PAREMPI SUOMI -TYÖRYHMÄT:
– KAIKKEA MITÄ VOIT TEHDÄ UUDENLAISEN, KAIKILLE HYVÄN YHTEISKUNNAN ETEEN
– TERVETULOA MUKAAN, JOKAINEN ON TÄRKEÄ!
– JOS ET PÄÄSE KOKOUKSIIN, OTA YHTEYTTÄ: INFO@MKRSUOMI.FI

MKR Yhteistyöverkoston PAREMPI SUOMI -työryhmät kokoontuvat:

ZOOMISSA KESKIVIIKKOISIN KLO 18-20
https://us02web.zoom.us/j/89638757437?pwd=bWJLSFI4aHVOb3BnTm5CdjBvODhjQT09

– TELEGRAM-RYHMISSÄÄN PÄIVITTÄIN

(Telegram-ryhmien linkit jaetaan zoom-kokouksissa tai muuten pyynnöstä luotetuille ryhmien jäsenille)

PAREMPI SUOMI -TYÖRYHMÄT:

1. LASTEN HYVINVOINTI (SIS. KASVATUS JA KOULUTUS)

2. RINNAKKAISYHTEISKUNTA JA YHTEISTYÖ

3. TIEDE, TUTKIMUS JA TEKNOLOGIA

4. KULTTUURI, TAIDE JA VIIHDE

5. TERVEYS JA LIIKUNTA

6. TALOUS, RAHA, LIIKETOIMINTA

7. HENKINEN HYVINVOINTI

8. HYVIÄ UUTISIA -TYÖRYHMÄ

9. RUOKA JA OMAVARAISUUS

10. VISIONÄÄRIT

11. KORRUPTIOTUTKIMUS

12. HALLINTO, POLITIIKKA, LAKI JA OIKEUS

13. ELÄIMET JA LUONTO

19. KÄSILLÄ TEKEMINEN JA DIY (Zoomissa)

15. ALUE- JA PAIKALLISTIIMIT

16. POSITIIVISEN ENERGIAN TYÖRYHMÄ

17. SOSIAALINEN TURVAVERKKO

18. ASUMINEN, INFRA, TYÖ JA PALVELUT

PAREMPI SUOMI -TYÖRYHMIEN
ESITTELYT:

1. LASTEN HYVINVOINTI (SIS. KASVATUS JA KOULUTUS)
– Työryhmässä keskustellaan varhaiskasvatukseen ja koulumaailmaan liittyvistä kysymyksistä ja epäkohdista.
– Työryhmä on laatinut mm. ohjeita lasten koronarokotuksiin ja maskeihin liittyen sekä olleet suoraan yhteydessä viranhaltijoihin kysymysten ja ohjeiden muodossa.

2. RINNAKKAISYHTEISKUNTA JA YHTEISTYÖ
– Työryhmässä keskustellaan erityisesti aiheista mitä työryhmät ovat saaneet aikaan, miten ajatukset ja toimenpiteet rinnakkaisyhteiskunnan suhteen etenevät.
– Mitä yhteistyötä olemme tehneet eri tahojen kanssa ja mitä voitaisiin tehdä lisää.


3. TIEDE, TUTKIMUS JA TEKNOLOGIA
– Työryhmässä keskustellaan tieteen, tutkimuksen ja teknologian viimeisimmistä innovaatioista ja kehityksen tilasta.
– Tiede-, tutkimus- ja teknologiatyöryhmän tuloksia.


4.  KULTTUURI, TAIDE JA VIIHDE
– Työryhmässä keskustellaan kulttuurin, taiteen ja viihteen aiheista laaja-alaisesti. Kulttuurin nykytila ja tulevaisuus. Pohditaan miten kulttuurialaa voisi uudistaa ja miten taidetta toteuttaa uusin keinoin.
– Työryhmä on tehnyt mm. musiikkikappaleita yhteistyössä ryhmäläisten kanssa. Suunnitteilla ”pandemia-ajan taidetta virtuaalinäyttely”.
– Jokainen uusi sävel ja siveltimen veto luovat parempaa huomista.


5. TERVEYS JA LIIKUNTA
– Työryhmässä keskustellaan terveyden ja liikunnan merkityksestä ihmisten hyvinvointiin sekä tämän hetken ja tulevaisuuden näkymistä terveys- ja liikunta-alalla.
– Työryhmä on laatinut terveyttä edistäviä ohjeita ja mm. YouTube videoita hyvinvointiin. Suunnitteilla terveyttä edistävä ohjekirja.


6. TALOUS, RAHA, LIIKETOIMINTA
– Työryhmässä keskustellaan laajasti taloudentilasta ja näkymistä.
– Suunnitteilla ohjeita vaihtoehtoiseen taloudentoteuttamiseen (esim. rinnakkaistalous omalla rahalla tms.)


7. HENKINEN HYVINVOINTI
– Työryhmässä keskustellaan erityisesti henkistä hyvinvointia edistävistä aiheista.
– Työryhmä toteuttaa hyvinvointihetkiä eri metodein.


8. HYVIÄ UUTISIA -TYÖRYHMÄ
– Työryhmässä kerätään otsikon mukaan muista lähteistä ja koostetaan hyviä uutisia ja positiivisia aikakausilehtityyppisiä juttuja. Paljon muutakin kuin koronajuttuja.


9. RUOKA JA OMAVARAISUUS
– Työryhmässä keskustellaan ruokatarvikkeiden hankkimisesta, omavaraisuudesta, ruuanviljelystä, lähituotannosta ja uudenlasista tavoista tuottaa, valmistaa ja hankkia ruokaa.
– Työryhmä on laatinut mm. varautumissuunnitelman, joka on kaikkien saatavilla MKR:n nettisivuilla.


10. VISIONÄÄRIT
– Työryhmässä keskustellaan niin matala kuin korkealentoisista jutuista ja kaikesta taivaan ja maan väliltä, joskus jopa maan sisältä.
– Muut tekevät mitä osaavat, Visionäärit mitä huvittaa.

11. KORRUPTIOTUTKIMUS
– Työryhmä tutkii ja hahmottaa korruptiota Suomessa ja maailmalla. Syyt, seuraukset, toimintamallit ja ratkaisut korruption poistamiseksi.

12. HALLINTO, POLITIIKKA, LAKI JA OIKEUS
– Työryhmässä keskustellaan otsikon aiheiden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.
– Työryhmä laatii vaihtoehtoista mallia hallinnon, politiikan toteuttamiselle ja sovittaa sujuvasti, miten laki ja oikeus siihen soveltuu.


13. ELÄIMET JA LUONTO
– Työryhmässä keskustellaan eläimistä ja luonnosta laajasti. Miten eläimet ja luonto vaikuttavat ihmisiin sekä miten ihmiset vaikuttavat eläimiin ja luontoon.
– Työryhmässä laaditaan ohjeita, miten voimme hyödyntää luontoa ja miten voimme ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.


14. KÄSILLÄ TEKEMINEN JA DIY (Zoomissa)
– Työryhmässä tehdään konkreettisesti käsillä erilaisia asioita. Tekeminen voi olla varautumiseen, pukeutumiseen, asumiseen tai lähes mihin tahansa liittyvää.
– Työryhmän jäsenet voivat ehdottaa uusia konkreettisia asioita, joita voidaan tehdä itse omilla käsillä ja kotioloissa lähes missä tahansa.
– Puhuminen on hopeaa mutta tekeminen kultaa. Opettele uusia taitoja, harjoita entisiä.


15. ALUE- JA PAIKALLISTIIMIT
– Työryhmässä käydään läpi paikallisryhmien kuulumiset ja päivitetään tulevat tapahtumat yms.


16. POSITIIVISEN ENERGIAN TYÖRYHMÄ
– Työryhmässä jaetaan energiaa tarpeen mukaan tarvittaviin aiheisiin. Yleensä ennalta sovitut aiheet ja kohteet. Virittäydytään positiiviseen energiaan yhdessä.


17. SOSIAALINEN TURVAVERKKO
– Työryhmässä pohditaan sosiaalisia etuuksia, mahdollisuuksia, toimeentuloa ja muita sosiaalisen turvaverkon aiheita.
– Pohdinnassa tulevaisuuden sosiaalipalvelut vaihtoehtonäkökulmasta.


18. ASUMINEN, INFRA, TYÖ JA PALVELUT
– Työryhmässä keskustellaan asumiseen ja työhön liittyvistä asioista. Uudenaikaset työllistymismahdollisuudet, itsensä työllistäminen synergia ja asumisen mahdollisuudet. Energiantuotantoasiat.