituksista, jotka eivät olleet lääketieteellisesti hyväksyttyjä.
Summa kattaa myös väitteet lahjuksista, joita Pfizer tarjosi terveydenhuollon edustajille saadakseen heidät määräämään näitä lääkkeitä.
Pfizer joutui myös tekemään valtion terveystarkastusviraston kanssa laajan yritysrehellisyyttä koskevan sopimuksen tällaisen toiminnan välttämiseksi tulevaisuudessa.

Lue lisää: https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history

Pascal Najadi ja Ana Mc Carthy tiedottavat kanteesta sivustolla www.nmp.associates, jolla kerrotaan myös, miten heidän toimintaansa voi tukea.

Sveitsin liittopresidenttiä vastaan nostettu kanne

Pascal Najadi nosti joulukuun 2. päivä 2022 kanteen myös Sveitsin liittopresidenttiä Alain Bersetiä vastaan hänen harjoittamansa harhaanjohtavan koronarokotepolitiikan takia. Berset väitti muun muassa, etteivät rokotetut tartuta koronaa ja edisti väitteillään kahden kerroksen yhteiskunnan muodostumista, mikä on vastoin Sveitsin perustuslakia – kuten myös Suomen.

Lue juttu: https://mkrsuomi.fi/miksi-valtamedia-ei-uutisoi-naista/

Najadi otti kolme koronainjektiota ennen kuin sai tietää, ettei niiden tehokkuutta tartunnan estäjänä koskaan oltu edes testattu. Pfizerin edustaja Janine Small kertoi asian Euroopan parlamentin kuulemisessa viime vuoden lokakuussa. Koronapassille ja rokotepakoille ei siis koskaan ollut minkäänlaisia perusteita.

Lue juttu: https://mkrsuomi.fi/pfizerin-johtaja-tunnustaa-covid-rokotehuijauksen/

Lue juttu: https://mkrsuomi.fi/skandaali-jatkuu-thl-myontaa-tietaneensa-koko-ajan-ettei-koronarokote-esta-taudin-leviamista/ 

Sveitsin Fimeaa Swissmedicia vastaan nostettu kanne

Sveitsissä on meneillään myös sveitsiläisen asianajajan Philipp Krusen viime heinäkuussa nostama rikosjuttu paikallista Fimeaa eli Swissmediciä vastaan, koska koronarokote ei ollutkaan ”tutkittu ja turvallinen” kuten väitettiin. Swissmedicin tehtävä on valvoa lääkkeiden turvallisuutta, mutta se salli tuoda markkinoille valmisteita, joiden turvallisuudesta ei ollut riittävästi todisteita.

Koronarokotteen riskisignaaleja ei huomioitu, mistä on aiheutunut vakavaa vaaraa sveitsiläisten terveydelle. Kantajina on rokotehaitan saaneita sveitsiläisiä ja vastaajina Swissmedicin lisäksi lääkäreitä, jotka rokottivat tietäen, että rokotteita ei oltu testattu asianmukaisesti.

Swissmediciä vastaan nostettu kanne.

Asianajajat ympäri maailmaa voivat hyödyntää coronacomplaint.ch-sivustoa tietopankkina.

Lue juttu: https://live2fightanotherday.substack.com/p/swissmedic-and-vaccinating-doctors
Lue juttu: http://coronacases.wiki/index.php/wiki/swissmedic-mrna-injury-case/

Sveitsi on julkaissut verkossa lääkejättien kanssa tekemänsä rokotesopimukset. Mielenkiintoisimmat kohdat on kuitenkin mustattu.

Lue lisää: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen/beschaffungsvertraege-covid-19-impfstoffe.html

Rokotteet bisnes – turvallisuudesta piittaamatta?

Lääkevalmistajat ovat aiheuttaneet haittaa rokotteillaan aikaisemminkin. Kaikki muistavat vuoden 2009–2010 sikainfluenssan, johon tarjottu Pandemrix-rokote aiheutti narkolepsiaa. Tämäkin rokote ilmestyi nopeasti markkinoille hätäkäyttöluvalla ja sen turvallisuustiedot olivat puutteelliset.

Tuolloin epäiltiin joko sikainfluenssaviruksen tai rokotteen olevan narkolepsiaan sairastumisen syynä ja THL perusti selvitystyöryhmän asiaa tutkimaan. Esitettiin, että sairastumisen syy oli perinnöllisen alttiuden lisäksi rokotteen ”erityinen rakenne”, jota ei ilmoitetusti ole käytetty enää tämän rokotteen jälkeen.

Tapahtumien kulku kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin koronarokotteiden osalta sillä erotuksella, että nyt ei saa missään tapauksessa epäillä koronarokotteen olevan syynä vakaviin rokotehaittoihin, sairastavuuden kasvuun ja ylikuolleisuuteen.

Ovatko rokotteet bisnes – turvallisuudesta piittaamatta?

Lisääntyneiden narkolepsiatapausten takia Pandemrix-rokotukset lopetettiin varotoimenpiteenä elokuussa 2010.

Koronarokotteista on aiheutunut enemmän haittoja ja kuolemia kuin mistään rokotteesta aikaisemmin – silti niiden antamista ei ole kokonaan lopetettu. Ovatko lääkejättien edut tärkeämpiä kuin suomalaisten terveys?

Kiistelty HPV-rokote

Suomessa ja maailmalla on keskusteltu HPV-rokotteen turvallisuudesta jo pitkään. Rokote on tarkoitettu papillomaviruksen aiheuttamien sairauksien, kuten kohdunkaulan syövän, kondylooman, peniksen ja peräaukon syövän ehkäisemiseen. Suomessa Cervarix-rokotetta tarjotaan 5.–6.-luokkalaisille tytöille ja Marinin hallitus päätti tarjota rokotetta myös pojille.

USAssa on nyt nostettu kanne lääkeyhtiö Merckiä vastaan, joka valmistaa Gardasil-nimistä HPV-rokotetta. Kanteessa kerrotaan 13-vuotiaan Noah Tate Foleyn kuolleen 8.10.2020 Gardasil-rokotteesta samaansa aivotulehdukseen, jonka aiheutti rokotteesta johtuva autoimmuunireaktio.

Lääkeyhtiö Merckiä vastaan on nostettu useita kanteita, joissa on nostettu esiin epäily kyseisen HPV-rokotteen sivuvaikutusten salaamisesta. Monet rokotteen saaneet ovat kärsineet neurologisista- ja autoimmuunisairauksista, kuten kroonisesta väsymysoireyhtymästä ja POTSista.

Lue juttu: https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/first-gardasil-wrongful-death-lawsuit-filed-alleging-hpv-vaccine-caused-13-year-olds-death/

Haittasignaaleista huolimatta lääkejätti Merck ei ole antanut tutkijoiden käyttöön haittavaikutusilmoitukset sisältävää tietokantaa. Tanska pyysi 2015 Euroopan komissiota tutkimaan Gardasilin ja vakavien haittojen yhteyden niiden suuren määrän takia.

Tutkittuaan asiaa Euroopan lääkevirasto (EMA) lopulta kiisti yhteyden, mutta vuodetusta asiakirjasta paljastui, etteivät asiantuntijat olleet yhtä mieltä. Se oli ottanut huomioon vain lääkeyhtiön antamat tiedot ja jättänyt huomiotta Uppsalan seurantakeskuksen ja riippumattomien tutkijoiden esittämät seikat. Lisäksi EMAn käyttämillä asiantuntijoilla oli taloudellisia eturistiriitoja.

Kantajat ovat pyytäneet pääsyä Merckin tietokantaan voidakseen tehdä klusterianalyysin haittatiedoista. USAssa rokotehaittoja korvaava VICP (National Vaccine Injury Compensation Program) on maksanut yli 70 miljoonaa dollaria korvauksia Gardasilin aiheuttamista haitoista, mutta se on lopettanut viime vuosina autoimmuunisairauksien korvaamisen ilman selitystä. Nyt nostettu kanne on osa tätä prosessia.

Lue juttu: https://childrenshealthdefense.org/defender/merck-hpv-gardasil-vaccine-adverse-event-database-court/

Suomessa HPV-rokotteen kohdalla samoin kuin koronarokotteen kohdalla on linjattu, että lapsi voi itse päättää rokotuksen ottamisesta, jos terveydenhoitaja toteaa lapsen kykeneväksi siihen. Terveydenhoitajalla ei ole oikeutta ilmoittaa asiasta vanhemmille. 
Lapselle myös tarjotaan rokotetta uudelleen, jos hän kieltäytyy ottamasta sitä omasta tai vanhempiensa tahdosta.
Samaan aikaan ollaan yleisesti sitä mieltä, että alakouluikäinen lapsi on liian nuori olemaan pitkään yksin kotona. Alakoululainen ei voi myöskään erota kirkosta ilman vanhempiensa lupaa, mutta hän saa päättää itse rokotteen ottamisesta.

Lue myös:

https://pelastetaansuomenlapset.fi/tanska-katuu-lasten-koronarokottamista/

https://pelastetaansuomenlapset.fi/ovatko-thln-virkamiehet-laiminlyoneet-virkavelvollisuutensa/

https://pelastetaansuomenlapset.fi/ei-vielakaan-vastausta-kysymyksiin-vauvakadosta/

https://mkrsuomi.fi/miksi-valtamedia-ei-uutisoi-naista/


Lue myös: