Alkaako seuraava pandemia vuonna 2025?

Alkaako seuraava pandemia vuonna 2025?

18. lokakuuta 2019, harjoitellaan koronaviruspandemian hallintaa ”Event 201”-nimisessä simulaatiossa. Kolme kuukautta harjoituksen jälkeen alkaa Wuhanissa Kiinassa epidemia, jonka aiheuttaja on Covid-19.

Maaliskuussa 2021 järjestetyssä ”Munich Security Conference”-harjoituksessa toteutetaan simulaatio, jossa apinarokkoa levitetään maailmalle tarkoituksellisesti toukokuussa 2022 ja apinarokkopandemian riskistä varoitetaan kansainvälisesti 5. kesäkuuta 2022. The World Health Network julistaa apinarokon pandemiaksi 22. kesäkuuta 2022 – lähes samana päivänä kuin simulaatiossa oli harjoiteltu.

23. lokakuuta 2022 toteutetaan ”Catastrophic Contagion” -pandemiaharjoitus Grand Challenges -vuosikokouksessa Brysselissä. Tapahtuman simulaation mukaan vuonna 2025 alkaa uusi pandemia.

Pandemiaharjoituksen sisältö

Catastrophic Contagion -harjoitus simuloi uutta hengitystieinfektiota aiheuttavaa enterovirusta, SEERS:a (Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome), joka on peräisin Brasilian lähiauleelta. Viruksen aiheuttama kuolleisuus on suurempi kuin Covid-19:n, ja se on vaarallinen lapsille ja nuorille.

Harjoituksessa simuloitiin WHO:n neuvoa-antavan hätätilalautakunnan kokouksia, joissa käsiteltiin kuvitteellista, lähitulevaisuuteen sijoittuvaa pandemiaa. Osallistujat pohtivat, miten reagoida epidemiaan, joka leviää nopeasti ja josta tulisi nopeasti pandemia.

Catastrophic Contagion -pandemiasimulaatio lokakuussa 2022.
Catastrophic Contagion -pandemiasimulaatio lokakuussa 2022.

Osallistujat joutuivat tekemään kiireellisiä poliittisia päätöksiä rajallisilla tiedoilla ja tieteellisen epävarmuuden vallitessa. Jokaisella ongelmalla ja valinnalla oli vakavia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. Osallistujia kehotettiin päättäväisiin ja rohkeisiin toimiin viruksen leviämisen ehkäisemiseksi mahdollisesta poliittisesta vastustuksesta huolimatta.

Harjoituksen opetuksena mainittiin, että ”maiden olisi asetettava etusijalle toimet, joilla lisätään luottamusta hallitukseen ja kansanterveysviranomaisiin, parannetaan kansanterveyteen liittyvää viestintää, lisätään väestön kykyä sietää harhaanjohtavaa tietoa ja vähennetään haitallisen väärän tiedon leviämistä.” WHO:n kerrottiin olevan maailmanlaajuisesti luotettava tiedonlähde harhaanjohtavan tiedon vastaisessa taistelussa.

Samat toimijat jokaisen pandemiaharjoituksen taustalla

Catastrophic Contagion -pandemiasimulaation järjestäjinä olivat The John Hopkins Center for Health Security (CHS), Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).

Kyseessä ovat lähes samat organisaatiot kuin Covid-19-epidemiaa edeltäneessä Event 201-harjoituksessa, jonka toteuttajia olivat The Johns Hopkins CHS, BMGF ja Maailman talousfoorumi (WEF).

Apinarokkopandemiaa koskeneeseen simulaatioon osallistui mm. WHO:n, The Johns Hopkins CHS:n, BMGF:n sekä lääkeyhtiö Merckin ja Johnson & Johnsonin edustajia.

Rokotekehittäjät Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca ja Merck ovat kaikki WEF:n kumppaneita.

Gates, jokaisen pandemian ”ennustaja”

BMGF oli mukana järjestämässä Event 201 -koronapandemiaharjoitusta vain kuukausia ennen epidemian käynnistymistä. Syyskuussa 2019, vain vähän ennen Covid-19:n ilmestymistä, BMGF sijoitti 55 miljoonaa dollaria lääkkeitä ja bioteknologisia tuotteita valmistavaan BioNTech:iin. Gatesin säätiöllä on myös sijoituksia Pfizeriin.

BMGF oli myös osana harjoitusta, jossa ennustettiin apinarokon leviäminen ja riskiin reagoiminen lähes päivän tarkkuudella.

Nyt Gatesin säätiö on ollut järjestämässä harjoitusta uuden hengitystieinfektioviruksen aiheuttamasta pandemiasta. Tällä kertaa myös itse Bill Gates oli harjoituksen osallistujien joukossa.

WHO:n suurimpana yksityisenä rahoittajana ja rokoteallianssi Gavin yhtenä perustajajäsenenä Bill Gatesilla on huomattavan paljon vaikutusvaltaa globaalissa terveyspolitiikassa. Hän on rahoittanut WHO:ta myös Covid-19-yhteisvastuurahaston kautta (The Covid-19 Solidarity Response Fund). Microsoft lahjoitti kyseiselle yhteisvastuurahastolle yli 100 000 dollaria. WHO on ajanut jo pitkään pandemiahallinnan vallansiirtoa valtioilta itselleen.

Bill Gates on WHO:n suurin yksityinen rahoittaja Bill & Melinda Gates Foundationin ja Gavi:n kautta.
Bill Gates on WHO:n suurin yksityinen rahoittaja Bill & Melinda Gates Foundationin ja Gavi:n kautta.

Gates ennusti jo Covid-19-epidemian alkuvaiheessa, kesäkuussa 2020, että seuraava pandemia tulee herättämään huomiota.


Vuonna 2010 Gates luennoi, että maailman pelastamiseksi hiilidioksidin määrä täytyy laskea lähes nollaan. Yhdeksi ratkaisuksi hän ehdottaa TED Talkin esitelmässään ihmisten määrän vähentämistä miljardilla ihmisellä: ”Maailmassa on nykyään 6,8 miljardia ihmistä… Jos teemme todella hyvää työtä uusien rokotteiden, terveydenhuollon ja lisääntymiseen liittyvien terveyspalveluiden alalla, voisimme vähentää tätä ehkä 10-15 prosentilla”.

Bill Gates käyttää hiilidioksidia oikeuttaakseen maapallon väestön vähentämisen.

SPARS-pandemia

The Johns Hopkins CHS, joka on ollut hyvin aktiivinen pandemiaharjoitusten järjestäjänä, julkaisi vuonna 2017 dokumentin SPARS (St. Paul Acute Respiratory Syndrome) -pandemiasta vuosina 2025-2028. Teoksen kuvaus vastaa lähes täysin sitä, mitä Covid-19:n aikana tapahtui.

Dokumentissa SPARS tai SPARS-CoV tunnistetaan uudeksi koronavirukseksi ja sen globaaleja vaikutuksia simuloidaan. Teos kuvaa myös mm. SPARS-rokotteen aiheuttamia hermostollisia haittavaikutuksia, sekä niiden seurauksena syntyvää negatiivista julkisuutta viranomaisille. Lisäksi dokumentissa varaudutaan sosiaalisessa mediassa leviävään rokotevastaiseen keskusteluun.

Katso myös seuraavat:

Ivor Cumminsin video Catastrophic Contagion -simulaatioon liittyen:
https://odysee.com/@IvorCummins:f/catastrophic-contagion-2025-mark-the:9

Onko WHO oikea taho pandemian hallintaan?
https://mkrsuomi.fi/onko-who-oikea-taho-pandemian-hallintaan/

Apinarokko – onko syytä huoleen?
https://mkrsuomi.fi/apinarokko-onko-syyta-huoleen/

Lähteet
 1. Event 201. https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
 2. World Health Network. The Work Health Network declares monkeypox a pandemic – press release. https://www.worldhealthnetwork.global/monkeypoxpressrelease
 3. Nuclear Threat Initiative. Strengthening global systems to prevent and respond to high-consequence biological threaths. https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf
 4. The John Hopkins Center for Health Security. Catastrophic Contagion.  https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/index.html
 5. C-SPAN. Bill and Melinda Gates on COVID-19. https://www.c-span.org/video/?473341-1/bill-melinda-gates-covid-19
 6. TED Talk. Innovating to zero! https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero
 7. World Health Organization. Executive summary. https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-2021/executive-summary
 8. Gavi. Annual Contributions and Proceeds. https://www.gavi.org/news-resources/document-library/annual-contributions-and-proceeds
 9. Gavi. About our Alliance. https://www.gavi.org/our-alliance/about
 10. Gavi. The Bill & Melinda Gates Foundation. https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/bill-melinda-gates-foundation
 11. MKR Suomi. Onko WHO oikea taho pandemian hallintaan? https://mkrsuomi.fi/onko-who-oikea-taho-pandemian-hallintaan/
 12. World Economic Forum. Our Partners. https://www.weforum.org/partners#search
 13. Endpoints News. BioNTech partners with Bill and Melinda Gates Foundation, scoring $55M equity investment; BeiGene brushes off short attack. https://endpts.com/biontech-partners-with-bill-and-melinda-gates-foundation-scoring-55m-equity-investment-novartis-sells-china-unit/
 14. Bill & Melinda Gates Foundation. Pfizer. https://sif.gatesfoundation.org/investments/pfizer/
 15. John Hopkins Center for Health Security. The SPARS pandemic 2025-2028. https://ia801800.us.archive.org/1/items/the-spars-pandemic-2025-2028-a-futuristic-scenario-for-public-health-risk-communication/2017-10_The_SPARS_pandemic_2025-2028-a_futuristic_scenario_for_public_health_risk_communication.pdf

Lue myös: