Lotta Kauppinen

PAIKKAKUNTA: Kirkkonummi

KOULUTUS & TYÖKOKEMUS: YAMK sosionomi (2013), Terveyden edistämisen koulutusohjelma. Olen työskennellyt lastensuojelussa yli 15 vuotta. Tällä hetkellä työskentelen esihenkilöroolissa, mutta lähes koko työelämäni olen tehnyt asiakastyötä vaativalla, mutta antoisalla lastensuojelun kentällä niin lasten, nuorten kuin perheiden parissa.

ERIKOISOSAAMINEN: Vuorovaikutus- ja mentalisaatiotyöskentely, johon olen myös kouluttautunut eri menetelmäosaamisen kautta (MIM, Hoivaa ja Leiki -työskentely) ja toteuttanut tätä työskentelyä käytännössä. Olen saanut tästä huikeita tuloksia ja kokemuksia niin lapsille ja perheille kuin itsellenikin. Olen kokenut, että kokonaisvaltainen kohtaaminen ja vuorovaikutuspohjainen työskentely, jossa aidosti kuullaan ja reflektoidaan nähtyä ja kokemaa ja vahvistetaan positiivista vuorovaikutusta, tukee ja vahvistaa toimintakykyä ja tapaa olla vuorovaikutuksessa. Esimiestehtävissä olen kouluttautunut ja keskittynyt dialogisuuteen, jota ylläpidän ja kehitän työarjessani.

MUKANA TIIMEISSÄ: Haluan olla mukana hyvinvointiin sekä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen painottuvissa tiimeissä.

MIKSI OLEN MKR:SSÄ: Olen mukana tässä toiminnassa, koska haluan olla osa ratkaisua en ongelmaa. Tiedän paljon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista niin omakohtaisesti kuin työelämän kautta. Jos omalla osaamisellani ja kokemuksellani voin auttaa ihmisiä tässä kaoottisessa elämäntilanteessa, on se kunniatehtävä!

Lue myös: