TIEDEKOOSTE: D-vitamiini tehokas koronaa vastaan


Jos et ole vielä ottanut lisä-D-vitamiinia käyttöön, nyt se kannattaa tehdä! Tässä laajassa tiedekoosteessa käydään läpi D-vitamiinin hyötyjä koronan ehkäisyssä, hoidossa ja oireiden lieventämisessä. Vahvojen todistettujen hyötyjen lisäksi D-vitamiini on turvallinen, halpa ja helppo jokaisen käyttää. Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan sopiva D-vitamiiniannos COVID-19-sairautta ajatellen olisi 125 mikrogrammaa päivässä, mutta myös paino, aiempi D-vitamiinipuute, muu terveydentila yms vaikuttavat annokseen.

Lue koko tiedekooste, mittauta D-vitamiinitasosi ja tarvittaessa konsultoi vielä lääkäriäsi turvallisimman ja tehokkaimman annoksen löytämiseksi.

Toivotamme Terveellistä ja Turvallista Talvea!

MKR Lääketieteellinen Tiimi
Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä
www.mkrsuomi.fi

D-vitamiini tehokas koronaa vastaan

Jo pandemian alkuvaiheessa, maaliskuussa 2020, Torinon yliopiston tutkijat suosittelivat D-vitamiinin käyttöä Italian väestölle, koska paikallisissa sairaaloissa oli havaittu COVID-19-potilaiden D-vitamiinin puutteen olevan erittäin yleistä1. D-vitamiinin voitiin olettaa olevan hyödyllinen COVID-19-sairautta vastaan, koska useita tutkimuksia yhteen kokoavat meta-analyysit2,3,4,5 ja kirjallisuuskatsaukset5,6 ovat osoittaneet D-vitamiinilisän ehkäisevän hengitystieinfektioita. Oletusta tuki myös se, että koronaviruksen ja influenssaviruksen rakenteella on yhtäläisyyksiä7.

Pian Torinon havainnon jälkeen nostettiin esiin italialaisten alhaiset D-vitamiinitasot8,9. Pohjois-Italiassa on esiintynyt vakavaa D-vitamiinin puutetta, eli seerumin D-vitamiinipitoisuus on ollut alle 25 nmol/l, 13 %:lla tutkituista8, kun suomalaisilla vertailukelpoinen luku on 0,9 %10. Pohjoisitalialaisten D-vitamiinin puute, eli alle 50 nmol/l D-vitamiinipitoisuus, on ollut yleistä kaikissa ikäryhmissä, mutta yleisintä se on ollut vanhuksilla8. 39 %:lla pohjoisitalialaisista vanhuksista oli D-vitamiinin puute8, kun suomalaisilla vanhuksilla vastaavasti vain 9,7 %:lla10.

Erään tutkimuksen mukaan jopa 76 % iäkkäistä italialaisista naisista kärsi merkittävästä D-vitamiinin puutteesta11. Italian vanhusten keskimääräiseksi D-vitamiinipitoisuudeksi on mitattu hyvin alhainen, 28 nmol/l pitoisuus12. Pohjoismaissa vastaava pitoisuus oli 45 nmol/l11. Aurinkoisessa Etelä-Euroopassa D-vitamiinin puutostila on ollut jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan yleisempää kuin Pohjois-Euroopassa12,13,30. Kuinka tämä voi olla mahdollista?

Yksi selitys on se, että italialaiset vanhukset saavat noin kolme kertaa vähemmän ja espanjalaiset vanhukset noin 10 kertaa vähemmän D-vitamiinia ruuasta kuin suomalainen vanhusväestö. Pohjoismaissa suurempaa D-vitamiinin saantia selittää runsas rasvaisen kalan syöminen14. Toinen tärkeä tekijä on vitamiinin lisääminen ruokaan. Italiassa ja Espanjassa ei ole virallista käytäntöä D-vitamiinin lisäämiseksi ruokaan8,14. Sen sijaan Suomessa D-vitamiinia lisätään maitovalmisteisiin, kasvimaitoihin sekä rasvalevitteisiin10. Kolmas tärkeä tekijä on D-vitamiinilisän, kuten kalanmaksaöljyn, käyttö. Etelä-Euroopassa D-vitamiinilisän käyttö on vähintään kolme kertaa harvinaisempaa kuin Pohjois-Euroopassa14. Eräässä italialaisessa tutkimuksessa vain alle 1 % vanhuksista käytti D-vitamiinilisää15. Vastaava luku suomalaisilla ikääntyvillä miehillä oli 37 % ja naisilla 60 %16. Muita mahdollisia tekijöitä ovat eteläeurooppalaisten ihon tummempi pigmentaatio30 sekä auringossa olon karttaminen kuumuuden ja melanooman välttämiseksi12,17,30.

Myöhemmin havaittiin, että seerumin D-vitamiinipitoisuus korreloi maailmanlaajuisesti vähäisempien COVID-19-tautitapausten ja vähäisemmän COVID-19-kuolleisuuden kanssa18,19. Kohtalainen korrelaatio on havaittu 22:ssa maassa, kaikilla mantereilla18 sekä toisessa tutkimuksessa 20 Euroopan maan osalta19. Lisäksi lähes miljoonan henkilön kohortin perusteella D-vitamiinin puute 5-kertaistaa todennäköisyyden saada COVID-19-tartunta20. Tuoreimman, lähes 2 miljoonaa henkilöä käsittävän, 76 tutkimusta yhteen kokoavan, meta-analyysin mukaan riittämätön D-vitamiinitaso aiheuttaa 2-kertaisen riskin kuolla COVID-19-sairauteen21.

D-vitamiinilisä ja COVID-19

Kaksi kirjallisuuskatsausta ja seitsemän meta-analyysiä käsittävä, viiden mantereen tutkimukset kokoava yhteenveto toteaa, että D-vitamiinilisä on yhteydessä vähäisempään COVID-19-sairauden vakavuuteen22. Toisessa meta-analyysissä havaittiin, että D-vitamiinilisä on yhteydessä COVID-19-potilaiden vähäisempään 14 päivän kuolleisuuteen, vähäisempään sairaalakuolleisuuteen, vähäisempään mekaanisen hengityksen tarpeeseen ja vähäisempään tehohoidon tarpeeseen23.

D-vitamiinilisällä on ollut selkeä vaikutus myös vanhusten kuolleisuuteen. Italiassa 157:stä keskimäärin 89-vuotiaasta hoitokodin asukkaasta koostuneessa seurannassa vanhuksilla oli 70 % pienempi COVID-19-kuolleisuus, jos he käyttivät säännöllistä D-vitamiinilisää. Vanhusten käyttämä D-vitamiinilisä oli keskimäärin 42 mikrogrammaa päivässä24.

COVID-19-potilaita on myös hoidettu sairaaloissa D-vitamiinilisän avulla. Espanjalaisessa yliopistollisessa sairaalassa hoidettiin 50 COVID-19-potilasta antamalla heille suuriannoksista D-vitamiinia. Kukaan heistä ei menehtynyt ja vain yksi (2 %) heistä tarvitsi tehohoitoa. Sen sijaan tutkimuksessa mukana olleista 26 potilaasta, jotka eivät saaneet D-vitamiinia, kaksi menehtyi ja 13 (50 %) tarvitsi tehohoitoa25. Turkissa tutkittiin 207:ää COVID-19-potilasta, joista 37:llä oli riittämätön D-vitamiinitaso. Nämä 37 potilasta saivat suuren annoksen D-vitamiinia. Vain yksi (2,7 %) D-vitamiinia saaneista potilaista menehtyi. Niistä 170 potilaasta, jotka eivät saaneet D-vitamiinia, 24 (14,1 %) menehtyi26.

D-vitamiinin hyödyllisyys COVID-19-sairauden suhteen vaikuttaa edellyttävän riittävän aikaista D-vitamiinin annostelua. Suuriannoksisen D-vitamiinin antaminen COVID-19-potilaille vasta keskimäärin 10,3 päivää oireiden alkamisen jälkeen ei vaikuttanut sairaalassaoloaikaan tai kuolleisuuteen27.

42 tutkimuksesta tehdyn yhteenvedon perusteella D-vitamiinilla on joukko immuunijärjestelmää muokkaavia vaikutuksia, jotka voivat olla hyödyllisiä COVID-19-sairauden suhteen. D-vitamiini lisää elimistön antioksidanttisia ja antimikrobisia ominaisuuksia sekä tulehdusta vähentäviä vaikutuksia ja vähentää solukuolemia. Elimistön riittämätön D-vitamiinitaso voi altistaa keuhkot hengenvaaralliselle immuunijärjestelmän säätelyhäiriölle edistämällä vaillinaista suojautumista solukuolemilta, puutteellista solujen korjautumista sekä sytokiinimyrskyä, eli immuunijärjestelmän ylireagointia28.

Kuinka paljon D-vitamiinia on riittävästi?

D-vitamiinin tarve on yksilöllistä. Sen tarvetta lisäävät mm. lihavuus29, korkea ikä29,30, ihon tumma pigmentti29,30, vähäinen ihon altistaminen auringon UV-säteilylle29,30 ja raskaus30. Vanhusten iho tuottaa ainakin 50 % vähemmän D-vitamiinia auringon valosta kuin nuorten aikuisten iho29. Yli 50-vuotiailla Irlantilaisilla D-vitamiinilisä oli selkeästi suurin seerumin D-vitamiinipitoisuutta määrittävä tekijä31.

Teoreettinen seerumin D-vitamiinipitoisuus, jossa COVID-19-kuolleisuus on 0, on 126,75 nmol/l. Kuolleisuus laskee kuitenkin jo huomattavasti, kun seerumin D-vitamiini on tasolla 75 nmol/l32. Neljä viidestä suomalaisesta ei yllä yli 75 nmol/l:n D-vitamiinitasoon10.

100 mikrogramman päiväannos D-vitamiinia nostaa seerumin D-vitamiinipitoisuuden keskimäärin tasolle 100 nmol/l33. Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan sopiva D-vitamiiniannos COVID-19-sairautta ajatellen olisi 125 mikrogrammaa päivässä34. Ennen COVID-19-pandemiaa 100 mikrogramman päiväannoksen on osoitettu vähentävän hengitystieinfektioita vuoden mittaisessa seurannassa35.

Dubain sairaalan silmätautien osastolla havaittiin, että yksikään heidän potilaistaan, joiden seerumin D-vitamiinipitoisuus oli 100-150 nmol/l, ei joutunut yli kolmen päivän sairaalahoitoon COVID-19-sairauden seurauksena. Osaston potilailleen ohjeistama D-vitamiiniannos on 1,75-2,5 mikrogrammaa painokiloa kohti. Annostus tarkoittaa 70 kiloiselle henkilölle vähintään 122,5 mikrogramman päiväannosta ja 100 kiloiselle vähintään 175 mikrogramman päiväannosta D-vitamiinia. Yli 500 potilaan 1-8-vuoden jatkuvassa seurannassa Dubain sairaalan lääkärit eivät ole havainneet yhtään tapausta D-vitamiinimyrkytyksestä36.

D-vitamiinilisän turvallisuus

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA) pitää 100 mikrogramman päiväannosta turvallisena yli 11-vuotiaille37. Aikuisilla 250 mikrogramman päiväannos D-vitamiinia ei ole aiheuttanut haittavaikutuksia33,37. Myrkyllisyyden raja kulkee hyvin korkeassa, noin 500 nmol/l:n seerumin D-vitamiinipitoisuudessa33. Kuitenkin tietyissä erityistilanteissa, kuten sarkoidoosia sairastavien, on syytä määrittää D-vitamiiniannos lääkärin seurannassa38,39.

14 maata ja neljää manteretta edustavassa meta-analyysissä 11321 osallistujan osalta todettiin D-vitamiinilisän olevan turvallinen. D-vitamiinilisää saaneista 0,9/1000 henkilöä muodosti munuaiskiviä, kun 2,3/1000 henkilöä, jotka eivät saaneet D-vitamiinia, muodosti munuaiskiviä2,3. Toisessa 560 henkilön meta-analyysissä munuaiskiviä ei ilmennyt D-vitamiinia saaneiden ryhmässä eikä kontrolliryhmässä40. Yli viiden vuoden seurantatutkimuksessa 25871 henkilön osalta ei havaittu merkittäviä haittavaikutuksia 50 mikrogramman D-vitamiinilisästä. 37/1000 D-vitamiinilisää käyttänyttä henkilöä kehitti munuaiskiviä, kun vastaava luku oli kontrolliryhmässä 33/100041. On myös havaittu, että D-vitamiinin puute on hyvin yleistä henkilöillä, joilla on taipumus muodostaa munuaiskiviä42.

42 tutkimuksen yhteenvedon perusteella D-vitamiinilisä on turvallinen, ja mahdolliset hyödyt suhteessa COVID-19-sairaudelta suojautumiseen ylittävät selkeästi mahdolliset haitat27. Euroopan väestöstä jopa 40 %43 ja maailman väestöstä jopa 50 %44 kärsii D-vitamiinin puutteesta. On siis selvää, että ihmisen immuunijärjestelmä ei ole ollut valmis taistelemaan koronavirusta vastaan.

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT D-vitamiinista:
Jarkko Silvola
terveystieteiden maisteri, farmaseutti, yrittäjä
jarkko.silvola@protonmail.com

Lähteet

1 La Repubblica. Vitamina D contro il Coronavirus? Solo un’ipotesi. https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/28/news/vitamina_d_contro_il_coronavirus_solo_un_ipotesi-252553760/?ref=drac-2

2 Martineau, A. Jolliffe, D. Hooper, R. Greenberg, L. Aloia, J. Bergman, P. Dubnov-Raz, G. Esposito, S. Ganmaa, D. Ginde, A. Goodall, E. Grant, C. Griffiths, C. Janssens, W. Laaksi, I. Manaseki-Holland, S. Mauger, D. Murdoch, D. Neale, R. Rees, J. Simpson, S. Stelmach, I. Kumar, G. Urashima, M. Camargo, C. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. British Medical Journal 2017, 1-14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5310969/

3 Martineau, A. Jolliffe, D. Greenberg, L. Aloia, J. Bergman, P. Dubnov-Raz, G. Esposito, S. Ganmaa, D. Ginde, A. Goodall, E. Grant, C. Janssens, W. Jensen, M. Kerley, C. Laaksi, I. Manaseki-Holland, S. Mauger, D. Murdoch, D. Neale, R. Rees, J. Simpson, S. Stelmach, I. Kumar, G. Urashima, M. Camargo, C. Griffiths, C. Hooper, R. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: individual participant data meta-analysis. Health Technology Assessment 2019, 23: 1-44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536320/

4 Bergman, P. Lindh, Å. Björkhem-Bergman, L. Lindh, J. Vitamin D and respitatory tract infections: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS ONE, 2013: 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686844/

5 Charan, J. Goval, J. Saxena, D. Yadav, P. Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis. The Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics 2012, 3: 300-303.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3543548/

6 Zittermann, A. Pilz, S. Hoffmann, H. März, W. Vitamin D and airway infections: a European perspective. European Journal of Medical Research 2016, 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4806418/

7 Grant, W. Lahore, H. McDonnell, S. Baggerly, C. French, C. Aliano, J. Bhattoa, H. Vitamin D supplementation could prevent and treat influenza, coronavirus, and pneumonia infections. Nutrients 2020, 12.https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/988/pdf

8 Lippi, G. Nouvenne, A. Ticinesi, A. Bonelli, P. Salvagno, G. Cervellin, G. Guidi, G. The burden of vitamin D deficiency in a mediterranean country without a policy of food fortification. Acta Biomed 2015, 86: 59-62. https://www.researchgate.net/publication/275531413_The_burden_of_vitamin_D_deficiency_in_a_Mediterranean_country_without_a_policy_of_food_fortification

9 Lips, P. Cashman, K. Lamberg-Allardt, C. Bischoff-Ferrari, H. Obermeyer-Pietsch, B. Bianchi, M. Stepan, J. Fuleihan, G. Bouillon, R. Current vitamin D status in European and Middle East countries and strategies to prevent vitamin D deficiency: a position statement of the European Calcified Tissue Society. European Society of Endochrinology 2019, 180: 23-54. https://eje.bioscientifica.com/downloadpdf/journals/eje/180/4/EJE-18-0736.pdf

10 Jääskeläinen, T. Itkonen, S. Lundqvist, A. Erkkola, M. Koskela, T. Lakkala, K. Dowling, K. Hull, G. Kröger, H. Karppinen, J. Kyllönen, E. Härkänen, T. Cashman, K. Männistö, S. Lamberg-Allardt, C. The positivie impact of general vitamin D food fortification policy on vitamin D status in a representative adult Finnish population: evidence from an 11-y follow-up based on standardized 25-hydroxyvitamin D data. The American Journal of Clinical Nutrition 2017, 105: 1512-1520. https://www.semanticscholar.org/paper/The-positive-impact-of-general-vitamin-D-food-on-D-J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4inen-Itkonen/30fbb1e81a16b7a5a6c3376753060af5cac1c294

11 Isaia, G. Giorgino, R. Rini, G. Bevilacqua, M. Maugeri, D. Adami, S. 2003. Prevalence of hypovitaminosis D in elderly women in Italy: clinical consequences and risk factors. Osteoporosis International 2003, 14: 577-582. https://www.researchgate.net/publication/6608113_Prevalence_of_hypovitaminosis_D_in_elderly_women_in_Italy_Clinical_consequences_and_risk_factors

12 van der Wielen, R. de Groot, L. van Staveren, W. Löwik, M. van den Berg, H. Haller, J. Moreiras, O. Serum vitamin D concentrations among elderly people in Europe. The Lancet 1995, 346: 207-210. https://edepot.wur.nl/200085#page=101

13 Manios, Y. Moschonis, G. Lambrinou, C-P. Tsoutsoulopulou, K. Binou, P. Karachaliou, A. Breidenassel, C. Gonzales-Gross, M. Kiely, M. Cashman, K. A systematic review of vitamin D status in southern European countries. European Journal of Nutrition 2018, 57: 2001-2036. https://vitamindwiki.com/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=11069&download=y

14 Spiro, A. Buttriss, J. Vitamin D: An overview of vitamin D status and intake in Europe. Nutrition Bulletin 2014, 39: 322-350. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288313/

15 Rui, M. Toffanello, E. Veronese, N. Zambon, S. Bolzetta, F. Sartori, L. Musacchio, E. Corti, M. Baggio, G. Crepaldi, G. Perissinotto, E. Manzato, E. Sergi, G. Vitamin D deficiency and leisure time activities in the elderly: are all pastimes the same? PLoS ONE 2014, 9: 1-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3983246/

16 Helldán, A. Raulio, S. Kosola, M. Tapanainen, H. Ovaskainen, M-L. Virtanen, S. Finravinto 2012 -tutkimus. 2013. https://www.julkari.fi/handle/10024/110839

17 Kasapidou, E. Oikonomidou, A. Chourdakis, M. 2018. Vitamin D status among Mediterranean regions. Hippokratia 2018, 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6825428/

18 Hoong, C. Huilin, K. Cho, S. Aravamudan, V. Are adequate vitamin D levels helpful in fighting COVID-19? A look at the evidence. Hormone and Metabolic Research 2020. https://vitamindwiki.com/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=14334&page=Virtually%20no%20COVID-19%20cases%20in%20countries%20having%20more%20than%2030%20ng%20of%20Vitamin%20D%20-%20Sept%2017%2C%202020&download=y

19 Ilie Petre, Stefanescu, Simina. Smith, Lee. 2020. The role of Vitamin D in the prevention of Coronavirus Disease 2019 infection and mortality. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202265/

20 Katz, J. Yue, S. Xue, W. Increased risk for COVID-19 in patients with vitamin D deficiency. Nutrition 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7716744/

21 Dissanayake, H. de Silva, N. Sumanatilleke, M. de Silva, S. Gamage, K. Dematapitiya, C. Kuruppu, D. Ranasinghe, P. Pathmanathan, S. Katulanda, P. Prognostic and therapeutic role of vitamin D in COVID-19: systematic review and meta-analysis. (Preprint) https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgab892/6459715

22 Margarucci, L. Montanari, E. Gianfranceschi, G. Caprara, C. Valeriani, F. Piccolella, A. Lombardi, V. Scaramucci, E. Spica, V. The role of vitamin D in prevention of COVID-19 and its severity: an umbrella review. Acta Biomedica 2021, 92. https://mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica/article/view/12216/10147

23 Szarpak, L. Filipiak, K. Gasecka, A. Gawel, W. Koziel, D. Jaguszewski, M. Chmielewski, J. Gozhenko, A. Bielski, K. Wroblewski, P. Savytskyi, I. Szarpak, L. Rafique, Z. Vitamin D supplementation to treat SARS-CoV-2 positive patients. Evidence from meta-analysis. Cardiology Journal 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8509048/

24 Cangiano, B. Fatti, L. Danesi, L. Gazzano, G. Croci, M. Vitale, G. Gilardini, L. Bonadonna, S. Chiodini, I. Caparello, C. Conti, A. Persani, L. Stramba-Badiale, M. Bonomi, M. Mortality in an Italian nursing home during COVID-19 pandemic: correlation with gender, age, ADL, vitamin D supplementation, and limitations of the diagnostic tests. Aging 2020, 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7803543/

25 Castillo, M. Costa, L. Barrios, J. Diaz, J. Miranda, J. Bouillon, R. Gomez, J. Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2020, 203. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7456194/

26 Yildiz, M. Senel, M. Kavurgaci, S. Ozturk, F. Ozturk, A. The prognostic significance of vitamin D deficiency in patients with COVID-19 pneumonia. Bratislava Medical Journal 2021, 122: 744-747. https://vitamindwiki.com/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=16307&download=y

27 Murai, I. Fernandes, A. Sales, L. Pinto, A. Goessler, K. Duran, C. Silva, C. Franco, A. Macedo, M. Dalmolin, H. Baggio, J. Balbi, G. Reis, B. Antonangelo, L. Caparbo, V. Gualano, B. Pereira, R. Effect of vitamin D3 supplementation vs placebo on hospital length of stay in patients with severe COVID-19: A multicenter, double-blind, randomized controlled trial. JAMA 2021, 325: 1053-1060. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776738

28 Ghelani, D. Alesi, S. Mousa, A. Vitamin D and COVID-19: An overview of Recent Evidence. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8509048/

29 Griffin, G. Hewison, M. Hopkin, J. Kenny, R. Quinton, R. Rhodes, J. Subramanian, S. Thickett, D. Vitamin D and COVID-19: evidence and recommendations for supplementation. Royal Society Open Science 2020, 7: 1-17. https://www.researchgate.net/publication/348834582_Vitamin_D_and_COVID-19_Evidence_and_recommendations_for_supplementation

30 van Schoor, N. Lips, P. Wordwide vitamin D status. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2011, 25: 671-680. https://www.minisun.net/wp-content/uploads/pdf/vanschoor_2011.pdf

31 Laird, E. Kenny, R. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID-19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA). 2020. https://tilda.tcd.ie/publications/reports/pdf/Report_Covid19VitaminD.pdf

32 Borsche, L. Glauner, B. von Mendel, J. COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng / mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2021, 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8541492/

33 Vieth, R. Vitamin D and cancer mini-symposium: The risk of additional vitamin D. Annals of Epidemiology 2009, 19: 441-445. https://www.grassrootshealth.net/document/vitamin-d-cancer-mini-symposium/

34 McCullough, P. Alexander, P. Armstrong, R. Arvinte, C. Bain, A. Bartlett, R. Berkowitz, R. Berry, A. Borody, T. Brewer, J. Brufsky, A. Clarke, T. Derwand, R. Eck, A. Eck, J. Eisner, R. Fareed, G. Farella, A. Fonseca, S. Geyer, C. Gonnering, R. Graves, K. Gross, K. Hazan, S. Held, K. Hight, T. Immanuel, S. Jacobs, M. Lapado, J. Lee, L. Littell, J. Lozano, I. Mangat, H. Marble, B. McKinnon, J. Merritt, L. Orient, J. Oskoui, R. Pompan, D. Procter, B. Prodromos, C. Rajter, J. Rajter, J-J. Ram, V. Rios, S. Risch, H. Robb, M. Rutherford, M. Scholz, M. Singleton, M. Tumlin, J. Tyson, B. Urso, R. Victory, K. Vliet, E. Wax, C. Wolkoff, A. Wooll, V. Zelenko, V. Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Reviews in Cardiovascular Medicine 2020, 21: 517-530. https://www.researchgate.net/publication/348003487_Multifaceted_highly_targeted_sequential_multidrug_treatment_of_early_ambulatory_high-risk_SARS-CoV-2_infection_COVID-19

35 Bergman, P. Norlin, A-C. Hansen, S. Björkhem-Bergman, L. Vitamin D supplementation to patients with frequent respiratory tract infections: a post hoc analysis of a randomized and placebo-controlled trial. BioMed Central 2015: 8.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4553208/

36Afshar, P. Ghaffaripour, M. Sajjadi, H. Suggested role of Vitamin D supplementation in COVID-19 severity. Journal of Contemporary Medical Sciences 2020, 6: 191-192. http://www.jocms.org/index.php/jcms/article/view/822/424

37 European Food Safety Authority. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. 2012. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2012.2813

38 Paakkari, I. D-vitamiini. Lääkärikirja Duodecim 2021.  https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01044

39 Zemb, P. Bergman, P. Camargo, C. Cavalier, E. Cormier, C. Courbebaisse, M. Hollis, B. Joulia, F. Minisola, S. Pilz, S. Pludowski, P. Schmitt, F. Zdrenghea, M. Sourberbielle, J-C. Vitamin D deficiency and the COVID-19 pandemic. Journal of Global Antimicrobial Resistance 2020, 22: 133-134. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7256612/

40 Jolliffe, D. Greenberg, L. Hooper, R. Mathyssen, C. Rafiq, R. de Jongh, R. Camargo, C. Janssens, W. Martineau, A. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax 2019, 10. https://thorax.bmj.com/content/74/4/337

41 Manson, J. Cook, N. Lee, I-M. Christen, W. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. The New England Journal of Medicine 2019, 380: 33-44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6425757/

42 Tavasoli, S. Taheri, M. Vitamin D and calcium kidney stones: a review and a proposal. International Urology and Nephrology 2018. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11255-018-1965-z

43 Cashman, K. Dowling, K. Škrabáková, Z. Gonzalez-Gross, M. Valtueña, J. De Henauw, S. Moreno, L. Damsgaard, L. Michaelsen, K. Mølgaard, C. Jorde, R. Grimnes, G. Moschonis, G. Mavrogianni, C. Manios, Y. Thamm, M. Mensink, G. Rabenberg, M. Busch, M. Cox, L. Meadows, S. Goldberg, G. Prentice, A. Dekker, J. Nijpels, G. Pilz, S. Swart, K. van Schoor, N. Lips, P. Eiriksdottir, G. Gudnason, V. Cotch, M. Koskinen, S. Lamberg-Allardt, C. Durazo-Arvizu, R. Sempos, C. Kiely, M. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? The American Journal of Clinical Nutrition 2016, 4: 1033-1044. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5527850/ 44 van Schoor, N. Lips, P. Global overview of vitamin D status. Endocrinology and metabolism clinics of  North America 2017, 46: 845-870. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29080639/

Lue myös: