Uuden Seelannin pillinpuhaltaja

Uuden-Seelannin pilliinpuhaltaja: Tilastoissa selkeä ylikuolleisuus koronarokotteiden käyttöönoton jälkeen

Juttu julkaistu 7.12.2023 sivustolla https://nzdsos.com/2023/12/07/whistleblower-data-release/

Harva ihminen on valmis uhmaamaan tovereidensa ja kollegoidensa paheksuntaa sekä oman yhteisönsä vihaa. Moraalinen rohkeus on harvinaisempaa kuin rohkeuden osoittaminen taistelussa tai suuri älykkyys. Silti se on olennaisen tärkeä ominaisuus niille, jotka pyrkivät muuttamaan maailmaa, joka tuskallisesti kaipaa muutosta.

– Robert Kennedy

Viime viikolla [marraskuun viimeisellä viikolla 2023] uusiseelantilainen ”pilliinpuhaltaja” Barry Young – joka on työskennellyt aivan viime aikoihin asti maan terveysministeriössä (Ministry of Health, MOH) – toi rohkeasti julki tilastotietoja geeniteknologiaan perustuvista kokeellisista ”koronarokotteista”. Barry Youngin ja häntä haastatelleen journalisti Liz Gunnin mukaan julkaistut tiedot oli anonymisoitu, minkä pääministeri vahvisti eilen illalla. Se tarkoittaa, että tietoihin ei sisältynyt henkilötietoja, kuten henkilöiden nimiä. Toisin sanoen ihmisten yksityisyyttä suojeltiin.

Terveysministeriön johtaja kertoi, että kyse on suuresta määrästä rokotetietoja, jotka on julkaistu ulkomaisella verkkosivustolla. Newshubin 4. joulukuuta julkaistussa artikkelissa kerrottiin miehen esittäneen videolla, että ”Uudessa-Seelannissa on ollut paljon ylikuolleisuutta koronarokotteiden käyttöönoton jälkeen”. Julkaistut tiedot sisälsivät huomattavan määrän tilastotietoja.

Uusi-Seelanti ja pilliinpuhaltaja

On huomattava, ettei terveysministeriö ole kiistänyt ”rokotteen” käyttöönoton jälkeistä suurta ylikuolleisuutta. On myös todettava, ettei ministeriö ole yrittänyt antaa selitystä sille, miksi kuolemien määrä on ollut niin suuri kokeellisten geeniteknologiaan perustuvien injektioiden käyttöönoton jälkeen. Kansalaiset haluaisivat varmasti uskoa, että ministeriö tekee kaikkensa selvittääkseen, miksi kuolemien määrä Uudessa-Seelannissa on ollut historiallisen suuri sen jälkeen, kun koronainjektio otettiin käyttöön, eikö vain?

Pilliinpuhaltajan paljastuksiin vastataan epäolennaisuuksilla

Terveysministeriön johtaja Margie Apa totesi: ”Olemme nyt vastaamisvaiheessa, ja se edellyttää julkaistujen tietojen hyvin tarkkaa analysointia.” Kummallista kyllä, Apa toteaa sen jälkeen yksioikoisesti, että ”rokotteet ovat turvallisia ja tehokkaita” ja että ”ei ole mitään todisteita siitä, että ’rokotteet’ aiheuttaisivat ylikuolleisuutta Uudessa-Seelannissa”.  

Eikö loppupäätelmä tulisi esittää vasta analyysien tekemisen jälkeen? Maalaisjärjellä ajateltuna ministeriön tulisi ensin suorittaa ”erittäin tarkka analyysinsa julkaistuista tiedoista”, eikö vain?  Sen sijaan tiedottaja toistaa väitteen siitä, että kokeellinen geeniteknologiaan pohjaava injektio on ”turvallinen ja tehokas” (esittämättä sen tueksi mitään todisteita). Hän ei kuitenkaan kiellä sitä, etteikö näiden kokeellisten geeniteknologisten injektioiden käyttöönoton jälkeen ole esiintynyt ylikuolleisuutta. Onko tässä teidän mielestänne mitään järkeä? Tavallisille uusiseelantilaisille ylikuolleisuus on todennäköisesti suurta huolta aiheuttava asia.

Terveysministeriön johtaja kertoi lisäksi, että pilliinpuhaltajalla ei ollut ”mitään kliinistä taustaa tai kokemuksen pohjalta saatua tietoa rokotteista”. Hän on kuitenkin tilastotieteilijä ja osaa lukea numeroita ja analysoida dataa. Myös johtajan mukaan epäkohdat esiin tuoneen pilliinpuhaltajan työ edellytti hänen tarkastelevan kyseistä dataa ja analysoivan sitä.

Tohtori Guy Hatchard kertoo asiasta hyvin tässä ja tuo esiin, miten Barry Youngia on ilmeisesti syytetty ”vilpillisestä pääsystä rokotustietoihin”. Kuitenkaan yleisölle ei ole samassa yhteydessä kerrottu, että rokotustietojen käyttäminen kuului hänen työhönsä. Hatchard selventää asiaa näin: ”Young teki työtään, huomasi huolestuttavia varoitusmerkkejä ja tuli perusteellisten pohdintojen jälkeen julkisuuteen, sillä hänen työnantajansa ei tehnyt mitään, vaikka ministeriön tehtävänä on suojella kansanterveyttä.”

Uuden-Seelannin pilliinpuhaltaja paljasti  koronarokotteiden aiheuttaneen ylikuolleisuutta
Barry Youngin aineistosta selviää, miten vaarallisia Uuden-Seelannin eri rokote-erät olivat. Ensimmäistä rokote-erää saaneista on kuollut jopa 21,38 % rokotetuista. Erää numero 62 saaneista uusiseelantilaista on kuollut 831. Tiedot on anonymisoitu henkilötietojen suojaamiseksi.

Terveysministeriön johtaja totesi myös, että terveysministeriö ”tekee kaikkensa turvatakseen ja suojatakseen ihmisten henkilökohtaisia tietoja”. Pääministeri on kuitenkin jo vahvistanut, ettei mitään henkilötietoja ole tuotu julkisuuteen. On vaikea ymmärtää, miksi yksityisyys olisi terveysministeriön ensimmäinen huolenaihe, kun otetaan huomioon, että viime vuosina uusiseelantilaisia on vaadittu ilmoittamaan rokotusstatuksensa kaikille ja kenelle tahansa ”rokotepassijärjestelmän” kautta. Ilmeisesti rokotetiedot ovat yksityisiä vain, jos on kuollut. Miksi näin?

Ylikuolleisuuden aiheuttajaa ei myönnetä

Uudessa-Seelannissa on ollut ylikuolleisuutta ”koronarokotteiden” käyttöönoton jälkeen. Terveysministeriö ei ole kiistänyt tätä, eikä tämä ole uutta tietoa. Uusiseelantilainen lääkärijärjestö NZDSOS (www.nzdsos.com) on jo useiden vuosien ajan kirjoittanut avoimia kirjeitä terveysministeriön virkamiehille, parlamentille, kansanedustajille, oikeusasiamiehelle ja poliisille ja esittänyt faktatietoa, jota on mahdoton jättää huomiotta – siitä ei ole kuitenkaan piitattu lainkaan. Aiheesta on julkaistu asiallisia artikkeleita, jotka ovat luettavissa täältä ja täältä. Näiden tietojen olisi välittömästi pitänyt lopettaa kaikki mRNA-injektiot siihen saakka, että niistä on tehty kattava ja rehellinen tutkimus.

The Healt Forum on koonnut yhdessä rokotepakon alaisen hoitohenkilökunnan kanssa tietoa niistä monista ihmisistä, jotka ovat vaurioituneet, menettäneet toimintakykynsä tai kuolleet kokeellisen injektion jälkeen. Myös monet muut ovat tuoneet tätä hälyttävää tietoa esiin. Näiden omistautuneiden lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan keräämä suuri tietomäärä on vaikuttanut paljon tarkemmalta kuin lääkevalvoja Medsafen sivuston tieto rokotekuolemista ja -vaurioista.  

Tosin tämä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon, että kummallista kyllä, hoitohenkilökunnan ei ole ollut pakko ilmoittaa kokeellisen injektion haittavaikutuksista. He olisivat varmasti halunneet tietää niistä? Liz Gunn – poliittisen NZ Loyal -puolueen johtaja, asianajaja ja entinen toimittaja – on haastatellut monia surevia omaisia ja rokotevaurion saaneita FreeNZmediassa. Voices for Freedom (VFF) on myös tuonut näitä huolenaiheita esiin RCR-radiossa ja tehnyt pitkiä haastatteluja, samoin Daily Telegraph -verkkolehti, New Zealand Doctors Speaking Out with Science -lääkärijärjestö (NZDSOS), Counterspin Media, professori Guy Hatchard ja monet muut. Valtamediassa ei ole kuitenkaan kuultu hälytyskellojen soivan millään tavalla, mikä olisi ollut oikeasuhtaista kuolemien jyrkkään lisääntymiseen nähden.

Newshubin mukaan pilliinpuhaltaja on kertonut kuolemantapausten määrän olleen suuri injektioiden käyttöönoton jälkeen. Vaikka NZDSOS ja muut tahot ovat viime vuosina useaan otteeseen pyytäneet täydellisiä tietoja näistä injektioista, terveysministeriöltä ei ole koskaan aiemmin saatu mitään tietoja tästä tärkeästä asiasta. Pilliinpuhaltaja oli tiettävästi yrittänyt kertoa huolestuttavista tiedoista muille kokeneille kollegoilleen sekä parlamentin jäsenille ennen niiden julkistamista. Hänen toimittamansa yksityiskohtaiset tiedot on nyt määrätty kieltomääräyksellä pidettäväksi pois julkisuudesta – vaikka tiedot ovat jo julkisia ja levinneet ympäri maailmaa.

Kansanedustaja Andrew Bridgen nosti esiin Englannin ja Walesin ylikuolleisuuden Britannian parlamentissa 16.1.2024. Viime vuonna 2023 kuolleita oli 40 000–100 000 enemmän kymmenen vuoden (2010–2019) vaihteluväliin (484 000–542 000) nähden.

Rokotekuolemat ja -haitat yritetään lakaista maton alle

Kieltomääräystä ei kuitenkaan ole annettu sille tiedolle, josta NZDSOS-tiimi ja muut toimijat ovat raportoineet jo vuosien ajan – vaikka se vahvistaa, että uusiseelantilaisten kuolemat vuositasolla ovat lisääntyneet hälyttävällä vauhdilla sen jälkeen, kun kokeellinen injektio otettiin käyttöön. Tämän 13. marraskuuta 2023 päivätyn raportin mukaan syys-lokakuussa 2023 kuolleisuus oli 70 prosenttia suurempi kuin samana ajankohtana vuonna 2022. Kuolemantapausten lisäksi on monia, monia tositarinoita vaurioituneista ihmisistä, jotka ovat niin sairaita, että pystyvät hädin tuskin toimimaan.

Jälleen kerran mitkään valtamediat, valtalääketieteen tai hallituksen edustajat eivät keskustele asiasta vakavasti. Sen sijaan ylikuolleisuus ”lakaistaan edelleen maton alle”, vaikka yhä useammat uusiseelantilaiset kuolevat. Näin on tehty tähän saakka. Vielä nytkin asiaa yritetään kiistää kuin siinä olisi mitään epäselvää. Rohkeaa epäkohtien paljastajaa vastaan hyökätään ja häntä syytetään ”misinformaatiosta”, vaikka kyse on julkisista terveystiedoista, jotka hän on saattanut julkisuuteen. Miten ne voisivat olla ”väärää tietoa”?

koronarokotteiden aiheuttamaa ylikuolleisuutta EU-maissa
Suomi johtaa Euroopan ylikuolleisuustilastoa huikealla kaulalla (40,5 %) muihin maihin verrattuna marraskuussa 2023. Seuraavana Itävalta (20,2 %), Alankomaat (18,7 %) ja Ruotsi (16,5 %), kaikki ”korkean rokotekattavuuden” maita. Syksyn injektiokampanja alkoi Suomessa 1.11.2023. Tilastokeskuksen mukaan kuolemat ovat olleet sota-ajan tasolla. Näyttääkö siltä, että koronainjektio suojaisi kuolemalta? Lähde: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:EXM_2023_nov.png

Barry Young on tuntenut myötätuntoa, huolta ja rakkautta maansa kansalaisia kohtaan ja halunnut kantaa oman henkilökohtaisen vastuunsa. Se vaikuttaa olevan syy, joka on saanut hänet tuomaan asian julki. Tällainen teko vaatii valtavasti rohkeutta. Hän on ollut ilmeisesti syvästi pahoillaan siitä, mitä hän on joutunut näkemään. Kuinka moni terveysministeriössä on tietoinen siitä, mitä tapahtuu, mutta ei ole puhunut asiasta? Kuinka moni haluaisi kovasti puhua?

Luojalle kiitos Barry Youngin kaltaisista ihmisistä.

Historia tulee tuomitsemaan teidät, ja kun vuodet kuluvat, te tuomitsette viime kädessä itsenne siitä, missä määrin olette käyttäneet lahjojanne ja kykyjänne helpottamaan ja rikastuttamaan lähimmäistenne elämää. Teidän käsissänne on maailmanne tulevaisuus ja oman sielunne parhaiden ominaisuuksien toteuttaminen.

– Robert Kennedy

Liz Gunn ja Barry Young pitivät odotettavana, että terveysministeriöltä saattaisi tulla vastareaktio. Ennen tietojen julkistamista he ottivat siksi yhteyttä kansainvälisiin asiantuntijoihin ja akateemisiin tutkijoihin, jotka tarkastivat tilastotiedon paikkansapitävyyden. Data kävi läpi tiukat analyysit sen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Steve Kirsch, Vaccine Safety Research Foundationin perustaja ja toisinajatteleva pandemia-analyytikko, tarkasti tiedot yksityiskohtaisesti ja lähetti ne myös arvostetuille kollegoille arvioitavaksi. Yksi heistä oli professori Fenton – brittiläinen matemaatikko ja tietojenkäsittelytieteilijä. Steve Kirsch on suoritettujen analyysien jälkeen vakuuttunut siitä, että raportoidut tiedot pitävät paikkaansa. Yksi asiantuntija muutti myöhemmin hyväksyntäänsä, mutta Steve Kirsch pitää tietoja uskottavina.

Kirsch myöntää, että kyseessä ei ole täydellinen otos, sillä tietokantaan on listattu vain rokotetut, mutta hän toteaa: ”Tämä data ei millään tavoin viittaa koronarokotteiden olevan turvallisia.” Kirsch ja professori Fenton kertoivat myös Barry Youngille, että data osoittaa ”rokotteiden” tappavan ihmisiä.

Uuden-Seelannin pilliinpuhaltaja paljasti  koronarokotteiden aiheuttaneen ylikuolleisuutta
Barry Youngin vuotama ja anonymisoima data paljastaa, kuinka moni tietyn rokottajan rokottamista uusiseelantilaisista kuoli rokotteen saamisen jälkeen. Tiedot ovat hälyttäviä – silti injektioiden antamista jatketaan.

Pilliinpuhaltaja ymmärrettävästi toivoi, että hänen todistettaisiin olevan väärässä – koska toinen vaihtoehto on lähes kestämätön: vallassa olevat ovat tienneet, että ylikuolleisuus on seurausta kokeellisesta injektiosta ja he ovat antaneet kaiken tapahtua. He jopa edelleen kertovat suurelle yleisölle, että injektio on turvallinen ja tehokas – vaikka heidän oman verkkosivustonsa tiedot osoittavat, ettei se sitä ole.

Uuden-Seelannin hallitus jatkaa mRNA-injektioiden hyväksyntää kuolemista piittaamatta

Kuten edellisessä artikkelissani toin esiin: maailma on tulvillaan kansainvälisten asiantuntijoiden julkaisemaa faktatietoa siitä, että kokeellinen koronainjektio ei ole turvallinen eikä tehokas, saati estä tartuntoja. Lisäksi Pfizer on jo kauan sitten julkaissut yhdeksänsivuisen luettelon injektion haittavaikutuksista USA:n korkeimman oikeuden (kiitetyn) tuomarin määräyksestä.

Tästä huolimatta Uuden-Seelannin ”väliaikaishallitus” jatkoi 3. marraskuuta 2023 Pfizerin kokeellisen rokotteen väliaikaista hyväksyntää vielä kahdella vuodella ja ryhtyi välittömästi rekisteröimään kaikki eri rokotteet ja sisällytti mukaan jopa vanhentuneet injektiokoostumukset. Miksi? Eikö kyseessä ole potentiaalisesti murha, jos injektio vahingoittaa terveyttä ja voi aiheuttaa kuoleman?

Tohtori David Martin on ehdottomasti samaa mieltä. Hän määrittelee injektion bioaseeksi, ja hänellä on siihen pätevyys ja asiakirjat, jotka sen todistavat. Tohtori Mike Yeadon, joka työskenteli Pfizerilla yli 20 vuotta, on samaa mieltä ja kertoo tässä miksi. Sasha Latypova, entinen lääkealan johtaja, esittää vankkaan tutkimukseen perustuvan näkemyksensä siitä, että pandemian varjolla on tehty tarkoituksellisesti vahinkoa”. Hän toteaa tässä, että Yhdysvaltain armeija antoi luvan injektioihin, ja hän kertoo siitä tarkemmin tällä videollaan.

Tutustuttuaan huolellisesti dataan ja seurattuaan vakavia poikkeamia täällä Uudessa-Seelannissa NZDSOS-tiimi päätyi vastahakoisesti samaan johtopäätökseen kaiken todistamansa perusteella ja totesi: ”Ne organisaatiot, viranomaiset, instituutiot, lait ja ihmiset, joiden pitäisi suojella meitä tässä maassa, ovat ikään kuin epäkunnossa.” Tässä tiimi kertoo havainnoistaan tarkemmin. Lääkärijärjestö NZDSOS on tuonut jo vuosien ajan esiin hälyttäviä tietoja kuolleisuuden noususta.

Niiden tietojen perusteella, jotka Uuden-Seelannin terveysministeriön johtaja on julkistanut tiedotteessaan, ministeriön pitäisi pysäyttää kaikki kokeelliset mRNA-injektiot, kunnes ne on perusteellisesti tutkittu, vaikka se pitäisikin tiedot paljastaneelta työntekijältä saatuja tietoja paikkaansa pitämättöminä. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Sen sijaan noin 24 tunnin kuluessa ministeriö rummutti entistä kovemmin valheelliseksi todettua ”turvallinen ja tehokas” -mantraansa ja ilmoitti aloittavansa tutkinnan, joka kohdistuu pidätetyksi joutuneeseen pilliinpuhaltajaan.

Journalisti Liz Gunn kertoo videolla pilliinpuhaltaja Barry Youngin ja hänen tukijansa kotiin tehdystä ratsiasta 3.12.2023 ja vetoaa kansanedustaja Winston Petersiin pilliinpuhaltajien vainoamisen lopettamiseksi. Peters on luvannut tehdä tutkinnan korona-ajan vääryyksistä. Pitääkö hän lupauksensa?

On epäselvää, miksi ministeriö toimii näin, sillä pilliinpuhaltaja ei aiheuttanut kuolleisuuden kasvua.
Hän vain toi sen julki.  

Loogisinta olisi lopettaa välittömästi kokeellisten koronainjektioiden sekä kaikkien muiden mRNA-injektioiden antaminen haittojen minimoimiseksi sekä tutkia huolellisesti tarkka syy siihen, miksi ylikuolleisuus on kasvanut merkittävästi Uudessa-Seelannissa kokeellisen geeniteknologiaan perustuvan injektion käyttöönoton jälkeen. Mikä siinä on niin vaikeaa? Koronainjektio ei ole osoittautunut turvalliseksi eikä tehokkaaksi, ja sen valmistaja Pfizer ilmoittaa sillä olevan yhdeksän sivun verran haittavaikutuksia. Koronainjektio voi aiheuttaa kuoleman, kuten se on aiheuttanutkin. Yleensä kannattaa olla varovainen kokeellisten lääkevalmisteiden kanssa, eikö vain? Varsinkin, kun koronan on nyt osoitettu olevan suunnilleen yhtä ”vaarallinen” kuin tavallisen flunssan?

Islanti osoitti varovaisuutta.

Täällä Uudessa-Seelannissa meillä on ollut myös lääkäri- ja sairaanhoitajaneuvosto, jotka uhkasivat lääkäreitä ja sairaanhoitajia rekisteristä poistamisella, jos he mainitsivat mitään kielteistä geeniteknologiaan perustuvista kokeellisista injektioista. Eikö tämä tosiasiassa mitätöi tietoon perustuvan suostumuksen ja alenna lääkärikunnan poliittisen sylikoiran asemaan? Kuka tässä toimii lääkärinä? Hallitus? Vai lääkäri? Miksi rikkoa Nürnbergin säännöstöä ja Hippokrateen valaa? Siinä ei ole mitään järkeä. Jos annamme edelleen kansamme altistua merkittävälle potentiaaliselle riskille, sitä voidaan pitää vähintäänkin piittaamattomana, eikö niin? Näin ei tapahdu millään muulla alalla.   

Kuvitelkaa, että ravintolassa kuolisi aterian jälkeen useita ihmisiä ­– tai edes yksi ihminen – ja joku tekisi siitä ilmoituksen ylimääräisenä kuolemana. Pitäisikö ilmoituksen tehneestä henkilöstä aloittaa tutkinta ja pitää ravintola auki vai haluaisitteko – vaikka ette uskoisikaan asian olevan totta – sulkea ravintolan välittömästi tutkinnan ajaksi, jotta voitaisiin hälventää kaikki epäilykset vaaran aiheuttamisesta ihmisille?

Tai sanotaan, että laskuvarjohyppyjä järjestävän yrityksen asiakas tai useampi asiakas putoaisi kuolemaan, koska laskuvarjo ei auennut, ja joku tekisi asiasta ilmoituksen. Eikö olisi ratkaisevan tärkeää lopettaa yrityksen toiminta siihen saakka, että saadaan selville, miksi asiakas tarkalleen ottaen putosi kuolemaan. Vai pyydettäisiinkö viranomaisia aloittamaan tutkinta asiasta ilmoittaneesta ja hyökättäisiin hänen kimppuunsa sallimatta ihmisten keskustella kaikesta asiaan liittyvästä?

Arvostettu brittiläinen syöpälääkäri Angus Dalgleish on huolissaan ylikuolleisuudesta Britanniassa. Kyse ei ole pelkästään ikääntyvästä väestöstä vaan työikäiset alle 40-vuotiaat kuolevat, samoin 40–65-vuotiaat. Yikuolleisuus korreloi rokotekampanjoiden kanssa. Myös Britanniassa lääketieteen asiantuntijoiden huolet on sivuutettu, eikä ylikuolleisuutta ole suostuttu asianmukaisesti tutkimaan. Dalgleish kehottaa tunnustamaan faktat, sillä lähes kaikilla briteillä on tuttavapiirissään rokotehaittoja saaneita ja läheisiään koronainjektiolle menettäneitä.

Tässä tapauksessa näyttää siltä, että terveysministeriö on ryhtynyt tutkimaan rohkeasti asian esiin nostanutta pilliinpuhaltajaa ja tehnyt hänestä ilmoituksen poliisille. Ministeriö samalla edelleen kiistää käsillä olevan hätätilan ja injektion jälkeen kuolleiden ja sen seurauksena vakavasti vaurioituneiden suuren määrän. Se ei myöskään lopeta välittömästi tämän kokeellisen injektion antamista perusteellisten tutkimusten ajaksi. Sen sijaan se jatkaa injektion mainostamista ”turvallisena ja tehokkaana”.

Asiasta tietävät henkilöt on saatava vastuuseen

Pettymyksekseni myöskään uudella terveysministerillä ei näytä olevan käsitystä tilanteesta. Antamassaan lausunnossa hän toteaa, että kansalaiset voivat ”luottaa rokotteisiin” ja että asiantuntijat ovat ”vakuuttaneet hänet siitä, että esitettyjen väitteiden tueksi ei ole mitään todisteita”.

Toivottavasti hän ei luota tällaisiin ”asiantuntijoihin”. Lisätietoa täältä. Hän voi myös halutessaan tutustua tästä yli 1000 tieteelliseen tutkimukseen, jotka kumoavat hänen näkemyksensä. Useissa raporteissa on esitetty, että tämä injektio ei edes ole ”rokote”, vaan pikemminkin kokeellinen geeniteknologinen injektio. Aitojen rokotteiden kehittämisessä perusteellisten testien ja tutkimusten tekeminen kestää vähintään viidestä kymmeneen vuotta.  

Tämän injektion kohdalla ei vastaavaa prosessia toteutettu. Jos se ei ole rokote, sitä ei pitäisi luokitella rokotteeksi, eikä siihen pitäisi viitata rokotteena, koska se aiheuttaa sekaannusta. Lisäksi yksi hallituksen neuvonantajista, tohtori Helen Petousis-Harris, rokotetutkija, rokotteiden puolestapuhuja, maailmanlaajuisen rokotetietoverkoston toinen johtaja ja Pfizerin neuvonantaja, kehotti vuonna 2022 uusiseelantilaisia olemaan ottamatta toista tehosterokotetta. Hän ei aikonut tehdä niin. Tämä on siis hyvin erilainen näkemys kuin asiantuntijoilla, joiden kanssa terveysministeri näyttää olleen tekemisissä.

The Freeman Reportin James Freeman kommentoi videolla tietovuotoa. Hallitukset ympäri maailmaa yrittävät haudata ylikuolleisuuden vaikenemalla siitä, Ihmisten elämä tuhottiin rokotepakoilla ja nyt sanotaan koko ajan tiedetyn, ettei injektio estäkään tartuntoja. Mitä – valehdeltiinko meille? Eikö isoäitini pelastunutkaan, vaikka otin kokeellisen injektion? Suljettiinko yritykseni väärin perustein? Lapsiakaan ei säästetty. Koronainjektion monia haittavaikutuksia ovat olleet hormonaaliset häiriöt, lapsettomuus ja synnynnäiset epämuodostumat.

Rokotettujen ja rokottamattomien terveystiedot halutaan salata

Professori Guy Hatchard raportoi: ”Hallituksen mielestä meidän kaikkien pitäisi siis rauhoittua ja uskoa nimeltä mainitsemattomia asiantuntijoita, jotka sanovat, ettei tässä ole mitään nähtävää ja jättää keskustelu tietovuodosta sikseen. Jos olette lukeneet raporttejamme täältä ja täältä, tiedätte, että hyvämaineisissa lehdissä, myös uusiseelantilaisissa lehdissä, on julkaistu paljon todisteita rokotteiden haitallisuudesta.

Sen vuoksi olemme johdonmukaisesti vaatineet, että vertailutiedot rokotettujen ja rokottamattomien terveydestä julkaistaisiin, mutta edellinen hallitus on toistuvasti evännyt pääsyn näihin tietoihin. Nyt näyttää siltä, että tuleva hallitus aikoo myös käskeä meitä työntämään päämme pensaaseen. Jos terveystiedot osoittavat, ettei koronarokotteista ole haittaa, miksi hallitus kieltäisi meitä saamasta asiaa koskevia tietoja?”

Juuri niin. Jos hallituksella ei ole mitään salattavaa, miksi se ei julkaise tyynesti kaikkia tietoja, kuten professori Hatchard edellä esittää?  Se lopettaisi tämän keskustelun välittömästi. Kyse on kuitenkin kansanterveyttä koskevista tiedoista.

Liittyykö asiaan raha? Lääkkeiden turvallisuutta valvovan Medsafen ulkoisen rahoituksen määrä oli jopa 84,05 prosenttia vuosina 2022–2023. Tämä on merkittävä tieto. Ja epämiellyttävä. Pfizer on sen yksi viidestä suurimmasta rahoittajasta. Pharmacy Today -lehden mukaan apteekit näyttävät tienanneen hyvin kokeellisen injektion antamisesta: jotkut apteekit tienasivat jopa 100 000 dollaria muutaman kuukauden aikana ja yksi apteekki jopa miljoona dollaria.

Kuten tohtori Matt Shelton mainitsi Peter Williamsin haastattelussa RCR-radiossa, kuolleet eivät tule takaisin. Hyvien uusiseelantilaisten ihmisten kauniit ja tuottavat elämät on viety tarpeettomasti ja ennenaikaisesti, koska he luottivat hallitukseen, eivätkä ajatelleet hetkeäkään, että nämä injektiot olisivat vaarallisia. On myös surevia, jotka ovat jääneet heidän jälkeensä: aviomiehiä, vaimoja, tyttäriä, poikia, veljiä, siskoja, serkkuja ja isovanhempia, jotka kaikki elävät rakkaidensa menettämisen aiheuttaman tuskan kanssa loppuelämänsä. Kenelläkään ei ole oikeutta tehdä tällaista. Ei kenelläkään.

Meidän on puhuttava heidän puolestaan.

Barry Young on puhunut.

Uuden-Seelannin pilliinpuhaltaja

Steve Kirsch toteaa: ”Mikään valtio tai maa ei ole koskaan julkaissut tilastotason kansanterveystietoja mistään rokotteesta.” Hän toteaa: ”Syy siihen, miksi tiedot pidetään salassa, on yksinkertainen. Ne paljastaisivat, että koronarokotteet ovat vaarallisia, samoin kuin kaikki muutkin rokotteet, joista olen saanut tilastotason dataa. Nyt meillä on Uuden-Seelannin terveysministeriössä työskentelevän [tai työskennelleen] rohkean pilliinpuhaltajan ansiosta tilastotason dataa koronainjektiosta…”

Kun olen epätoivoinen, muistan, miten kautta historian totuuden ja rakkauden tie on aina voittanut. On ollut tyranneja ja murhaajia, ja jonkin aikaa he voivat vaikuttaa voittamattomilta, mutta lopulta he aina kaatuvat. Ajattele sitä – aina.

– Mahatma Gandhi

Esiin astumalla voi pelastaa ihmishenkiä

Barry Young on vain yksi mies. Yksi sankari tuossa suuressa hallituksen monoliitissa, joka tunnetaan nimellä terveysministeriö. Sen on tarkoitus edustaa meitä, ihmisiä. Vaikka kyseessä ei olisikaan kokeellinen geeniteknologiaan perustuva injektio, terveysministeriön pitäisi kiireesti yrittää löytää syy kuolleisuuden viimeaikaiseen kasvuun Uudessa-Seelannissa ja ratkaista ongelma. Miksi sairaalat ovat täynnä? Miksi niin monet ”rokotetut” sairastuvat toistuvasti? Miksi niin monet tuhannet uusiseelantilaiset ovat vaurioituneet vakavasti? Miksi 0–4-vuotiaiden lasten kuolleisuus on lisääntynyt viime vuosina?

Hallitukselle: Tehkää oikein. Lopettakaa kokeellisen injektion antaminen välittömästi ja aloittakaa heti lupaamanne avoin tutkimus. Julkaiskaa tiedot. Edustakaa uusiseelantilaisia. Ei ulkomaalaisia cabaliin kuuluvia. Älkää rankaisko epäkohtia paljastaneita pilliinpuhaltajia. Suojelkaa heitä. Kuunnelkaa heitä. Tutkikaa asia. Synkkinä aikoina tietovuotaja on usein se, joka seisoo tyrannian ja vapauden välissä. He tarvitsevat aitoa suojelua.  Suojelkaa heitä, sillä he yrittävät suojella meitä kaikkia. Myös teitä. Ja olkaa luottamuksen arvoisia.

Kehotan kaikkia terveysministeriössä työskenteleviä astumaan esiin ja puhumaan, jos teillä on ratkaisevan tärkeää tietoa siitä, mikä aiheuttaa uusiseelantilaisten kuolemia ja/tai heidän terveytensä pettämisen, jotta kansalaistemme terveyden romahtaminen ja kuolemat voitaisiin jatkossa estää sen kaatumatta siihen, ettei teitä suostuta kuuntelemaan. Uuden-Seelannin veronmaksajat ovat maksaneet näistä tiedoista. Tai ehkä haluatte tukea hiljaisesti rohkeaa entistä kollegaanne, joka uskalsi välittää muista ihmisistä? Kaikki uusiseelantilaiset, joilla on asiasta tietoa, astukaa esiin. Autetaan rauhallisesti kansaamme. Ja maatamme. Kuten meidän kaikkien tulisi tehdä.

Sankareilla ei aina ole viittaa.

Joskus he työskentelevät hiljaa toimistossa ja tulevat sitten rohkeasti esiin antaakseen meille tietoa, joka voi muuttaa maailmaa. Yksinkertaisesti siksi, että heillä on tarpeeksi myötätuntoa, he välittävät tarpeeksi ja he rakastavat tarpeeksi lähimmäisiään, jotta he riskeeraavat kaiken tehdäkseen oikein.

Pahan voittoon tarvitaan vain se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään. 

– Edmund Burke

Haluatko sinä astua esiin ja puhua? Kirjoita osoitteeseen mkrtiedotus@murena.io.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Uuden-Seelannin lääkärijärjestön NZDSOS:n verkkosivuilla https://nzdsos.com/2023/12/07/whistleblower-data-release/. Juttuun on lisätty otsikoita lukemisen selkeyttämiseksi.

Pilliin puhaltaneen Barry Youngin virallinen titteli on Senior Database Administrator. Hän rakensi työssään maksujärjestelmää, jossa jokaisesta koronainjektiosta kilahti palkkio injektioita antaville tahoille. Tietokannan hallinnoijana hän huomasi, että moni uusiseelantilainen oli kuollut pian injektion saamisen jälkeen ja alkoi tutkia asiaa tarkemmin. Pienessä maassa Barry Youngilla oli ainoana henkilönä pääsy näihin tietoihin – Youngin omatunto ei antanut hänen vaieta näkemästään.  

terveyspalveluiden tuottajille maksettiin jokaisesta koronarokotetusta.

Tämä dokumentti osoittaa, miten amerikkalainen terveyspalveluiden tuottaja sai riihikuivaa rahaa jokaisesta koronarokotetusta. Vaikuttiko tämä terveydenhuollon henkilöstön halukkuuteen suhtautua kriittisesti kokeelliseen valmisteeseen ja sulkea silmänsä rokotehaitoilta? Ovatko eri toimijat Suomessa saaneet rahallisen korvauksen injektioiden antamisesta ja niiden kritiikittömästä myynninedistämisestä?

Lisää katsottavaa ja luettavaa

Barry Youngin lyhyt haastattelu vankilasta vapautumisen jälkeen:
https://rumble.com/v40w7wq-barry-young-released-from-new-zealand-prison-the-truth-prevails.html

Infowarsin Alex Jones haastattelee Barry Youngia pidätyksen jälkeen:
https://rumble.com/v3zv5om-nz-covid-lethal-injection-whistleblower-barry-young-gives-1st-interview-sin.html

Infowarsin Alex Jones haastattelee Barry Youngia, mukana Steve Kirsch ja Liz Gunn:
https://rumble.com/v401c6t-alex-jones-interviews-new-zealand-whistleblower-barry-young-along-with-stev.html

Pitkään Uuden-Seelannin poliisissa palvellut vanhempi konstaapeli Dan Picknell haastattelee videolla Barry Youngia.
Picknell erosi kesäkuussa 2022 poliisivoimista, koska poliisi kieltäytyi tutkimasta kansalaisten ilmoittamia koronatoimiin ja koronainjektioihin liittyvä haittoja ja laittomuuksia. Uuden-Seelannin lääkehaittoja valvovalle CARMille oli tuolloin ilmoitettu huimat 66 000 haittaa. Myös lääkärijärjestö NZDSOS on raportoinut poliisille injektion jälkeisistä äkkikuolemista ja pyytänyt niiden tutkintaa – turhaan.
https://rumble.com/v42np8z-in-conversation-with-barry-young-and-dan-picknell.html

https://nzdsos.com/2023/11/26/nz-police-let-down-people/

ttps://rumble.com/v2ncp8w-dr-david-e.-martin-phd-covid-summit-european-union-parliament-may-2023.html

Yle esittää vainajien säilytystilojen riittämättömyyden johtuvan omaisista, jotka priorisoivat omaa mukavuuttaan läheisensä hautaamisen sijaan. Olisiko syy ennemminkin se, että hautauksia ei pystytä järjestämään siinä tahdissa kun ihmiset tällä hetkellä kuolevat valtavan ylikuolleisuuden Suomessa.

https://yle.fi/a/74-20069985

https://yle.fi/a/74-20068773

https://www.stat.fi/julkaisu/cl8jvjt9h8rtp0cvzvoaviukd

MEP Marcel de Graaff kommentoi videolla Euroopan lääkevirasto EMAn vastausta MEPien lähettämään kirjeeseen, jossa vaaditaan koronarokotteiden poistamista markkinoilta ja valmisteiden myyntiluvan eväämistä, koska ne ovat aiheuttaneet suuren määrän haittoja ja kuolemia. EMA vastasi muun muassa, ettei injektioiden tarkoitus ollut koskaan estää tartuntoja.

Lue myös: