Tuleeko 100 miljoonaa kuolemaan COVID-rokotuksesta vuoteen 2028 mennessä?

David Martin, PhD, esittää todisteita siitä, että covid-19-injektiot eivät ole rokotteita, vaan bioaseita, joita käytetään koko globaalin väestön kansanmurhaan.
Martin uskoo, että kuolleiden määrä paljastettiin mahdollisesti jo v. 2011, kun Maailman Terveysjärjestö (WHO) julisti ”rokotuksen vuosikymmenen”.