Children's Health Defense

Esittelyssä Children’s Health Defense Europe

”Children’s Health Defense on sitoutunut varmistamaan, että ihmisillä ympäri maailmaa on käytettävissään totuudenmukaista ja tarkkaan laadittua tietoa, jonka avulla he voivat tehdä tietoon perustuvia kuluttaja- ja terveydenhuoltopäätöksiä itsensä ja perheidensä puolesta” – Robert F. Kennedy, Jr.

Children’s Health Defense (CHD) toimii lasten ja aikuisten terveyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi vähentämällä altistumista ympäristömyrkyille, tuomalla esiin vastuussa olevat tahot ja perustamalla tulevaisuudessa toimivia terveyttä suojelevia järjestelmiä. CHD puolustaa ihmisoikeuksia, vapautta ja demokraattisia periaatteita, erityisesti yksilön valinnanvapauden, hoitotahdon, yksityisyyden, tieteen vapauden ja läpinäkyvyyden suhteen.

Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. on CHD:n perustaja ja toimii hallituksen puheenjohtajana sekä johtavana lakimiehenä. Kennedy on arvostettu kirjailija, jolla on pitkä lista julkaisuja, kuten New York Timesin bestseller Crimes Against Nature (2005) ja The Real Anthony Fauci (2021). Kennedy nimettiin yhdeksi Time-lehden ’planeetan sankareista’ (Heroes for the Planet), koska hän auttoi Riverkeeper-järjestöä johtamaan taistelua New Yorkin Hudson-joen suojelemiseksi. Hänen maineensa ympäristön ja lasten terveyden määrätietoisena puolustajana perustuu lukuisiin menestyksekkäisiin oikeustoimiin.

Robert Kennedy jr

Hän sai tunnustusta roolistaan käänteentekevässä voitossa Monsantoa vastaan, mistä hänet kutsuttiin keskustelemaan Euroopan parlamenttiin vuonna 2018. Kennedy työskentelee parhaillaan tärkeiden HPV-rokote Gardasilin turvallisuutta ja 5G-teknologiaa koskevien tapausten parissa ja taistelee sosiaalisen median ja teknologiajättien sensuuria vastaan. Hän on väsymätön terveyspolitiikan paremman turvallisuuden ja lääketieteellisen vapauden puolestapuhuja ja innostaa ihmisiä ympäri maailmaa yhdistämään voimansa lastemme tulevaisuuden suojelemiseksi.

Euroopan toiminta

CHD:n puheenjohtajana toimii Mary Holland, ja Euroopan johtokunnan jäseninä mm. Catherine Austin Fitts ja Orsolya Györffy.

CHD Europen toiminta käynnistettiin pyrkimyksenä paljastaa pandemian torjunnan varjolla tapahtuvan kansainvälisen vallankaappauksen laajuus ”terveysturvallisuusohjelman” osalta. CHD Europe haluaa suojella lasten terveyttä ja oikeuksia väärinkäytöksiltä lääketieteellisissä toimenpiteissä. Sivuston mukaan ”Mielestämme on erittäin haitallista, että yhteiskunta uhraa nuorimpien kehityksen vanhimpien elämän pidentämiseksi. Aivan kuten rokotevammojen kohdalla, lapsemme eivät pysty ilmaisemaan kärsimäänsä haittaa, ja heitä usein syytetään siitä. Heidän tilannettaan on arvioitava heidän omien tarpeidensa sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksensä ja hyvinvointinsa perusteella”.

”Ensimmäiset toimemme liittyivät tutkimuksen tukemiseen ja maskin käytön vaikutusten arviointiin lapsilla. Rahoitimme yhdessä saksalaisten turvallisuusinsinöörien kanssa hengitystestien kehittämistä ja jaoimme oikeudellisia strategioita, kuten koululautakunnille ja työnantajille suunnattuja vastuuvelvollisuusilmoituksia, joissa varoitetaan mahdollisista haitoista ja turvallisuusprotokollien tarpeellisuudesta lasten turvallisuuden suojelemiseksi.  Välitimme myös tiedemiesten, lastenlääkäreiden ja psykologien raportteja ”koronatoimenpiteiden” vaikutuksesta lasten kehitykseen.”

CHD vetoaa EU:hun – ei koronarokotuksia lapsille

CHD Europe vetosi sen puolesta, että Euroopan unionin päätös, joka koskee Covid-injektioiden kokeilua ja sallimista lapsille, kumotaan ja jakoi tietoa injektioista aiheutuvista erityisriskeistä. Järjestö pyrkii vaihtamaan tietoa ja jakamaan resursseja, jotka liittyvät tieteeseen, oikeustoimiin, vetoomuksiin ja lobbaustyöhön Euroopassa. ”Edistämme kollektiivisen tiedusteluverkoston kehittämistä. Ihmiset kaikista maista tuntevat tarvetta yhdistää voimansa ja tarjota taitojaan ja osaamistaan. Monet kääntyvät puoleemme, ja meillä voi olla tärkeä rooli heidän yhdistämisessään.

Voimme sanoa, että pandemian alkamisesta lähtien järjestömme avulla on muodostunut hämmästyttävä kansainvälinen verkosto lakimiehiä, lääkäreitä, tiedemiehiä, toimittajia ja vapauden puolestapuhujia. Tämän ansiosta voimme vaihtaa parhaita käytäntöjä, keskeisiä tietoja ja strategioita tai tehdä faktojen tarkistustyötä, jotta voimme vaikuttaa voimakkaammin eri maissa. Teemme yhteistyötä myös virallisten ja epävirallisten lääkäriryhmien tai vanhempien ja kansalaisjärjestöjen kanssa useissa Euroopan maissa.”

Children’s Health Defense Europe pitää viikoittain yhteisökokouksia ja tiedottaa säännöllisesti paikallisista tapahtumista ympäri Eurooppaa. Uutissivulla käsitellään esimerkiksi oikeustoimia, maailmanlaajuista terveydenhuollon agendaa, vetoomuksia ja rokoteturvallisuutta. Defender-verkkojulkaisu tarjoaa laajemman uutiskatsauksen CHD:n toimintaan liittyen.

Lähde:
https://childrenshealthdefense.org/defender

Lue myös: